PERSONPROFIL

Claus Bloch

Venstre

Valgt ved kommunalvalget i Skanderborg

Født 25. januar 1957 i Låsby I et forhold 2 børn

V

Claus Bloch (V) er byrådsmedlem i Skanderborg Kommune for partiet Venstre. Han er i den igangværende periode medlem af Miljø- og Planudvalget. Claus Bloch arbejder til daglig som driftstekniker ved Grundfos A/S.

Valgresultater

KV 2017

Valgt ind

Personlige stemmer 678 Venstre in total 8487
KV 2013

Valgt ind

Personlige stemmer 666 Venstre in total 10023

Mærkesager

  • Ældre
  • Kultur, idræt og fritid

Med kandidatens egne ord

-Borgerne før systemet.
-Borgernes ambassadør.
-Magten tilbage til borgerne. F.eks. et opgør med -Skanderborg modellen, således forældre bestyrelserne igen får selvstyre.
-Forsat arbejde for lokalområderne kan udvikles.
-Åbningstider af den kommunale service uden for den "normale" arbejdstid. F.eks. borgerservicen.
-Sagsbehandlinger som service og ikke som den administrerende myndighed. F.eks. i byggesager.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Kommunen gør tilstrækkeligt for at forhindre ungdomskriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

2 Alle borgere i kommunen nyder godt af Skanderborg Festivalens succes.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

3 Byrådspolitikerne har for lidt indflydelse i forhold til borgmesteren og hans embedsmænd.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Skanderborg modellen giver borgmesteren fuld eneret på en hver form for administration og forvaltning. En ret de stående udvalg ikke har og som dermed ikke kan træffe beslutninger, men kun komme med indstillinger til et samlet byråd.

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der har hidtil ikke været konflikter imellem de to begreber, hvilket også fremgår af kommuneplanen.

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der er ikke konkrete udsatte boligområder i Skanderborg Kommune

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Politiske hverv

2010 - nu

Byrådsmedlem Skanderborg Kommune, Venstre

2018 - nu

Medlem, Miljø- og Planudvalget Skanderborg Kommune, Venstre

2014 - 2017

Næstformand, Miljø- og Planudvalget Skanderborg Kommune, Venstre

Uddannelse

Erhvervsuddannelse

Erhvervserfaring

2013 - nu

Driftstekniker Grundfos A/S
V

Politiske hverv

2010 - nu

Byrådsmedlem Skanderborg Kommune, Venstre

2018 - nu

Medlem, Miljø- og Planudvalget Skanderborg Kommune, Venstre

2014 - 2017

Næstformand, Miljø- og Planudvalget Skanderborg Kommune, Venstre

Uddannelse

Erhvervsuddannelse

Erhvervserfaring

2013 - nu

Driftstekniker Grundfos A/S