PERSONPROFIL

Katrine Robsøe

Radikale Venstre

Valgt i Østjyllands Storkreds

B

Mærkesager

  • Beskæftigelse
  • Børn og ungeområdet
  • Miljø og klima
  • Flygtninge og indvandrere
  • Skole og uddannelse

Med kandidatens egne ord

Vi kan skabe et grønnere, klogere og mere anstændigt Danmark.

Jeg vil beskytte de danske værdier. Jeg elsker Danmark, og netop derfor er jeg radikal. Vi skal ikke spærre os inde bag grænsebomme og forbud, men i stedet åbne armene og tage imod kvoteflygtninge. Vores styrke ligger i vores medmenneskelighed, vores internationale udsyn og troen på verden omkring os. Vores land og vores værdier er stærke og behøver ikke burkaforbud og grænsekontrol.

Jeg vil vende besparelserne på uddannelse om til investeringer og afskaffe uddannelsesloftet. Vi skal have mulighed for at uddanne os gennem hele livet og sikre, at vores unge har de bedste forudsætninger for at skabe sig det liv, de drømmer om, og det samfund, de fortjener.

Jeg vil sætte fart på den grønne omstilling, så Danmark igen kommer med helt i front, når det kommer til kampen for vores klima. De udfordringer, vi står overfor, kan ikke vente og bør stå øverst på alle politikeres to-do-liste. Det er ikke nemt, men opgaven er vores.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Genoptjeningsperioden for ret til dagpenge skal sættes ned fra 12 til 6 måneder

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Arbejdsmarkedet bliver mere og mere omskifteligt, og ligesom medarbejdere skal være fleksible, skal sikkerhedsnettet i dagpenge også være det. Det er dog vigtigt, at det er arbejdsmarkedets parter, der finder en aftale.

2 Der skal fra politisk hold gøres mere for at sikre, at arbejdskraft fra andre EU-lande ikke underbyder danske lønninger

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi har behov for udenlandsk arbejdskraft i Danmark, men arbejdet skal naturligvis foregå på ordentlige, danske vilkår. Der skal være tilstrækkeligt med midler til arbejdstilsynet, så de også fremadrettet kan udføre deres opgave med at kontrollere, at reglerne overholdes.

3 Der bør skabes flere job i den offentlige sektor

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det kan aldrig være et mål i sig selv at skabe flere arbejdspladser i det offentlige, men de steder, hvor vores offentligt ansatte ikke kan følge med, skal der naturligvis ansættes flere. Det gælder, uanset om det er sygeplejesker eller undervisere på det lokale gymnasium.

4 Øget konkurrence fra private aktører får det offentlige sundhedsvæsen til at præstere bedre

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg har stor tiltro til sundhedspersonalet i vores offentlige sundhedsvæsen. De har ikke behov for en konkurrent for at præstere deres bedste.

5 Nogle typer af medicin er så dyre i forhold til den dokumenterede effekt, at det er rimeligt, at de ikke benyttes på danske hospitaler

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal tilbyde den bedste behandling i vores sundhedsvæsen. Der er dog noget medicin, hvor en minimal opgradering og en enorm pris ikke hænger sammen.

6 Der bør indføres brugerbetaling på udvalgte ydelser i sundhedssektoren

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Brugerbetalingen vil ramme de svageste af vores medborgere hårdest og lave en opdeling i samfundet mellem dem, der har råd til sundhed, og dem, der ikke har. Det må vi for alt i verden undgå.

7 Det skal være lettere for danske statsborgere at få en udenlandsk ægtefælle til Danmark

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal have lov til at bo i vores eget land med vores familie. Sagerne om familiesammenføring eller mangel på samme er hjerteskærende og urimelige. Det er helt almindelige danskere, der rammes på deres familie, udelukkende fordi de begik den "fejl" at blive forelsket i en udlændinge. Kærlighed har ingen grænser - det bør vores lovgivning tage højde for.

