PERSONPROFIL

Kirstine Bille

Socialistisk Folkeparti

Valgt ved kommunalvalget i Syddjurs

Født 5. september 1960 Gift 1 barn

F

Kirstine Bille (SF) er 2. viceborgmester i Syddjurs Kommune, hvor hun i den igangværende periode er formand for Udvalget for familie og institutioner.

Kirstine Bille har været medlem af Socialistisk Folkeparti siden 1981 og startede sin karriere i lokalpolitik som byrådsmedlem i den daværende Ebeltoft Kommune i 2001. Hun har været byrådsmedlem i Syddjurs Kommune siden kommunalvalget 2005 og borgmester i perioden 2009-2013, hvorefter hun fortsatte som 1. viceborgmester. Hun har desuden været folketingskandidat for Socialistisk Folkeparti flere gange - senest i 2015.

Kirstine Bille er bachelor i engelsk fra Aarhus Universitet og arbejder til daglig som faglærer på Viden Djurs, hvor hun har været ansat siden 1993. Privat er hun er gift med Peter, og sammen har de en voksen datter bosat i Bruxelles.

Valgresultater

KV 2017

Valgt ind

Personlige stemmer 2494 Socialistisk Folkeparti in total 3809
KV 2013

Valgt ind

Personlige stemmer 3185 Socialistisk Folkeparti in total 4330

Mærkesager

  • Skole/dagtilbud for børn
  • Miljø- og renholdelse

Med kandidatens egne ord

Det gode liv på landet, er betinget af gode rammer for udvikling af alle byer og lokalsamfund. Det vil jeg arbejde for at viderudvikle. Det betyder også skoler og daginstitutioner tæt på dig.
Vi skal levere en klode videre til vores børn. Det betyder ændrede forbrugsvaner og mere omtanke på vores ressourceforbrug. Vedvarende energi i alle kommunale bygninger.
Kommunen er alle borgere, og den er alle medarbejdere. Ikke dem og de andre; men OS. Alle medarbejdere skal føle sig som en del af kommunens borgerservice - uanset hvor de er i organisationen - og alle borgere skal I mødet med kommunen føle sig mødt af en stolt ambassadør. Det vil jeg sikre fortsat er udvikles.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Det kan blive nødvendigt at lukke skoler i kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Kommunen har en fin og velfungerende decentral skolestruktur. Det har vi ikke råd til at nedprioritere. Hvis vi ønsker at fastholde borgere i kommunen og tiltrække nye, er skoler og høj kvalitet i pasningstilbud helt uomgængeligt.

2 Velfærden for både unge og gamle er i top.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg mener, at Syddjurs Kommune leverer en grundlæggende god velfærd både for unge og gamle. Men der er plads til forbedringer i den primære hjemmepleje. Og helt klart brug for flere samlings-/væresteder for unge. Især i Hornslet-området.

3 Kommunen skal udstykke flere byggegrunde i Kaløvig-området.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Men det kommer jo helt an på, hvad man mener med Kaløvig-området! Nye udstykninger skal ske i respekt for kystnærhedszone og fredninger. Overordnet er det et attraktiv område, hvor mange mennesker kunne forestille sig at bo.

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

I en landkommune som vores kommer man ikke uden om at sørge for ordentlige forhold for biltrafik! Men en velfungerende kollektiv trafik kan løse mange flere udfordringer i forhold til miljø, kø-problemer på vejene, pendling og unge, der mangler transport til fritidsaktiviteter. Så kollektiv transport set i perspektiv af mobilitet generelt skal prioriteres højere!

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Cirkulær økonomi og genanvendelse af ressourcer er en af nøglerne til bæredygtig fremtid.

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Idrætsområdet er allerede højt prioriteret, og der afsættes løbende midler til nye anlægsinvesteringer i idrætsfaciliteter.

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi satser allerede en del penge på kunst og kultur. Såvel udøvende professionel kunst som støtte til amatører og uddannelse af børn og unge. Det vil jeg bakke op om, at vi fortsætter med. Jeg er sikker på, at de penge, vi investerer i kunst, kommer mangefold tilbage.

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

En investering i mennesker kan altid betale sig. Og en investering i socialt udsatte grupper kommer dobbelt tilbage. I form af bedre livskvalitet for de udsatte og i form af reducerede følgeudgifter for kommunen.

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er i hvert fald ikke den erfaring, vi har gjort (dyrekøbt) i Syddjurs Kommune!

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der må for mig gerne afsættes flere penge til genoptræning. Det er en god forebyggende indsats, der nedsætter de men, der kan komme efter f.eks. en ulykke eller blodprop. Men det behøver ikke indebære at andre sundhedsområder får færre penge.

