PERSONPROFIL

Jørgen Winther

Venstre

Valgt ved Regionsrådsvalget i Midtjylland

Født 2. juni 1945 i Aarhus Single 2 børn

V

Jørgen Winther (V) er regionsrådsmedlem i Region Midtjylland. Han er medlem af Hospitalsudvalget i regionen.

Jørgen Winther har mange års erfaring som folkevalgt. Han blev valgt til Folketinget for Venstre for første gang i 1988, og han fortsatte som medlem frem til 2007. I sin tid i Folketinger var Jørgen Winther bl.a. sundhedsordfører for Venstre og mangeårig forkæmper for rygeforbud på restauranter. Siden 2009 har han været valgt for partiet i Region Midtjylland, og han er også tidligere amtsrådsmedlem for partiet.

Jørgen Winther er uddannet læge fra Aarhus Universitet. Han har i mange år arbejdet som praktiserende læge i Randers , og han har bl.a. også været konsulent for medicinalvirksomheden H. Lundbeck.

Privat er Jørgen Winter bosat i Randers.

Valgresultater

RV 2017

Valgt ind

Personlige stemmer 8580 Venstre in total 215079
RV 2013

Valgt ind

Personlige stemmer 12085 Venstre in total 213005

Mærkesager

  • Hospitaler
  • Sundhedsområdet generelt

Med kandidatens egne ord

Masser af erfaring. Jeg er kendt som en modig politiker. Jeg tør gå imod strømmen. Du kan måske huske min ensomme og energiske kamp for at få indført rygeforbud. Jeg blev kaldt stalinist af de andre Venstrefolk. Jeg har siddet i Folketinget i 20 år, alle år som Venstres sundhedsordfører. Jeg er læge. Lige nu har jeg taget kampen op for Randers Sygehus. Her skal der spares 20 mio. kr. udelukkende på grund af at Sygehuset har behandlet 14 procent flere akutte patienter end for to år siden. Det er da en vanvittig måde at straffe et sygehus på. Det system skal ændres. Akutlægebilen på Djursland er placeret i strandkanten ved Grenå. Det tager 28 minutter for lægebilen at køre til Knebel, skildpadde! Akutlægebilen skal placeres midt på Djursland, nemlig Kolind. Jeg er ophavsmand til forslaget om plejeorlov og til behandlingsgaranti for kræftpatienter.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Det er i orden at spare på busruter med få passagerer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

2 Det akutte beredskab er i top - uanset hvor man bor i regionen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

På Djursland er akutlægebilen placeret i strandkanten nemlig i Grenå. Den bør flyttes til Kolind, idet det vil være til stor fordel for indbyggerne i Hornslet, Mørke, Allingåbro og Vivild og Ryomgaard og Helgenæs. Det er da underligt at placere en akutlægebil i periferien af Djursland. En central placering midt på Djursland er optimal, nemlig i Kolind! Jeg var den eneste politiker i Regionsrådet, der stemte for Kolind. Resten stemte for Grenå!

3 Grænsen for besparelser på sundhedsområdet i Region Midtjylland er nået. Eventuelle yderligere besparelser må findes på andre områder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Randers Sygehus skal nu spare 20 mio. kr. og det er på grund af at sygehuset har fået 14 procent flere akutindlæggelser end for to år siden. Det er demoraliserende for personalet og det fjerner arbejdsglæden hos personalet. Det er uforståeligt for mig at man skal spare, når man behandler for mange patienter. Jeg formoder at Horsens Syghus snart får et lignende sparekrav. Personalet er dygtigt, men har ikke tid nok til samtaler og omsorg for patienter. Det system skal gøres mere fornuftigt!,

4 Der skal indføres mere brugerbetaling på sundhedsområdet for at finansiere flere og dyrere behandlinger i fremtiden.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Brugerbetaling kan levere flere penge til sygehuse. Derfor! Der er ikke tid nok til den enkelte patient. Personalet virker for stresset. Der er ikke nok tid til samvær og omsorg og nærhed på sygehuse i dag. På et hospice er der ro og fred og tid til samtale og personalet på hospice er langt mere tilfredse med deres arbejde. Tænk hvis man kunne få den samme gode stemning på sygehuse, som man i dag har på hospice.Især skal der være mere tid til patienters smatale med læger og sygeplejersker!

5 Min region skal – efter svensk forbillede – arbejde for at indføre et gebyr på besøg hos praktiserende læge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg har altid ønsket brugerbetaling hos praktiserende læger som i Norge og Sverige. Men politikerne er bange for at brugerbetaling vil koste stemmer, inclusive mit eget parti, Venstre. Men det skal være en nænsom ordning, der tager hensyn til de svageste i samfundet.

