KV17
A

Jacob Bundsgaard

Socialdemokratiet

Valgt ind i Aarhus

Besøg kandidaten:

Valgresultat KV17

Valgt ind

Personlige stemmer 39841 Socialdemokratiet 71595

Valgresultat KV13

Personlige stemmer 39237 Socialdemokratiet 0
 • Børn
 • Erhverv
 • Kultur
 • Sundhed
 • Miljø
 • Uddannelse
 • Udvikling
 • Ældre

Mærkesager

Job

I Aarhus har vi en højere beskæftigelse, og vi skaber flere jobs, end de fleste andre byer i Danmark. Denne positive udvikling skal fortsættes og styrkes. Det kræver blandt andet, at vi fortsat er en attraktiv by for virksomheder og deres ansatte. Aarhus skal derfor fortsat være en indbydende, spændende og åben by med velfungerende velfærd og en veludviklet erhvervsstruktur.

Ældre

Aarhus skal være helt i front, når det gælder evnen til at tænke nyt og finde nye måder at løse opgaverne på. Velfærdsteknologi skal i stadig højere grad tænkes ind i den offentlige sektor, og Aarhus skal gå forrest i udviklingen af denne nye teknologi. På den måde kan vi højne kvaliteten i de velfærdsydelser, vi tilbyder aarhusianerne.

Folkeskolen

Vi skal bruge folkeskolereformen som anledning til at skabe en endnu bedre folkeskole for alle børn. Alle skal have mulighed for at blive dygtigere og udvikle sig bedst muligt. En længere og mere alsidig skoledag skal inspirere til fordybelse og give lyst til at lære. Vi vil bygge folkeskolens fremgang på et stærkt samarbejde mellem elever, forældre, lærere, pædagoger og lokalsamfund.

Spørgsmål og svar

1 Byrådet forsøger seriøst at løse trafikproblemerne i midtbyen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

2 Aarhus skal hurtigst muligt have et nyt stadion/multiarena.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

3 De nye byggerier på havnen og i midtbyen gør Aarhus til en smukkere og bedre by at bo i.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Redaktionens biografi

Jacob Bundsgaard (S) er borgmester i Aarhus Kommune, hvor han er valgt for Socialdemokratiet (S). Han er medlem af flere kommunale udvalg og nævn, og han er kommunal repræsentant i flere bestyrelser bl.a. formand for Aarhus Havns bestyrelse.

Jacob Bundsgaard startede sit politiske liv, da han blev medlem af Danmarks Socialdemokratiske Ungdom i 1998. Ved valget i 2001 blev han valgt til byrådet i Aarhus for første gang, og han har været medlem siden. Efter valget i 2009 blev han rådmand i kommunen, og siden 2011 har Jacob Bundsgaard været borgmester i Aarhus, en post han overtog efter partikollegaen Nicolai Wammen (S), som valgte at forlade sin post for at stille op til Folketinget.

Jacob Bundsgaard er kandidat i statskundskab fra Aarhus Universitet. I sit civile liv har han bl.a. arbejdet som virksomhedskonsulent. Privat er han gift med Kirstine, og sammen har parret tre børn.


Erhvervserfaring
 • Borgmester, Aarhus Kommune
  2011

Tillidsposter
 • Næstformand, KL's repræsentantskab
  2018
 • Formand, Aarhus Havns bestyrelse
 • Formand, Aarhus Festuges bestyrelse
 • Formand for bestyrelsen, Kulturhovedstad
  2017
 • Formand for bestyrelsen, Sculpture by the Sea Aarhus
 • Medlem, Kommunernes Lønningsnævn
 • Medlem af bestyrelsen, Aarhus Universitets Jubilæumsfond
 • Medlem af bestyrelsen, Vor Frue Kloster

Politiske hverv
 • Borgmester
  Socialdemokratiet, Aarhus Kommune

  2011
 • Rådmand
  Socialdemokratiet, Børn og Unge, Aarhus Kommune

  2010 - 2011
 • Rådmand
  Socialdemokratiet, Kultur og Borgerservice, Aarhus Kommune

  2009 - 2009
 • Byrådsmedlem
  Socialdemokratiet, Aarhus Kommune

  2002 - 2009
 • Medlem af Kulturudvalget
  Aarhus Kommune

  2002 - 2006
 • PolitiskOrdfører
  Aarhus Byråd

  2002 - 2008
 • Medlem
  Aarhus Byråd

  2002
 • Medlem
  DSU, Frit Forum og Socialdemokratiet

  1998

Uddannelse
 • Folkeskole, Skødstrup Skole
  1983 - 1992
 • Udvekslingsophold, USA, 10. Klasse. Pasadena, syd for Houston, Texas
  1992 - 1993
 • Matematisk student, Aarhus Katedralskole
  1993 - 1996
 • Statskundskab, Aarhus Universitet
  1999

Data på denne side er indsamlet i samarbejde med

Kandidater i Aarhus

Kandidatlisten opdateres løbende frem til udgangen af uge 43, hvor den vil være komplet.