PERSONPROFIL

Lars Boje Mathiesen

Nye Borgerlige

Valgt i Østjyllands Storkreds

Født 21. maj 1975 Ugift Bor i Aarhus Kommune

D

Lars Boje Mathiesen (Nye Borgerlige) blev i 2013 valgt ind i Aarhus Byråd for Liberal Alliance. Han skiftede i oktober 2016 parti til Nye Borgerlige. Lars Boje Mathiesen stiller ikke op som kandidat til kommunalvalget i 2017.
Han er folketingskandidat til valget i 2019.

Mærkesager

  • EU
  • Retspolitik
  • Skattepolitik
  • Bureaukrati
  • Flygtninge og indvandrere

Med kandidatens egne ord

Der er brug for nye kræfter på Christiansborg. Folk fra det virkelige liv uden for murene, hvor man kan stole på det, som siges.

Jeg vil have respekten tilbage for borgernes skattekroner. Alt for længe har politikerne og embedsværket tilladt sig en vanvittig og respektløs tilgang til borgernes penge. Man har givet sig selv fordelagtige vilkår, brugt skattekronerne på selv-promovering og unødvendige prestigeprojekter og konsulenter, alt imens man har skåret ned på de helt grundlæggende kerneydelser.

Der mangler ikke penge i det offentlige, men der mangler anstændig politisk ledelse. 1 billion har politikerne hvert år, og alligevel kan de ikke få pengene til at række. Det handler alene om prioriteringer.

Politikernes forfejlede indvandring koster hvert år danske statsborgere 33 milliarder kroner. Det vil fortsætte, ene og alene fordi politikerne ikke har den fornødne vilje til at gøre det nødvendige.

DF's paradigmeskifte er kejsernes nye klæder, og vi fortsætter mod katastrofen.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Der bør skabes flere job i den offentlige sektor

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Samlet set burde der være langt færre jobs i det offentlige. Til gengæld burde der samtidig justeres, således at der bliver flere stillinger i den borgernære kernevelfærds positioner, og kraftig reduceres på konsulenter, kommunikations folk, ledelse og administration.

2 Genoptjeningsperioden for ret til dagpenge skal sættes ned fra 12 til 6 måneder

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det nuværende system bør ændres, så magtens tages fra politikerne og i højre grad er hos arbejdsmarkedsparterne. Grundloven foreskriver at vi har en fælles forpligtigelse til at understøtte folk, som ikke selv kan. Derfor kan det give mening,at alle bør forsikre sig mod arbejdsløshed. Så kan de selv vurdere hvor længe og hvor meget. Men politikerne bruger fejlagtigt borgernes økonomi og afhængighed af politikernes velvilje til at tilstræbe sig endnu mere magt. Det skal vi have et opgør med.

3 Der skal fra politisk hold gøres mere for at sikre, at arbejdskraft fra andre EU-lande ikke underbyder danske lønninger

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

løndannelse er endnu et område, hvor vi skal have fjernet politikernes indflydelse og magt. Det er en opgave for arbejdsmarkedets partnere. Politikerne skal derimod sikre, at de vedtagne regler, så også bliver overholdt.

4 Nogle typer af medicin er så dyre i forhold til den dokumenterede effekt, at det er rimeligt, at de ikke benyttes på danske hospitaler

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Om medicin skal gives skal altid bero på en lægefaglig vurdering. Der findes utrolig dyre behandlingsformer, og disse vil blot bliver dyrere i de kommende år. Derfor er det vigtigt at vi få højere vækst i samfundet, så vi fortsat kan finansiere dette.

5 Øget konkurrence fra private aktører får det offentlige sundhedsvæsen til at præstere bedre

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Konkurrence er grundlæggende et fornuft element, der sikrer at man får det bedste produkt til den billigste pris. De gange, hvor det er gået galt, er reelt set, når staten på den ene side gerne vil have private aktører, men samtidig ønsker at politisere overfor disse, så de alligevel ender med at blive en slags offentlig instans. Til gengæld, så skal vi have givet væsentlige bedre arbejdsforhold til sygeplejersker og andet personale på vores sygehuse.

