PERSONPROFIL

Christoffer Pedersen

Venstre

Valgt ved kommunalvalget i Syddjurs

Født 9. august 1981 i Ugelbølle 3 børn

V

Christoffer Pedersen (V) har siden 2018 været byrådsmedlem i Syddjurs Kommune for Venstre. I den igangværende periode er han medlem af Økonomiudvalget.

Christoffer Pedersen er uddannet cand.scient.pol. fra Aarhus Universitet og arbejder til daglig som lektor på Aarhus Handelsgymnasium.

Privat er han far til børnene Esther, Oskar og August.

Valgresultater

KV 2017

Valgt ind

Personlige stemmer 345 Venstre in total 7238

Mærkesager

  • Skole/dagtilbud for børn
  • Kultur, idræt og fritid

Med kandidatens egne ord

Gode og fleksible dagtilbud med børnene i centrum

Vi skal have en børne-unge politik, hvor der tages bedre hånd om børnene. Vi skal sikre gode og trygge pasningstilbud i børnenes nærområder. Børn er forskellige og forældrene skal have mulighed for at vælge lige præcis det pasningstilbud der passer til deres barn. Institutionerne i kommunen skal dufte af nybagt brød, børnene skal være ude det meste af dagen, institutionerne skal ikke være alt for store. Til gengæld skal der være nogle flere voksne.

Et aktivt fritids- idræts og kulturliv med borgerne i centrum

Borgerne i Syddjurs skal have mulighed for et aktivt fritids- idræts- og kulturliv. Kommunen skal understøtte de frivillige foreninger, investere i idræts- og kulturfaciliteter – herunder gerne en svømmehal i Rønde - og kæmpe for at få flere sports- og kulturarrangementer til kommunen. Syddjurs skal være en aktiv kommune.

Mindre bureaukrati – mere omsorg. Vi skal have velfærden i centrum

Vi skal have mindre bureaukrati og mere omsorg. Hver en skattekrone skal anvendes fornuftigt. Vi skal hellere prioritere omsorg af børn, unge og ældre frem for dumme regler, bureaukrati og administration. Vi kan skabe mere velfærd for den samme økonomi.

Vakuum-stop. Ældrepleje med værdigheden i centrum

Vi skal have vakuum-stop i ældreplejen. De ældre skal have serveret noget mad, som vi også selv vil ønske at spise, når vi når den alder. Et godt måltid er en væsentlig del af en god livskvalitet. Ældreplejen skal generelt være præget af værdighed og valgfrihed.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Det kan blive nødvendigt at lukke skoler i kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

2 Velfærden for både unge og gamle er i top.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

3 Kommunen skal udstykke flere byggegrunde i Kaløvig-området.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Politiske hverv

2018 - nu

Byrådsmedlem Syddjurs Kommune, Venstre

2018 - nu

Medlem, Økonomiudvalget Syddjurs Kommune, Venstre

Uddannelse

Cand.scient.pol. Aarhus Universitet

Erhvervserfaring

Lektor Aarhus Handelsgymnasium
V

Politiske hverv

2018 - nu

Byrådsmedlem Syddjurs Kommune, Venstre

2018 - nu

Medlem, Økonomiudvalget Syddjurs Kommune, Venstre

Uddannelse

Cand.scient.pol. Aarhus Universitet

Erhvervserfaring

Lektor Aarhus Handelsgymnasium