PERSONPROFIL

Jens Erik Thomey Damgaard

Kristendemokraterne

Folketingskandidat i Vestjyllands Storkreds
Valgt ved kommunalvalget i Ringkøbing-Skjern

Født 5. september 1959 i Spjald Gift 4 børn

K

Jens Erik Thomey Damgaard (Kristendemokraterne) blev i 2009 valgt ind i Ringkøbing-Skjern Byråd. Han er medlem af Erhvervs- og Vækstudvalg, Beskæftigelsesudvalget samt Børn- og Ungeudvalget.
Han er folketingskandidat til valget i 2019.
Han har siden 1993 arbejdet som politimand hos Midt-og Vestjyllands Politi.

Kandidaten på de sociale medier

Valgresultater

KV 2017

Valgt ind

Personlige stemmer 412 Kristendemokraterne in total 5048
KV 2013

Valgt ind

Personlige stemmer 615 Kristendemokraterne in total 3177

Mærkesager

  • Skole/dagtilbud for børn
  • Ældre

Med kandidatens egne ord

Jeg forsøger at fremme sund fornuft, ordentlighed, åbenhed og troværdighed.

Tale og arbejde for reelt inddragelse af borgerne, landdistrikterne, kommunens ansatte, erhvervene, ja inddragelse generelt.

Konstant forsøge at fremme samarbejde med de andre politikker, således at der er fremdrift og dynamik i det arbejde kommunen skal beslutte og udføre.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Kommunen har skåret for meget på hjælp til ældre og handicappede.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

2 Kommunen skal fortsat støtte etableringen af kystnære havvindmøller.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

3 Der bør etableres en Nationalpark Skjern Å inden for de næste fire år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Politiske hverv

2018 - nu

Folketingskandidat Vestjyllands Storkreds, Kristendemokraterne

2010 - nu

Byrådsmedlem Ringkøbing-Skjern Kommune, Kristendemokraterne

2014 - 2017

Næstformand i Beskæftigelsesudvalget Ringkøbing-Skjern Kommune, Kristendemokraterne

2018 - nu

Medlem af Erhvervs- og Vækstudvalg Ringkøbing-Skjern Kommune, Kristendemokraterne

2018 - nu

Medlem af Beskæftigelsesudvalget Ringkøbing-Skjern Kommune, Kristendemokraterne

2018 - nu

Medlem af Børn- og Ungeudvalget Ringkøbing-Skjern Kommune, Kristendemokraterne

Tillidsposter

Bestyrelsesmedlem Hvide Sande Havn

Uddannelse

Politimand København

Erhvervserfaring

1987 - nu

Politimand Rigspolitiet

1995 - 2013

Fiskekutterejer Hvide Sande

1981 - 1985

Olieborehuller, derrickman Mærsk Drilling
K

Politiske hverv

2018 - nu

Folketingskandidat Vestjyllands Storkreds, Kristendemokraterne

2010 - nu

Byrådsmedlem Ringkøbing-Skjern Kommune, Kristendemokraterne

2014 - 2017

Næstformand i Beskæftigelsesudvalget Ringkøbing-Skjern Kommune, Kristendemokraterne

2018 - nu

Medlem af Erhvervs- og Vækstudvalg Ringkøbing-Skjern Kommune, Kristendemokraterne

2018 - nu

Medlem af Beskæftigelsesudvalget Ringkøbing-Skjern Kommune, Kristendemokraterne

2018 - nu

Medlem af Børn- og Ungeudvalget Ringkøbing-Skjern Kommune, Kristendemokraterne

Tillidsposter

Bestyrelsesmedlem Hvide Sande Havn

Uddannelse

Politimand København

Erhvervserfaring

1987 - nu

Politimand Rigspolitiet

1995 - 2013

Fiskekutterejer Hvide Sande

1981 - 1985

Olieborehuller, derrickman Mærsk Drilling