PERSONPROFIL

Ib Bjerregaard

Venstre

Kandidat ved kommunalvalget i Viborg
Valgt ved Regionsrådsvalget i Midtjylland

Født 14. juli 1960 i Viborg Sygehus Gift 2 børn

V

Ib Bjerregaard (V) er regionsrådsmedlem i Region Midtjylland. Han er næstformand for Hospitalsudvalget samt medlem af Det midlertidige udvalg vedrørende bæredygtig vækst.

Ib Bjerregaard var byrådsmedlem for Venstre 2005 - 2017 i Viborg Kommune, hvor han var medlem af Økonomi- og Erhvervsudvalget samt Kultur- og Fritidsudvalget. Han har tidligere været byrådsmedlem i Møldrup Kommune fra 1993-2001. Derudover har han også været amtsrådsmedlem i Viborg Amtsråd fra 1997-2005.

Han er uddannet agronom, og han har tidligere arbejdet som selvstændig landmand. På nuværende tidspunkt arbejder han som ejendomsmægler og direktør for Agriteam Aars ApS Ejendomsmæglerfirmaet Ib Bjerregaard. Privat er Ib Bjerregaard gift med Pia, og sammen har parret to børn.

Valgresultater

KV 2017 Personlige stemmer 396 Venstre in total 17486

Mærkesager

  • Beskæftigelse/arbejdsmarked
  • Ældre

Med kandidatens egne ord

Jeg har fokus på sammenhængen i opgaverne mellemkommune og region. Det er vigtig med en sammenhængende indsats og undgå kassetænkning. Det har vi flere eksempler på. Det er jo underordnet om det er region eller kommune, der skal betale. Penge kommer samme sted fra, nemlig fra borgernes betalte skat.
Jeg vil sikre det brede samarbejde og sikre udvikling i opgaverne og afprøve prisen, hvor det er relevant. Men har ingen ideologisk indgang til det og ingen krav om, at alt skal løses privat. Jeg vil væren om, at borgernes frie valg bevares og udbygges.
I kommunen vil jeg bakke op om Ulrik Wilbek og i regionen Karsten Kischmeir og begge steder kunne bidrage med erfaring og nytænkning på samme tid.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Viborg Kommune bør prioritere grøn omstilling langt højere, end den gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Man må også tænke på, hvordan det påvirker borgerne og hvad de ønsker. Jeg går f.eks. ind for vindmøller. Men skal de så bare sættes op, selv om mange naboer påvirkes og er imod. Og i forhold til økologisk mad ønsker jeg borgerne selv vælger. Skal man indføre Naturgas i stedet for diesel som drivmiddel, når fremtiden med stor sandsynlighed er hybridbiler og det koster en del ekstra.

2 Kommunen skal være mere tilbageholdende med udlicitering af for eksempel hjemmepleje, rengøring og buskørsel i fremtiden.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg går ind for at prøve prisen af og tildele opgaven til den, der bedst og billigst kan udføre opgaven. Om det så medfører, at opgaven løses i offentlig regi eller privat er underordnet. Min opfattelse af spørgsmålet er, at det er irrelevant. Havde spørgsmålet lydt om jeg er tilhænger af at afprøve prisen, er det et klart ja.

3 Det er en rigtig prioritering, at Viborg Kommune satser på en udbygning af rute 26 til Aarhus frem for en ny hærvejsmotorvej.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er 2 uafhængige spørgsmål. A 26 kommer, når pengene er til stede. Hærvejsmotorvejens undersøgelser skal først laves, inkl. VVM m.m. Og det er ikke korrekt, at Viborg satser på 26 frem for en Hærvejsmotorvej. Hvis spørgsmålet var så simpel, at jeg skulle vælge og valget var sikkert ville jeg vælge Hærvejsmotorvejen.

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Som Danmarks næst største kommune er det helt afgørende for sammenhængskraften, at borgerne har mulighed for at bruge deres biler.

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er lige besluttet, så det kommer med den beslutning.

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er passende i dag.

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi bruger allerede en passende del på det.

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det håber jeg ikke for så har vi ikke gjort det godt nok indtil nu.

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Balancen er fin i dag.

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det vil jo kræve flere skoler og flere klasser. Nej så hellere tovoksenordninger og andre løft Pengene kan jo kun bruges en gang.

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er lige sket med budget 2018.

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det sker slet ikke i dag.

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det sker allerede.

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der er allerede sat penge af.

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg mener at Viborg har en rimelig balance.

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi har lige afsat mange flere millioner til dagtilbud i budget 2018.

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi giver et passende bidrag til erhvervsrådet og Invest Viborg i dag.

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Valgresultater

RV 2017

Valgt ind

Personlige stemmer 7204 Venstre in total 215079

Mærkesager

  • Ungdomsuddannelser
  • Sundhedsområdet generelt

Med kandidatens egne ord

Jeg har fokus på sammenhængen i opgaverne mellemkommune og region. Det er vigtig med en sammenhængende indsats og undgå kassetænkning. Det har vi flere eksempler på. Det er jo underordnet om det er region eller kommune, der skal betale. Penge kommer samme sted fra, nemlig fra borgernes betalte skat.
Jeg vil sikre det brede samarbejde og sikre udvikling i opgaverne og afprøve prisen, hvor det er relevant. Men har ingen ideologisk indgang til det og ingen krav om, at alt skal løses privat. Jeg vil væren om, at borgernes frie valg bevares og udbygges.
I kommunen vil jeg bakke op om Ulrik Wilbek og i regionen Karsten Kischmeir og begge steder kunne bidrage med erfaring og nytænkning på samme tid.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Det er i orden at spare på busruter med få passagerer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der bør indgå andre parametre som befolkningstæthed og om ruten fragter elever til ungdomsuddannelserne.

