PERSONPROFIL

Fatma Cetinkaya

Socialdemokratiet

Valgt ved kommunalvalget i Randers

Født 5. september 1966 i Tyrkiet Gift 2 børn

A

Fatma Cetinkaya (S) er 2. viceborgmester i Randers Kommune. Hun er medlem af Omsorgsudvalget og Socialudvalget. Fatma Cetinkaya har været valgt i Randers siden valget i 2009, og hun genopstiller for Socialdemokratiet kommunen ved det kommende valg.

Fatma Cetinkaya er uddannet socialrådgiver fra Den Sociale Højskole i Aarhus, og hun arbejder til daglig som socialrådgiver i Familieafdelingen i Randers Kommune.
Privat er Fatma Cetinkaya bosat i Randers. Hun er gift, og hun har to børn.

Valgresultater

KV 2017

Valgt ind

Personlige stemmer 592 Socialdemokratiet in total 20396
KV 2013

Valgt ind

Personlige stemmer 466 Socialdemokratiet in total 16979

Mærkesager

  • Skole/dagtilbud for børn
  • Socialområdet

Med kandidatens egne ord

Som Socialdemokrat ligger det mig meget på sinde, at vores værdier som fællesskab, velfærd, værdighed og respekt for hinanden videreføres til de kommende generationer.
Jeg er opdraget til, at vi som store og små skal passe på hinanden. At vi skal respektere hinanden uanset hvilket baggrund den enkelte har. Men vi skal også turde stille krav til hinanden samt tage ansvar.

Jeg genopstiller til kommunalvalget 2017, fordi jeg mener, at alle har ret til velfærd.

Det er vigtigt for mig med et rummeligt arbejdsmarked, hvor der er plads til alle der kan.

At vores børn og unge mennesker har gode rammer for social og faglig udvikling.

At vores ældre borgere har en værdig alderdom, hvor pleje og omsorg er meget centrale punkter i deres hverdag.

At alle borgere skal have lige og bedre muligheder for, at klare sig selv.

Velfærd er min hjertesag.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Borgmesteren forsøger at skabe et godt samarbejde i hele byrådssalen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Borgmesteren er i den grad mislykket i hans mission, hvad angår samarbejde. Tonen er kun blevet dårligere og respekten for hinanden mangler også i den grad både til udvalgsmøder og byrådsmøder.

2 Kommunens skoler har alle forudsætninger for at give alle børn kvalificeret undervisning.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Lærer og skoleleder yder hver dag en kæmpe indsats for , at vores børn skal lære mest muligt og samtidig udvikle og udfolde sig både faglig og socialt. Men ud fra at skolerne i Randers kommune har været udsat for en skolereform og derefter skolestruktur, så har de været meget presset og er det fortsat. Vi skal i den grad sammen med vores personale arbejde for, at vores skoler er og fortsat bliver et sted, hvor vores personale og ikke mindst brugerne- vores børn og forældre er glade for at være.

3 Byrådet skal først og fremmest arbejde for udvikling af Randers by.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg er overvejende uenig fordi byrådet skal ikke alene arbejde for Randers by, men for hele Randers kommune. Det er vel derfor, at vi som politiker vælger at stille op og det er vel også derfor borgerne stemmer på os- Fordi vi sammen skal arbejde for det der er bedst for Randers Kommune i alle henseende.

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er ikke mange måneder siden, at borgerne i Randers Kommune begyndte at affaldssortere på en ny måde. Der skal være tid til, at se resultaterne af igangværende affaldssortering førend vi tænker andre måder at gøre det på.

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Alle børn, unge og ældre i alle aldre skal have mulighed for, at dyrke idræt og gerne i de nærområder de bor i. Der skal være særlig opmærksomhed i forhold til sårbare børn og unges adgang til, at være en del af idrætslivet. Rammerne for at kunne dyrke idræt skal være tilstede

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ældreplejen trænger til et gevaldigt løft. Socialdemokratiet har i deres budgetforslag afsat penge til flere hænder indenfor ældreplejen. Jeg mener at serviceniveauet i vores ældrepleje skal være på et højt plan, så konkurrence fra private aktører ikke kommer til at spille en rolle.

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal priotere det der er vigtigt for trafikanterne i Randers Kommune. Det skal være sikkert både at cykle og køre i bil. Vi skal lave en indsats der hvor der er et behov- det kan være cykelstier eller lappe huller i asfalten så sikkerheden øges.

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi er i Randers Kommune heldige over ikke at have socialt udsatte boligområder som i andre store byer. De boligområder, hvor der er nogle udfordringer har Nordbyprojektet gjort en kæmpe indsats. Mange af beboerne har via frivilligt arbejde støttet de mange initiativer, hvor den kommunale, medarbejdernes og beboernes indsats er lykkes hånd i hånd.

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg mener at kommunens integrationspolitik og indsats er yderst effektiv og at Integrationsafdelingen lykkes med opgaven om, at flygtninge meget hurtigt kommer i praktik og i arbejde. Dette gode arbejde skal vi fortsætte med. For det er vigtigt at flygtninge hurtigst muligt bliver en del af samfundet. både arbejdsmæssigt, men også hvad de angår fritidslivet.

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Politiske hverv

2009 - nu

Byrådsmedlem Randers Kommune, Socialdemokratiet

2018 - nu

2. viceborgmester Randers Kommune, Socialdemokratiet

2018 - nu

Medlem af Omsorgsudvalget Randers Kommune, Socialdemokratiet

2018 - nu

Medlem af Socialudvalget Randers Kommune, Socialdemokratiet

2014 - 2017

Næstformand i Beskæftigelsesudvalget Randers Kommune, Socialdemokratiet

Uddannelse

Bachelor Socialrådgiver, Den Sociale Højskole, Aarhus

Erhvervserfaring

Socialrådgiver Familieafdelingen, Randers kommune
A

Politiske hverv

2009 - nu

Byrådsmedlem Randers Kommune, Socialdemokratiet

2018 - nu

2. viceborgmester Randers Kommune, Socialdemokratiet

2018 - nu

Medlem af Omsorgsudvalget Randers Kommune, Socialdemokratiet

2018 - nu

Medlem af Socialudvalget Randers Kommune, Socialdemokratiet

2014 - 2017

Næstformand i Beskæftigelsesudvalget Randers Kommune, Socialdemokratiet

Uddannelse

Bachelor Socialrådgiver, Den Sociale Højskole, Aarhus

Erhvervserfaring

Socialrådgiver Familieafdelingen, Randers kommune