PERSONPROFIL

Charlotte Broman Mølbæk

Socialistisk Folkeparti

Valgt i Østjyllands Storkreds
Valgt ved kommunalvalget i Randers

Født 29. november 1977 i Århus Single 3 børn Bor i Randers Kommune

F

Charlotte Broman Mølbæk (SF) er byrådsmedlem i Randers Kommune. Hun er formand for Socialudvalget og medlem af Børn- og skoleudvalget. Hun er ligeledes folketingskandidat for partiet.
Charlotte B. Mølbæk er uddannet pædagog, og hun har arbejdet som fammiliekonsulent i Familiehuset og som gruppeleder for en gruppe børn, der har en psykisk sygdom. Charlotte B. Mølbæk studerer nu politik og administration på Aalborg Universitet.

Mærkesager

  • Flygtninge og indvandrere
  • Miljø og klima
  • Socialpolitik
  • Børn og ungeområdet
  • Skole og uddannelse

Med kandidatens egne ord

Der er noget galt i Danmark… Vi er kommet på det helt forkerte spor. Den velfærd vi alle kender, og som vi og mange andre røde partier var med til at opbygge, er ved at være slidt tynd og med store huller. Uligheden stiger, de rigeste får endnu mere og de fattigste tager skraldet. Der er meget at tage fat på og det er jeg klar til! Jeg har oplevet, hvad det gør ved mennesker, når livet gør ondt - både i mit private liv og som pædagog. Som familiebehandler har jeg mødt mange forskellige og sårbare børn, unge og voksne, der slår sig på livet og efterlades i systemet.
Alt det kan til gengæld være ligegyldigt, hvis ikke vi for alvor får startet den grønne omstilling nu. Hvis ikke vi får skabt en meget mere bæredygtig måde at være på kloden, så kommer alle vores ressourcer og kræfter til at gå til at begrænse skader.
Mine visioner for et fremtidigt folketingsarbejde vil derfor være baseret på både bekæmpelse af ulighed og langt mere bæredygtighed – For en mere bæredygtig fremtid.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Der skal fra politisk hold gøres mere for at sikre, at arbejdskraft fra andre EU-lande ikke underbyder danske lønninger

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der skal tjekkes op på arbejdspladser og byggepladser, om de ansatte arbejder under overenskomstmæssige vilkår og behandles ordentligt som mennesker. Den grove udnyttelse af mennesker fra fattigere lande skal stoppes. Ligesom det massive pres på lønningerne og effektivitet skal stoppes.

2 Genoptjeningsperioden for ret til dagpenge skal sættes ned fra 12 til 6 måneder

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

De store forringelser af dagpengesystemet kastede mange ud i langvarig arbejdsløshed og pressede endnu flere ud i kontanthjælp. Det skal være nemmere at optjene ret til dagpenge, så færre presses ud i fattigdom. Det er der altså ikke nogen, der kommer i arbejde af.

3 Der bør skabes flere job i den offentlige sektor

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der mangler flere hænder og alt for mange offentlig ansatte går ned med stress. Som mor til 3, har jeg oplevet, at pædagoger og lærere ikke kan sætte alle deres gode intentioner og kompetencer i spil, fordi de ikke får nok tid. Det kan vi ikke være bekendt – hverken overfor børnene, de unge eller overfor de mange dygtige offentligt ansatte.

4 Der bør indføres brugerbetaling på udvalgte ydelser i sundhedssektoren

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Hvis der indføres mere brugerbetaling vil det være med til at få uligheden til at stige. De fattigste vil ikke have råd. Til gengæld vil SF indføre gratis tandlægebehandling og gratis psykologhjælp. Gode tænder og en sund psyke må ikke udelukkende være for dem, der har penge. Det har også kontanhjælpsmodtageren og den unge på SU, ret til.

5 Øget konkurrence fra private aktører får det offentlige sundhedsvæsen til at præstere bedre

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Historien har vist, at der sker udnyttelse af de systemer og at det absolut ikke kommer danskerne til gode.

6 Nogle typer af medicin er så dyre i forhold til den dokumenterede effekt, at det er rimeligt, at de ikke benyttes på danske hospitaler

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er et meget komplekst emne, som jeg ikke har et entydigt svar på. For hvornår skal vi sige nej til en behandling af et kræftsygt barn? Jeg mener, at det er meget svært at sætte en form for pris på mennesker, der rammes af sygdom. Det må og skal være faglighede, der afgør hvilken medicin, der bør behandles med. Vi burde hav råd til det i vores velstandssamfund. Men vi skal i stedet lave en statslig refusionsordning, der sikrer, at det ikke koster dyrt for det enkelte hospital og for patienten

7 Den danske udlændingepolitik er for stram

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal investere i bedre og mere human integration og jeg vil bekæmpe de mange diskriminerede tiltag, der i dag dominerer politikken overfor nyankomne danskere og i særdeleshed muslimske medborgere.

