PERSONPROFIL

Jacob Isøe Klærke

Socialistisk Folkeparti

Valgt ved Regionsrådsvalget i Midtjylland

Født 14. marts 1986 i Århus Single

F

Jacob Isøe Klærke (SF) er regionsrådsmedlem i i Region Midtjylland. Han er formand for Psykiatri- og socialudvalget samt medlem af Forretningsudvalget.

Jacob Isøe Klærke har en kandidatgrad i medicin fra Aarhus Universitet. Han arbejder til daglig som læge på Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center på Aarhus Universitetshospital - han har tidligere arbejdet på Sydvestjysk Sygehus. Privat er Jacob Isøe Klærke bosat i Aarhus.

Valgresultater

RV 2017

Valgt ind

Personlige stemmer 5153 Socialistisk Folkeparti in total 38649
RV 2013 Personlige stemmer 2411 Socialistisk Folkeparti in total 38132

Mærkesager

  • Hospitaler
  • Sundhedsområdet generelt

Med kandidatens egne ord

STYRK KVALITETEN - DROP RIGIDE SPAREKRAV OG BUREAUKRATI

Sygeplejersker og læger haster fra stue til stue og videre til computeren for at dokumentere.

Sådan er virkeligheden på landets sygehuse. År efter år har personalet fået at vide, at vi skal skrue tempoet i vejret. Men vi kan ikke løbe hurtigere. Risikoen for fejl stiger og kvaliteten er truet. Det er ikke rimeligt overfor ansatte eller patienterne.

BEDRE OG SAMMENHÆNGENDE PSYKIATRI

Psykiatrien har brug for et massivt løft. Der er brug for mere personale, flere sengepladser og et bedre samarbejde med kommunerne. Vi skal ligestille medicin og terapi, forebygge tvang og styrke dialogen med patienter og pårørende.

BEVAR BUSSERNE OG FJERN FORURENING

De grønne løsninger skal i front i regionen. Mine to hovedprioriteter er at bevare busserne og finde nye fremtidssikrede løsninger for den kollektive trafik og at vi endelig får ryddet op i fortidens forureningssynder som Høfde 42 og Collstrop-grundene.

Kandidaten på de sociale medier

05:56

Spørgsmål og svar

1 Det er i orden at spare på busruter med få passagerer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi har brug for at styrke den kollektive trafik. og det skal være muligt at bo på landet eller i mindre byer og bruge den kollektive trafik. Men tiden er løbet fra halvtomme blå busser. Derfor skal vi bruge pengene på nye måder, som vi finde i samarbejde med passagerer, kommuner og lokalråd.

2 Det akutte beredskab er i top - uanset hvor man bor i regionen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Med lægebiler, lægehelikopter og ambulancerne har vi et rigtig godt akut beredskab i region midt. Vores mål er at hjælpen skal være fremme hurtigst muligt og senest efter 15 min ved brug for akut hjælp.

3 Grænsen for besparelser på sundhedsområdet i Region Midtjylland er nået. Eventuelle yderligere besparelser må findes på andre områder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

4 Der skal indføres mere brugerbetaling på sundhedsområdet for at finansiere flere og dyrere behandlinger i fremtiden.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg arbejder for at fjerne brugerbetaling i sundhedsvæsenet. I stedet for skattelettelser burde vi bruge pengene til at mindske brugerbetalingen på psykologhjælp og receptpligtig medicin. Lige nu er der mange som ikke har råd til den behandling de har brug for.

5 Min region skal – efter svensk forbillede – arbejde for at indføre et gebyr på besøg hos praktiserende læge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det skal ikke koste, at komme til lægen eller på skadestuen.

6 Regionen skal bruge flere penge på at få flere læger ud i yderområderne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Regionen skal gøre det mere attraktivt at være læge i yderområder og sociale områder i de større byer. I den nye aftale med de praktiserende læge, er der sikret et økonomisk tilskud. Men det kan ikke stå alene.

