PERSONPROFIL

Hans Okholm

Socialistisk Folkeparti

Valgt ved kommunalvalget i Silkeborg

Født 9. marts 1953 i Vester Vedsted Gift 3 børn

F

Hans Okholm (SF) er medlem af byrådet i Silkeborg Kommune, hvilket han har været siden 1994, med undtagelse af perioden 2007-2010. Hans Okholm er formand for Plan- og Vejudvalget samt medlem af Klima- og Miljøudvalget
I mere end 40 år har Hans Okholm arbejdet i Naturstyrelsen. Tidligere har han arbejdet som skovløber og skovarbejder.

Valgresultater

KV 2017

Valgt ind

Personlige stemmer 627 Socialistisk Folkeparti in total 3745
KV 2013

Valgt ind

Personlige stemmer 760 Socialistisk Folkeparti in total 3695

Mærkesager

  • Trafik
  • Skole/dagtilbud for børn

Med kandidatens egne ord

Jeg har en ambition om at hæve normeringerne tilat være blandt de 50 bedste 50 kommuner. Noget af det er lykkedes men et stigende børnetal betyder at indsatsen skal skærpes.

Synes faktisk at de sidste 4 år har efterladt det indtryk at der er for stor forskel mellem det vi siger og det vi gør.

Kommuneplaner er blevet til noget vi faktisk kun forholder os til sporadisk. Det skal laves om.

Vi skal fortsat sikre at den udvikling der sker og vil ske fremadrettet, at den udvikling afspejler at Silkeborg by vokser , men skal Silkeborg land også.

Så balancen er vigtig

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Udviklingen af Silkeborg by foregår tilfredsstillende.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Udviklingen går rigtig godt gennemsnitligt. Men der er behov for at fokusere mere på at difrenciere for at undgå en skævvridning i udviklingen.

2 Kommunen skal i særlig grad støtte den lokale elitesport.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

3 Generne fra den nye motorvej er minimale i forhold til gevinsten.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Gevinsterne ved motorvejen er store, og ikke helt udnyttet endnu. Selvfølgelig må vi hjælpe til med at få ulemperne med støj begrænset mest muligt.

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er besluttet at der kommer nye systemer til yderligere at sortere affaldet. Det glæder vi os til.

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Slet ikke, vi skal bare sørge for at de hurtigere bliver selvforsørgende ved at de kommer i arbejde

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er i overvejende grad blevet til at væksten bliver på bekostning af natur og miljø. Det har vi en ambition om at lave om på

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er der faktisk sat yderligere resurser af til i 2018

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er et område som skal følges tæt og gerne opjusteres så børn og unge tidligere bliver hjulpet til et bedre liv.

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ambitionen er at Silkeborg Kommune hæver niveauet til mindst at være blandt den bedste halvdel mål på kommunerne i Danmark. Der er nogen vej til det mål

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der er ikke råd til skattelettelser lige nu. Vækst koster først og fremmest kommunale midler.

Politiske hverv

2009 - nu

Byrådsmedlem Silkeborg Kommune, Socialistisk Folkeparti

2017 - nu

Formand for Plan- og Vejudvalget Silkeborg Kommune, Socialistisk Folkeparti

2014 - 2017

Medlem, Økonomi- og Erhvervsudvalget Silkeborg Kommune, Socialistisk Folkeparti

1994 - 2007

Byrådsmedlem Silkeborg Kommune, Socialistisk Folkeparti

2017 - nu

Medlem af Klima- og Miljøudvalget Silkeborg Kommune, Socialistisk Folkeparti

Tillidsposter

Bestyrelsesmedlem EnergiMidt

Uddannelse

Tillidsmandsuddannelse Fagbevægelsens Interne Uddannelser
10. klasse

Erhvervserfaring

Skovarbejder Naturstyrelsen
F

Politiske hverv

2009 - nu

Byrådsmedlem Silkeborg Kommune, Socialistisk Folkeparti

2017 - nu

Formand for Plan- og Vejudvalget Silkeborg Kommune, Socialistisk Folkeparti

2014 - 2017

Medlem, Økonomi- og Erhvervsudvalget Silkeborg Kommune, Socialistisk Folkeparti

1994 - 2007

Byrådsmedlem Silkeborg Kommune, Socialistisk Folkeparti

2017 - nu

Medlem af Klima- og Miljøudvalget Silkeborg Kommune, Socialistisk Folkeparti

Tillidsposter

Bestyrelsesmedlem EnergiMidt

Uddannelse

Tillidsmandsuddannelse Fagbevægelsens Interne Uddannelser
10. klasse

Erhvervserfaring

Skovarbejder Naturstyrelsen

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Kandidater i Østjyllands Storkreds

Kandidater i Vestjyllands Storkreds