PERSONPROFIL

Karina Hjorth

Enhedslisten

Folketingskandidat i Østjyllands Storkreds
Kandidat ved kommunalvalget i Randers

Født 11. oktober 1976 i Randers Single Bor i Randers Kommune

Ø

Karina Hjorth (EL) var i 2017 kandidat for Enhedslisten ved Kommunalvalget i Randers kommune. Karina Hjorth blev ikke valgt ind.
Hun er folketingskandidat til valget i 2019.

Karina Hjorth er uddannet multimediedesigner, og hun har desuden læst engelsk og spansk. Siden 2000 har hun arbejdet som selvstændig webdesigner. Hun er desuden aktiv i lokalområdet som koordinator for og bestyrelsesmedlem i Venligboerne Randers, som hjælper flygtninge og udsatte familier. Hun har tidligere været bestyrelsesmedlem for den lokale handicapidrætsforening og den lokale boligforening.

Mærkesager

  • Beskæftigelse
  • Miljø og klima
  • Børn og ungeområdet
  • Socialpolitik
  • Hospitaler og sundhed

Med kandidatens egne ord

Det velfærdssamfund, som Danmark i mange år har været kendt for i udlandet, står for fald, og helt almindelige borgere falder gennem det sikkerhedsnet, som tidligere greb folk. Det skal vi have ændret! Der skal mere fokus på velfærd, miljø og natur, vores fælles samfund, skolerne og samarbejde på tværs end på grænsekontrol, svinekød og grøftegravning, hvor mennesker deles op i "dem og os" og i, hvem der er rigtige danskere og dermed mere værd end andre. Vi lever alle på én klode, og hvis vi udelukkende bekriger og bekæmper hinanden som mennesker fremfor at tænke langsigtet og passe på jorden, så er det lige meget, hvilke mennesker der har ret til hvad i fremtiden, for vi vil alligevel ikke have en planet at udøve den ret på. Jeg går ind for medmenneskelighed, respekt for andre og åbenhed - både overfor mennesker generelt og i samfundet som helhed.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Genoptjeningsperioden for ret til dagpenge skal sættes ned fra 12 til 6 måneder

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

2 Der skal fra politisk hold gøres mere for at sikre, at arbejdskraft fra andre EU-lande ikke underbyder danske lønninger

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

3 Der bør skabes flere job i den offentlige sektor

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

4 Øget konkurrence fra private aktører får det offentlige sundhedsvæsen til at præstere bedre

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

5 Nogle typer af medicin er så dyre i forhold til den dokumenterede effekt, at det er rimeligt, at de ikke benyttes på danske hospitaler

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

6 Der bør indføres brugerbetaling på udvalgte ydelser i sundhedssektoren

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

7 Det skal være lettere for danske statsborgere at få en udenlandsk ægtefælle til Danmark

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 Den danske udlændingepolitik er for stram

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

9 Det skal være lettere end det er i dag at udvise indvandrere/flygtninge, der har overtrådt straffeloven

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det kommer helt an på, hvad de er blevet straffet for, og hvordan definitionen er på "indvandrere/flygtninge". Man kan godt være født og opvokset i Danmark uden at være dansk statsborger, og dét faktum glemmes ofte i denne debat.

10 Den økonomiske ulighed i det danske samfund bør mindskes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

11 Der er i dag for mange, der ikke tager et arbejde, fordi de offentlige ydelser er for høje

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

12 Kontanthjælpsloftet skal fjernes (kontanthjælpsloftet er grænsen for, hvad folk kan modtage i offentlige ydelser)

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

13 Efter Folkeskolereformen er skoledagen blevet for lang

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Inklusionen af børn med særlige behov i folkeskolen er gået for vidt

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

15 Folkeskolen fokuserer for meget på karakterer og nationale tests

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

16 Der bør tilføres ekstra ressourcer til ældreplejen, selvom dette vil medføre, at andre velfærdsområder får færre ressourcer

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ja, ældreplejen skal have flere ressourcer, men pengene kan sagtens findes på andre områder, som IKKE er velfærdsområder.