6 Der bør indføres brugerbetaling på udvalgte ydelser i sundhedssektoren

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Danskerne betaler faktisk allerede ca 16% af udgifterne til sundhed gennem brugerbetaling. Så længe skatten og afgifter er så høje, så skal der ikke indføres yderligere brugerbetaling.

7 Det skal være lettere for danske statsborgere at få en udenlandsk ægtefælle til Danmark

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er de nuværende politikere, som har skabt dette problem for danskere som rejser ud. Grundet deres dybt forfejlede ukontrollerbare indvandring, så har de lavet et kludetæppe af regler og love, som rammer de forkerte. Hvis vi indfører Nye Borgerliges udlændinge politik, vil vi igen kunne åbne for den selvfølgelighed som burde være. At danske statsborgere ikke skal straffes for at blive forelsket.

8 Det skal være lettere end det er i dag at udvise indvandrere/flygtninge, der har overtrådt straffeloven

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Nye Borgerlige har 3 ufravigelige krav til enhver, der ønsker at blive statsminister. Ét af disse er, at kriminelle udlændinge selvfølgelig udvises konsekvent og efter første dom. Det gik de borgerlige partier faktisk til valg på i 2015, de har bare ikke haft viljen til at levere. Det har Nye Borgerlige.

9 Den danske udlændingepolitik er for stram

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Nej, men den er til gengæld uduelig. Mange forlader aldrig landet igen, og prisen er 36 mia. om året. Der kom intet paradigme skifte, hvilket understreger at politikerne på Christiansborg tydeligvis ikke har viljen til løse problemerne. Derfor er det helt afgørende at Nye Borgerlige kommer i folketinget, da vi har viljen og ikke er til salg for nogle ministerbiler. Hvis vi ikke handler nu, så bliver det vores børn som må betale prisen.

10 Den økonomiske ulighed i det danske samfund bør mindskes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er et af de største spin i dansk politik at ulighed skulle være et problem i Danmark. For det første så er vi verdens 7. mest lige land. Dernæst, så vil vi faktisk blive mere lige hvis Mærsk familien, Kirk familien og Lars Larsen flyttede ud af landet med alle deres penge. Vi ville så også blive et fattigere land, men det virker som om at det er ganske ligegyldigt for visse partier i denne debat. Hvis de reelt set ville mindske uligheden, så hjalp de os andre med at fjerne en række afgifter.

11 Kontanthjælpsloftet skal fjernes (kontanthjælpsloftet er grænsen for, hvad folk kan modtage i offentlige ydelser)

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Kontanthjælp systemet har mistet sin oprindelige funktion som midlertidig understøttelse, og i dag kan personer være på ydelsen i årevis. Systemet skal helt omdannes, således at det bliver mere simpelt, mere fleksibelt, og langt billigere at administrerer, og så det bliver lettere at forlade systemet, og blive selvforsørgende.

12 Der er i dag for mange, der ikke tager et arbejde, fordi de offentlige ydelser er for høje

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg tror ganske enkelt ikke på at dette er en stor gruppe. Langt de fleste som er uden et job, ønsker rent faktisk et job. Og de enkelte, som udnytter systemet, de vil altid forsøge at finde en vej til at fortsætte med dette, selvom man sænkede ydelserne.

13 Efter Folkeskolereformen er skoledagen blevet for lang

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi var mange fagfolk der advarede mod folkeskolereformen. Men politikerne ville ikke lytte. Nu står det klart at den ikke leverer de ønskede resultater, og blot har resulteret i længere skoledage og en mere stresset situation for børnefamilierne. Det er nærmest komisk at se hvorledes partierne bag reformen nu står i kø for at undsige deres egne beslutninger. Folkeskolereformen burde aldrig have været indført og burde droppes, således at folkeskolen igen kan fokuserer på at være en skole.

14 Folkeskolen fokuserer for meget på karakterer og nationale tests

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

De nationale test er grundlæggende ubrugelige, da de måler meget smalt. Derudover, så fungerer de meget dårligt som indikator for elevens udvikling. Derfor bør brugen af disse tests gøres frivilligt, således at de skoler som finder værdi i brugen af disse kan fortsætte, og andre kan stoppe.

