PERSONPROFIL

Helle Hansen

Socialdemokratiet

Valgt ved kommunalvalget i Samsø

Født 18. maj 1969 i Århus Gift 2 børn

A

Helle Hansen (S) er 1. Viceborgmester på Samsø. Hune er medlem af Økonomiudvalget samt Teknik- og Miljøudvalget.

Til dagligt arbejder hun som sagsbehandler i kommunens ydelsesafdeling.
Privat er hun gift med Leif og har to børn. Sammen er de bosat i Tranebjerg.

Valgresultater

KV 2017

Valgt ind

Personlige stemmer 32 Socialdemokratiet in total 1037

Mærkesager

  • Skole/dagtilbud for børn
  • Beskæftigelse/arbejdsmarked

Med kandidatens egne ord

Børn og Skole
Samsø rummer alle muligheder for en god start på livet, og vi skal værne om det gode børneliv.
Vi skal fastholde vores service for de mindste i dagplejen og børnehaverne og sikre de store børn en god skolegang i rammer der styrker indlæring.
Det er vigtigt at sikre et godt arbejdsmiljø for både elever og lærere. Tiden er inde til at tage fat på første del af den nye Samsø skole og sammentænke indskoling og SFO i et nybyggeri.

Erhverv
Arbejdspladser og bosætning er vigtige faktorer for Samsøs fremtid.
Vi skal styrke samarbejdet mellem øens virksomheder og kommunen, og sikre gode vilkår for det samske erhvervsliv.
Kommunale udbud skal formuleres, så de lokale erhvervsdrivende har de bedste muligheder for at deltage – på den måde kan vi holde på både investeringer og arbejdspladser.
Samsø skal fastholde og skabe gode arbejdspladser, og helst til begge voksne, så hele familien vælger at bosætte sig på øen, i stedet for at den ene pendler til Samsø.

Spørgsmål og svar

1 Kommunen bør opføre en kommunal svømmehal.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Mange af os, har længe drømt om en svømmehal, men skal der prioriteres i nybyggeri mener jeg at en ny folkeskole står højest på listen.

2 Kommunen skal betale til driften af en hurtig-færge til Aarhus.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg tror ikke vi kommer udenom, at der skal gøres nogle investeringer for, at få en rute i drift, men den kommende markedsanalyse skal jo netop vise om ruten vil være rentabel indenfor en fornuftig tidsramme.

3 Samsø bør have et fælles biogasanlæg.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Alle skal have lige ret og lige mulighed for en god service - uanset privatøkonomien.

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Politiske hverv

Formand for Socialdemokratiet på Samsø
Byrådsmedlem Samsø Kommune, Socialdemokratiet

2017 - nu

Medlem af Økonomiudvalget Samsø Kommune, Socialdemokratiet

2017 - nu

Medlem af Teknik og Miljøudvalget Samsø Kommune, Socialdemokratiet

Uddannelse

Kontorss./ sagsbehandler Arbejdsformidligen og Dansk Metal i Århus

Erhvervserfaring

Sagsbehandler Samsø kommune
A

Politiske hverv

Formand for Socialdemokratiet på Samsø
Byrådsmedlem Samsø Kommune, Socialdemokratiet

2017 - nu

Medlem af Økonomiudvalget Samsø Kommune, Socialdemokratiet

2017 - nu

Medlem af Teknik og Miljøudvalget Samsø Kommune, Socialdemokratiet

Uddannelse

Kontorss./ sagsbehandler Arbejdsformidligen og Dansk Metal i Århus

Erhvervserfaring

Sagsbehandler Samsø kommune

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Kandidater i Østjyllands Storkreds

Kandidater i Vestjyllands Storkreds