8 Det skal være lettere end det er i dag at udvise indvandrere/flygtninge, der har overtrådt straffeloven

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der er efterhånden sket så mange stramninger i indvandrer og flygtningesystemet, at vi jævnligt sender børn langt væk fra deres forældre. Alt for mange udvisninger giver meget lidt mening, og det er kommet for langt ud. At vi i få tilfælde har udfordringer med meget voldelige personer og udvisninger, skyldes konventionerne, som vi naturligvis skal følge. Folk skal ikke sendes til et land, hvor de bliver henrettet. Heller ikke en storkriminel type. Så må de fængsles herhjemme.

9 Det skal være lettere for danske statsborgere at få en udenlandsk ægtefælle til Danmark

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vores danske frie og åbne samfund er ved at lukke om sig selv i angsten for fremmede, hvilket betyder, at kærlighed på tværs af grænser bliver grotesk svær.

10 Kontanthjælpsloftet skal fjernes (kontanthjælpsloftet er grænsen for, hvad folk kan modtage i offentlige ydelser)

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

I dag lever knap 44.000 børn i fattigdom pga. fattigdomsydelserne. Det er grotesk og skal ændres! Kontanthjælpsloftet, 225-timersreglen og integrationsydelsen skal afskaffes, for det skaber ulighed.

11 Den økonomiske ulighed i det danske samfund bør mindskes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

I SF arbejder vi for et samfund, hvor alle er med. Derfor skal vi også sørge for, at udsatte borgere får den hjælp, de har brug for.Med den rette indsats er det muligt at styrke borgernes egne ressourcer og handlemuligheder, så de kan få et værdigt liv. Måske endda en uddannelse og et job. I SF kan vi ikke acceptere, at udsatte befolkningsgrupper eller personer parkeres uden for fællesskabet. Undersøgelser har desuden vist, at ulighed er skadelig for væksten.

12 Der er i dag for mange, der ikke tager et arbejde, fordi de offentlige ydelser er for høje

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det kan betale sig at arbejde, for arbejde giver noget at stå op til, et fællesskab at være en del af og man er med til at lave noget af værdi i samfundet. Hele den store hetz mod de fattigste og mest sårbare borgere skal stoppes. Tværtimod skal de have hjælp til at komme videre i livet ved blandt andet psykologhjælp eller mere støtte i hjemmet. De fleste får det bare endnu dårligere ved at få færre penge, for der er ikke penge til fritidsaktiviteter og til at holde jul for børnene.

13 Efter Folkeskolereformen er skoledagen blevet for lang

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Rigtig mange børn er meget overbelastede og trætte efter en væsentlig længere skoledag. Derudover er der mange, der ikke lærer mere, fordi deres grænse for hvor meget de kan rumme i løbet af en skoledag er overskredet. Derudover presses fritidslivet ift et aktivt liv med venner og fritidsaktiviteter. Det presser også familierne i ft kørsel og hjælp til lektier. Der skal mere ro på og det vil en kortere skoledag give.

14 Folkeskolen fokuserer for meget på karakterer og nationale tests

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Børnene og de unge skal have mere ro på. Jeg vil arbejde for en stærkere folkeskole, hvor der er mindre karakterræs og pres. Det betyder max. 24 elever per klasse, flervoksen-undervisning, mere forberedelsestid til lærere og pædagoger og kortere skoledage. Vi skal også have meget færre test og karakterer i folkeskolen. De skal have mere ro på, så deres skoletid kan give plads til dannelse, uddannelse i et tempo, hvor alle kan følge med

15 Inklusionen af børn med særlige behov i folkeskolen er gået for vidt

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg er enig i, at så mange børn som overhovedet muligt kan være og bør være i den almindelige folkeskole. Men som vilkårene er nu, er der slet ikke tid, rum, kompetencer eller ressourcer til at flere kan være i folkeskolen. Hvis vi presser flere ind, end fagfolk vurderer kan fungere, så smadrer vi de børn, der har det svært. Vi ødelægger det også for de andre børn i klassen, som ikke får den rette hjælp og støtte, fordi læreren har travlt med at stoppe ulykker og konflikthåndtere.

16 Det er nødvendigt at indføre brugerbetaling på flere ydelser på ældreområdet

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Mange ældre har en meget presset økonomi, da folkepensionen er en lav ydelse. Brugerbetaling vil betyde mere ulighed ift hvem der har haft gode lønninger og råd til at spare op til pensionsalderen. Alle bør have lige ret og adgang til gode velfærdsydelser efter et langt virksomt liv.

