PERSONPROFIL

Claus Wistoft

Venstre

Valgt ved kommunalvalget i Syddjurs

Født 12. juni 1959 Gift 4 børn

V

Claus Wistoft (V) er 1. Viceborgmester og fhv. borgmester i Syddjurs Kommune. Han er næstformand for Økonomiudvalget og medlem af flere kommunale råd og nævn.

Claus Wistoft har været byrådsmedlem for Venstre i Syddjurs Kommune siden valget i 2009 og var borgmester fra 2013 og frem til 2017..

Claus Wistoft er uddannet landmand fra Bygholm Landbrugsskole, hvor han også har læst merkonomkurser i Ledelse og Virksomhedsøkonomi. Til daglig driver han sin egen virksomhed, der beskæftiger sig med mælkeproduktion, vindenergiproduktion, projektudvikling og byggegrunde.

Privat er han gift med Karin, og sammen har de fire børn.

Valgresultater

KV 2017

Valgt ind

Personlige stemmer 3377 Venstre in total 7238
KV 2013

Valgt ind

Personlige stemmer 2684 Venstre in total 6525

Mærkesager

  • Beskæftigelse/arbejdsmarked
  • Kultur, idræt og fritid

Med kandidatens egne ord

Jeg brænder og arbejder for at Syddjurs kommune at SDK skal være det bedste sted i Østjylland at bo, leve, gå i skole, gå på arbejde og drive virksomhed.
Jeg har klare visioner for hvorledes vores største aktiv " det gode liv " i Syddjurs skal udvikles - hvordan fællesskabet Syddjurs og virksomheden Syddjurs kommune skal udvikle sig.
Det gode liv i Syddjurs skal udvikles som alternativet til at bo i vores hovedby " Århus ", med gode børnehaver og skole, kultur - og fritidstilbud, og med øget understøtning af civilsamfundets fællesskaber.
Det gode arbejdsliv i Syddjurs udleves ofte uden for kommunegrænsen et sted i Østjylland, hvorfor fysisk og digital infrastruktur i top er nødvendig, så en hjemmearbejdsdag i ny og næ også er mulig.
Virksomheden Syddjurs skal drives med de bedste ledere og medarbejdere, og med stor tillid før kontrol, og efter klare mål og forventningsafstemning.
Syddjurs kommune skal drives med maximal vilje til udvikling, digitalisering og effektivitet, ellers leveres ikke nok service for pengene til borgerne, og man skal huske at kommunen er en kæmpe stor servicevirksomhed, kun sat i verden for det samme.
Jeg har mange års leder og bestyrelseserfaring, og har de seneste 4 år som borgmester, bevist min kunnen som formand for byrådet og dermed bestyrelsen for Syddjurs kommune.
Jeg definerer ikke kolde eller varme hænder i kommunen - idet alle medarbejdere er til stede for at yde service og supplerer hinanden i en nødvendig kæde.
En stemme på mig , er en stemme på bred, klar og visionær ledelse med maximalt serviceudbytte til borgerne.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Det kan blive nødvendigt at lukke skoler i kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi kommer ikke til at lukke skoler i Syddjurs de kommende 4 år.

2 Velfærden for både unge og gamle er i top.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Alting kan blive bedre, men vi har et ok niveau i både børnehaver, skole, ungdomsskole og ældreområdet, lige nu er kommunes største anlægsprojekter nogensinde igang med bygning af 2 nye plejecentre.

3 Kommunen skal udstykke flere byggegrunde i Kaløvig-området.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal og tilbyder allerede byggegrunde i hele kommunen, og er hele tiden på omgangshøjde med efterspørgslen

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi investerer både i kollektiv trafik og ny asfaldt, og det skal vi blive ved med.

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

På sigt ja - det skal dog ikke fordyre renovationsprisen.

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Har vi netop gjort i budget 18

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi har et mangfoldigt kultur og idrætliv i kommunen, men jeg kunne tænke mig årligt at afsætte penge til flere lidt større kultur- og idrætsevents.

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi har en passende balance i vores tilbud - man skal tænke på at pengene skal fjernes et sted når man opprioriterer en andet.

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Helt sikkert - men der er ikke et reel marked i Syddjurs kommune, og det gør det svært at udbyde.

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vores skolemodel har som mål ca at have 24 børn i klasser / holdene - det giver den bedste styringsevne for ledelsen på skolerne, så nogen klasser kan have 2 lærere når der er behov herfor.

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

I budget 2018 har vi netop oprettet en " landsbypulje " på 1 mill kr, til yderligere understøtning af bosætningsinitiativer generelt, og med det har vi god balance mellem land og by,

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ja gerne flere penge til SSP og arbejde på gaden til unge.

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Gerne flere cykelstier - men ikke på bekostning af anden infrastruktur

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Giver ikke mening - da naturområder ikke kan udstykkes . Vi skal gøre alt for at tiltrække nye arbejdspladser

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi har ikke voldsomt belastede boligområder, bandeproblemer og lign - men er selvfølgelig hele tiden sammen med politiet opmærksomme herpå

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi har en super integration, hvor især mange frivillige gør en kæmpe indsats, hvor flere penge ikke vil gøre yderligere.

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Velhavende ældre skal ikke både betale en højere skat og efterfølgende mere for pleje - men vi gerne arbejde for at de ældre der ønsker det kan tilkøbe ydelser, også fra den kommunale hjemmepleje.

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi omprioriterer hele tiden indsatser efter behov - nemt at sige flere penge - uden at pege på hvor de skal komme fra.

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi har netop i budget 2018 afsat 2 mill kr til styrkelse af 0 - 6 års området - og er også grønne på BUPLs Danmarkskort.

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det har vi netop gjort i budget 18 og også i 2019

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Hellere sætte skatten på arbejde ned.

Politiske hverv

2009 - nu

Byrådsmedlem Syddjurs Kommune, Venstre

2017 - nu

1. Viceborgmester Syddjurs Kommune, Venstre

2017 - nu

Næstformand for Økonomiudvalget Syddjurs Kommune, Venstre

2013 - 2017

Borgmester Syddjurs Kommune, Venstre

2013 - 2017

Formand, Økonomiudvalget Syddjurs Kommune, Venstre

Tillidsposter

Bestyrelsesmedlem Tryghedsgruppen

Uddannelse

Erhvervsuddannelse Landmand, Bygholm Landbrugsskole

Erhvervserfaring

Selvstændig Claus Wistoft
V

Politiske hverv

2009 - nu

Byrådsmedlem Syddjurs Kommune, Venstre

2017 - nu

1. Viceborgmester Syddjurs Kommune, Venstre

2017 - nu

Næstformand for Økonomiudvalget Syddjurs Kommune, Venstre

2013 - 2017

Borgmester Syddjurs Kommune, Venstre

2013 - 2017

Formand, Økonomiudvalget Syddjurs Kommune, Venstre

Tillidsposter

Bestyrelsesmedlem Tryghedsgruppen

Uddannelse

Erhvervsuddannelse Landmand, Bygholm Landbrugsskole

Erhvervserfaring

Selvstændig Claus Wistoft