PERSONPROFIL

Kuno F. Danielsen

Dansk Folkeparti

Folketingskandidat i Vestjyllands Storkreds
Valgt ved kommunalvalget i Silkeborg
Kandidat til regionsrådsvalget i Midtjylland

Født 5. maj 1963 i Ringe Gift 2 børn Bor i Silkeborg Kommune

O

Kuno F. Danielsen (DF) er byrådsmedlem i Silkeborg Kommune, hvor han er næstformand for Plan- og Vejudvalget samt medlem af Økonomi- og Erhvervsudvalget og
Sundheds- og Ældreudvalget.

Kuno F. Danielsen (DF) har siden 2015 været medlem af byrådet i Silkeborg Kommune. Kuno Danielsen tiltrådte kommunens byråd i 2015, da Karina Due (DF) valgte at forlade sin stilling som byrådsmedlem.

Kuno Danielsen er uddannet ved Roskilde Tekniske Skole - Vilvorde, og han arbejder som områdechef i Unican. Udover sit kandidatur til Silkeborg Byråd opstiller han også til regionsrådet i Region Midtjylland 2017.

Mærkesager

  • Retspolitik
  • Ældreområdet
  • Skole og uddannelse
  • Flygtninge og indvandrere
  • Miljø og klima

Med kandidatens egne ord

I skal stemme på mig, hvis I har samme værdier med følgende udsagn, så er I sikre på at den stemme I afgiver bliver brugt til at præge et FT i den retning.

Jeg er gift og har 2 voksne sønner, som er under uddannelse. Den ene til tømrer og den anden læser til serviceøkonom på EAAA. Min kone Camilla og jeg
bor i Silkeborg Kommune, i byen Demstrup.

Jeg vil arbejde for et grønnere og mere bæredygtigt samfund/landskab, men med respekt for det enkelte menneske. Vindmøller skal stå på havet. Der er alt for mange menneskelige omkostninger ved, at de placeres på land. Gamle bygninger, menneskabte mindesmærker og naturopretning skal ske i pagt med mennesker og naturen. Gamle møller og landskaber skal bevares som en del af den danske historie og kulturarv, opbygget af vores hårdtarbejdende forfædre.

Andre mærkesager:
Hurtigere hjemsendelse af kriminelle flygtninge.
Permanent grænsekontrol.
Styrket ældrepleje, hospitaler.
Mindre EU.
Fokus på erhvervsuddannelserne.
Mere skole, mindre kontrol.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Der skal fra politisk hold gøres mere for at sikre, at arbejdskraft fra andre EU-lande ikke underbyder danske lønninger

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

2 Der bør skabes flere job i den offentlige sektor

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

3 Genoptjeningsperioden for ret til dagpenge skal sættes ned fra 12 til 6 måneder

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

4 Øget konkurrence fra private aktører får det offentlige sundhedsvæsen til at præstere bedre

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

5 Nogle typer af medicin er så dyre i forhold til den dokumenterede effekt, at det er rimeligt, at de ikke benyttes på danske hospitaler

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

6 Der bør indføres brugerbetaling på udvalgte ydelser i sundhedssektoren

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

7 Den danske udlændingepolitik er for stram

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 Det skal være lettere end det er i dag at udvise indvandrere/flygtninge, der har overtrådt straffeloven

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

9 Det skal være lettere for danske statsborgere at få en udenlandsk ægtefælle til Danmark

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Den økonomiske ulighed i det danske samfund bør mindskes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

11 Der er i dag for mange, der ikke tager et arbejde, fordi de offentlige ydelser er for høje

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

12 Kontanthjælpsloftet skal fjernes (kontanthjælpsloftet er grænsen for, hvad folk kan modtage i offentlige ydelser)

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

13 Efter Folkeskolereformen er skoledagen blevet for lang

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Folkeskolen fokuserer for meget på karakterer og nationale tests

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

15 Inklusionen af børn med særlige behov i folkeskolen er gået for vidt

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

16 Der bør tilføres ekstra ressourcer til ældreplejen, selvom dette vil medføre, at andre velfærdsområder får færre ressourcer

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

17 Hvis det nuværende niveau i ældreplejen skal opretholdes, er det nødvendigt, at folkepensionsalderen sættes højere end den nuværende aftale på 67 år i 2027

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

18 Det er nødvendigt at indføre brugerbetaling på flere ydelser på ældreområdet

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

19 Topskatten på arbejde bør bevares

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

20 Udligningsordningen sender for mange penge fra de rigeste til de fattigste kommuner

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Der bør indføres en differentieret moms, så der eksempelvis bliver lagt lavere moms på sunde fødevarer, mens der til gengæld bliver lagt højere moms på andre varer

