PERSONPROFIL

Jørgen Gaarde

Socialdemokratiet

Valgt ved kommunalvalget i Skanderborg

Født 6. oktober 1955 i Løsning Gift

A

Jørgen Gaarde (S) er borgmester i Skanderborg Kommune, hvilket han har været siden 2010. Han er herved formand for Økonomiudvalget. Han har været byrådsmedlem siden 1998. Derudover er Jørgen Gaarde næstformand i Central Denmark EU Office (CDEU).

Inden Jørgen Gaarde blev borgmester fungerede han, sideløbende med byrådsmedlemskabet, som skoleinspektør for Stilling Skole. Jørgen Gaarde er uddannet skolelærer fra Marselisborg Seminarium i 1979. Sammen med konen Susanne bor han i Skanderborg.

Valgresultater

KV 2017

Valgt ind

Personlige stemmer 4823 Socialdemokratiet in total 12793
KV 2013

Valgt ind

Personlige stemmer 4443 Socialdemokratiet in total 12376

Mærkesager

  • Skole/dagtilbud for børn
  • Ældre

Med kandidatens egne ord

Et godt erhvervsliv, god beskæftigelse og uddannelse er forudsætningen for, at borgerne kan leve et godt liv med gode indtægter. Og forudsætningen for, at vi kan drive en kommune, hvor vi har råd til at satse mere på vores velfærdsområder.
De sidste 8 år har vi oplevet fremgang på mange vigtige områder. Det sikrer man bedst med en stabil, samarbejdsorienteret og forandringsparat borgmester.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Kommunen gør tilstrækkeligt for at forhindre ungdomskriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ungdomskriminaliteten falder hvert år i vores politikreds og ikke mindst i Skanderborg Kommune. Børn og unge har vel aldrig været mindre kriminelle. Alligevel har vi i vores netop vedtagne budget sat fokus på en endnu mere koordineret indsats og strategi på familieområdet. Det er således et område med stort fokus fra kommunens side. Vi ønsker således at ungdomskriminaliteten fortsat falder.

2 Alle borgere i kommunen nyder godt af Skanderborg Festivalens succes.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

SMUK FEST er et stort tilskud til Skanderborg By og Skanderborg Kommune. Men festivalen er nok af størst betydning for de der bor i Skanderborg By.

3 Byrådspolitikerne har for lidt indflydelse i forhold til borgmesteren og hans embedsmænd.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Man kan ikke tale om “borgmesteren og hans embedsmænd”. Kommunens ansatte er byrådets embedsmænd og ikke alene borgmesterens.

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der er ikke tale om “enten/eller” men i stedet “både/og”.

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ja. Det tror jeg ikke vi kommer udenom. Det vil være i tråd med de nationale udmeldinger. Og vi skal blive bedre til at udnytte vores fælles ressourcer i stedet for at deponere og brænde af.

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg tror at niveauet er i orden. Vi skal understøtte frivillige og foreningsbaserede tilbud.

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg synes vores niveau er i orden.

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Flygtningene der er kommet hertil igennem de seneste år er meget parate og ivrige efter at skaffe sig en tilværelse, hvor de ikke er afhængige af offentlig forsørgelse. Og det lykkes vi faktisk bedre med end de fleste kommuner.

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der er allerede konkurrence på “frit valg”. Det har et fornuftigt niveau.

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er allerede et område med stort fokus.

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi har netop sat rigtig mange flere penge af til skoleområdet, dagtilbudsområdet og ældreområdet. Og det vil være de områder, som vil blive tilgodeset, hvis vores sunde økonomiske politik fastholdes - også efter valget.

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ledigheden er meget lav i Skanderborg Kommune - blandt landets laveste. Alle der har mulighed for at bidrage på arbejdsmarkedet skal også gøre det. Det er også min erfaring, at arbejdsløse helst vil hurtigt tilbage til arbejdsmarkedet.

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det har jeg ikke på programmet. Der er mange rimelige ønsker og behov til kommunens mulighed for at prioritere borgernes velfærd. Det vil jeg hellere satse på at opfylde.

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Udviklingen i Skanderborg Kommune går ikke udenom byerne udenfor Skanderborg By. Vi har faktisk en større tilvækst udenfor end i Skanderborg. Alligevel har jeg et stærkt opmærksomhedspunkt i forhold til kollektiv trafik og muligheden for at komme på tværs i kommunen. Og her er det ikke mindst landsbyerne, der skal være i fokus.

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Se tidligere svar.

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der er brug for flere penge til bl.a. cykelstier. Det har vi netop valgt at sætte penge af til i budgettet fra og med 2018.

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Sådan er det allerede.

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg er ikke sikker på, at vi skal satse i den retning.

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ved en fokuseret indsats er det lykkedes at få fjernet Højvangen fra ghettolisten. Vi skal videre sammen med boligforeningerne.

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg mener at vores niveau er i orden.

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er vil være en farlig vej at bevæge sig ud på.

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi har allerede lagt væsentligt flere penge ind på dette område. Og vores opgave er nu, at finde veje til, at mindske væksten i tilgangen til området. Det er en ulykke, hvis vi accepterer, at stadig flere bliver psykisk sårbare og psykisk syge. Det må vi som samfund kunne gøre bedre. Og jeg betragter det som en af samfundets mest påtrængende opgaver at sikre, at færre mennesker ender i den ulykke det er, når man mister grebet om eget liv, familielivet og arbejdslivet.

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det gør vi allerede fra 2018. Og det er sammen med skoleområdet og ældreområdet være det område, som vil blive tilgodeset, hvis vores sunde økonomiske politik fastholdes - også efter valget.

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

det vigtigste er, at kommunen af ErhvervSkanderborg er parate til at hjælpe virksomheder der ønsker at udvide og nyetablere sig i kommunen. Det har vi vist igen og igen. Men lige så vigtigt det er at tiltrække nye virksomheder er det, at gøre sig umage for at passe på de virksomheder, der allerede ligger i kommunen.

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg har ikke skattelettelser på programmet så længe der er brug for at prioritere velfærden for borgerne i kommunen.

Politiske hverv

2010 - 2019

Borgmester Skanderborg Kommune, Socialdemokratiet

2010 - 2019

Formand, Økonomiudvalget Skanderborg Kommune, Socialdemokratiet

1997 - 2019

Byrådsmedlem Skanderborg Kommune, Socialdemokratiet

Tillidsposter

2017 - nu

Næstformand Central Denmark EU Office

Uddannelse

1975 - 1979

Professionsbachelor Folkeskolelærer, Marselisborg Seminarium

Erhvervserfaring

1995 - 2009

Skoleinspektør Stilling Skole
A

Politiske hverv

2010 - 2019

Borgmester Skanderborg Kommune, Socialdemokratiet

2010 - 2019

Formand, Økonomiudvalget Skanderborg Kommune, Socialdemokratiet

1997 - 2019

Byrådsmedlem Skanderborg Kommune, Socialdemokratiet

Tillidsposter

2017 - nu

Næstformand Central Denmark EU Office

Uddannelse

1975 - 1979

Professionsbachelor Folkeskolelærer, Marselisborg Seminarium

Erhvervserfaring

1995 - 2009

Skoleinspektør Stilling Skole

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Kandidater i Østjyllands Storkreds

Kandidater i Vestjyllands Storkreds