PERSONPROFIL

Christian Haubuf

Socialdemokratiet

Valgt ved kommunalvalget i Syddjurs

Gift 2 børn

A

Christian Haubuf (S) er byrådsmedlem i Syddjurs Kommune, hvor han er valgt for Socialdemokratiet. Han er i den igangværende periode medlem af Udvalget for familie og institutioner. Han er derudover lokalformand for Socialdemokratiets partiforening i Ebeltoft, og bestyrelsesmedlem for Socialdemokratiet i Djursland.

Christian Haubuf har været byrådsmedlem for partiet i Syddjurs Kommune siden 2014. Ved valget i 2013 blev han valgt som suppleant for Socialdemokratiet, og da partikollegaen Jesper Mathiesen (S) valgte at forlade byrådet i begyndelsen af 2014, overtog Christian Haubuf pladsen.

Christian Haubuf er uddannet pædagog, og han har i mange år arbejdet som leder på den integrerede institution Magrethe-børnehaven. Han er i øvrigt tidligere medlem af pædagogorganisation BUPL's bestyrelse. Privat er Christian Haubuf bosat i Ebeltoft. Han er gift med Ninna Thomsen, og far til to børn.

Valgresultater

KV 2017

Valgt ind

Personlige stemmer 316 Socialdemokratiet in total 6274
KV 2013 Personlige stemmer 245 Socialdemokratiet in total 5574

Mærkesager

  • Socialområdet

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Det kan blive nødvendigt at lukke skoler i kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

2 Velfærden for både unge og gamle er i top.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

3 Kommunen skal udstykke flere byggegrunde i Kaløvig-området.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Politiske hverv

2014 - nu

Byrådsmedlem Syddjurs Kommune, Socialdemokratiet

2018 - nu

Medlem, Udvalget for familie og institutioner Syddjurs Kommune, Socialdemokratiet

2014 - 2017

Medlem, Udvalget for sundhed, ældre- og socialområdet Syddjurs Kommune, Socialdemokratiet

Tillidsposter

Bestyrelsesmedlem Socialdemokratiet i Djursland
Lokalforeningsformand Socialdemokratiet i Ebeltoft
Tidligere bestyrelsesmedlem Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbund (BUPL)

Uddannelse

Bachelor

Erhvervserfaring

Leder Margrethe Børnehaven
A

Politiske hverv

2014 - nu

Byrådsmedlem Syddjurs Kommune, Socialdemokratiet

2018 - nu

Medlem, Udvalget for familie og institutioner Syddjurs Kommune, Socialdemokratiet

2014 - 2017

Medlem, Udvalget for sundhed, ældre- og socialområdet Syddjurs Kommune, Socialdemokratiet

Tillidsposter

Bestyrelsesmedlem Socialdemokratiet i Djursland
Lokalforeningsformand Socialdemokratiet i Ebeltoft
Tidligere bestyrelsesmedlem Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbund (BUPL)

Uddannelse

Bachelor

Erhvervserfaring

Leder Margrethe Børnehaven

Data på denne side er indsamlet i samarbejde med

Kandidater i Østjyllands Storkreds

Kandidater i Vestjyllands Storkreds