15 Inklusionen af børn med særlige behov i folkeskolen er gået for vidt

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Man kan jo grundlæggende ikke inkludere for meget, men hvis man fejlagtigt sætter lighedstegn mellem inklusion og at bestemte elever skal være placeret i samme klasse som alle andre, så er det absolut gået alt for vidt. Derfor forsøger skolerne også selv at finde penge til at oprette små klasser til nogle elever, da det reelt set er en umulig opgave at inklusionen skal foregå i samme klasselokale med 27 andre. Det er hverken til gavn for det enkelte barn eller de resterende elever.

16 Der bør tilføres ekstra ressourcer til ældreplejen, selvom dette vil medføre, at andre velfærdsområder får færre ressourcer

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Politikerne har hvert år over 1 billion at gøre godt med. Hvis der mangles ressourcer på de grundlæggende velfærdsområder, er det ene og alene grundet politikernes forfejlede prioriteringer.

17 Hvis det nuværende niveau i ældreplejen skal opretholdes, er det nødvendigt, at folkepensionsalderen sættes højere end den nuværende aftale på 67 år i 2027

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der mangler ikke midler i det offentlige. Der mangler anstændig ledelse med de rette prioriteringer af borgernes skattekroner. Derfor vil dette godt kunne håndteres uden at hæve aldersgrænsen. Men vi bliver selvfølgelig nødt til på sigt at forholde os til at vi bliver ældre, og derfor også dyrere under det nuværende system. På sigt er det ønskværdigt at skatteniveauet bliver sænket så meget, at folk selv får mulighed for at spare på, og bestemme hvornår de ønsker at pensioneres.

18 Det er nødvendigt at indføre brugerbetaling på flere ydelser på ældreområdet

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Nej, der skal ikke indføres brugerbetaling. Til gengæld skal en række afgifter fjernes, således at også de ældre oplever at have flere penge til sig selv. Derudover så bør pengene i højere grad følge den ældre, så der bliver større frihed og bedre valgmuligheder.

19 Der bør indføres en differentieret moms, så der eksempelvis bliver lagt lavere moms på sunde fødevarer, mens der til gengæld bliver lagt højere moms på andre varer

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Staten skal stoppe med at agere formynderisk overfor borgerne. Derfor skal man sænke momsen generelt.

20 Udligningsordningen sender for mange penge fra de rigeste til de fattigste kommuner

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Den nuværende udligningsordning er ugennemsigtig, bureaukratisk, dyr at administrere, og skaber konstant baggrund for debatter om urimelighed, og dybt skadelig for det kommunale selvstyre.

21 Topskatten på arbejde bør bevares

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

At man i Danmark kan tvinges til at aflevere mere end 60% af noget man tjener er ganske enkelt grotesk. Der er ingen rimelighed i at denne skat stadig eksisterer. Der skal indføres en flad skat på 37% og intet arbejdsmarkedsbidrag. Simpelt, rimeligt og billigt at administrerer.

22 Skatter og afgifter bør sænkes for private virksomheder

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Danmark har sammen med Frankrig verdens højeste skattetryk. Det skader Danmark, og bevirker, at vi ikke opnår den økonomiske samfunds gevinst, som vi reelt set burde. En lavere beskatning vil være til gavn for virksomheder, medarbejderne, og alle de mennesker, som er afhængige af et driftigt erhvervsliv. Folk glemmer ofte, at et erhvervsliv i vækst og fremgang i høj grad kommer de personer, som er afhængige af statens hjælp til gavn.

23 Det generelle danske lønniveau er så højt, at det skader dansk økonomi

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er ikke selve lønniveau'et der problematisk, men den høje beskatning, som udhuler lønningerne, og gør at der er et unødvendigt pres på at hæve lønningerne. Derudover, så er det ikke hensigtsmæssig med den nuværende ordning, hvor der kan være langt mere attraktivt at blive ansat inden for det offentlige, end at søge en stilling i det private.

