PERSONPROFIL

Henning Ravn

Venstre

Valgt ved kommunalvalget i Esbjerg
Kandidat til regionsrådsvalget i Syddanmark

Gift 4 børn

V

Henning Ravn (V) er byrådsmedlem i Esbjerg Kommune. Han er medlem af Teknik- og Byggeudvalget samt Kultur- og Fritidsudvalget. Henning Ravn startede sin politiske karriere som folkevalgt i den daværende Bramming Kommune, og han har været valgt i Esbjerg Kommune siden valget i 2005.

Henning Ravn har tidligere været regionsrådsmedlem for Venstre i Region Syddanmark, hvor han bl.a. var medlem af Innovationsudvalget og Ligestillingsudvalget. Ved valget i 2013 blev Henning Ravn valgt som suppleant i regionen, og i 2015 overtog han pladsen fra partikollegaen Carl Holst (V), som blev folketingsmedlem.

Henning Ravn gik på pension i september 2017, men han har en lang karriere hos Politiet bag sig. Han er uddannet fra politiskolen, og han har bl.a. arbejdet som vicepolitikommissær for Syd- og Sønderjyllands Politi i mange år.

Privat er Henning Ravn gift med Tove, og sammen har parret fire børn.

Valgresultater

KV 2017

Valgt ind

Personlige stemmer 747 Venstre in total 20053
KV 2013

Valgt ind

Personlige stemmer 1019 Venstre in total 26095

Mærkesager

  • Ældre
  • Sundhed

Med kandidatens egne ord

Jeg arbejder for et stærkt og nært sundhedsvæsen og en ældre omsorg i top.
Psykiatrien skal prioriteres højere.
Et tæt og nært samarbejde mellem kommunen, regionen og praktiserende læger er også en vigtig prioritet for mig.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Transport af mennesker i hestevogne og traktorvognen skal stoppes på Mandø.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Hvis denne form for kørsel skal fortsætte, skal der stilles krav til materiel og fører.

2 Kommunen skal spare penge ved at droppe studieture til byrådsmedlemmer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er vigtigt, at hente inspiration. F.eks har en kort tur (og billig) tur til Englands mest demensvenlig by, Crawley, givet inspiration til en visionær demens politik i Esbjerg kommune.

3 Kommunen er for passiv, når det drejer sig om at uddanne kvalificeret arbejdskraft til vindmølle- og offshoresektoren.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der uddannes til det behov, der er.

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Den kollektive prioriteres allerede højt.

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Genoptræning er vigtig, men det må ikke indebære, at andre sundhedsområder beskæres.

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er ikke penge, der integrerer.

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ældre skal ikke betale for ydelser, de er visiteret til, men det er OK at tilkøbe andre/mere på samme vis som alle andre borgere.

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Dog ikke på bekostning af andre sundhedsområder.j

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Virksomheder tiltrækkes af gode rammebetingelser, god infrastruktur, samt tilstrækkelig arbejdskraft med de rette kompetence.

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Valgresultater

RV 2017 Personlige stemmer 1620 Venstre in total 214646
RV 2013

Valgt ind

Personlige stemmer 1657 Venstre in total 227458

Mærkesager

  • Hospitaler
  • Sundhedsområdet generelt

Med kandidatens egne ord

Jeg arbejder for et stærkt og nært sundhedsvæsen og en ældre omsorg i top.
Psykiatrien skal prioriteres højere.
Et tæt og nært samarbejde mellem kommunen, regionen og praktiserende læger er også en vigtig prioritet for mig.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Ansatte på Region Syddanmarks hospitaler har for mange arbejdsopgaver, og det går ud over kvaliteten.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

De ansatte har mange opgaver, men der leveres des uagtet høj kvalitet.

2 Region Syddanmark skal ikke udlicitere ambulancekørsel.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg ser ikke en reel mulighed for udlicitering de første mange år.

3 Det nye regionsråd bør forfølge en erstatningssag mod tidligere formand Carl Holst.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der er intet grundlag herfor, og vil være spild af (endnu)flere af skatteborgerne kroner.

4 Der skal indføres mere brugerbetaling på sundhedsområdet for at finansiere flere og dyrere behandlinger i fremtiden.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

5 Min region skal – efter svensk forbillede – arbejde for at indføre et gebyr på besøg hos praktiserende læge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg er ikke afvisende for, at der indføres gebyr for udeblivelse uden afbud.

