PERSONPROFIL

Gustav Juul

Venstre

Folketingskandidat i Østjyllands Storkreds
Valgt ved kommunalvalget i Furesø

Født 9. september 1970 i Aarhus Gift 2 børn Bor i Furesø Kommune

V

Gustav Juul (V) er byrådsmedlem i Furesø Kommune, hvilket han har været siden 2013. Han er medlem af Økonomiudvalget, Udvalget for Kultur, Fritid og Idræt samt Udvalget for Digitalisering og Innovation. Derudover er han gruppeformand for Venstre.

Gustav Juul har en mangeartet baggrund inden for bl.a. hæren, finansverdenen og TV. Han var op gennem 1990'erne officer i Gardehusarregimentet, og uddannede sig efterfølgende inden for strategisk ledelse og virksomhedskommunikation på CBS. Herefter, har Gustav Juul arbejdet som bl.a. konsulent, chef og direktør i forskellige virksomheder inden for produktion og logistik fra 1999. Han er derudover kendt fra TV3-programmet 'Luksusfælden', hvor han var vært og finansiel rådgiver i perioden 2010-2012, og har senest medvirket som vært på TV2-programmet 'Vil I starte helt forfra?'.

Privat er Gustav Juul gift og har to børn.

Mærkesager

  • Miljø og klima
  • Økonomi
  • Skole og uddannelse
  • Flygtninge og indvandrere

Med kandidatens egne ord

Der skal være styr på økonomien, balance på klimakontoen, en integration, som virker og det skal være trygt at aflevere sit barn i daginstitution eller i skolen.
Det er dejligt at bo i Danmark, vi har verdens bedste land med verdens bedste velfærdssystem og det i et velfungerende demokrati. Det skal vi værne om og hele tiden gøre lidt bedre.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Der skal fra politisk hold gøres mere for at sikre, at arbejdskraft fra andre EU-lande ikke underbyder danske lønninger

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

2 Genoptjeningsperioden for ret til dagpenge skal sættes ned fra 12 til 6 måneder

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

3 Der bør skabes flere job i den offentlige sektor

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

4 Der bør indføres brugerbetaling på udvalgte ydelser i sundhedssektoren

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

5 Øget konkurrence fra private aktører får det offentlige sundhedsvæsen til at præstere bedre

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

6 Nogle typer af medicin er så dyre i forhold til den dokumenterede effekt, at det er rimeligt, at de ikke benyttes på danske hospitaler

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

7 Den danske udlændingepolitik er for stram

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 Det skal være lettere end det er i dag at udvise indvandrere/flygtninge, der har overtrådt straffeloven

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

9 Det skal være lettere for danske statsborgere at få en udenlandsk ægtefælle til Danmark

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Kontanthjælpsloftet skal fjernes (kontanthjælpsloftet er grænsen for, hvad folk kan modtage i offentlige ydelser)

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

11 Den økonomiske ulighed i det danske samfund bør mindskes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

12 Der er i dag for mange, der ikke tager et arbejde, fordi de offentlige ydelser er for høje

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

13 Efter Folkeskolereformen er skoledagen blevet for lang

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Folkeskolen fokuserer for meget på karakterer og nationale tests

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

15 Inklusionen af børn med særlige behov i folkeskolen er gået for vidt

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

16 Det er nødvendigt at indføre brugerbetaling på flere ydelser på ældreområdet

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

17 Hvis det nuværende niveau i ældreplejen skal opretholdes, er det nødvendigt, at folkepensionsalderen sættes højere end den nuværende aftale på 67 år i 2027

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

18 Der bør tilføres ekstra ressourcer til ældreplejen, selvom dette vil medføre, at andre velfærdsområder får færre ressourcer

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

19 Der bør indføres en differentieret moms, så der eksempelvis bliver lagt lavere moms på sunde fødevarer, mens der til gengæld bliver lagt højere moms på andre varer

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

20 Topskatten på arbejde bør bevares

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Udligningsordningen sender for mange penge fra de rigeste til de fattigste kommuner

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

22 Der bør investeres mere i det offentlige for at styrke økonomien

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

23 Skatter og afgifter bør sænkes for private virksomheder

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

24 Det generelle danske lønniveau er så højt, at det skader dansk økonomi

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

25 Den økonomiske støtte til velfungerende børnefamilier bør sættes ned til fordel for øget økonomisk støtte til socialt udsatte børnefamilier