24 Der bør investeres mere i det offentlige for at styrke økonomien

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det offentlige har bevist nu igennem mange år at det er ufattelig ineffektiv og ringe til at forvalte borgernes penge. De kan borgerne meget bedre selv. Der bør til gengæld investeres massivt i skatte- og afgiftlettelser, så selve samfunds kagen bliver større, og der hermed automatisk vil blive flere midler at kunne investere.

25 Aldersgrænsen for at købe øl og vin skal hæves fra 16 til 18 år

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal passe på at vi som samfund ikke fratager forældrene deres ansvar ved at smaske flere forbud i hovedet på de unge mennesker. Jeg ønsker ikke et formynderisk samfund, hvor staten dikterer love og regler for stort set alt i samfundet.

26 Den økonomiske støtte til velfungerende børnefamilier bør sættes ned til fordel for øget økonomisk støtte til socialt udsatte børnefamilier

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Skatter og afgifter skal sættes ned. Politikerne skal bestemme mindre over borgernes liv og penge. Borgerne skal have langt større frihed og selvbestemmelse. Men det kommer også med et ansvar om at tage mere vare på sig selv, og ikke blot altid forvente at staten løfter opgaverne for dig.

27 Der bør gives mere økonomisk støtte til børnefamilier end tilfældet er i dag

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Staten skal ikke have mere magt over borgerne. Hvis børnefamilierne skal have mere økonomisk støtte, så skal dette ske i form af skatte- og afgiftssænkninger, der bevirker at de har flere midler i dagligdagen.

28 Ulandsbistanden bør sænkes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

29 Danmark bør anlægge en mere kompromissøgende linje over for Rusland

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Forholdet til Rusland skal balanceres. Det gøres bedst igennem NATO. Vi skal ikke lade Rusland trumle hen over sine små naboer, og samtidig skal vi forsøge at bevare Rusland som en vestlig partner i kampen mod den islamisme som er udbredt i Mellemøsten.

30 Forsvarsforbeholdet bør afskaffes, så Danmark kan deltage fuldt ud i EU's militære samarbejde

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Kig på Frankrig! Et land i konstant undtagelsestilstand. Skulle vi baserer vores forsvar og tryghed i hænderne på Frankrig og Tyskland? Ellers tak. Vi burde derimod selvfølgelig begynde at bidrage med de 2% af BNP, som vi selv forpligtiget os til via NATO.

31 Den kriminelle lavalder, der i dag er 15 år, bør sænkes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Retssikkerheden for unge under 15 er yderst begrænset. De kan af de sociale myndigheder bliver fjernet fra hjemmet og anbragt uden at få deres sag foran en dommer først. Samtidig så skal unge, der allerede er blevet hardcore kriminelle mærke en større konsekvens end i dag.

32 Der bør gives højere fængselsstraffe for kriminalitet, der involverer vold

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Straffen for vold og voldtægt er urimeligt lavt, og ude af trit med befolkningens retsfølelse. Vi sætter desværre grundet politikernes ligegyldighed rekord i antallet af vold- og voldtægtsanmeldelser - år efter år. Det skal vi have et opgør med, og midlet er langt strengere minimums straffe, og udvisning konsekvent efter første dom.

33 Der skal lægges mindre vægt på straf og mere vægt på resocialisering i dansk retspleje

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Straf for vold og voldtægt skal sættes op, herunder minimumstraffen. Kriminelle udlændinge skal ikke resocialiseres, men sender hjem til afsoning. Men for danske fanger skal vi nytænke indsatsen, så langt færre falder tilbage i kriminalitet.

34 Det er en vigtig politisk opgave, at få danskerne til at genbruge mere end de gør i dag

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er fornuftigt at håndtere affald effektivt. Det er dog væsentligt at dette gøres på baggrund af faglighed, og ikke et bestemt ideologisk korstog. Poli

35 Virksomhedernes grønne afgifter bør sættes op

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi kæmper med Frankrig om at verdens hårdeste beskattede land. Det er en skændsel at VLAK regeringen ikke har gjort noget grundlæggende ved dette. Virksomhederne er allerede alt for hårdt beskatte i forhold til de konkurrerende land, og det vil skade danske virksomheder, de ansatte og den samlede samfundskage hvis man satte nogle afgifter for erhvervslivet op.