8 Den danske udlændingepolitik er for stram

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi splitter familier, holder børn indespæret i lejre og nægter folk at søge arbejde. Vi skal have fokus væk fra tanken om, at udlændige er fjender, men derimod se, hvordan vi bedst muligt arbejder sammen. Danmark skal naturligvis ikke huse alle mennesker i verden, men vi skal behandle dem, der er her, ordentligt.

9 Det skal være lettere end det er i dag at udvise indvandrere/flygtninge, der har overtrådt straffeloven

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal arbejde for ordentlige hjemsendelsesaftaler, så udviste kriminelle indvandrere kan sendes hjem. Flygtninge kan dog være en anden situation, da vi naturligvis ikke kan sende mennesker hjem til tortur eller krig.

10 Den økonomiske ulighed i det danske samfund bør mindskes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal have alle med. Det er også derfor, ydelser som kontanthjælpsloftet og integrationsydelsen bør afskaffes, så vi ikke tvinger medborgere ud i fattigdom. Samtidig skal vi styrke indsatsen for de ledige, der kan arbejde, men som ikke har haft held til at blive en del af arbejdsmarkedet.

11 Der er i dag for mange, der ikke tager et arbejde, fordi de offentlige ydelser er for høje

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg tror, at alle mennesker grundlæggende gerne vil have et arbejde. Derfor skal vi også stoppe med at slå vores medmennesker oven i hovedet, hvis de i en periode står uden for arbejdsmarkdet. Alt for ofte tales der ned til arbejdsløse, selv om de helst vil i arbejde, forsørge sig selv og bidrage til samfundet.

12 Kontanthjælpsloftet skal fjernes (kontanthjælpsloftet er grænsen for, hvad folk kan modtage i offentlige ydelser)

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Med kontanthjælpsloftet rammes de svageste medborgere i vores samfund. Dem vi burde gøre en ekstra indsats for at passe på. Vi sætter børn og forældre ud i fattigdom, fratager dem muligheden for at gå til fodbold, fordi der ikke kan findes penge til kontingentet. Vi er et rigere land og fællesskab end kontanthjælpsloftet.

13 Folkeskolen fokuserer for meget på karakterer og nationale tests

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Eleverne skal ikke være bange for tests, men have glæde ved læring. Vi skal have fokus tilbage på at lære og tage det pres væk, som mange elever oplever, at de nationale tests er. Jeg vil ikke afskaffe karakterer, men jeg vil fjerne fokus fra dem.

14 Inklusionen af børn med særlige behov i folkeskolen er gået for vidt

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal have plads til alle, men ikke alle kan passe ind alle steder. Derfor skal inklusionen kun foregå, når det ikke giver for stor en byrde på de andre børn eller læreren, og det er til det bedste for barnet med særlige behov.

15 Efter Folkeskolereformen er skoledagen blevet for lang

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi bør ikke have så meget fokus på længden af skoledagen, men have fokus på kvaliteten. Jeg ønsker, at den enkelte skole får mere selvbestemmelse og fleksibilitet, så den bedste skoledag kan skabes af dem tættest på eleverne.

16 Der bør tilføres ekstra ressourcer til ældreplejen, selvom dette vil medføre, at andre velfærdsområder får færre ressourcer

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal passe godt på vores ældre. Det skal dog ikke tage fremtiden fra de næste generationer. Jeg prioriterer derfor blandt andet uddannelse og klima højere. Det er samtidig vigtigt at huske, at der er stor forskel på, hvor mange ressourcer vores ældste medborgere har. Derfor vil jeg hellere se på, hvordan vi kan fordele bedre frem for mere til området.

17 Det er nødvendigt at indføre brugerbetaling på flere ydelser på ældreområdet

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal have mulighed for at passe ordentligt på alle vores medmennesker - også de ældre, der ikke har mange ressourcer. Den grundlæggende pleje må ikke blive afhængig af brugerbetaling.

18 Hvis det nuværende niveau i ældreplejen skal opretholdes, er det nødvendigt, at folkepensionsalderen sættes højere end den nuværende aftale på 67 år i 2027

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Hvis du er frisk og rask, er det helt i orden, at du bliver bedt om at arbejde lidt længere. Hvis du derimod er nedslidt, skal der være bedre mulighed for at trække sig tilbage tidligere. Friske og raske ældre på 65 skal ikke spille golf, mens deres børnebørn ikke har nok pædagoger i børnehaven eller undervidere på gymnasiet.

