PERSONPROFIL

Jan Ravn Christensen

Socialistisk Folkeparti

Valgt ved kommunalvalget i Aarhus

Født 31. juli 1980 i Fødselsstiftelsen i Aarhus Gift 2 børn

F

Jan Ravn Christensen (SF) er byrådsmedlem i Aarhus Kommune. Han er medlem af Teknisk Udvalg samt Sundheds- og Omsorgsudvalget. Derudover er han gruppeformand for Socialistisk Folkeparti i Aarhus Kommune.
Jan Ravn Christensen har en bachelorgrad i statskundsskab fra Aarhus Universitet, og han arbejder som konsulent i FOA Aarhus. Han bor i Mårslet.

Valgresultater

KV 2017

Valgt ind

Personlige stemmer 564 Socialistisk Folkeparti in total 17531
KV 2013

Valgt ind

Personlige stemmer 435 Socialistisk Folkeparti in total 12159

Mærkesager

  • Miljø- og renholdelse
  • Skole/dagtilbud for børn

Med kandidatens egne ord

Fordi jeg er villig til at prioritere skattestigninger for at skabe en bedre velfærd.
Fordi jeg arbejder for bedre normeringer i vores dagtilbud og for flere timer med to voksne i folkeskolen.
Fordi jeg vil styrke den kollektive trafik og naturen i og omkring Aarhus.
Fordi jeg vil arbejde for flere hænder og mere omsorg for vores ældre og mindre bureaukrati og færre projekter.
Fordi SF er det parti der bedst tager bedst hånd om byens hjemløse og udsatte.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Byrådet forsøger seriøst at løse trafikproblemerne i midtbyen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

2 Aarhus skal hurtigst muligt have et nyt stadion/multiarena.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

3 De nye byggerier på havnen og i midtbyen gør Aarhus til en smukkere og bedre by at bo i.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Politiske hverv

2010 - nu

Byrådsmedlem Aarhus Kommune, Socialistisk Folkeparti
Medlem af Teknisk Udvalg Aarhus Kommune, Socialistisk Folkeparti
Medlem af Sundheds-og Omsorgsudvalget Aarhus Kommune, Socialistisk Folkeparti

Tillidsposter

Gruppeformand Socialistisk Folkeparti

2014 - nu

Næstformand Midttrafiks Bestyrelse

Uddannelse

Bachelor Statskundskab, Aarhus Universitet

Erhvervserfaring

Konsulent FOA, Aarhus
F

Politiske hverv

2010 - nu

Byrådsmedlem Aarhus Kommune, Socialistisk Folkeparti
Medlem af Teknisk Udvalg Aarhus Kommune, Socialistisk Folkeparti
Medlem af Sundheds-og Omsorgsudvalget Aarhus Kommune, Socialistisk Folkeparti

Tillidsposter

Gruppeformand Socialistisk Folkeparti

2014 - nu

Næstformand Midttrafiks Bestyrelse

Uddannelse

Bachelor Statskundskab, Aarhus Universitet

Erhvervserfaring

Konsulent FOA, Aarhus