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal investere i vores skoler, men ikke nødvendigvis for at nedbringe antallet af eleverne i klasserne. Det er meget forskelligt fra skole til skole, hvor der er størst behov for et løft. Det skal skolerne selv have lov til at prioritere.

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det var dog et ualmindeligt bagvendt spørgsmål! Det må være et mikroskopisk antal borgere, der bare ønsker at forblive arbejdsløse.

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

I hvert fald ikke lige nu. Vi er lige kommet ud på den anden side af en meget belastet og dårlig økonomi i kommunen. Det er for tidligt nu at se på skattelettelser. Der er stadig dele af den kommunale velfærd, der kalder på genopretning. Men skatteprocenten er helt naturligt til debat hvert år ved budgetlægningen. Og høj skat er ikke et mål i sig selv. Kun et middel til at opretholde den velfærd borgerne med rette kan forvente, og byrådet bliver enige om.

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Nu er der ikke som sådan "yderområder" i Syddjurs Kommune - men en masse gode og aktive lokalområder, der sagtens kan fortjene øgede investeringer for at blive endnu bedre.

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Nu er det ikke de store bander, der huserer i kommunen, men det er altid fornuftigt at investere i forebyggende socialt arbejde overfor alle unge.

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der er en passende balance i dag. Men vi skal fortsat udbygge vores cykelstier.

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Selvfølgelig skal vi bevare vores helt særlige naturområder. Og det skal såmænd nok efterlade lidt plads til nye erhvervsejendomme. Der er i øvrigt en rimeligt stor restkapacitet af allerede udlagte erhvervsarealer i hele kommunen.

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er en del af kommunens strategi at satse på kulturelle begivenheder - små som store. Det kræver selvfølgelig også ressourcer.

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Dem har vi ikke så mange af i kommunen!

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Den nuværende indsats er god og rækker langt.

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Den basale ældrepleje må ikke være et spørgsmål om økonomi. Men hvis kommunerne får mulighed for at tilbyde ekstra ydelser, er det da helt rimeligt at velhavende ældre også betaler for dem.

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg er enig i, at der skal bruges flere ressourcer på indsats for sindslidende. Men jeg tror ikke nødvendigvis, det betyder færre penge til andre sundhedsområder.

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Tidlig indsats = bedre livskvalitet i det lange løb! Og flere voksne med tid til hvert enkelt lille barn = bedre barndom!

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er allerede højt prioriteret!

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi er landets tredje største sommerhuskommune. Det er helt rimeligt, at sommerhusejerne via grundskylden er med til at betale for den kommunale service såsom veje, renovation, snerydning m.m.

Politiske hverv

2005 - nu

Byrådsmedlem Syddjurs Kommune, Socialistisk Folkeparti

2019 - nu

Kandidat til Europa-Parlamentet Europa-Parlamentet, Socialistisk Folkeparti

2018 - nu

2. viceborgmester Syddjurs Kommune, Socialistisk Folkeparti
Formand, Udvalget for familie og institutioner   Syddjurs Kommune, Socialistisk Folkeparti

2013 - 2017

1. viceborgmester Syddjurs Kommune, Socialistisk Folkeparti

2013 - 2017

Formand, Udvalget for plan, udvikling og kultur Syddjurs Kommune, Socialistisk Folkeparti

2009 - 2013

Borgmester Syddjurs Kommune, Socialistisk Folkeparti

2001 - 2005

Byrådsmedlem Ebeltoft Kommune, Socialistisk Folkeparti

Tillidsposter

Bestyrelsesmedlem KL

Uddannelse

1979 - 1985

Bachelor Engelsk, Aarhus Universitet

Erhvervserfaring

1993 - 2017

Faglærer Viden Djurs
F

Politiske hverv

2005 - nu

Byrådsmedlem Syddjurs Kommune, Socialistisk Folkeparti

2019 - nu

Kandidat til Europa-Parlamentet Europa-Parlamentet, Socialistisk Folkeparti

2018 - nu

2. viceborgmester Syddjurs Kommune, Socialistisk Folkeparti
Formand, Udvalget for familie og institutioner   Syddjurs Kommune, Socialistisk Folkeparti

2013 - 2017

1. viceborgmester Syddjurs Kommune, Socialistisk Folkeparti

2013 - 2017

Formand, Udvalget for plan, udvikling og kultur Syddjurs Kommune, Socialistisk Folkeparti

2009 - 2013

Borgmester Syddjurs Kommune, Socialistisk Folkeparti

2001 - 2005

Byrådsmedlem Ebeltoft Kommune, Socialistisk Folkeparti

Tillidsposter

Bestyrelsesmedlem KL

Uddannelse

1979 - 1985

Bachelor Engelsk, Aarhus Universitet

Erhvervserfaring

1993 - 2017

Faglærer Viden Djurs

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Kandidater i Østjyllands Storkreds

Kandidater i Vestjyllands Storkreds