17 Der bør tilføres ekstra ressourcer til ældreplejen, selvom dette vil medføre, at andre velfærdsområder får færre ressourcer

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal have flere ressourcer i ældreplejen, men det skal ikke være vuggestuebørn, skolebørn, uddannelsessøgende unge, socialt udsatte og handicappede, der skal betale den pris. Vi skal beskatte de rigeste mere, og det vil give flere penge til mere velfærd.

18 Hvis det nuværende niveau i ældreplejen skal opretholdes, er det nødvendigt, at folkepensionsalderen sættes højere end den nuværende aftale på 67 år i 2027

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Hvis man sætter pensionsalderen op, får man ikke automatisk flere penge og hænder til at passe på de mange ældre, vi får i fremtiden. Det er kun konklusioner, man får på et regneark. For i virkeligheden er der en del borgere, der langt tidligere bliver nedslidte pga. stor belastning i deres job som jord og betonarbejder, brolægger, chauffør, pædagog og sosu-assistent. Vi skal have bedre mulighed for at trække sig tilbage, når man er nedslidt.

19 Der bør indføres en differentieret moms, så der eksempelvis bliver lagt lavere moms på sunde fødevarer, mens der til gengæld bliver lagt højere moms på andre varer

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

En differentieret moms vil give flere mulighed for ta købe sunde madvarer og derudover være med til at man vælger de usunde madvarer fra. Det er med til at understøtte folkesundheden.

20 Udligningsordningen sender for mange penge fra de rigeste til de fattigste kommuner

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Alt for mange kommuner sender penge til velstående kommuner, der ar flere milliarder kroner liggende i kassen. Imens kæmper de fattigste kommuner for at få enderne til at nå sammen. Det har store konsekvenser for borgerne i de fattige kommuner og betyder, at de får dårligere service. En service, som hører under samme lovgivning i hele landet, men som reelt betyder dårligere muligheder i de fattige kommuner. Færre varme hænder og mindre udvikling. Det skal helt klart ændres!

21 Topskatten på arbejde bør bevares

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Topskatten skal bevares, fordi det er med til at mindske uligheden.

22 Der bør investeres mere i det offentlige for at styrke økonomien

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Offentlige investeringer som flere varme hænder og bedre skoler og cykelstier har alle dage været med til at styrke og stabilisere økonomien i Danmark. Derudover kan det betale sig at investere i mennesker. Jo flere pædagoger der er i daginstitutionerne, så mere klar til læring og positiv udvikling er børnene. Jo mere vi investerer i psykiatri, jo hurtigere kan man få hjælp og få stoppet en negativ udvikling. Flere hænder giver mindre stress, hvilket også er godt for den danske økonomi.

23 Det generelle danske lønniveau er så højt, at det skader dansk økonomi

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det danske lønniveau passer til det, det koster at bo i Danmark. Sænker man lønnen vil alt for mane blive økonomisk pressede og ikke være i stand til at kunne betale el-regninger og terminer. Det er skidt for den nationale økonomi. Lønniveau´et er med til at sikre, at de lavest lønnede ikke bliver meget fattige, så vi får "working poor" i Danmark. Det vil betyde mere ulighed.

24 Skatter og afgifter bør sænkes for private virksomheder

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Uligheden i Danmark har været stigende i over 25 år og i særlig grad indenfor de seneste 10 år. I den periode har der været vækst og krise og dem, der har tjent mest er blandt andet de private virksomheder og investorer. Alt imens vi har omkring 44.000 fattige børn. Det er bare ikke godt nok! Derudover har en del virksomheder også et væsentligt forbrug på vores miljø og hvor deres skattebidrag langt fra dækker udgifterne. De skal bidrage mere til et mere grønt Danmark med mindre ulighed.

25 Aldersgrænsen for at købe øl og vin skal hæves fra 16 til 18 år

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jo ældre den unge er, når de starter med at drikke alkohol, jo færre problemer får de. Derfor skal vi hjælpe med at gøre tilgængeligheden mindre. Hvis man skal være over 18 år, så vil det kræve mere forældreinddragelse i hvor meget alkohol, den unge indtager, og det er kun positivt.

26 Der bør gives mere økonomisk støtte til børnefamilier end tilfældet er i dag

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi er heldige med et godt velfærdssystem, der bakker op om børnefamilierne med børnepenge og mulighed for støtte til daginstitution og skole. Dog er der så meget pres alle steder, at alt for mange børnefamilier er max pressede i hverdagen. Vi skal have en ro på reform, der også giver bedre mulighed for et mere fleksibelt arbejdsliv og med blandt andet flere sygedage, når de små poder endnu engang rammes af en ond influenza.

27 Den økonomiske støtte til velfungerende børnefamilier bør sættes ned til fordel for øget økonomisk støtte til socialt udsatte børnefamilier

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vores velfærdsmodel er universiel og betyder, at vi alle bidrager med skat og kan få gratis uddannelse og pasning af børn, mens forældrene er på arbejde. Deter vigtigt i et moderne samfund, at der er lige muligheder for at deltage på lige fod på arbejdsmarkedet og at vi sammen prioriterer det fællesskab, der er i vores daginstitutioner og skoler. Dog mener jeg, at man kunne kigge på en differentiering ved særligt velhavende familier.

