PERSONPROFIL

Jørgen Nørby

Venstre

Valgt ved Regionsrådsvalget i Midtjylland

Født 4. maj 1950 i Nr. Nissum Gift 3 børn

V

Jørgen Andreas Nørby (V) er regionsrådsmedlem i region Midtjylland. Han er formand for Udvalget for regional udvikling samt næstformand for Det midlertidige udvalg vedrørende bæredygtig vækst.

I 2016 blev Jørgen Andreas Nørby i øvrigt udnævnt til Ridder af Dannebrog.

Jørgen Andreas Nørby er fhv. 2. viceborgmester i Lemvig Kommune, hvor han har været kommunalbestyrelsesmedlem, siden 1990. Han var borgmester i Lemvig fra 1998 til 2006, og siden 2007 har han været viceborgmester. Han har desuden været regionsrådsmedlem for Venstre i Region Midtjylland siden 2007. I både sit kommunale og regionale politiske virke har Jørgen Andreas Nørby bl.a. haft bæredygtig energipolitik, bedre lokal infrastruktur og øget turisme som sine politiske mærkesager.

Jørgen Andreas Nørby har en kandidatgrad i biologi og geografi ved Aarhus- og Københavns Universitet i 1977. Herefter drev han i en årrække slægtsgården i Nr. Nissum som selvstændig landmand og underviste sideløbende på voksenundervisningscentret i Herning og Gymnasiet i Ikast. I 1981 blev han lektor på Gymnasiet i Lemvig, som han arbejdede på, indtil han blev pensioneret i 2015.

Jørgen Andreas Nørby bor i Nr. Nissum i Nordvestjylland. Han er gift med Merete og sammen har parret 3 voksne børn. Fritiden går mest med familen og børnebørnene.

Valgresultater

RV 2017

Valgt ind

Personlige stemmer 6471 Venstre in total 215079
RV 2013

Valgt ind

Personlige stemmer 5217 Venstre in total 213005
RV 2009

Valgt ind

Personlige stemmer 2794 Venstre in total 0
RV 2005

Valgt ind

Personlige stemmer 2392 Venstre in total 0

Mærkesager

  • Sundhedsområdet generelt
  • Regional udvikling

Med kandidatens egne ord

Jeg vil arbejde for en region i balance, hvor man takket være et velfungerende præhospitalsberedskab også kan føle sig tryg i yderområderne. Jeg vil arbejde for fastholdelse af uddannelsesmuligheder i hele regionen gennem et fortsat stærkt VIA og velfungerende ungdomsuddannelser.
Depotet ved høfde 42 på Thyborøn Tange skal fjernes.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Det er i orden at spare på busruter med få passagerer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

2 Det akutte beredskab er i top - uanset hvor man bor i regionen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

3 Grænsen for besparelser på sundhedsområdet i Region Midtjylland er nået. Eventuelle yderligere besparelser må findes på andre områder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

4 Der skal indføres mere brugerbetaling på sundhedsområdet for at finansiere flere og dyrere behandlinger i fremtiden.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

5 Min region skal – efter svensk forbillede – arbejde for at indføre et gebyr på besøg hos praktiserende læge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

6 Regionen skal bruge flere penge på at få flere læger ud i yderområderne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

7 Hvis det offentlige indgår et tættere samarbejde med privathospitaler, vil det øge kvaliteten af sygehusvæsenet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 De nye supersygehuse er en god løsning – selvom det betyder lukning af et antal af de mindre sygehuse.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

9 Sygehusene skal i højere grad udlicitere støttefunktioner som vaskeri, rengøring, patienttransport, bygningsdrift mv. til private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Regionen skal opprioritere akutberedskabet i yderområderne, selvom det vil gå ud over det generelle serviceniveau.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

11 Min region skal bruge flere penge på at finde, undersøge og rense forurenede grunde.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