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

22 Det generelle danske lønniveau er så højt, at det skader dansk økonomi

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

23 Skatter og afgifter bør sænkes for private virksomheder

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

24 Der bør investeres mere i det offentlige for at styrke økonomien

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

25 Den økonomiske støtte til velfungerende børnefamilier bør sættes ned til fordel for øget økonomisk støtte til socialt udsatte børnefamilier

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

26 Aldersgrænsen for at købe øl og vin skal hæves fra 16 til 18 år

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

27 Der bør gives mere økonomisk støtte til børnefamilier end tilfældet er i dag

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

28 Ulandsbistanden bør sænkes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

29 Danmark bør anlægge en mere kompromissøgende linje over for Rusland

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

30 Forsvarsforbeholdet bør afskaffes, så Danmark kan deltage fuldt ud i EU's militære samarbejde

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

31 Der skal lægges mindre vægt på straf og mere vægt på resocialisering i dansk retspleje

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

32 Den kriminelle lavalder, der i dag er 15 år, bør sænkes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

33 Der bør gives højere fængselsstraffe for kriminalitet, der involverer vold

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

34 Virksomhedernes grønne afgifter bør sættes op

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

35 Afgiften på el-biler bør sænkes markant for at gennemtvinge en hurtigere udfasning af diesel- og benzinbiler

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

36 Det er en vigtig politisk opgave, at få danskerne til at genbruge mere end de gør i dag

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

37 Den nuværende grænsekontrol bør gøres permanent

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

38 Danmark og EU bør indgå aftaler om at oprette lejre i Nordafrika, som migranter og asylansøgere kan sendes til

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

39 Danmark har afgivet for meget magt til EU

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

40 Det offentlige er generelt for ineffektivt og bureaukratisk

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

41 Udlicitering af velfærdsopgaver til private udbydere giver mere service for pengene

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

42 Der er mange administrative stillinger i det offentlige, der kunne spares væk, uden at det ville gå ud over kernevelfærden

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

43 Nye havvindmølleparker skal stå så langt fra kysten, at møllerne ikke kan ses fra land, også selvom strømmen bliver dyrere af det

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

44 Hastighedsgrænsen bør generelt hæves til 90 km/t på landeveje

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

45 Der skal være strengere miljøkrav til landbrug, der ligger i sårbare naturområder som for eksempel nær åer og fjorde

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Valgresultater

KV 2017

Valgt ind

Personlige stemmer 386 Dansk Folkeparti in total 3234
KV 2013 Personlige stemmer 110 Dansk Folkeparti in total 4941

Mærkesager

  • Ældre
  • Skole/dagtilbud for børn

Med kandidatens egne ord

En stemme på mig, er en stemme på en kommune i balance. Med min stemme i byrådet vil jeg kæmpe for at der ikke bliver flere besparelser på hele ældreområdet, vi har simpelthen ikke råd til at lade de ældre borgere betale prisen for besparelser som ikke længere lader sig gøre uden, at det går ud over de ældres livskvalitet og helbred. bevar plejehjem i nærområder er også et stort ønske fra mig.
Jeg vil også gerne tilføre vores skoler flere midler, vi er langt nede på listen når det gælder hvad vi bruger pr. elev, dette niveau skal hæves, vi har trods dette en af landets højeste karaktergennemsnit, men det kan stadig forbedres. Det er også vigtigt at der afsættes flere midler til inklusion til skolerne, der er alt for mange der falder gennem nettet og ender uden uddannelse, det skal gøres bedre. Jeg vil også kæmpe for at bevare de små landsbyskoler, de er til gavn for lokalsamfundet og for hele kommunen, men velfungerende lokalsamfund er hele kommunen meget mere attraktiv for tilflyttere og for virksomheder.
Det er fortsat vigtigt at Silkeborg tiltrækker virksomheder, og gerne produktions virksomheder, til vores kommune, med flere arbejdspladsser til følge, men naturligvis er videns og teknologivirksomheder også meget velkommen, jo bredere vi satser jo bedre. derfor mener jeg at en hærvejsmotorvej vest om Silkeborg er en god løsning og ikke mindst godt for Silkeborg kommune, det kan udbygge industriområder både i den nord og sydlige del af kommunen, for ikke at glemme den vestlige. Alt i alt vil dette medføre bedre muligheder for uddannelse og flere jobs i vores skønne kommune.
Dansk Folkeparti vil gerne udvikle hele kommunen, til gavn for alle borgere der har valgt at bosætte sig i vores skønne kommune.
En stemme på mig, Kuno Danielsen, vil give en sikker stemme i Silkeborg byråd på at ældre, skoler, og uddannelse ikke forringes med flere besparelser, vi skal investere i vores unge, og tage os kærligt af vores ældre.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Udviklingen af Silkeborg by foregår tilfredsstillende.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