7 Hvis det offentlige indgår et tættere samarbejde med privathospitaler, vil det øge kvaliteten af sygehusvæsenet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi får den bedste behandling og mest sundhed for pengene ved, at lade vores fælles hospitaler klare opgaven. De offentlige hospitaler har igennem mange år vist, at de er mindst lige så effektive som privathospitalerne. Når privathospitalerne skal skabe overskud til investorer og aktionærer er det penge som går fra behandlingen af patienterne.

8 De nye supersygehuse er en god løsning – selvom det betyder lukning af et antal af de mindre sygehuse.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

De nye sygehuse har øget kvaliteten i behandlingen. Men når der bliver langt til hospitalet er det vigtig at vi har ambulancer og lægebiler, der er hurtigt fremme - og at vi udvider mulighederne for at blive behandlet hos egen læge, det lokale sundhedshus eller derhjemme.

9 Sygehusene skal i højere grad udlicitere støttefunktioner som vaskeri, rengøring, patienttransport, bygningsdrift mv. til private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Rengøringen af en operationsstue er lige så vigtig for patienten som en god sygeplejerske og en god læge. Derfor skal bør patientnære opgaver være en del af hospitalernes egen drift. Havearbejde, varetransport og lignende kan udbydes, når det giver mening.

10 Regionen skal opprioritere akutberedskabet i yderområderne, selvom det vil gå ud over det generelle serviceniveau.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Man skal ikke vente længere end 15 minutter på en ambulance eller lægebil, hvis der er brug for akut hjælp - uanset hvor man bor. Desværre gør geografien det nærmest umuligt nogle steder fx på øerne. Her skal lægehelikopteren sendes afsted og særlige ordninger sikre hjælp indtil den er fremme.

11 Min region skal bruge flere penge på at finde, undersøge og rense forurenede grunde.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi trænger til at få ryddet op i fortidens synder, som Cheminovaforureningen på Høfde 42 og Collstrop-grundene. Det er så store opgave, hvor staten selv har været med til at forurene, at folketinget også må yde deres økonomiske bidrag.

12 Min region skal bruge flere penge på kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Den kollektive trafik fungerer ikke godt nok som det er i dag. Bilkøer koster tid og penge. Vi skal sikre at busser og tog bliver en attraktiv transportform for borgere både i byerne og på landet.

13 Min region skal arbejde for at finde løsninger, som gør det muligt at kunne lægge flere ungdomsuddannelser i tyndt befolkede områder, end tilfældet er i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi ved at jo længere der er til ungodmsuddannelserne, jo færre undgå tager en. Derfor skal vi sikre, at der er uddannelsesmuligheder i hele regionen, og at den kollektive trafik fungerer så det er let at komme derhen.

14 Regionerne løser vigtige opgaver, som hverken staten eller kommunerne kan løse bedre.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Nogle opgaver som for eksempel hospitalerne og ambulancer er for store og dækker flere kommuner, så det giver bedst mening at regionen har ansvaret. Samtidig er det også vigtigt, at det stadig er let for borgerne at påvirke beslutningerne med lokale politikere.

15 Regionen skal bruge flere penge på psykiatrien.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Psykiatrien har været underprioriteret gennem mange år., så der er brug for en massiv investering hvis forholdene for patienter, pårørende og personale skal blive bedre. Jeg vil investere i mere personale, et bedre samarbejde med kommunerne, forebyggelse af tvang, tidlige indsatser og større dialog med patienter og pårørende.

16 Regionen skal ikke efterleve regeringens krav om 2 procents effektivisering hvert år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Regeringens 2%-produktivitetskrav har presset læger og sygeplejersker til at løbe hurtigere og hurtigere siden 00'erne. I dag er der mange steder kun tid til at gøre det der er akkurat nødvendigt, mens tid til nærvær og samtale er forsvundet. HJeg vil kæmpe for, at friholde sundhedspersonalet på hospitalerne for regeringens sparekrav og regnearksmodeller.

