PERSONPROFIL

Frank Nørgaard

Dansk Folkeparti

Valgt ved kommunalvalget i Randers

Født 9. januar 1971 i Gassum Gift 3 børn

O

Frank Nørgaard (DF) er byrådsmedlem i Randers Kommune. Han er formand for Miljø- og teknikudvalget og medlem af Økonomiudvalget.
Frank Nørgaard har mange års erfaring som kommunalpolitiker. Han blev valgt ind i byrådet i den daværende Purhus Kommune i 2001 og har siden 2005 været byrådsmedlem i Randers Kommune.

Han er uddannet elektromekaniker fra Viborg Tekniske Skole og arbejder som elektrotekniker. Privat er han gift og har tre børn.

Valgresultater

KV 2017

Valgt ind

Personlige stemmer 1139 Dansk Folkeparti in total 4493
KV 2013

Valgt ind

Personlige stemmer 1802 Dansk Folkeparti in total 5049

Mærkesager

  • Ældre
  • Skole/dagtilbud for børn

Med kandidatens egne ord

Folkeskolen skal være forældrenes førstevalg. Der skal flere resurser ud til skolerne efter en svær periode med skolereform og en lokal skolestruktur.
Indsatsen skal allerede tage sin begyndelse i daginstitutionerne hvor leg og læring gør børnene mere skoleparate.

Pengene skal tages fra udlændinge området! Vi skal have gang i repatriering (hjemsendelse) af de mange migranter kommunen har modtaget, og det skal ske INDEN en evt. familiesammenføring.

Rituelt slagtet kød ud af indkøbsordningerne!

Ingen særkrav til flygtninge/migranter!

"Værtinde" ordning på ældreområdet!

Total stop for vindmøller!

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Borgmesteren forsøger at skabe et godt samarbejde i hele byrådssalen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

2 Kommunens skoler har alle forudsætninger for at give alle børn kvalificeret undervisning.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Skolestrukturen har givet et varigt økonomisk tilskud. Dette vil sammen med den øgede fokus på skolernes faglighed samt elevernes trivsel gå i den rigtige retning.

3 Byrådet skal først og fremmest arbejde for udvikling af Randers by.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Byrådet skal arbejde for hele kommunen!

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Borgerne i Randers Kommune affaldssorterer allerede rigtig meget.

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Flygtninge eller migranter som jeg hellere vil kalde dem er som hovedregel en byrde for samfundet! Der bliver ikke mere til den enkelte når flere skal dele. Mange migranter kommer ikke længere end til de sociale kasser, og dem som hjælpes i "arbejde" tager samme job mulighed fra en dansker på kanten af arbejdsmarkedet! Visse virksomheder pudser deres glorie ved at "ansætte" en migrant til 49 kr. i timen.

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der er gået prestige i at få migranter ud på "arbejdsmarkedet" fremfor danskere.

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg mener dette spørgsmål er misvisende. Udstykninger til erhvervsejendomme og boliger foregår primært på landbrugsjord, og deciderede naturområder er reguleret via lovgivning!

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Politiske hverv

2001 - nu

Byrådsmedlem Randers Kommune, Dansk Folkeparti

2014 - nu

Formand for Miljø- og Teknikudvalget Randers Kommune, Dansk Folkeparti

2014 - nu

Medlem af Økonomiudvalget Randers Kommune, Dansk Folkeparti

Tillidsposter

Bestyrelsesmedlem (stedfortræder) Havnebestyrelsen

Uddannelse

1991 - 1994

Elektronikmekaniker Viborg Tekniske Skole

Erhvervserfaring

2015 - 2015

Teknisk konsulent DEVELCO A/S

2012 - 2014

Elektronik Tekniker ETK EMS Aarhus

2011 - 2012

Elektronik Tekniker Vestas Control Systems A/S

1990 - 2009

Elektronik Tekniker Grundfos A/S
O

Politiske hverv

2001 - nu

Byrådsmedlem Randers Kommune, Dansk Folkeparti

2014 - nu

Formand for Miljø- og Teknikudvalget Randers Kommune, Dansk Folkeparti

2014 - nu

Medlem af Økonomiudvalget Randers Kommune, Dansk Folkeparti

Tillidsposter

Bestyrelsesmedlem (stedfortræder) Havnebestyrelsen

Uddannelse

1991 - 1994

Elektronikmekaniker Viborg Tekniske Skole

Erhvervserfaring

2015 - 2015

Teknisk konsulent DEVELCO A/S

2012 - 2014

Elektronik Tekniker ETK EMS Aarhus

2011 - 2012

Elektronik Tekniker Vestas Control Systems A/S

1990 - 2009

Elektronik Tekniker Grundfos A/S