PERSONPROFIL

Flemming Nørgaard

Venstre

Valgt ved kommunalvalget i Favrskov

Født 30. januar 1964 i Trige Gift 2 børn

V

Flemming Nørgaard (V) er 1. viceborgmester i Farvskov Kommune, hvor han har været medlem af byrådet siden 2005. Han er medlem af Økonomiudvalget. Tidligere var han byrådsmedlem i Hvorslev Kommune i perioden 2001-2005.

Til dagligt arbejder Flemming Nørgaard som kriminalassistent ved Østjyllands Politi. Han er gift med Bodil, og sammen har de to børn.

Valgresultater

KV 2017

Valgt ind

Personlige stemmer 2010 Venstre in total 8021
KV 2013

Valgt ind

Personlige stemmer 658 Venstre in total 8373

Mærkesager

  • Integration
  • Skole/dagtilbud for børn

Med kandidatens egne ord

Det er tid til fornyelse, nytænkning, forbedringer og langt større frihed til institutionerne. Venstre har et omfattende valgprogram, der bl.a. vil sikre flere penge til skole- og uddannelsesområdet, normeringsgaranti i daginstitutioner, styrke livskvalitet for ældre samt oprette ensomhedslinje og demenscenter, være bedst til integration af flygtninge, skabe befolkningstilvækst i hele Favrskov kommune, sikre bedre kollektiv trafik, arbejde for etablering af rute 26 samt sikre et skatte- og afgiftstop.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Det er positivt, at byrådet har spredt kommunens afdelinger ud over hele kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er ikke nødvendigvis en optimal løsning, men det er på mange måder dog positivt, at afdelinger ligger spredt i kommunen. Når jeg siger helt enig, så er det også ud fra et økonomisk synspunkt, at det er positivt.

2 Byrådet skal arbejde for privatisering af flere offentlige veje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi har netop vedtaget en kommunalisering, og det fastholder vi.

3 Byrådet fordeler pengene til alle kommunens byer retfærdigt og ligeligt.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg går ikke ind for millimeter retfærdighed, men det er vigtigt, at vi er opmærksomme på en relativ ligelig fordeling af penge.

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi bliver nødt til at prioritere begge områder. Området har dog en vis sammenhæng med statslige investeringer på området - bl.a. anlæggelse af motorvej.

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi er langt med affaldssortering hos de private, men vi mangler de kommunale institutioner.

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

På kultur- og fritidsområdet afsættes generelt få penge fra Favrskov kommune. Jeg tror, at vi for relativt få penge kan få stor gevinst ved et lidt større budget på kultur- og fritidsområdet.

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg har tidligere præciseret, hvad jeg mener om emnet.

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg opfatter spørgsmålet som en form for passiv merydelse. Jeg vil gerne investere på området, så vi kan få socialt udsatte i job/uddannelse, hvilket samlet set er en både menneskelig og økonomisk god løsning.

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det betyder ikke, at der ikke er gode eksempler på god integration, men i øjeblikket er vi generelt for slappe i vore krav om dansk undervisning, job og uddannelse samt danske sociale relationer.

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Uanset hvor vi har konkurrence, så kan denne medvirke til bedre service. Jeg ønsker, at der skal være skærpede krav til private udbydere, så vi kan være sikre på, at der ikke sker konkurser m.v. Jeg er dog "fan" af et kommunalt system, men her kan man også lære noget af de private og omvendt.

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi kan godt bruge flere kommunale kroner i vore sundhedscentre, hvorved vi eksempelvis undgår genindlæggelser. Den samlede udgift bliver herefter mindre, selvom vi i første omgang bruger flere kommunale kroner.

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det ville være optimalt, og selvom jeg vil investere mere i folkeskolen, så tror jeg, at pengene gør mere gavn ved en anden anvendelse.

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi lover et skattestop, men vi har en relativ høj kommuneskat, så efter en retfærdig udligningsreform, så vil jeg ikke afvise en skattesænkning.

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi vil styrke Landsbyrådet også økonomisk.

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal bruge den nødvendige ressourcer på området, men set i en landsdækkende kontekst, så har vi ikke de store problemer i Favrskov.

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg har ikke ambition om "super cykelstier", men på en række af vore veje så jeg gerne, at vi kunne udvide vejen og markere kørebanen, så der også blev plads til cykelisterne.

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg synes, at der er en passende balance.

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det kunne være interessant at "brande" kommunen. Vi skal nok tænke lidt utraditionelt, så det ikke bare er en kopi af det andre kommuner gør.

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi har ikke de såkaldte SUB-områder.

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal integrerer af både menneskelige og økonomiske årsager.

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

De såkaldte "velhavende ældre" har betalt skat gennem et helt liv, og derfor skal de selvfølgelig også tilbydes en ordentlig kommunal ældrepleje.

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal være særlig opmærksomme på de sindslidendes sundhedstilstand, men det kan ikke være på bekostning af en indsats omkring det nære sundhedsvæsen, da vi eksempelvis har mange kronikere, der har behov for hjælp.

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg går ind for en normeringsgaranti, men jeg vil ikke afvise, at det yderligere er nødvendigt med ressourcer på området. Eksempelvis er vore dagpleje hårdt presset.

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal først og fremmest lave gode rammebetingelser for de private virksomheder - det betyder gode placeringsmuligheder, god kommunal service og lav skat/afgifter.

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi lovede en grundskyldssænkning ved sidste valg - den har vi gennemført - og til dette valg lover vi et skattestop, hvorfor den hverken skal sænkes eller hæves.

Politiske hverv

2005 - nu

Byrådsmedlem Favrskov Kommune, Venstre

2001 - 2005

Byrådsmedlem Hvorslev Kommune, Venstre

2017 - nu

1. viceborgmester Favrskov Kommune, Venstre

2017 - nu

Medlem af Økonomiudvalget Favrskov Kommune, Venstre

Uddannelse

Politiets Basisuddannelse Politibetjent, Politiskolen

Erhvervserfaring

Kriminalassistent Østjyllands Politi
V

Politiske hverv

2005 - nu

Byrådsmedlem Favrskov Kommune, Venstre

2001 - 2005

Byrådsmedlem Hvorslev Kommune, Venstre

2017 - nu

1. viceborgmester Favrskov Kommune, Venstre

2017 - nu

Medlem af Økonomiudvalget Favrskov Kommune, Venstre

Uddannelse

Politiets Basisuddannelse Politibetjent, Politiskolen

Erhvervserfaring

Kriminalassistent Østjyllands Politi