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

26 Aldersgrænsen for at købe øl og vin skal hæves fra 16 til 18 år

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

27 Der bør gives mere økonomisk støtte til børnefamilier end tilfældet er i dag

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

28 Danmark bør anlægge en mere kompromissøgende linje over for Rusland

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

29 Ulandsbistanden bør sænkes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

30 Forsvarsforbeholdet bør afskaffes, så Danmark kan deltage fuldt ud i EU's militære samarbejde

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

31 Der bør gives højere fængselsstraffe for kriminalitet, der involverer vold

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

32 Den kriminelle lavalder, der i dag er 15 år, bør sænkes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

33 Der skal lægges mindre vægt på straf og mere vægt på resocialisering i dansk retspleje

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

34 Det er en vigtig politisk opgave, at få danskerne til at genbruge mere end de gør i dag

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

35 Virksomhedernes grønne afgifter bør sættes op

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

36 Afgiften på el-biler bør sænkes markant for at gennemtvinge en hurtigere udfasning af diesel- og benzinbiler

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

37 Danmark har afgivet for meget magt til EU

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

38 Den nuværende grænsekontrol bør gøres permanent

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

39 Danmark og EU bør indgå aftaler om at oprette lejre i Nordafrika, som migranter og asylansøgere kan sendes til

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

40 Det offentlige er generelt for ineffektivt og bureaukratisk

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

41 Udlicitering af velfærdsopgaver til private udbydere giver mere service for pengene

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

42 Der er mange administrative stillinger i det offentlige, der kunne spares væk, uden at det ville gå ud over kernevelfærden

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

43 De østjyske kommuner skal kunne forbyde lokale landmænd at bruge lovlige sprøjtemidler for at beskytte drikkevandet

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

44 Det er ok at tvangsflytte beboere i f.eks. Gellerup for at bekæmpe ghettodannelse og bandekriminalitet

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

45 Det er vigtigere at udvide den østjyske motorvej E45 end at styrke den regionale, kollektive trafik som f.eks. en udvidelse af letbanen

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Valgresultater

KV 2017

Valgt ind

Personlige stemmer 1298 Venstre in total 4172
KV 2013

Valgt ind

Personlige stemmer 1619 Venstre in total 5143

Mærkesager

  • Skole/dagtilbud for børn
  • Ældre

Med kandidatens egne ord

Furesø er et skønt sted at bo.

Der er mange ting at holde af ved Furesø, naturen, det rige foreningsliv, de mange kulturtilbud, de tre S-togsstationer, de gode folkeskoler (som dog trænger til renovering), den korte afstand til Hovedstaden og alligevel stille og fredeligt. Og sådan skulle det gerne blive ved med at være.

Furesø er også et sted med mange engagerede borgere, borgere der kan selv, vil selv og vil inddrages; når der skal ske forandringer; eller det eksisterende skal bevares. Vi vil gerne, at den gode dialog med borgerne udbygges og styrkes. Forudsætningen for den gode borgerinddragelse er, at der er en ærlig dialog, hvor det står klart, hvilket udgangspunkt man kommer fra, og hvor man gerne vil hen både fra borger- og politikerside.

Venstre har i de seneste fire år samarbejdet med alle byrådets partier og lyttet til borgernes ønsker. Vi tror på, at et bredt samarbejde, hvor der politikere og borgere imellem skabes, gode varige løsninger med valgmuligheder for dig som borger.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Furesø Kommune bør bruge en større del af det kommunale budget til at etablere uddannelsestilbud til unge efter folkeskolen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er vigtigt at alle unge får en ungdomsuddannelse. Vi gør det godt i Furesø, men der er stadig en gruppe der ikke kommer med. Det skal der rettes op på.

2 Eftersom der kommer flere og flere ældre til Furesø, skal kommunen bruge en større del af det kommunale budget på ældreforhold.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

3 Ole Bondo Christensen har været en god borgmester de sidste fire år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg har haft mange gode snakke med Ole Bondo og vi kan finde løsninger på det meste. Men der vil være forskel på en Venstre borgmester og en Socialdemokratisk borgmester. Det er ikke det samme som at Ole og jeg ikke kan arbejde sammen om det meste. En god kommune er kendetegnet ved bredde forlig hen over midten, forlig der holder i lang tid og fører kommunen fremad.

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Trafikafvikling skal ses som en samlet løsning hvor cykler, biler og kollektiv trafik indgår. Ingen af delene kan stå alene. Trængselsproblemer løses ikke med en ensidig indsats.

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi har allerede iværksat affaldssortering for villaer og i de kommende år rulles det ud for lejligheder og tæt lav bebyggelse.

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vores foreninger gør et kæmpearbejde, det skal vi støtte og vi skal sørge for at de har gode vilkår. Også så de kan være en støtte i noget af det socialearbejde. Børn trækkes med i gode fællesskaber i vores foreninger, det skal vi styrke.

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi kan tale om omprioriterer. Jeg er f.eks. ikke tilhænger af at vi årligt bruger 1,7 mill. kr. på et egnsteater på bekostning af de frivillige foreninger.