12 Min region skal bruge flere penge på kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

13 Min region skal arbejde for at finde løsninger, som gør det muligt at kunne lægge flere ungdomsuddannelser i tyndt befolkede områder, end tilfældet er i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Regionerne løser vigtige opgaver, som hverken staten eller kommunerne kan løse bedre.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

15 Regionen skal bruge flere penge på psykiatrien.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

16 Regionen skal ikke efterleve regeringens krav om 2 procents effektivisering hvert år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

17 Min region skal bruge flere penge på screeninger af raske mennesker i fremtiden.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

18 Private sundhedsforsikringer er gode, fordi de nedsætter ventetiden i det offentlige sygehusvæsen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

19 Min region bør satse på vækst i de store byer, da dette er den bedste måde at få vækst i hele regionen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

20 Min region bør udstede flere tilladelser til råstofudvinding.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Buslinjer med få passagerer skal nedprioriteres, så der kan sættes flere busser ind på linjer med mange passagerer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

22 Min region skal arbejde for at kunne detailstyre de enkelte ungdomsuddannelser mere, end den aktuelle lovgivning giver mulighed for.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Politiske hverv

2018 - nu

Formand for Udvalget for regional udvikling Region Midtjylland, Venstre

2018 - nu

Næstformand for Det midlertidige udvalg vedrørende bæredygtig vækst Region Midtjylland, Venstre

2007 - 2017

2. viceborgmester Lemvig Kommune, Venstre

1990 - 2007

Borgmester Lemvig Kommune, Venstre

1990 - 2017

Kommunalbestyrelsesmedlem Lemvig Kommune, Venstre

2006 - nu

Regionsrådsmedlem Region Midtjylland, Venstre
Formand for Det rådgivende udvalg vedrørende nære sundhedstilbud Region Midtjylland, Venstre
Medlem af Det rådgivende udvalg vedrørende psykiatriområdet og det specialiserede socialområde Region Midtjylland, Venstre
Medlem af Det midlertidige udvalg vedrørende kræft Region Midtjylland, Venstre
Formand for Sundhedskoordinationsudvalg Region Midtjylland, Venstre
Formand for Samarbejdsudvalget for Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalg og Almen Læger Region Midtjylland, Venstre

Uddannelse

1969 - 1971

Kandidat Biologi og geografi, Aarhus Universitet

1973 - 1977

Kandidat Biologi og geografi, Københavns Universitet

Erhvervserfaring

1981 - 2015

Lektor og underviser Lemvig Gymnasium

1977 - 1981

Selvstændig landmand
V

Politiske hverv

2018 - nu

Formand for Udvalget for regional udvikling Region Midtjylland, Venstre

2018 - nu

Næstformand for Det midlertidige udvalg vedrørende bæredygtig vækst Region Midtjylland, Venstre

2007 - 2017

2. viceborgmester Lemvig Kommune, Venstre

1990 - 2007

Borgmester Lemvig Kommune, Venstre

1990 - 2017

Kommunalbestyrelsesmedlem Lemvig Kommune, Venstre

2006 - nu

Regionsrådsmedlem Region Midtjylland, Venstre
Formand for Det rådgivende udvalg vedrørende nære sundhedstilbud Region Midtjylland, Venstre
Medlem af Det rådgivende udvalg vedrørende psykiatriområdet og det specialiserede socialområde Region Midtjylland, Venstre
Medlem af Det midlertidige udvalg vedrørende kræft Region Midtjylland, Venstre
Formand for Sundhedskoordinationsudvalg Region Midtjylland, Venstre
Formand for Samarbejdsudvalget for Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalg og Almen Læger Region Midtjylland, Venstre

Uddannelse

1969 - 1971

Kandidat Biologi og geografi, Aarhus Universitet

1973 - 1977

Kandidat Biologi og geografi, Københavns Universitet

Erhvervserfaring

1981 - 2015

Lektor og underviser Lemvig Gymnasium

1977 - 1981

Selvstændig landmand

Data på denne side er indsamlet i samarbejde med

Kandidater i Østjyllands Storkreds

Kandidater i Vestjyllands Storkreds