36 Afgiften på el-biler bør sænkes markant for at gennemtvinge en hurtigere udfasning af diesel- og benzinbiler

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Nye Borgerlige vil gerne fjerne alle afgifter på biler, ikke kun El-biler. Den nuværende ordning skader mobiliteten i samfundet og koster arbejdspladser. Men selvom vi ønsker en fjernelse af alle afgifter, så er en udfasning på 11 år, som regeringen foreslår allerede ikke en seriøs tidsplan, da teknologien ikke vil været til stede.

37 Den nuværende grænsekontrol bør gøres permanent

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Mange glemmer at grænser er det mest naturlige mellem nationer. Det afgrænser ganske enkelt disse fra hinanden. Derfor er det også naturligt at holde styr på hvem der kommer i landet, og hvem der forlader landet. Derfor skal der være permanent grænsekontrol både ind og ud af landet. Det er faktisk ganske sund fornuft, og det eneste forsvarlige.

38 Danmark har afgivet for meget magt til EU

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Eu er i dag blevet til et centralistisk alt omklamrende udemokratisk styre, som er milevidt fra de gode ideer om et indremarked. Man behøver bare at sige dagpenge, SU, indvandring, hær, skattepolitik. På alle områder forsøger EU at tilregne sig mere magt på bekostning af nationalstaterne.

39 Danmark og EU bør indgå aftaler om at oprette lejre i Nordafrika, som migranter og asylansøgere kan sendes til

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Flygtninge skal udelukkende hjælpes i nærområderne. Der skal de slet ikke herop, og at lave baser hvorfra de så bliver transporteret direkte hertil, er en helt forkert vej at gå. Langt hovedparten af dem som kommer til Europa er heller ikke flygtninge, men velfærdsmigranter, som dræner på de offentlige kasser, skaber utryghed og kriminalitet.

40 Udlicitering af velfærdsopgaver til private udbydere giver mere service for pengene

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det kan sagtens give god mening at udliciterer forskellige opgaver. Men det afhænger af hvor dygtige de folk er, som indgår disse aftaler. Vi har jo allerede udliciteret helt grundlæggende elementer i vores samfund, som fx vores fødevarer. Kommunerne har desværre ofte ikke været kompetente nok i deres tilgang.

41 Det offentlige er generelt for ineffektivt og bureaukratisk

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg har desværre igennem de seneste 4 år i Aarhus Byråd set en udpræget mangel på respekt for borgernes penge, som resultere i en nærmest ligegyldighed med hvor effektiv man er eller om pengene bliver brugt fornuftigt. Sådan er det mange steder. Det skal vi have et opgør med. Jeg vil kæmpe for at få respekten tilbage for borgenes skattekroner.

42 Der er mange administrative stillinger i det offentlige, der kunne spares væk, uden at det ville gå ud over kernevelfærden

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg har på egen hånd gennem 4 år i Aarhus Byråd set dette på tætteste hånd. Alene i Aarhus kunne man spare ca. 230 mio om året ved at have samme omkostningsniveau pr. 1000 indbyggere på dette område som Silkeborg eller Aalborg. Besparelses potentialet er enormt. Tænk på at der er flere journalister ansat ved Aarhus Kommune end på Aarhus stifttidende.

43 De østjyske kommuner skal kunne forbyde lokale landmænd at bruge lovlige sprøjtemidler for at beskytte drikkevandet

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg kender ingen, som ikke ønsker rent drikkevand. I et retssamfund må vi agere på baggrund af lovgivningen. Hvis politikerne på baggrund af videnskaben finder nogle sprøjtemidler til fare for grundvandet, så skal de selvfølgelig forbyde disse. Det er den rette procedure.

44 Det er vigtigere at udvide den østjyske motorvej E45 end at styrke den regionale, kollektive trafik som f.eks. en udvidelse af letbanen

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Absolut. E45 burde have været udvidet for længe siden, men politikerne på Christiansborg sidder på hænderne og får ikke afsat de nødvendige midler. Letbanen er måske den ringeste infrastrukturelle investering i Østjylland nogensinde. Den giver massiv underskud, den er ufleksibel, og der findes billigere og bedre alternativer.