17 Det er nødvendigt at indføre brugerbetaling på flere ydelser på ældreområdet

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

18 Hvis det nuværende niveau i ældreplejen skal opretholdes, er det nødvendigt, at folkepensionsalderen sættes højere end den nuværende aftale på 67 år i 2027

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

19 Der bør indføres en differentieret moms, så der eksempelvis bliver lagt lavere moms på sunde fødevarer, mens der til gengæld bliver lagt højere moms på andre varer

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

20 Udligningsordningen sender for mange penge fra de rigeste til de fattigste kommuner

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Topskatten på arbejde bør bevares

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

22 Der bør investeres mere i det offentlige for at styrke økonomien

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

23 Skatter og afgifter bør sænkes for private virksomheder

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

24 Det generelle danske lønniveau er så højt, at det skader dansk økonomi

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

25 Aldersgrænsen for at købe øl og vin skal hæves fra 16 til 18 år

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

26 Den økonomiske støtte til velfungerende børnefamilier bør sættes ned til fordel for øget økonomisk støtte til socialt udsatte børnefamilier

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

27 Der bør gives mere økonomisk støtte til børnefamilier end tilfældet er i dag

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det skal naturligvis kun gælde de børnefamilier, der har svært ved at få enderne til at hænge sammen.

28 Danmark bør anlægge en mere kompromissøgende linje over for Rusland

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

29 Ulandsbistanden bør sænkes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

30 Forsvarsforbeholdet bør afskaffes, så Danmark kan deltage fuldt ud i EU's militære samarbejde

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

31 Den kriminelle lavalder, der i dag er 15 år, bør sænkes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

32 Der skal lægges mindre vægt på straf og mere vægt på resocialisering i dansk retspleje

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

33 Der bør gives højere fængselsstraffe for kriminalitet, der involverer vold

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

34 Det er en vigtig politisk opgave, at få danskerne til at genbruge mere end de gør i dag

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

35 Afgiften på el-biler bør sænkes markant for at gennemtvinge en hurtigere udfasning af diesel- og benzinbiler

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

36 Virksomhedernes grønne afgifter bør sættes op

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

37 Den nuværende grænsekontrol bør gøres permanent

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

38 Danmark og EU bør indgå aftaler om at oprette lejre i Nordafrika, som migranter og asylansøgere kan sendes til

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

39 Danmark har afgivet for meget magt til EU

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

40 Udlicitering af velfærdsopgaver til private udbydere giver mere service for pengene

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

41 Det offentlige er generelt for ineffektivt og bureaukratisk

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

42 Der er mange administrative stillinger i det offentlige, der kunne spares væk, uden at det ville gå ud over kernevelfærden

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

43 Det er vigtigere at udvide den østjyske motorvej E45 end at styrke den regionale, kollektive trafik som f.eks. en udvidelse af letbanen