6 Regionen skal bruge flere penge på at få flere læger ud i yderområderne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

7 Hvis det offentlige indgår et tættere samarbejde med privathospitaler, vil det øge kvaliteten af sygehusvæsenet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg ønsker at privathospitaler skal være et godt supplement til de offentlige sygehuse.

8 De nye supersygehuse er en god løsning – selvom det betyder lukning af et antal af de mindre sygehuse.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

I dag er der behov for samarbejde mellem mange speciallæger, og derfor er de nye supersygehuse en god løsning.

9 Sygehusene skal i højere grad udlicitere støttefunktioner som vaskeri, rengøring, patienttransport, bygningsdrift mv. til private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Fordi det er yderst fornuftigt rent økonomisk.

10 Regionen skal opprioritere akutberedskabet i yderområderne, selvom det vil gå ud over det generelle serviceniveau.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg har den holdning at akutlægebiler giver tryghed. Og det er det vigtigste. Hvis embedsmænd drev sundhedsvæsenet, ville der ikke vær nær så mange lægebiler i Vestjylland. I venstre er vi helt enige om at akutlægebiler skal bestå!

11 Min region skal bruge flere penge på at finde, undersøge og rense forurenede grunde.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

12 Min region skal bruge flere penge på kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

13 Min region skal arbejde for at finde løsninger, som gør det muligt at kunne lægge flere ungdomsuddannelser i tyndt befolkede områder, end tilfældet er i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Regionerne løser vigtige opgaver, som hverken staten eller kommunerne kan løse bedre.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

15 Regionen skal bruge flere penge på psykiatrien.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Mange psykiatriske patienter kan med fordel behandles i hjemlige omgivelser, så læger og sygeplejersker skal besøge patienterne i stedet for indlæggelse.

16 Regionen skal ikke efterleve regeringens krav om 2 procents effektivisering hvert år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vore hospitaler kan ikke tåle flere nedskæringer. Desværre er det kun få politikere, der virkelig har en fornemmelse af hvilken stress og tralhed personalet har i dag. Politikere burde opleve denne travlhed ved at følge hverdagen på et sygehus. Nedskæringer vil betyde flere fejl på sygehusene.

17 Min region skal bruge flere penge på screeninger af raske mennesker i fremtiden.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Her skal være en sund balance. Men vi skal passe på ikke at undersøge alt for mange helt raske mennesker. Jeg vil gerne præcisere at det også er værd at tænke på begrebet “lykkelig uvidenhed”. Et eksempel: Jeg er selv læge og jeg kender mange læger som helst ikke vil screenes for om de har en prostatakræft. For så snart man får diagnosen kræft bliver livskvaliteten forringet! Min holdning er at det er vigtigt at screene for de sygdomme hvor der er gode behandlingsmuligheder, men alt med måde!

18 Private sundhedsforsikringer er gode, fordi de nedsætter ventetiden i det offentlige sygehusvæsen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

19 Min region bør satse på vækst i de store byer, da dette er den bedste måde at få vækst i hele regionen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

20 Min region bør udstede flere tilladelser til råstofudvinding.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Buslinjer med få passagerer skal nedprioriteres, så der kan sættes flere busser ind på linjer med mange passagerer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der skal især tages hensyn til alle på ungdomsuddannelse.

22 Min region skal arbejde for at kunne detailstyre de enkelte ungdomsuddannelser mere, end den aktuelle lovgivning giver mulighed for.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Politiske hverv

2018 - nu

Medlem af Hospitalsudvalget Region Midtjylland, Venstre
Medlem af Forretningsudvalget Region Midtjylland, Venstre

2009 - nu

Regionsrådsmedlem Region Midtjylland, Venstre

1988 - 2007

Folketingsmedlem Folketinget, Venstre

Tillidsposter

Bestyrelsesmedlem Hospice Djursland

Uddannelse

Cand.med. Medicin, Aarhus Universitet

Erhvervserfaring

Familielæge Randers
Konsulent H. Lundbeck A/S
V

Politiske hverv

2018 - nu

Medlem af Hospitalsudvalget Region Midtjylland, Venstre
Medlem af Forretningsudvalget Region Midtjylland, Venstre

2009 - nu

Regionsrådsmedlem Region Midtjylland, Venstre

1988 - 2007

Folketingsmedlem Folketinget, Venstre

Tillidsposter

Bestyrelsesmedlem Hospice Djursland

Uddannelse

Cand.med. Medicin, Aarhus Universitet

Erhvervserfaring

Familielæge Randers
Konsulent H. Lundbeck A/S

Data på denne side er indsamlet i samarbejde med

Seneste politik