PERSONPROFIL

Jan Petersen

Socialdemokratiet

Valgt ved kommunalvalget i Norddjurs

Født 25. januar 1958 i Fjellerup Gift 3 børn

A

Jan Petersen (S) er borgmester i Norddjurs Kommune. Han er formand for Økonomiudvalget.

Jan Petersen har en lang politisk karriere bag sig. Han meldte sig ind i Dansk Socialdemokratisk Ungdoms (DSU) som 16-årig, og han blev siden formand for DSU's landsorganisation. Han var folketingsmedlem for Socialdemokratiet fra 1990 til 2007. Han blev borgmester i Norddjurs Kommune efter valget i 2009.

Jan Petersen er uddannet butiksleder i dagligvarekæden FDB, og i sit arbejdsliv har han bl.a. været faglig sekretær i fagorganisationen HK. Privat er Jan Petersen bosat i Sangstrup. Han er gift, og han har tre børn.

Valgresultater

KV 2017

Valgt ind

Personlige stemmer 2858 Socialdemokratiet in total 8649
KV 2013

Valgt ind

Personlige stemmer 3039 Socialdemokratiet in total 8342

Mærkesager

  • Beskæftigelse/arbejdsmarked
  • Skole/dagtilbud for børn

Med kandidatens egne ord

Jeg kan samle og tænker på hele kommunen, har en klar retning for vores udvikling og insisterer på, at velfærden skal være i orden for børn, unge, ældre og handicappede og sårbare.
Mennesker skal have arbejde og konstant kamp mod arbejdsløshed er mit grundlæggende udgangspunkt.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Der skal lukkes skoler for at sikre kommunens økonomi.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

2 De svageste indbyggere får den hjælp, de har brug for.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

3 Kommunen bør arbejde for mere grøn energi fra vindmøller på land.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det afhænger af afstand til naboer og lokalt ejerskab og forståelse for de enkelte projekter.

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Spørgsmålet indeholder en konflikt, der måske passer mest til storbyer. De fleste bruger bil i landdistrikterne. Kollektiv trafik skal imidlertid sikre unge, pensionister og andre billøse borgere mulighed for at få transport.

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Hvis det giver miljømæssig mening og økonomisk er tilgængeligt i sorteringsmetoden.

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ja, men men mere end udstillinger og koncerter. Etc. er vigtigere, for det rummer støtte til stærke lokale museer på Gl. Estrup, Det grønne Museum, Østjyllands Museum i Grenaa, Mosebrugscentret etc. Men også liv i forsamlingshusene, fritidsaktiviteter lokalt etc. Eksemplerne, der er listet op rummer ikke det brede kulturbegreb, som er vores virkelighed.

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Er en ressourcer hvis de spiller med på de lokale vilkår, men et problem, hvis det gøres til en værdikonflikt. Derfor neutralt svar

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Spørgsmålet forudsætter en prioritering. Erfaringen er imidlertid, at genoptræning tjener sig hjem og kan betragtes som en investeringer, der reducerer behovet for hjælp, genindlæggelse m.m. Den opstillede konflikt kan faktisk være abstrakt.

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Spørgsmålet er besvaret neutralt, da vi har mange små skoler med lave klassekvotiener og få større skoler, hvor klassekvotienen kan være høj. Det giver ikke mening at nedbringe gennemsnittet, fordi ønsker ikke at lukke små skoler. Men der kan godt være et reelt problem på de få, men store skoler, hvor klasserne er for store.

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Spørgsmålet giver ikke mening i Norddjurs. Vi har ikke og skal ikke have en land mod by og iøvrigt er vi mest landdistrikt. Jeg synes iørvigt at TV2 i sine spørgsmål skal stoppe med at skrive yderområder. Vi har i Norddjurs Kommune landdistrikter og ikke yderområder.

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Har svaret neutralt, da vi er nødt til at prioritere eksisterende og mange biveje og eksisterende cykelstier vedligeholdelse.

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Spørgsmålet forudsætter der er en konflikt. At omdanne landbrug til anden produktion i naturområdet er ikke nødvendigvis en konflikt, hvis påvirkningerne af naturområdet er uændret, eller måske endda bedre.

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Svaret forudsætter, at kulturbegrebet opfattes bredere. Store kulturbegivenheder foregår iøvrigt uden kommunal støtte.

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Problemet er overkommeligt og kræver ikke ekstra ressourcer, men sikkert ekstra indsatser.

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Indsatsen på arbejdsmarkedet skal få flere flygtning i arbejde og de skal hurtigst muligt over i en service. Der svarer til danskere. Dvs. normal børnehave, skolegang, bolig, arbejde.

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Spørgsmålet er abstrakt her. Vi har meget få velhavende ældre.

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Sindslidende tækker på andre sundhedsydelser, da sindslidelser sjældent optræder alene, men også udløser behov på andre sundhedsområder.

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi har den højeste grundskyldspromille, men ikke den højeste grundskyld i kroner. Dette er vores skatteopkrævning til fritidsborgere, hvis indkomstskat betales i dere hjemkommune, deres fritidskommune kun har grundskylden til at betale for den service, som leveres til f.eks. sommerhusejere.

Politiske hverv

2010 - nu

Borgmester Norddjurs Kommune, Socialdemokratiet

2010 - nu

Formand for Økonomiudvalget Norddjurs Kommune, Socialdemokratiet

2014 - 2018

Formand, Erhvervsudvalget Norddjurs Kommune, Socialdemokratiet

1990 - 2007

Folketingsmedlem Socialdemokratiet

1982 - 1986

Formand Danmarks Socialdemokratiske Ungdom

Uddannelse

Butiksleder FDB

Erhvervserfaring

1990 - 2007

Folketingsmedlem Socialdemokratiet
A

Politiske hverv

2010 - nu

Borgmester Norddjurs Kommune, Socialdemokratiet

2010 - nu

Formand for Økonomiudvalget Norddjurs Kommune, Socialdemokratiet

2014 - 2018

Formand, Erhvervsudvalget Norddjurs Kommune, Socialdemokratiet

1990 - 2007

Folketingsmedlem Socialdemokratiet

1982 - 1986

Formand Danmarks Socialdemokratiske Ungdom

Uddannelse

Butiksleder FDB

Erhvervserfaring

1990 - 2007

Folketingsmedlem Socialdemokratiet