PERSONPROFIL

Jette Skive

Dansk Folkeparti

Valgt ved kommunalvalget i Aarhus

Født 11. juli 1951 i Hammershøj Single 1 barn

O

Jette Skive (DF) er byrådsmedlem i Aarhus Kommune.
Hun indtrådte i Aarhus Byråd i 2010 og blev i 2013 valgt som rådmand for Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg i Aarhus Kommune. Derudover er hun tidligere regions- og amtsrådsmedlem.

Ved siden af sit kommunale engagement har Jette Skive arbejdet som frisør i 33 år. Efterfølgende har hun arbejdet som kontorassistent i Aarhus Kommune.

Valgresultater

KV 2017

Valgt ind

Personlige stemmer 5058 Dansk Folkeparti in total 12174
KV 2013

Valgt ind

Personlige stemmer 4225 Dansk Folkeparti in total 13117

Mærkesager

  • Integration
  • Ældre

Med kandidatens egne ord

Et plejehjem skal være et hjem!
Jeg ønsker, at kommunens plejehjem skal være så hjemlige som muligt. Det har jeg kæmpet for i mine fire år som Rådmand for Sundhed og Omsorg. Vi har blandt andet fået den varme hjemmelavede mad tilbage på plejehjemmene og ansat oplevelsesmedarbejdere.

Flere varme hænder!
Kommunens personale er pressede, og der er stærkt brug for mere personale til at tage sig af et stigende antal ældre. Får vi ikke mere personale skal det nuværende personale løbe endnu hurtigere i fremtiden. Det kan vi ikke byde dem, og det vil komme til at gå ud over beboerne på kommunens plejehjem. Derfor kæmper jeg for flere varme hænder på ældreområdet i Århus!

På kulturområdet mener jeg, at der skal ske en anden prioritering af kulturmidlerne. Efter min mening bliver de i dag spredt alt for meget ud over alt for mange forskellige områder og projekter. Jeg så gerne, at man i fremtiden prioriterede mere kvalitetskultur, hvor det er dansk kultur og traditioner, der er i højsædet.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Byrådet forsøger seriøst at løse trafikproblemerne i midtbyen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

2 Aarhus skal hurtigst muligt have et nyt stadion/multiarena.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

3 De nye byggerier på havnen og i midtbyen gør Aarhus til en smukkere og bedre by at bo i.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Politiske hverv

2013 - nu

Rådmand for Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg i Aarhus Kommune Aarhus Kommune, Dansk Folkeparti

2010 - nu

Byrådsmedlem Aarhus Kommune, Dansk Folkeparti

Tillidsposter

1998 - nu

Regionrådsmedlem og Amtsrådsmedlem

Uddannelse

Erhvervserfaring

Rådmand for Sundhed og Omsorg Aarhus Kommune
O

Politiske hverv

2013 - nu

Rådmand for Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg i Aarhus Kommune Aarhus Kommune, Dansk Folkeparti

2010 - nu

Byrådsmedlem Aarhus Kommune, Dansk Folkeparti

Tillidsposter

1998 - nu

Regionrådsmedlem og Amtsrådsmedlem

Uddannelse

Erhvervserfaring

Rådmand for Sundhed og Omsorg Aarhus Kommune