PERSONPROFIL

Chresten H. Ibsen

Folketingskandidat i Østjyllands Storkreds

Bor i Aarhus Kommune

Mærkesager

  • Økonomi

Med kandidatens egne ord

Jeg kommer med sund fornuft. Det mangler ofte i de luftlag, Folketinget opererer i.
Jeg er en helt almindelig borger - uden parti - uden ekstreme holdninger - uden langt ude ytringer.
Jeg er ordentlig. Jeg er den eneste politiker, som ikke er bange for at tage kampen op med finansbranchen, bankerne og realkreditten.
Jeg begår masser af fejl. Jeg indrømmer dem også. Jeg er ærlig og ligefrem. Jeg tør diskutere, jeg tør også tænke mig om, og dermed holde min mund, før jeg svarer.
Jeg mener heller ikke, det er min opgave at levere svarene, men at finde dem ved at lytte til de klogeste. Det betyder ikke altid dem, med den højeste IQ, men dem, der kender tingene fra deres egen verden.

Spørgsmål og svar

1 Genoptjeningsperioden for ret til dagpenge skal sættes ned fra 12 til 6 måneder

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

2 Der skal fra politisk hold gøres mere for at sikre, at arbejdskraft fra andre EU-lande ikke underbyder danske lønninger

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

3 Der bør skabes flere job i den offentlige sektor

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Flere varme hænder og væk med papirarbejdet til sygeplejersker og pædagoger. Lad dem passe mennesker i stedet. Det er de, de er verdens bedste til.

4 Øget konkurrence fra private aktører får det offentlige sundhedsvæsen til at præstere bedre

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

5 Nogle typer af medicin er så dyre i forhold til den dokumenterede effekt, at det er rimeligt, at de ikke benyttes på danske hospitaler

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

6 Der bør indføres brugerbetaling på udvalgte ydelser i sundhedssektoren

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

7 Det skal være lettere for danske statsborgere at få en udenlandsk ægtefælle til Danmark

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 Den danske udlændingepolitik er for stram

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Den kommunikeres med et udansk satirisk smil om læberne.

9 Det skal være lettere end det er i dag at udvise indvandrere/flygtninge, der har overtrådt straffeloven

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Den økonomiske ulighed i det danske samfund bør mindskes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

11 Der er i dag for mange, der ikke tager et arbejde, fordi de offentlige ydelser er for høje

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

12 Kontanthjælpsloftet skal fjernes (kontanthjælpsloftet er grænsen for, hvad folk kan modtage i offentlige ydelser)

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

13 Efter Folkeskolereformen er skoledagen blevet for lang

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Inklusionen af børn med særlige behov i folkeskolen er gået for vidt

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

15 Folkeskolen fokuserer for meget på karakterer og nationale tests

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Mange dele af samfundet - også i erhvervslivet - fokuserer på kontrol og eliminering af fejl fremfor tillid, kreativitet og nysgerrighed.

16 Der bør tilføres ekstra ressourcer til ældreplejen, selvom dette vil medføre, at andre velfærdsområder får færre ressourcer

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ressourcer løser ikke alt. Decentralisering er væsentlig - i ældreplejen og alle vores institutioner: Desto mindre enheder og nærere kontakt mennesker imellem, jo større bliver respekten og forståelsen mellem de indsatte (ældre, børn og unge) og deres vogtere (personalet).

17 Det er nødvendigt at indføre brugerbetaling på flere ydelser på ældreområdet

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

18 Hvis det nuværende niveau i ældreplejen skal opretholdes, er det nødvendigt, at folkepensionsalderen sættes højere end den nuværende aftale på 67 år i 2027

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Gerne tidligere - fx. i 2020

19 Topskatten på arbejde bør bevares

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

OG der skal justeres for de sindssyge aflønningskulturer, som er vokset ind i finansbranchen. Det bør ikke være mere indbringende at sidde foran en skærm og IKKE bidrage til at skabe ægte værdi i samfundet, end det er at slå søm i.

20 Udligningsordningen sender for mange penge fra de rigeste til de fattigste kommuner

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Der bør indføres en differentieret moms, så der eksempelvis bliver lagt lavere moms på sunde fødevarer, mens der til gengæld bliver lagt højere moms på andre varer

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der er andre knapper at dreje på end momsen.

22 Der bør investeres mere i det offentlige for at styrke økonomien

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

23 Skatter og afgifter bør sænkes for private virksomheder

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Man skal skelne mellem små og store virksomheder. Enhver bred regulering vil altid straffe de små og give de store virksomheder konkurrencefordel. Det er det største problem ved afgifter og regulering.

24 Det generelle danske lønniveau er så højt, at det skader dansk økonomi

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Lønniveauet presser nye små virksomheder. Men finansbranchens lønniveauer er - udenfor konkurrence - de mest skæve i samfundet.

