PERSONPROFIL

Claus Leick

Socialistisk Folkeparti

Valgt ved kommunalvalget i Skanderborg

Født 17. juni 1962 i Tønder Gift 3 børn

F

Claus Leick (SF) har været byrådsmedlem for Socialistisk Folkeparti i Skanderborg Kommune siden 2010, og han har lige siden været formand for Miljø- og Planudvalget.

Claus Leick er uddannet journalist fra Danmark Journalisthøjskole og har sit eget kommunikationsbureau, hvor han primært arbejder som rådgiver og underviser. Han er forfatter til en række fagbøger, bl.a. "Skriv klart" og "Bliv hørt".

Valgresultater

KV 2017

Valgt ind

Personlige stemmer 615 Socialistisk Folkeparti in total 2344
KV 2013

Valgt ind

Personlige stemmer 763 Socialistisk Folkeparti in total 2035

Mærkesager

  • Skole/dagtilbud for børn
  • Miljø- og renholdelse

Med kandidatens egne ord

Byrådet skal finde en ny og bedre måde at være i dialog med byer, landsbyer, borgerne og foreninger på. Det dur ikke ikke med klassiske borgermøder og høringer - vi skal udvikle en ny model, hvor vi i fælles dialog med de berørte parter finder gode løsninger - og på en måde, hvor der er respekt om, at der skal træffes nogle måske svære beslutninger, som alle ikke er enige i.

Skanderborg Kommune er allerede langt fremme ift grøn omstilling og bæredygtighed. Men når man er god til noget, så forpligtiger det. Derfor skal vi sætte os endnu mere ambitiøse mål ift energiforbrug, CO2-udslip, genbrug og genanvendelse, kollektiv trafik og miljø, natur og rent grundvand.

Vi har også brug for et “kvalitets-tjek” af vores service. Efter flere år med effektiviseringer inden for ældre, børn og skole er vi nødt til at få analyseret, om og hvor vi har skåret for hårdt og hvordan får vi rettet op på skaden igen.

Spørgsmål og svar

1 Kommunen gør tilstrækkeligt for at forhindre ungdomskriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er hendigvis ikke et stort problem i Skanderborg

2 Alle borgere i kommunen nyder godt af Skanderborg Festivalens succes.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Festivalen giver extra liv i byen og mere omsætningen for butikkerne. De fleste nyder dagene med festival og mange foreninger tjener penge på at have opgaver på festivalen. Men selvfølgelige er der nogen i byen, der er godt træt af høj musik og mange mennesker - det er klart

3 Byrådspolitikerne har for lidt indflydelse i forhold til borgmesteren og hans embedsmænd.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

En borgmester skal kunne handle hurtigt i hverdagen og kan ikke altid vente på næste byrådsmøde, men i alle politiske beslutninger har han ikke mere at sige end de øvrige byrådsmedlemmer. Det er byrådet, der fastsætter, hvad administrationen kan bestemme og beslutte. Hvis de går for vidt, kan byrådet indskrænke deres råderum.

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi har brug for flere penge til cykelstier og flexibel kollektiv transport

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi er nået langt i Skanderborg, men vi skal også igang med at sortere fx madaffald og øge genanvendelsen

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der er mange haller i Skanderborg, selvom der ikke er lige mange i alle byer.

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Dette spørgsmål et besvaret tidligere

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Private aktører skal jo tjener penge og dermed bliver de færre ressourcer og dårligere service til de ældre ved en udlicitering

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ja

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der er en fornuftig balance idag, selvom fx Hørning er bagud ift skoler, haller og veje. Men her sker der noget i de næste år.

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ja - vi har brugt rigeligt på veje i Skanderborg fx til de nye ramper ved motorvejen (Skanderborg S) til over 20 mio.

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er ikke en modsætning. Vi har plads til begge i Skanderborg

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi har et passende niveau og heldigvis mange, der frivilligt arrangerer kulturelle begivenheder

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi gør allerede en stor indsats og har ikke så mange problemer

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det handler ikke om penge, men om en god indsats.

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Samme pleje til ældre uanset og de er rig eller fattig

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det kan vi blive nødt til, hvis udgifterne til sindslidende vokser, og det er et område, hvor Skanderborg har særlig fokus

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der er for få hænder til for mange børn pga mange års nedskæringer

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Nej - har har allerede indført en ordning om at virksomheder kommer foran i køen, når de søger om at bygge nyt

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Hvis grundskylden skal ned, skal personskatten op, hvis vi skal bevare samme indtægtsniveau. Derfor klart NEJ

Politiske hverv

2010 - nu

Byrådsmedlem Skanderborg Kommune, Socialistisk Folkeparti

2010 - nu

Formand, Miljø- og Planudvalget Skanderborg Kommune, Socialistisk Folkeparti

Uddannelse

Journalist Danmarks Journalisthøjskole

Erhvervserfaring

1991 - nu

Journalist Selvstændig

1991 - nu

Underviser og kursusholder Periskop
F

Politiske hverv

2010 - nu

Byrådsmedlem Skanderborg Kommune, Socialistisk Folkeparti

2010 - nu

Formand, Miljø- og Planudvalget Skanderborg Kommune, Socialistisk Folkeparti

Uddannelse

Journalist Danmarks Journalisthøjskole

Erhvervserfaring

1991 - nu

Journalist Selvstændig

1991 - nu

Underviser og kursusholder Periskop