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

44 Det er ok at tvangsflytte beboere i f.eks. Gellerup for at bekæmpe ghettodannelse og bandekriminalitet

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

45 De østjyske kommuner skal kunne forbyde lokale landmænd at bruge lovlige sprøjtemidler for at beskytte drikkevandet

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Valgresultater

KV 2017 Personlige stemmer 92 Enhedslisten in total 1142

Mærkesager

  • Socialområdet
  • Miljø- og renholdelse

Med kandidatens egne ord

Jeg har valgt at stille op efter i mange år at have ønsket at blande mig politisk. Gennem mit arbejde med Venligboerne, mine personlige erfaringer og via folk, jeg kender, har jeg set og oplevet, hvordan vores velfærdssamfund - både lokalt og nationalt - oftere og oftere svigter dem, det egentlig er ment til at hjælpe. Jeg synes ikke, der er ret mange, der virkelig kæmper for dem på bunden af samfundet - specielt ikke i Randers - og eftersom jeg virkelig vil være ked af at se vores ellers så berømte og velfungerende velfærdssamfund blive smadret totalt, er jeg nødt til at gøre noget selv. Jeg kan ikke bare lade stå til. Jeg NÆGTER at se vores velfærdssamfund blive flået fra hinanden, og jeg vil absolut ikke finde mig i, at der sidder folk, der bevidst arbejder på at gøre forskellen mellem rig og fattig større, når jeg hver måned har kontakt til folk, der er i klemme i systemet, eller som må gå sultne i seng, fordi de helt enkelt ikke har penge nok at leve for mere.

Kan jeg samtidig være med til at gøre vilkårene for handicappede bedre, være med til at hjælpe miljøet og fremme økologien og samtidig sikre, at de fremtidige generationer ikke tabes på gulvet, hvis mor og far ikke lige har råd til at betale for en privatskole, så er min mission lykkedes.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Borgmesteren forsøger at skabe et godt samarbejde i hele byrådssalen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der har i Randers Kommune været alt for mange aftaler med det mindst mulige flertal i stedet for et større samarbejde på tværs.

2 Kommunens skoler har alle forudsætninger for at give alle børn kvalificeret undervisning.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Visse af kommunens skoler, f.eks. Vestervangsskolen, trænger i høj grad til forbedringer for at optimere undervisningsmiljøet - specielt efter skolesammenlægningerne, som har betydet flere elever på de tilbageværende skoler.

3 Byrådet skal først og fremmest arbejde for udvikling af Randers by.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der skal udvikles, da alternativet er afvikling, hvilket der vel næppe er nogen, der ønsker, men det skal ikke kun ske for Randers by - det skal ske for hele kommunen, og samtidig må det ikke være på bekostning af miljøet.

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Til gengæld vil investeringer til gavn for den kollektive trafik være bedre for miljøet. Randers centrum, specielt omkring Randers Bro, er presset i dagtimerne, men presset kan lettes, hvis den kollektive transport forbedres og gøres billigere. Den del af investeringerne, som målrettes biltrafikken, skal fokusere på mulighederne for udnyttelse af elbiler.

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

I Randers Kommune affaldssorterer vi allerede rigtig meget, og der er igangsat initiativer til yderligere sortering. Dette skal naturligvis blot spredes til hele kommunen. Jeg går klart ind for affaldssortering så meget som muligt, men eftersom Randers Kommune allerede gør det godt, er det svært at sige, at der skal gøres rigtig meget mere.

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal have velfærden tilbage på rette spor. Danmark har i mange år været kendt for sit gode sikkerhedsnet og vores velfærdssystem, der har hjulpet dem, der havde brug for det - takket være vores fælles bidrag til statskassen. I de senere år er der kommet flere fattige og hjemløse - også i Randers Kommune - og skal der rettes op på det, er vi nødt til at gøre en indsats, før det er for sent.

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

På ingen måde! Langt de fleste flygtninge vil hellere end gerne bidrage til samfundet ved f.eks. at arbejde. Mange medbringer erfaringer og kvalifikationer fra deres hjemlande, og disse skal udnyttes i stedet for at gå til spilde i endeløse praktikordninger. Jo hurtigere, flygtninge kommer ind på arbejdsmarkedet og kan forsørge sig selv, jo bedre bliver integrationen, og jo færre udgifter har vi kommunalt/statsligt.

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Private ældreplejefirmaer skal først og fremmest leve op til de samme krav, som den kommunale ældrepleje. Markedet er frit, men hvis ikke der stilles specifikke krav til de private virksomheder, som man gør til den kommunale hjemmepleje, er der ingen garanti for, at det vil være positivt for kvaliteten. Tværtimod, da det for de private udelukkende handler om at skabe fortjeneste.