45 Det er ok at tvangsflytte beboere i f.eks. Gellerup for at bekæmpe ghettodannelse og bandekriminalitet

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Politikernes mangeårige forfejlede indvandring har skabt de store problemer vi ser. Men det giver ikke staten ret til at flytte en almindelig dansk statsborger, fordi politikerne forsøger sig med endnu en lappeløsning. Så nej, selvfølgelig må staten ikke tage en helt grundlæggende rettighed fra en lovlydig dansk statsborger på baggrund af vor denne er bosat.

Politiske hverv

2018 - nu

Folketingskandidat Østjyllands Storkreds, Nye Borgerlige

2014 - 2018

Byrådsmedlem Liberal Alliance/løsgænger/Nye Borgerlige

Tillidsposter

2014 - 2018

Bestyrelsesmedlem i Aarhus Vand Aarhus Vand

2014 - 2018

Bestyrelsesmedlem Aarhus Havn Aarhus Havn

2014 - 2018

Bestyrelsesmedlem AARHUS VAND A/S

Uddannelse

2000 - 2006

Folkeskolelærer Dansk, engelsk, historie, samfundsfag, idræt og musik., Ribe/Nørre Nissum

1996 - 1997

seperat courses International business, international business, economics, statistics,, Southeast university of Missouri

1998 - 2000

Seperat courses American history, psychology, nonverbal communication, Southeast university of Missouri

Erhvervserfaring

2008 - nu

folkeskolelærer Aarhus Kommune

2006 - 2008

Folkeskolelærer Holstebro Kommune

2012 - 2014

Selvstændig erhversdrivende LBM invest

1997 - 1998

CO2 svejser Jela

1998 - 1999

Tjener, front of house Outback steakhouse

1996 - 1997

Opvasker El Chico

1992 - 1993

butiksansat Texaco

1993 - 1995

butikansat Q8

1995 - 1996

Apotek assistent Ribe Apotek

2003 - 2004

Bosted for anbragte voksne Ribelund

2002 - 2003

lærervikar Gram skole

2001 - 2004

Bartender Fru Mathies

2000 - 2000

SFO medhjælper Jernved Børnehave

2015 - nu

selvstændig erhversdrivende Happy news
D

Politiske hverv

2018 - nu

Folketingskandidat Østjyllands Storkreds, Nye Borgerlige

2014 - 2018

Byrådsmedlem Liberal Alliance/løsgænger/Nye Borgerlige

Tillidsposter

2014 - 2018

Bestyrelsesmedlem i Aarhus Vand Aarhus Vand

2014 - 2018

Bestyrelsesmedlem Aarhus Havn Aarhus Havn

2014 - 2018

Bestyrelsesmedlem AARHUS VAND A/S

Uddannelse

2000 - 2006

Folkeskolelærer Dansk, engelsk, historie, samfundsfag, idræt og musik., Ribe/Nørre Nissum

1996 - 1997

seperat courses International business, international business, economics, statistics,, Southeast university of Missouri

1998 - 2000

Seperat courses American history, psychology, nonverbal communication, Southeast university of Missouri

Erhvervserfaring

2008 - nu

folkeskolelærer Aarhus Kommune

2006 - 2008

Folkeskolelærer Holstebro Kommune

2012 - 2014

Selvstændig erhversdrivende LBM invest

1997 - 1998

CO2 svejser Jela

1998 - 1999

Tjener, front of house Outback steakhouse

1996 - 1997

Opvasker El Chico

1992 - 1993

butiksansat Texaco

1993 - 1995

butikansat Q8

1995 - 1996

Apotek assistent Ribe Apotek

2003 - 2004

Bosted for anbragte voksne Ribelund

2002 - 2003

lærervikar Gram skole

2001 - 2004

Bartender Fru Mathies

2000 - 2000

SFO medhjælper Jernved Børnehave

2015 - nu

selvstændig erhversdrivende Happy news

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Kandidater i Østjyllands Storkreds

Kandidater i Vestjyllands Storkreds