PERSONPROFIL

Henning Jensen Nyhuus

Socialdemokratiet

Valgt ved kommunalvalget i Randers

Født 19. februar 1950 i Veggerslev Gift 2 børn

A

Henning Jensen Nyhuus (S) er byrådsmedlem i Randers Kommune. Han er næstformand i Udviklingsudvalget og medlem af Børne- og familieudvalget.

Henning Jensen Nyhuus blev valgt i Randers Kommune for første gang i 1997, men i 2000 stoppede han efter en blodprop i lungen. I 2003 blev han formand for Socialdemokratiet i Randers. Han opnåede genvalg ved valget i 2005, og 1. januar 2007 blev Henning Jensen Nyhuus borgmester i ny Randers Kommune, hvor han fortsatte frem til 2013.

Henning Jensen Nyhuus er uddannet kontorassistent i 1970, hvorefter han kom i militæret, hvor han bl.a. var tilknyttet militærpolitiet. I 1973 startede han på Politiskolen, og siden arbejdede han som betjent i København. I 1980 blev han kriminalassistent i Randers Kommune. I 1995 mistede han 2/3 af sin erhvervsevne efter et fald fra 1. sal, og siden 2001 har Henning Jensen Nyhuus været tilkendt førtidspension.

Privat er Henning Jensen Nyhuus gift, og han er far til to børn.

Valgresultater

KV 2017

Valgt ind

Personlige stemmer 445 Socialdemokratiet in total 20396
KV 2013

Valgt ind

Personlige stemmer 3904 Socialdemokratiet in total 16979

Mærkesager

  • Ældre
  • Skole/dagtilbud for børn

Med kandidatens egne ord

Ældreområdet skal styrkes både af hensyn til borgerne og personalet. Det kan gøres meget bedre.
Vore folkeskoler skal gøres færdige nu - de nødvendige midler skal skaffes. To-lærer ordning skal forbedres.
Infrastrukturen skal forbedres - østbro og klimabro skal igangsættes. Bedre busforbindelser og stadig buskort til kr. 300,- til folkepensionisterne, så de kan køre et helt år i hele Randers Kommune gratis

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Borgmesteren forsøger at skabe et godt samarbejde i hele byrådssalen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

2 Kommunens skoler har alle forudsætninger for at give alle børn kvalificeret undervisning.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

skolerne har været igennem både en skolereform (landspolitisk) og en politisk kommunal strukturændring (5 folkeskoler lukket), og der ligger stadig et tort stykke arbejde forude samt økonomisk indsprøjtning for at kunne få alle skoler helt op i toppen

3 Byrådet skal først og fremmest arbejde for udvikling af Randers by.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Den går ikke. Vi har som politikere en forpligtelse til at arbejde for hele kommunen - det er i hvert fald mit standpunkt

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der skal investeres både i infrastrukturen - klimabro og østbro - samt i bedre busforbindelser på landet

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der er afsat midler til nogle få institutioner inden for kulturen, men ikke nok. Vi er så privilegerede her i Randers at have adgang til rigtig meget kultur - og museer endda gratis, men vi mangler bl.a. et nyt/større kulturhus med udvidet plads til vore museer

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Man skal være opmærksom på, hvornår man rammer smertegrænsen for antallet.

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det har vi ikke rigtig set eksempler på endnu

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er noget, som vi skal have set på i den nye valgperiode - der kan også indtænkes flere to-lærer ordninger i klasser med mange elever.

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Så lang tid der ikke er lavet en bedre udligningsreform, der kommer Randers til gode, er vi nødt til at sikre velfærden, hvilket også indebærer udvikling. Der er jeg sikker på, at alle (næsten) vil være med til en lille skattestigning, f.eks 0,1 promille til børneområdet og 0,1 promille til ældreområdet - her taler vi om normeringer.

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg tror, at der i forvejen er et rigtig godt SSP arbejde i Randers Kommune, men det bør hele tiden være fokus på området med evt. nødvendige bevillinger, der styrker arbejdet med at holde unge væk fra kriminalitet

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

det skal vurderes i hvert enkelt tilfælde

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg tror, der afsættes de penge, der har været nødvendige. Randers har en god integration.

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Hvis alle velhavende ældre skal betale ret meget mere end andre ældre, bliver der få velhavende tilbage! Derimod må de gerne supplere ekstra ønsker derhjemme, hvis de gerne vil det. Det kan de også nu - man kan jo næsten købe sig til alt, hvis man har råd - og det tror jeg ikke nogen vil eller kan forbyde.

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

et godt erhvervsliv er vi politisk med til at skabe ved bl.a. en god kommunal betjening, gode byggegrunde, god infratruktur

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Politiske hverv

Byrådsmedlem Socialdemokratiet

2018 - nu

Næstformand for Udviklingsudvalget Randers Kommune, Socialdemokratiet

2018 - nu

Medlem af Børne- og Familieudvalget Randers Kommune, Socialdemokratiet

2013 - 2017

2.Viceborgmester Randers Kommune, Socialdemokratiet

2007 - 2013

Borgmester Randers Kommune, Socialdemokratiet

Uddannelse

1973 - nu

Politibetjent Politiskolen
Kontoruddannelse

Erhvervserfaring

2001 - nu

Førtidspensionist

1980 - 2001

Kriminalassistent Randers Kommune
A

Politiske hverv

Byrådsmedlem Socialdemokratiet

2018 - nu

Næstformand for Udviklingsudvalget Randers Kommune, Socialdemokratiet

2018 - nu

Medlem af Børne- og Familieudvalget Randers Kommune, Socialdemokratiet

2013 - 2017

2.Viceborgmester Randers Kommune, Socialdemokratiet

2007 - 2013

Borgmester Randers Kommune, Socialdemokratiet

Uddannelse

1973 - nu

Politibetjent Politiskolen
Kontoruddannelse

Erhvervserfaring

2001 - nu

Førtidspensionist

1980 - 2001

Kriminalassistent Randers Kommune

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Kandidater i Østjyllands Storkreds

Kandidater i Vestjyllands Storkreds