17 Min region skal bruge flere penge på screeninger af raske mennesker i fremtiden.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal passe på med blindt at indføre ny screening, da det kan være en dyr løsning som skaber meget utryghed og kun lille sundhedseffekt. Derfor skal der være en klar sundhedsfaglig anbefaling og vi skal politisk sikre, at pengene ikke kan bruges bedre andre steder i sundhedsvæsenet for eksempel på at styrke psykiatrien og forebyggelsen hos børn.

18 Private sundhedsforsikringer er gode, fordi de nedsætter ventetiden i det offentlige sygehusvæsen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Private sundhedsforsikringer er ikke en fordel for vores sundhedsvæsen, og den opdeling i A- og B-hold de skaber øger uligheden i sundhed. Jeg arbejder for et fælles sundhedsvæsen, hvor der ikke er brug for sundhedsforsikringer, fordi du uanset pengepung kan få en god og gratis behandling med kort ventetid.

19 Min region bør satse på vækst i de store byer, da dette er den bedste måde at få vækst i hele regionen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal udvikle hele regionen med gode muligheder for job, uddannelse og oplevelser med kultur og natur.

20 Min region bør udstede flere tilladelser til råstofudvinding.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi har et ansvar for at sikre råstoffer til for eksempel nye byggerier. Men det skal ske så skånsomt for beboere og naturen tæt på. Derfor skal vi også have så få steder med råstofudvinding som muligt.

21 Buslinjer med få passagerer skal nedprioriteres, så der kan sættes flere busser ind på linjer med mange passagerer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det skal være muligt at bruge den kollektive trafik både i byerne og på landet. Der hvor der er mange passagerer skal busserne køre ofte. Der hvor der er færre passegerer og måske, så få at det ikke længere give mening, at der kører en stor bus - der skal vi finde nye integrerede løsninger som for eksempel samkørsel, delebiler, selvkørende minibusser, teletaxier mm.

22 Min region skal arbejde for at kunne detailstyre de enkelte ungdomsuddannelser mere, end den aktuelle lovgivning giver mulighed for.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Regionen skal ikke detailstyre uddannelse. Regionen skal sikre at der er uddannelsesmuligheder i hele regionen i samarbejde med uddannelsesinstitutionerne.

Kandidatens valgvideo

05:56

Politiske hverv

2018 - nu

Regionsrådsmedlem Region Midtjylland, Socialistisk Folkeparti

2018 - nu

Formand, Psykiatri- og socialudvalget Region Midtjylland, Socialistisk Folkeparti

2018 - nu

Medlem af Forretningsudvalget Region Midtjylland, Socialistisk Folkeparti

2009 - 2013

Regionsrådsmedlem Region Midtjylland, Socialistisk Folkeparti

Uddannelse

2007 - 2015

Kandidat Medicin, Aarhus Universitet

Erhvervserfaring

2017 - nu

Læge Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center, Aarhus Universitetshospital

2016 - 2017

Læge Sydvestjysk Sygehus
F

Politiske hverv

2018 - nu

Regionsrådsmedlem Region Midtjylland, Socialistisk Folkeparti

2018 - nu

Formand, Psykiatri- og socialudvalget Region Midtjylland, Socialistisk Folkeparti

2018 - nu

Medlem af Forretningsudvalget Region Midtjylland, Socialistisk Folkeparti

2009 - 2013

Regionsrådsmedlem Region Midtjylland, Socialistisk Folkeparti

Uddannelse

2007 - 2015

Kandidat Medicin, Aarhus Universitet

Erhvervserfaring

2017 - nu

Læge Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center, Aarhus Universitetshospital

2016 - 2017

Læge Sydvestjysk Sygehus

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Kandidater i Østjyllands Storkreds

Kandidater i Vestjyllands Storkreds