25 Aldersgrænsen for at købe øl og vin skal hæves fra 16 til 18 år

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

26 Den økonomiske støtte til velfungerende børnefamilier bør sættes ned til fordel for øget økonomisk støtte til socialt udsatte børnefamilier

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Hellere tilbyde sociale støttemuligheder i stedet for rede penge

27 Der bør gives mere økonomisk støtte til børnefamilier end tilfældet er i dag

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

28 Ulandsbistanden bør sænkes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

29 Danmark bør anlægge en mere kompromissøgende linje over for Rusland

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

30 Forsvarsforbeholdet bør afskaffes, så Danmark kan deltage fuldt ud i EU's militære samarbejde

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

31 Den kriminelle lavalder, der i dag er 15 år, bør sænkes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

32 Der bør gives højere fængselsstraffe for kriminalitet, der involverer vold

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der bør være relativt strengere straffe til finansiel kriminalitet - også den, der ligger uden for den etiske men inden for den juridiske grænse. Og nej - jeg skrev ikke Estiske, men etiske grænse.

33 Der skal lægges mindre vægt på straf og mere vægt på resocialisering i dansk retspleje

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

34 Det er en vigtig politisk opgave, at få danskerne til at genbruge mere end de gør i dag

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

35 Virksomhedernes grønne afgifter bør sættes op

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Igen - belønninger er vejen frem - konkurrence, der fremmer grønne tiltag. Og de store og de små virksomheder bør ikke have fælles regler. Store kan løfte flere regler end små.

36 Afgiften på el-biler bør sænkes markant for at gennemtvinge en hurtigere udfasning af diesel- og benzinbiler

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

37 Den nuværende grænsekontrol bør gøres permanent

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ikke besvaret

38 Danmark har afgivet for meget magt til EU

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Med det udbud af politikere, vi har i Folketinget, er det betryggende, at andre tager sig af de vigtige sager!

39 Danmark og EU bør indgå aftaler om at oprette lejre i Nordafrika, som migranter og asylansøgere kan sendes til

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

40 Udlicitering af velfærdsopgaver til private udbydere giver mere service for pengene

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det afhænger af de mennesker, som er involveret i den enkelte opgave. Er menneskene bag dygtige, ja så kan de gøre det godt både i offentligt og privat regi.

41 Det offentlige er generelt for ineffektivt og bureaukratisk

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

42 Der er mange administrative stillinger i det offentlige, der kunne spares væk, uden at det ville gå ud over kernevelfærden

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

43 De østjyske kommuner skal kunne forbyde lokale landmænd at bruge lovlige sprøjtemidler for at beskytte drikkevandet

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

44 Det er vigtigere at udvide den østjyske motorvej E45 end at styrke den regionale, kollektive trafik som f.eks. en udvidelse af letbanen

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

45 Det er ok at tvangsflytte beboere i f.eks. Gellerup for at bekæmpe ghettodannelse og bandekriminalitet

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er ok at tvangsflytte kriminelle på baggrund af deres kriminalitet - ikke at flytte mennesker på baggrund af deres geografiske placering.

Politiske hverv

2019 - nu

Folketingskandidat Østjyllands Storkreds, Løsgænger

Tillidsposter

2016 - nu

Formand Fair Bidragssats

2005 - 2006

Formand Landsbyrådet for Sdr. Omme og Bøvl

2002 - 2007

Best. medlem - herunder formand Oppenheimers Eftermiddag

2006 - 2008

Formand Gellerupbadets Venner

2002 - 2016

Jurymedlem Den gyldne Grundtvig

Uddannelse

1997 - 1999

Kirkesanger, Kirkemusikskolen i Løgumkloster

Erhvervserfaring

2018 - nu

Lagermand Stark RDC

2011 - 2018

Kommunikationsrådgiver chib pressebureau

2001 - 2004

Journalistvikar JydskeVestkysten

2007 - 2010

PR- og communications manager Koreografisk Center Archauz

Politiske hverv

2019 - nu

Folketingskandidat Østjyllands Storkreds, Løsgænger

Tillidsposter

2016 - nu

Formand Fair Bidragssats

2005 - 2006

Formand Landsbyrådet for Sdr. Omme og Bøvl

2002 - 2007

Best. medlem - herunder formand Oppenheimers Eftermiddag

2006 - 2008

Formand Gellerupbadets Venner

2002 - 2016

Jurymedlem Den gyldne Grundtvig

Uddannelse

1997 - 1999

Kirkesanger, Kirkemusikskolen i Løgumkloster

Erhvervserfaring

2018 - nu

Lagermand Stark RDC

2011 - 2018

Kommunikationsrådgiver chib pressebureau

2001 - 2004

Journalistvikar JydskeVestkysten

2007 - 2010

PR- og communications manager Koreografisk Center Archauz

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Kandidater i Østjyllands Storkreds

Kandidater i Vestjyllands Storkreds