PERSONPROFIL

Lars Møller

Socialdemokratiet

Valgt ved kommunalvalget i Norddjurs

Født 1. april 1961 i Grenaa Gift

A

Lars Møller (S) er medlem af kommunalbestyrelsen i Norddjurs Kommune. Han er formand for Voksen- og plejeudvalget.

Han er på nuværende tidspunkt uden for arbejdsmarkedet. Han har tidligere arbejdet som logistikassistent for Sapa Profiler, som er verdens største producent af aluminiumsprofiler til vindmøller. Privat er Lars Møller gift.

Valgresultater

KV 2017

Valgt ind

Personlige stemmer 437 Socialdemokratiet in total 8649
KV 2013

Valgt ind

Personlige stemmer 334 Socialdemokratiet in total 8342

Mærkesager

  • Ældre
  • Socialområdet

Med kandidatens egne ord

Ældrepleje med værdighed og respekt
Bedre forhold på handicap/psykiatri-området
Tage mere hånd om pårørende
Aktiv erhvervspolitik der skaber arbejdspladser

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Der skal lukkes skoler for at sikre kommunens økonomi.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Skolerne er vigtige for vores børns uddannelse,men giver også liv i lokalsamfundene og skaber sammenhængskraft i kommunen.

2 De svageste indbyggere får den hjælp, de har brug for.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

I denne valgperiode har sat et særligt fokus på udsatte grupper, men vi kan gøre det endnu bedre.

3 Kommunen bør arbejde for mere grøn energi fra vindmøller på land.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

En enig kommunalbestyrelse vedtog en vindmølleplan, men da den skulle realiseres forduftede flertallet så det er op af bakke!!

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Norddjurs er en landkommune og bilen er det vigtigste transportmiddel.

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der er en rimelig balance i dag.

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der er en høj kvalitet i vort kommunale tilbud og der er alt for mange svigt og konkurser i de private tilbud!

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er en god investering i livskvalitet og i at kunne klare sig selv.

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der er en god balance allerede i dag. Vi arbejder for en hel kommune.

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der skal også være penge til asfalt på vejene. Og vi har investeret i mange cykelstier allerede, og det er godt.

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ekstra midler parret med alle de lokale kulturelle ildsjæle vil styrke den stærke kulturelle profil, vi allerede har.

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal huske dem der ikke bare råber højest!

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi bruger rigeligt i forvejen.

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Tilbuddene i den kommunale ældrepleje skal være de samme og gives på lige vilkår uanset indtægt.

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der skal bruges flere penge her men det skal ikke tages fra andre.

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Politiske hverv

Kommunalbestyrelsesmedlem Norddjurs Kommune, Socialdemokratiet
Formand for Voksen- og plejeudvalget Norddjurs Kommune, Socialdemokratiet

Uddannelse

Østre Skole Grenaa

Erhvervserfaring

Uden for arbejdsmarkedet
Logistikassistent Sapa Profiler
A

Politiske hverv

Kommunalbestyrelsesmedlem Norddjurs Kommune, Socialdemokratiet
Formand for Voksen- og plejeudvalget Norddjurs Kommune, Socialdemokratiet

Uddannelse

Østre Skole Grenaa

Erhvervserfaring

Uden for arbejdsmarkedet
Logistikassistent Sapa Profiler