6 Regionen skal bruge flere penge på at få flere læger ud i yderområderne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

For at sikre et stærkt og nært sundhedsvæsen, er det vigtig, at der er tilstrækkeligt med praktiserende læger i hele regionen.

7 Hvis det offentlige indgår et tættere samarbejde med privathospitaler, vil det øge kvaliteten af sygehusvæsenet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 De nye supersygehuse er en god løsning – selvom det betyder lukning af et antal af de mindre sygehuse.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

9 Sygehusene skal i højere grad udlicitere støttefunktioner som vaskeri, rengøring, patienttransport, bygningsdrift mv. til private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Regionen skal opprioritere akutberedskabet i yderområderne, selvom det vil gå ud over det generelle serviceniveau.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

11 Min region skal bruge flere penge på at finde, undersøge og rense forurenede grunde.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

12 Min region skal bruge flere penge på kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

13 Min region skal arbejde for at finde løsninger, som gør det muligt at kunne lægge flere ungdomsuddannelser i tyndt befolkede områder, end tilfældet er i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Regionerne løser vigtige opgaver, som hverken staten eller kommunerne kan løse bedre.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg ser ikke, at hverken stat eller kommune kan drive sygehus området.

15 Regionen skal bruge flere penge på psykiatrien.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

16 Regionen skal ikke efterleve regeringens krav om 2 procents effektivisering hvert år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

17 Min region skal bruge flere penge på screeninger af raske mennesker i fremtiden.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

I forebyggelsesøjemed er screeninger for visse sygdomme hensigtsmæssig.

18 Private sundhedsforsikringer er gode, fordi de nedsætter ventetiden i det offentlige sygehusvæsen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

19 Min region bør satse på vækst i de store byer, da dette er den bedste måde at få vækst i hele regionen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

20 Min region bør udstede flere tilladelser til råstofudvinding.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Buslinjer med få passagerer skal nedprioriteres, så der kan sættes flere busser ind på linjer med mange passagerer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

22 Min region skal arbejde for at kunne detailstyre de enkelte ungdomsuddannelser mere, end den aktuelle lovgivning giver mulighed for.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Politiske hverv

2001 - nu

Byrådsmedlem Esbjerg Kommune, Venstre

2013 - nu

Regionsrådsmedlem Esbjerg Kommune, Venstre

2010 - 2017

Formand, Sundhed & Omsorgsudvalget Esbjerg Kommune, Venstre

2001 - 2004

Byrådsmedlem Bramming Kommune, Venstre

2015 - 2017

Regionsrådsmedlem Region Syddanmark, Venstre

2015 - nu

Medlem, Ligestillingsudvalget Region Syddanmark, Venstre

2015 - nu

Medlem, Innovationsudvalget Region Syddanmark, Venstre

2017 - nu

Medlem af Teknik- og Byggeudvalget Esbjerg Kommune, Venstre

2017 - nu

Medlem af Kultur-og Fritidsudvalget Esbjerg Kommune, Venstre

Uddannelse

1977 - 1980

Erhvervsuddannelse Politibetjent, Politiskolen

Erhvervserfaring

Pensioneret

1994 - nu

Vicepolitikommisær Syd- og Sønderjyllands Politi
V

Politiske hverv

2001 - nu

Byrådsmedlem Esbjerg Kommune, Venstre

2013 - nu

Regionsrådsmedlem Esbjerg Kommune, Venstre

2010 - 2017

Formand, Sundhed & Omsorgsudvalget Esbjerg Kommune, Venstre

2001 - 2004

Byrådsmedlem Bramming Kommune, Venstre

2015 - 2017

Regionsrådsmedlem Region Syddanmark, Venstre

2015 - nu

Medlem, Ligestillingsudvalget Region Syddanmark, Venstre

2015 - nu

Medlem, Innovationsudvalget Region Syddanmark, Venstre

2017 - nu

Medlem af Teknik- og Byggeudvalget Esbjerg Kommune, Venstre

2017 - nu

Medlem af Kultur-og Fritidsudvalget Esbjerg Kommune, Venstre

Uddannelse

1977 - 1980

Erhvervsuddannelse Politibetjent, Politiskolen

Erhvervserfaring

Pensioneret

1994 - nu

Vicepolitikommisær Syd- og Sønderjyllands Politi