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er ikke kun et spørgsmål om flere penge. Det er også et spørgsmål om at gøre det rigtige på den rigtige måde.

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det vigtige er at flygtninge bidrager. I Furesø har vi en relativ høj frekvens af flygtninge i job, det spor skal vi fortsætte ud af.

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Sundhedsindsatsen skal være funderet i anbefalinger fra det sundhedsfaglige personale i kommunen. Fokusområder kan skifte over årene afhængig af hvor der er størst behov. Det er ikke mit indtryk at genoptræning er dårligere stillet end andre områder. Men vi skal have etableret flere genoptræningspladser som det vi har på Svanepunktet.

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi har en klassekvotient på ca. 23 som gennemsnit. Den ser jeg gerne at vi forsøger at fastholde.

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er meget få der reelt kan gemme sig sådan som systemet er i dag. Vi skal fokuserer på at få folk i arbejde ikke på de meget få som muligvis "snyder" systemet.

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Furesø står overfor store økonomiske udfordringer i de kommende år. Dem skal vi have styr på, førend vi kan tale om at sænke skatten.

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi har ikke rigtigt yderområder. Men vi skal sørge for at også de små lokalsamfund såsom Jonstrup, Hareskov og Kirke Værløse styrkes.

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der er steder hvor der skal laves mere sikre skoleveje og dermed cykelstier. Men trafik skal ses under et. Cykler, biler og kollektiv trafik. De skal spille sammen i en samlet løsning.

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der skal ikke inddrages mere natur til erhvervsejendomme. Vi skal derimod renovere de eksisterende erhvervsområder så de bliver mere attraktive.

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal fortsætte den indsats vi gør i dag.

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi har en fin integration af flygtninge og den indsats skal vi fortsætte.

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der skal være lige adgang til de nødvendige ydelser for alle ældre. Nøjagtig som på sundhedsområdet. Der skal ikke lægges en formueskat på de ældre.

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi tiltrækker ikke virksomheder ved at "betale" dem for at slå sig ned i vores kommune. Vi skal fortsætte med at være en stabil kommune som de erhvervsdrivende kan regne med. Og så skal vi være dygtige til at hjælpe dem med etablering, udvidelser og arbejdskraft.

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Furesø står overfor store økonomiske udfordringer i de kommende år. Dem skal vi have styr på, førend vi kan tale om at sænke grundskylden.

Politiske hverv

2019 - nu

Folketingskandidat Østjyllands Storkreds, Venstre

2013 - nu

Byrådsmedlem Furesø Kommune, Venstre
Medlem af Økonomiudvalget Furesø Kommune, Venstre
Medlem af Udvalg for digitalisering og innovation Furesø Kommune, Venstre
Medlem af Udvalg for kultur, fritid og idræt Furesø Kommune, Venstre

Uddannelse

1999 - 2003

HD Strategisk ledelse og virksomhedskommunikation, Copenhagen Business School

1993 - 1996

Officergrunduddannelsen Premierløjtnant, Hærens Officerskole

Erhvervserfaring

2010 - nu

Ejer og direktør Keyocus ApS

2014 - nu

Partner Choko Choko Yeah

2016 - 2017

Finansrådgiver/Vært på 'Vil I starte helt forfra?' TV2 Danmark

2010 - 2012

Finansrådgiver/Vært på 'Luksusfælden' TV3

2009 - 2010

Managing Director GDC A/S

1989 - 1999

Officer Gardehusarregimentet
V

Politiske hverv

2019 - nu

Folketingskandidat Østjyllands Storkreds, Venstre

2013 - nu

Byrådsmedlem Furesø Kommune, Venstre
Medlem af Økonomiudvalget Furesø Kommune, Venstre
Medlem af Udvalg for digitalisering og innovation Furesø Kommune, Venstre
Medlem af Udvalg for kultur, fritid og idræt Furesø Kommune, Venstre

Uddannelse

1999 - 2003

HD Strategisk ledelse og virksomhedskommunikation, Copenhagen Business School

1993 - 1996

Officergrunduddannelsen Premierløjtnant, Hærens Officerskole

Erhvervserfaring

2010 - nu

Ejer og direktør Keyocus ApS

2014 - nu

Partner Choko Choko Yeah

2016 - 2017

Finansrådgiver/Vært på 'Vil I starte helt forfra?' TV2 Danmark

2010 - 2012

Finansrådgiver/Vært på 'Luksusfælden' TV3

2009 - 2010

Managing Director GDC A/S

1989 - 1999

Officer Gardehusarregimentet

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Kandidater i Østjyllands Storkreds

Kandidater i Vestjyllands Storkreds