2 Det akutte beredskab er i top - uanset hvor man bor i regionen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

3 Grænsen for besparelser på sundhedsområdet i Region Midtjylland er nået. Eventuelle yderligere besparelser må findes på andre områder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ikke besvaret

Helt forkert spørgsmål. Sundhedsområdet er een kasse og derfor kan man ikke flytte penge mellem områder.

4 Der skal indføres mere brugerbetaling på sundhedsområdet for at finansiere flere og dyrere behandlinger i fremtiden.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

5 Min region skal – efter svensk forbillede – arbejde for at indføre et gebyr på besøg hos praktiserende læge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Men med et max pr. år.

6 Regionen skal bruge flere penge på at få flere læger ud i yderområderne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

7 Hvis det offentlige indgår et tættere samarbejde med privathospitaler, vil det øge kvaliteten af sygehusvæsenet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 De nye supersygehuse er en god løsning – selvom det betyder lukning af et antal af de mindre sygehuse.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

9 Sygehusene skal i højere grad udlicitere støttefunktioner som vaskeri, rengøring, patienttransport, bygningsdrift mv. til private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg ønsker at udbyde opgaven så den, der kan løse opgaven bedst og billigst får muligheden. Om det så medfører en udlicitering, det er ikke vigtig for mig.

10 Regionen skal opprioritere akutberedskabet i yderområderne, selvom det vil gå ud over det generelle serviceniveau.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

11 Min region skal bruge flere penge på at finde, undersøge og rense forurenede grunde.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det så jeg gerne. Men vi bruger de penge der er.

12 Min region skal bruge flere penge på kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der bruges allerede rigtig meget. Og skal der bruges mere, skal pengene tages fra andre områder, som oprensning af forurenede grunde.

13 Min region skal arbejde for at finde løsninger, som gør det muligt at kunne lægge flere ungdomsuddannelser i tyndt befolkede områder, end tilfældet er i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Regionerne løser vigtige opgaver, som hverken staten eller kommunerne kan løse bedre.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

15 Regionen skal bruge flere penge på psykiatrien.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Men det kræver, at der uddannes flere læger.

16 Regionen skal ikke efterleve regeringens krav om 2 procents effektivisering hvert år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ikke besvaret

Kravet er fjernet. derfor et irrelevant spørgsmål.

17 Min region skal bruge flere penge på screeninger af raske mennesker i fremtiden.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

18 Private sundhedsforsikringer er gode, fordi de nedsætter ventetiden i det offentlige sygehusvæsen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg synes det er fint, hvis der laves sundhedsforsikringer. Jeg går ind for frie valg til det. Men jeg synes ikke de er gode fordi de nedsætter ventetiden - men af andre grunde.

19 Min region bør satse på vækst i de store byer, da dette er den bedste måde at få vækst i hele regionen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er ikke en opgave for regionen. De har ikke virkemidler til at gøre det udsagnet indeholder.

20 Min region bør udstede flere tilladelser til råstofudvinding.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Buslinjer med få passagerer skal nedprioriteres, så der kan sættes flere busser ind på linjer med mange passagerer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det kommer helt af sig selv. Kan passagererne ikke være i én bus sættes der 2 ind.

22 Min region skal arbejde for at kunne detailstyre de enkelte ungdomsuddannelser mere, end den aktuelle lovgivning giver mulighed for.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Politiske hverv

2018 - nu

Næstformand for Hospitalsudvalget Region Midtjylland, Venstre

2018 - nu

Medlem af Det midlertidige udvalg vedrørende bæredygtig vækst Region Midtjylland, Venstre

2013 - nu

Regionsrådsmedlem Region Midtjylland, Venstre

2005 - 2017

Byrådsmedlem Viborg Kommune, Venstre

1997 - 2005

Amtsrådsmedlem Viborg Amtsråd, Venstre

1993 - 2001

Byrådsmedlem Møldrup Kommune, Venstre

Uddannelse

1980 - 1985

Agronom, Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole

Erhvervserfaring

2010 - nu

Ejendomsmægler og direktør Agriteam Aars ApS Ejendomsmæglerfirmaet Ib Bjerregaard

1992 - 2013

Selvstændig landmand
V

Politiske hverv

2018 - nu

Næstformand for Hospitalsudvalget Region Midtjylland, Venstre

2018 - nu

Medlem af Det midlertidige udvalg vedrørende bæredygtig vækst Region Midtjylland, Venstre

2013 - nu

Regionsrådsmedlem Region Midtjylland, Venstre

2005 - 2017

Byrådsmedlem Viborg Kommune, Venstre

1997 - 2005

Amtsrådsmedlem Viborg Amtsråd, Venstre

1993 - 2001

Byrådsmedlem Møldrup Kommune, Venstre

Uddannelse

1980 - 1985

Agronom, Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole

Erhvervserfaring

2010 - nu

Ejendomsmægler og direktør Agriteam Aars ApS Ejendomsmæglerfirmaet Ib Bjerregaard

1992 - 2013

Selvstændig landmand

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Kandidater i Østjyllands Storkreds

Kandidater i Vestjyllands Storkreds