19 Topskatten på arbejde bør bevares

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg mener, at det er et sundt princip, at de bredeste skuldre bærer det største læs. De medborgere, der tjener mest, har også mulighed for at bidrage lidt mere - også uden at det går ud over deres livsstil. Grænsen for, hvornår man betaler topskat, rykker sig i takt med, at samfundet bliver rigere, men er altså opdateret og bør ikke justeres yderligere i øjeblikket.

20 Udligningsordningen sender for mange penge fra de rigeste til de fattigste kommuner

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

I dag er udligningen for skæv, men det er afgørende, at alle har adgang til ordentlig velfærd, uanset hvilken kommune de er bosat i.

21 Der bør indføres en differentieret moms, så der eksempelvis bliver lagt lavere moms på sunde fødevarer, mens der til gengæld bliver lagt højere moms på andre varer

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det kan være teknisk svært at indføre differentieret moms, men afgifter, der rammer usunde fødevarer og f.eks. cigaretter, er på lang sigt en fordel for alle.

22 Der bør investeres mere i det offentlige for at styrke økonomien

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal investere i vores fremtid. Derfor skal vi afskaffe de årlige besparelser på uddannelse, så vi ikke skærer den gren over, som vores børn og unge sidder på. På samme måde har de yngste behov for flere pædagoger, og den grønne forskning har brug for et boost.

23 Skatter og afgifter bør sænkes for private virksomheder

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal lave en omlægning, så vi fremmer grønne investeringer og understøtter iværksætteri.

24 Det generelle danske lønniveau er så højt, at det skader dansk økonomi

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Lønniveauet er ikke for højt og er ikke en hindring for udviklingen i dansk økonomi. Lad os i stedet sikre, at vores virksomheder har adgang til tilstrækkeligt kvalificeret arbejdskraft.

25 Aldersgrænsen for at købe øl og vin skal hæves fra 16 til 18 år

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er ikke muligheden for at købe en øl, når du er 16 år gammel, der er skadelig. Det er derimod skadeligt, hvis vi ikke vejleder de unge ordentligt og sikrer et ordentligt forhold til alkohol (og stoffer). Det er her, vi bør bruge vores ressourcer og energi.

26 Den økonomiske støtte til velfungerende børnefamilier bør sættes ned til fordel for øget økonomisk støtte til socialt udsatte børnefamilier

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi har børn, der vokser op i fattigdom og ikke har mulighed for at gå til fodbold. De børn skal have mere hjælp end de familier, hvor mor og far tjener rigeligt. Det handler om at passe ordentligt på de mennesker, der ikke selv kan - og børn hverken kan eller skal selv. Børn er vores alles ansvar.

27 Der bør gives mere økonomisk støtte til børnefamilier end tilfældet er i dag

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal hjælpe de familier, der har mindst, men den generelle støtte skal ikke øges. Derfor skal vi have afskaffet kontanthjælpsloftet og integrationsydelsen, så færre børnefamilier skal leve i fattigdom

28 Ulandsbistanden bør sænkes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi har et ansvar for, at resten af verden også bliver et bedre sted. Det burde alle partier faktisk gå ind for. Enten fordi vi gerne vil skabe bedre liv for alle mennesker, opbygge bedre samfund og mulighed for at alle passer på vores klode, eller også fordi man dermed kan sikre, at de ikke har samme ønske om at komme til Danmark. Uanset hvad, så skal udviklingsbistand være med til at opbygge stærkere infrastruktur, bedre uddannede unge mennesker og håb for fremtiden i hele verden.

29 Danmark bør anlægge en mere kompromissøgende linje over for Rusland

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal øge samarbejde i EU og afskaffe forsvarsforbeholdet, så Danmark i stedet står stærkere i vores europæiske fællesskab. Med Trump på den ene side og Putin på den anden er svaret ikke enten eller, men et stærkere EU.

