PERSONPROFIL

Kristian Würtz

Socialdemokratiet

Valgt ind i Aarhus

Født 15. juli 1980 i Aarhus, Fødselsstiftelsen Gift 3 børn

A

Kristian Würtz (S) er medlem af byrådet i Aarhus Kommune, hvilket han har været siden 2006. Han er Rådmand for Magistratsafdelingen for Social Forhold og Beskæftigelse. Kristian Würtz blev i 2011 valgt som rådmand for Børn og Unge i stedet for partikollegaen Jacob Bundsgaard (S), der skulle tiltræde borgmesterposten.

Rådmandsposten for Børn og Unge havde han frem til 2013, hvorefter han blev rådmand for Teknik og Miljø. Springbrættet til hans politiske karriere blev igangsat med en formandspost i studenterforeningen Frit Forum i perioden 2003 - 2005, der ved valget i 2005 førte til en plads i byrådet.

Kristian Würtz er uddannet i statskundskab fra Aarhus Universitet, og underviste i en periode efter uddannelsen i samfundsfag på Marselisborg Gymnasium.

Kristian Würtz er gift med Louise og sammen har de en datter og to sønner.

Valgresultater

KV 2017

Valgt ind

Personlige stemmer 1770 Socialdemokratiet in total 71595
KV 2013 Personlige stemmer 1684 Socialdemokratiet in total 68798

Mærkesager

  • Børn
  • Bæredygtig byudvikling
  • Uddannelse

Med kandidatens egne ord

Min drivkraft i politik er, at være med til at udvikle et Aarhus, hvor alle er en del af fællesskabet. Gode dagtilbud, skoler og fritidstilbud er helt afgørende for, at byens liv hænger sammen. Og så skal der bygges mange flere billige boliger.

Aarhus skal være en grøn og bæredygtig by. Vi skal omstille vores energiforsyning til bæredygtige kilder og plante 10.000 nye træer i byen. Landbrugets brug af sprøjtegifte skal stoppes, hvor det truer vores drikkevand, og så skal vi plante nye skove.

Aarhus fortjener en langt bedre trafikal infrastruktur. Og vi skal forbedre mobiliteten på en måde, der gavner miljøet gør byen rarere at leve i: Letbane til Aarhus V, bedre busser og cykelforbindelser, og så skal vi forbedre det overordnede vejnet.

Kandidaten på de sociale medier

Politiske hverv

2018 - nu

Rådmand for Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse

2014 - 2017

Rådmand for Magistratsafdelingen Teknik og Miljø

2011 - 2013

Rådmand for Magistratsafdelingen Børn og Unge

2010 - 2011

Formand, Beskæftigelsesudvalget

2009 - 2011

PolitiskOrdfører

2006 - 2011

Medlem af Teknisk Udvalg

2006 - 2011

Medlem af Økonomiudvalget

2003 - 2005

Formand for den socialdemokratiske studenterforening

Tillidsposter

2016 - 2017

Formand for Østjyllands Brandvæsen

2015 - 2017

Medlem af bestyrelsen Aarhus Letbane I/S

Uddannelse

Cand.scient.pol Statskundskab, Aarhus Universitet

Erhvervserfaring

2013 - nu

Rådmand for Magistratsafdelingen Teknik og Miljø Aarhus Kommune
A

Politiske hverv

2018 - nu

Rådmand for Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse

2014 - 2017

Rådmand for Magistratsafdelingen Teknik og Miljø

2011 - 2013

Rådmand for Magistratsafdelingen Børn og Unge

2010 - 2011

Formand, Beskæftigelsesudvalget

2009 - 2011

PolitiskOrdfører

2006 - 2011

Medlem af Teknisk Udvalg

2006 - 2011

Medlem af Økonomiudvalget

2003 - 2005

Formand for den socialdemokratiske studenterforening

Tillidsposter

2016 - 2017

Formand for Østjyllands Brandvæsen

2015 - 2017

Medlem af bestyrelsen Aarhus Letbane I/S

Uddannelse

Cand.scient.pol Statskundskab, Aarhus Universitet

Erhvervserfaring

2013 - nu

Rådmand for Magistratsafdelingen Teknik og Miljø Aarhus Kommune

Data på denne side er indsamlet i samarbejde med

Seneste politik

Seneste politik