PERSONPROFIL

Frands Fischer

Socialdemokratiet

Valgt ved kommunalvalget i Skanderborg

Født 5. maj 1976 i Gl. Rye Gift

A

Frands Fischer (S) er byrådsmedlem i Skanderborg Kommune, hvilket han har været siden 2010. I den igangværende periode er han formand for Undervisnings- og Børneudvalget.

Frands Fischer er uddannet fra Syddansk Universitet, hvorfra han har en Cand.scient i idræt og statskundskab. Han har siden 2015 arbejdet som rektor for Skanderborg-Odder Center for Uddannelse – HF.

Sammen med konen Anne-Mette har han to børn, og familien bor i Skanderborg.

Valgresultater

KV 2017

Valgt ind

Personlige stemmer 512 Socialdemokratiet in total 12793
KV 2013

Valgt ind

Personlige stemmer 713 Socialdemokratiet in total 12376

Mærkesager

  • Kultur, idræt og fritid
  • Skole/dagtilbud for børn

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Kommunen gør tilstrækkeligt for at forhindre ungdomskriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi har et fornuftigt niveau i forhold til vores sammenligningskommuner. Når det er sagt, så kan også dette område udvikles, således at indsatsen optimeres.

2 Alle borgere i kommunen nyder godt af Skanderborg Festivalens succes.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

3 Byrådspolitikerne har for lidt indflydelse i forhold til borgmesteren og hans embedsmænd.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal bruge flere penge på skolerne, så vi kan skabe bedre læringsmiljøer. Det gælder ikke for alle klasser, at den bedste løsning er at nedbringe antallet af elever.

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Arbejdsløsheden er meget lav i Skanderborg!

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er i dag ikke et spørgsmål om flere ressourcer, men et spørgsmål om at bruge de eksisterende på en bedre og mere smart måde.

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der mangler specielt en cykelsti mellem Gl. Rye og Glarbo. Der er en strækning hvor mange turister vil cykle pga. Himmelbjerget og Slåensø. Derefter er der også flere andre steder hvor det ville være fornuftigt med en cykelsti.

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Kulturhuset og Smukfest gør i det godt, og jeg tænker ikke, at det er en kommunal opgave, at tiltrække yderliger begivenheder i den kategori.

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der er ikke så mange af den slags områder i Skanderborg Kommune. Jeg tænker derfor, at der i dag bruges et fornuftigt beløb på denne indsats.

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ressourcen er i dag passende, men der kunne godt gøres noget mere, for at aktivere de borgere, der gerne vil være besøgsven, og som på den måde kan hjælpe integrationen på vej.

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er alt for bøvlet at administrere. Måske kunne der på nogle områder laves tilkøbsordninger.

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Politiske hverv

2019 - nu

Borgmester Skanderborg Kommune, Socialdemoratiet

2010 - nu

Byrådsmedlem Skanderborg Kommune, Socialdemokratiet

2010 - nu

Formand, Undervisnings- og Børneudvalget Skanderborg Kommune, Socialdemokratiet

Uddannelse

1999 - 2007

Cand.scient. idræt og statskundsskab, Syddansk Universitet

Erhvervserfaring

2018 - nu

Konstitueret direktør SCU

2015 - nu

Rektor Skanderborg-Odder Center for Uddannelse – HF

2010 - nu

Lektor Skanderborg-Odder Center for uddannelse
A

Politiske hverv

2019 - nu

Borgmester Skanderborg Kommune, Socialdemoratiet

2010 - nu

Byrådsmedlem Skanderborg Kommune, Socialdemokratiet

2010 - nu

Formand, Undervisnings- og Børneudvalget Skanderborg Kommune, Socialdemokratiet

Uddannelse

1999 - 2007

Cand.scient. idræt og statskundsskab, Syddansk Universitet

Erhvervserfaring

2018 - nu

Konstitueret direktør SCU

2015 - nu

Rektor Skanderborg-Odder Center for Uddannelse – HF

2010 - nu

Lektor Skanderborg-Odder Center for uddannelse