30 Forsvarsforbeholdet bør afskaffes, så Danmark kan deltage fuldt ud i EU's militære samarbejde

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal styrke vores position i EU og sikre Danmark bedst muligt. Derfor skal vi have en afstemning om forsvarsforbeholdet og Europol, hvor aftalen, Danmark har nu, ikke er god nok, så vi kan sikre Danmark i en tid, hvor Putin står på den ene side og Trump på den anden.

31 Den kriminelle lavalder, der i dag er 15 år, bør sænkes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Børn skal have lov til at være børn. Det gælder også de børn, der roder sig ud i problemer tidligt i livet. Alle fagfolk er enige om, at straf ikke hjælper. Derfor skal fokus være på hjælp og omsorg frem for staf og fængsel.

32 Der bør gives højere fængselsstraffe for kriminalitet, der involverer vold

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vores retssystem bør sikre, at vi har så få kriminelle som muligt. En udvidelse af strafferammen vil ikke arbejde positivt for færre kriminelle, men nærmere det modsatte. Jeg vil hellere investere i ordentlige udslusningsprogrammer, exitprogrammer for bandemedlemmer, uddannelse og rollemodeller i udsatte områder.

33 Der skal lægges mindre vægt på straf og mere vægt på resocialisering i dansk retspleje

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

I det danske retssystem skal vi arbejde for så få gentagende gæster som overhovedet muligt. Kriminalitet skal naturligvis straffes, men målet må være at adfærden ikke gentages, og derfor er fængsel ikke altid den bedste løsning.

34 Det er en vigtig politisk opgave, at få danskerne til at genbruge mere end de gør i dag

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi har et enormt forbrug, og det lægger pres på verdens ressourcer. Vi skal blive bedre til at genbruge og genanvende, hvis vi skal give en bæredygtig klode videre til den næste generation. Derfor skal den enkelte, men i særlig grad også virksomheder og store offentlige institutioner underbygge udviklingen.

35 Virksomhedernes grønne afgifter bør sættes op

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er alles ansvar at tage ansvar for vores klima. Det gælder også for virksomhederne. Samtidig vil det belønne virksomhederne, når de tager miljø- og klimamæssige hensyn. Det bør naturligvis ske i en samlet omlægning, så skatter og afgifter ikke sættes op.

36 Afgiften på el-biler bør sænkes markant for at gennemtvinge en hurtigere udfasning af diesel- og benzinbiler

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er NU vi skal handle. Vi bør ændre registreringsafgifterne, så de er løbende og baseret på, hvor meget bilen forurener, i stedet for bilens værdi. På den måde sikrer vi, at den nyeste teknologi indenfor sikkerhed og miljø bliver tilgængelig for danskerne.

37 Den nuværende grænsekontrol bør gøres permanent

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

I mere end tre år har Danmark nu haft grænsekontrol. I al den tid er der ikke blevet beslaglagt et eneste skydevåben eller afvist en eneste asylansøger. Der er derimod brugt næsten 2 mio. mandetimer - timer der burde være blevet brugt på reelt politiarbejde i stedet.

38 Danmark har afgivet for meget magt til EU

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

5,7 mio mennesker ud af 7,5 mia på hele jorden. Det siger sig selv, at vi står stærkere sammen. Særligt, når det kommer til problemer som klimaet, som ikke kunne være mere ligeglad med en dansk grænsebom. EU er ikke perfekt, men det er langt, langt bedre end noget, vi nogensinde har haft før.

39 Danmark og EU bør indgå aftaler om at oprette lejre i Nordafrika, som migranter og asylansøgere kan sendes til

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg så helst en fælleseuropæisk fordeling af flygtninge, hvor de, indtil de modtog status som asylansøger, opholdt sig i ordentlige centre udenfor EU, som de ikke skal sætte livet på spil for at nå frem til. Danmark skal arbejde for en fælles ordning, og også derfor skal vi igen tage imod kvoteflygtninge og vise omverdenen, at vi naturligvis overholder vores internationale aftaler.

40 Udlicitering af velfærdsopgaver til private udbydere giver mere service for pengene

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er fuldstændigt ligegyldigt, hvem der løser en velfærdsopgave. Kommunerne skal have mulighed for at lave privat samarbejde, når det giver mening for dem og giver mest værdi i deres kommune.