2 Kommunen skal i særlig grad støtte den lokale elitesport.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

3 Generne fra den nye motorvej er minimale i forhold til gevinsten.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Valgresultater

RV 2017 Personlige stemmer 592 Dansk Folkeparti in total 56898

Mærkesager

  • Ældre
  • Skole/dagtilbud for børn

Med kandidatens egne ord

En stemme på mig, er en stemme på en kommune i balance. Med min stemme i byrådet vil jeg kæmpe for at der ikke bliver flere besparelser på hele ældreområdet, vi har simpelthen ikke råd til at lade de ældre borgere betale prisen for besparelser som ikke længere lader sig gøre uden, at det går ud over de ældres livskvalitet og helbred. bevar plejehjem i nærområder er også et stort ønske fra mig.
Jeg vil også gerne tilføre vores skoler flere midler, vi er langt nede på listen når det gælder hvad vi bruger pr. elev, dette niveau skal hæves, vi har trods dette en af landets højeste karaktergennemsnit, men det kan stadig forbedres. Det er også vigtigt at der afsættes flere midler til inklusion til skolerne, der er alt for mange der falder gennem nettet og ender uden uddannelse, det skal gøres bedre. Jeg vil også kæmpe for at bevare de små landsbyskoler, de er til gavn for lokalsamfundet og for hele kommunen, men velfungerende lokalsamfund er hele kommunen meget mere attraktiv for tilflyttere og for virksomheder.
Det er fortsat vigtigt at Silkeborg tiltrækker virksomheder, og gerne produktions virksomheder, til vores kommune, med flere arbejdspladsser til følge, men naturligvis er videns og teknologivirksomheder også meget velkommen, jo bredere vi satser jo bedre. derfor mener jeg at en hærvejsmotorvej vest om Silkeborg er en god løsning og ikke mindst godt for Silkeborg kommune, det kan udbygge industriområder både i den nord og sydlige del af kommunen, for ikke at glemme den vestlige. Alt i alt vil dette medføre bedre muligheder for uddannelse og flere jobs i vores skønne kommune.
Dansk Folkeparti vil gerne udvikle hele kommunen, til gavn for alle borgere der har valgt at bosætte sig i vores skønne kommune.
En stemme på mig, Kuno Danielsen, vil give en sikker stemme i Silkeborg byråd på at ældre, skoler, og uddannelse ikke forringes med flere besparelser, vi skal investere i vores unge, og tage os kærligt af vores ældre.

Kandidaten på de sociale medier

Politiske hverv

2018 - nu

Folketingskandidat Vestjyllands Storkreds, Dansk Folkeparti

2015 - nu

Byrådsmedlem Silkeborg Kommune, Dansk Folkeparti

2017 - nu

Næstformand for Plan- og Vejudvalget Silkeborg Kommune, Dansk Folkeparti

2017 - nu

Medlem af Økonomi- og Erhvervsudvalget Silkeborg Kommune, Dansk Folkeparti

2017 - nu

Medlem af Sundheds- og Ældreudvalget Silkeborg Kommune, Dansk Folkeparti

2015 - 2017

Medlem af Børne- og Ungeudvalget Silkeborg Kommune, Dansk Folkeparti

2015 - 2017

Næstformand af Arbejdsmarkedsudvalget Silkeborg Kommune, Dansk Folkeparti

Uddannelse

1982 - 1985

Erhvervsuddannelse Gartneri, Roskilde Tekniske Skole (Vilvorde)

Erhvervserfaring

2008 - nu

Områdechef

1991 - 2006

Selvstændig Best InnDoor Kontorbeplantning
O

Politiske hverv

2018 - nu

Folketingskandidat Vestjyllands Storkreds, Dansk Folkeparti

2015 - nu

Byrådsmedlem Silkeborg Kommune, Dansk Folkeparti

2017 - nu

Næstformand for Plan- og Vejudvalget Silkeborg Kommune, Dansk Folkeparti

2017 - nu

Medlem af Økonomi- og Erhvervsudvalget Silkeborg Kommune, Dansk Folkeparti

2017 - nu

Medlem af Sundheds- og Ældreudvalget Silkeborg Kommune, Dansk Folkeparti

2015 - 2017

Medlem af Børne- og Ungeudvalget Silkeborg Kommune, Dansk Folkeparti

2015 - 2017

Næstformand af Arbejdsmarkedsudvalget Silkeborg Kommune, Dansk Folkeparti

Uddannelse

1982 - 1985

Erhvervsuddannelse Gartneri, Roskilde Tekniske Skole (Vilvorde)

Erhvervserfaring

2008 - nu

Områdechef

1991 - 2006

Selvstændig Best InnDoor Kontorbeplantning

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Kandidater i Østjyllands Storkreds

Kandidater i Vestjyllands Storkreds