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal ned fra max 28 til max 24 elever i klassen. Det må gerne ske over et par år, så det ikke betyder tvangsdeling af allerede eksisterende/velfungerende klasser. Med max 24 elever i klassen bliver der mere tid til den enkelte elev - også dem, der måtte have specielle behov.

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der skal arbejdes mere på, at praktikpladser og ressourceforløb rent faktisk munder ud i job, så man ikke blot fungerer som gratis arbejdskraft eller bliver kastebold i systemet.

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Den skal ikke sættes ned, men derimod en lille smule op. I hele Østjylland har Randers Kommune en af de laveste skattesatser, og med blot en lille stigning kan vi faktisk afhjælpe en stor del af de problemer/udfordringer, som kommunen har kæmpet med i flere år.

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det sker ofte, at yderområderne glemmes i de store debatter, men der er mange ressourcer at hente her, og kan vi holde liv i de små samfund, kan det gavne både erhvervslivet og det sociale aspekt ved at bo i et lille samfund.

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det skal bl.a. ske gennem skoler, ungdomsuddannelser og væresteder for unge. Børn/unge fra udsatte familier skal støttes i f.eks. mulighederne for at dyrke fritidsinteresser og komme på ture væk fra de belastede områder, hvor mange af dem bor.

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der mangler cykelstier og fortove mange steder i kommunen, og vil vi mindske biltrafikken, er vi nødt til at forbedre mulighederne for eksempelvis cyklister.

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det nytter ikke, at vi bygger på alle de steder, der er plads, hvis det går ud over naturen. Kvæler vi den, kvæler vi i sidste ende også den jord, vi lever på og af. Derudover står der i Randers Kommune i forvejen mange tomme erhvervsejendomme, som man med fordel kan afsætte, før der udstykkes til nye byggerier.

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Før vi ønsker at tiltrække flere store begivenheder, skal vi have både infrastrukturen og ikke mindst overnatningsmulighederne til det.

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

De udsatte områder skal hjælpes, hvis vi skal have brudt den sociale arv og udnytte de ressourcer, folk fra disse områder har. Kan vi få højnet udsatte områder, kan det være med til at give folk herfra bedre livskvalitet og i sidste ende motivere folk til at gøre mere for selv at prøve at forbedre deres situation.

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det siger sig selv. Bedre og hurtigere integration betyder i sidste ende besparelser, fordi flygtningene bliver en integreret og bidragende del af samfundet i stedet for en udgift.

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Den kommunale ældrepleje skal forblive gratis, og mulighederne skal være ens for alle. Ønsker man at købe ekstra hjælp, kan det ske i privat regi.

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

At afsætte flere penge til sindslidende behøver ikke betyde færre penge til andre sundhedsområder. Generelt skal hele området have flere penge/ressourcer som en del af Enhedslistens velfærdsudspil.

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det skal afhænge af familiens indkomst. Er man lavtlønnet, kan det være en stor hjælp at få nedsat eller udskudt grundskylden til den dag, man sælger sit hus, men som udgangspunkt skal den ikke sættes ned over én kam.

Politiske hverv

2018 - nu

Folketingskandidat Østjyllands Storkreds, Enhedslisten

2017 - nu

Byrådskandidat Enhedslisten

Tillidsposter

Bestyrelsesmedlem Venligboerne Randers

2018 - nu

Medlem af Handicaprådet Randers Kommunes Handicapråd

Uddannelse

Erhvervsuddannelse

Erhvervserfaring

2000 - nu

Selvstændig
Ø

Politiske hverv

2018 - nu

Folketingskandidat Østjyllands Storkreds, Enhedslisten

2017 - nu

Byrådskandidat Enhedslisten

Tillidsposter

Bestyrelsesmedlem Venligboerne Randers

2018 - nu

Medlem af Handicaprådet Randers Kommunes Handicapråd

Uddannelse

Erhvervsuddannelse

Erhvervserfaring

2000 - nu

Selvstændig

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Kandidater i Østjyllands Storkreds

Kandidater i Vestjyllands Storkreds