41 Det offentlige er generelt for ineffektivt og bureaukratisk

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Hver dag knokler offentligt ansatte i vores velfærdsamfund. Både sygeplejersken, socialrådgiveren og den fuldmægtige. Der er helt sikkert steder, hvor vi kan gøre det bedre, og systemer, der skal være mindre bøvlede, men vi skal stoppe med at tale vores offentlige system og ansatte ned. De er nemlig en afgørende del i vores samfund - så tak til alle jer, der hver dag gør vores velfærdssamfund bedre.

42 Der er mange administrative stillinger i det offentlige, der kunne spares væk, uden at det ville gå ud over kernevelfærden

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Rigtig mange administrative medarbejdere i det offentlige knokler hver eneste dag for en bedre kernevelfærd. Der kan dog sagtens være steder, hvor der kan spares, hvis vi samtidig viser mere tillid til vores offentligt ansatte og fjerner noget af bureaukratiet.

43 De østjyske kommuner skal kunne forbyde lokale landmænd at bruge lovlige sprøjtemidler for at beskytte drikkevandet

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal beskytte vores drikkevand, så vi også om 20 år kan åbne for vandhanen og drikke rent vand. Derfor skal vi passe godt på de jorde, der ligger tæt på drikkevandet. Derfor skal det også være muligt at tage særlige lokale hensyn.

44 Det er vigtigere at udvide den østjyske motorvej E45 end at styrke den regionale, kollektive trafik som f.eks. en udvidelse af letbanen

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Begge dele er vigtigt for den fysiske sammenhængskraft i regionen. Rigtig mange danskere er glade for at tage bilen og i stedet for at slå dem oven i hovedet, skal vi understøtte omlægningen til miljørigtige biler. Dette bør blandt andet ske ved en omlægning af registreringsafgiften.

45 Det er ok at tvangsflytte beboere i f.eks. Gellerup for at bekæmpe ghettodannelse og bandekriminalitet

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Christiansborg skal ikke bestemme, hvor personer, der ikke har gjort noget galt, skal bo.

Politiske hverv

2016 - nu

Folketingskandidat Østjyllands Storkreds, Radikale Venstre

Tillidsposter

2013 - 2014

Næstformand Radikale Ungdom, Aarhus

2009 - 2011

Bestyrelsesmedlem Vestjysk Gymnasium Tarm

2014 - 2015

Forretningsudvalgsmedlem Radikal Ungdom

Uddannelse

2015 - 2018

Kandidat Statskundskab, Københavns Universitet

2012 - 2015

Bachelor Statskundskab, Aarhus Universitet

Erhvervserfaring

2017 - 2018

Studentermedhjælper for Handel og Transport Dansk Erhverv

2016 - 2017

Stagiaire Danmarks Lærerforeninger International

2015 - 2016

Personlig assistent Radikale Venstre

2014 - 2015

Mentor Mercuri Urval

2018 - nu

Konsulent for uddannelse Dansk Industri
B

Politiske hverv

2016 - nu

Folketingskandidat Østjyllands Storkreds, Radikale Venstre

Tillidsposter

2013 - 2014

Næstformand Radikale Ungdom, Aarhus

2009 - 2011

Bestyrelsesmedlem Vestjysk Gymnasium Tarm

2014 - 2015

Forretningsudvalgsmedlem Radikal Ungdom

Uddannelse

2015 - 2018

Kandidat Statskundskab, Københavns Universitet

2012 - 2015

Bachelor Statskundskab, Aarhus Universitet

Erhvervserfaring

2017 - 2018

Studentermedhjælper for Handel og Transport Dansk Erhverv

2016 - 2017

Stagiaire Danmarks Lærerforeninger International

2015 - 2016

Personlig assistent Radikale Venstre

2014 - 2015

Mentor Mercuri Urval

2018 - nu

Konsulent for uddannelse Dansk Industri

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Kandidater i Østjyllands Storkreds

Kandidater i Vestjyllands Storkreds