28 Danmark bør anlægge en mere kompromissøgende linje over for Rusland

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

29 Ulandsbistanden bør sænkes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Den groteske højredrejning, der i dag præger mange politiske beslutninger har ført til mange forringelser på de mest udsatte mennesker i verden. Det er pinligt at vi i vores velstående land har skåret så meget i ulandsbistanden, og det skal vi have rettet op på. Således vi over tid kommer op på det niveau, vi før havde. Det er et fuldt finansieret forslag fra SF.

30 Forsvarsforbeholdet bør afskaffes, så Danmark kan deltage fuldt ud i EU's militære samarbejde

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi har i forvejen set, at tidligere regeringer har smidt Danmark ind i krige, som danskerne i stor udstrækning er uenige i, og at det er sket på falske informationer. En militærmagt i EU der er endnu længere væk fra Danmark, vil naturligvis være en stærk part i uoverensstemmelser. Men det er alt for utrygt, at den slags skal besluttes i Bruxelles. At deltage i krig er en meget stor beslutning og kan have alvorlige konsekvenser. Den slags beslutninger skal tages af folkevalgte politikere i DK.

31 Der skal lægges mindre vægt på straf og mere vægt på resocialisering i dansk retspleje

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Mange undersøgelser har vist, at fængselsstraffe ikke er med til at stoppe en begyndende kriminel løbebane. Tværtimod lærer de mange tricks af de andre i fængslet og får et større netværk i kriminelle kredse. Lad os gøre det, der virker!

32 Der bør gives højere fængselsstraffe for kriminalitet, der involverer vold

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

33 Den kriminelle lavalder, der i dag er 15 år, bør sænkes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

At kriminalisere meget unge mennesker og børn vil ikke hjælpe på den opførsel, som er kriminel. Børn er også et produkt af det de kommer fra, og vi skal blive meget dygtigere til at forebygge med tidlige indsatser. Ikke ved at kriminalisere. Deres hjerner er slet ikke udviklet nok til at kunne forstå og forudsige konsekvenserne af deres handlinger.

34 Afgiften på el-biler bør sænkes markant for at gennemtvinge en hurtigere udfasning af diesel- og benzinbiler

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Hvis vi vil en mere grøn udvikling skal vi væk fra de fossile brændstoffer som blandt andet benzin og diesel biler.Vi skal væk fra de fossile brændstoffer som kul, og opfylde målsætningen om 100% vedvarende energi i 2050. Det skal vi gøre blandt andet ved at fremme den kollektive trafik – flere samt billigere tog og busser. Ligesom vi også skal begrænse Co2 udledningen fra transportbranchen og private biler.

35 Virksomhedernes grønne afgifter bør sættes op

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Virksomhederne skal i større grad være med til at betale for den belastning, vores miljø udsættes for - af blandt andet virksomhederne.

36 Det er en vigtig politisk opgave, at få danskerne til at genbruge mere end de gør i dag

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Klimaudfordringer skal ikke håndteres i fremtiden – Der skal handles nu! Vores klode kan ikke længere holde til det store forbrugspres. Vi skal væk fra de fossile brændstoffer og finde andre bæredygtige måder at leve på. Det betyder, at vi skal hjælpe danskerne med oplysning om, hvordan de kan leve mere bæredygtigt og vedtage tiltag, som hjælper i den rigtige retning som blandt andet affaldssortering, viden om madvarer o.l.

37 Danmark har afgivet for meget magt til EU

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det mener jeg ikke, men jeg er kritisk overfor EU pga det demokratiske underskud der er. Der er meget langt til Bruxelles og til politikerne dernede. Og derfor kommer mange beslutninger til at virke meget fjollede og distancerede.

38 Den nuværende grænsekontrol bør gøres permanent

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Politiets ressourcer bør anvendes til langt bedre formål end at stå vagt ved grænsen. Det er blot plat værdipolitik fra fremmedfjendske partier, og som ikke har nogen nyttig effekt.

39 Danmark og EU bør indgå aftaler om at oprette lejre i Nordafrika, som migranter og asylansøgere kan sendes til

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

40 Det offentlige er generelt for ineffektivt og bureaukratisk

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Nogle offentlige systemer kan være ret så tunge og alt for bøvlede at finde rundt i. Dog er der rigtig mange offentligt ansatte, der hver dag er alt for effektive og knokler rundt for at sikre en god service med højt fagligt niveau. Det kan ikke blive ved og de skal have mere tid til de mange opgaver, vores kernevelfærd kræver. Til gengæld skal vi blive meget bedre til at arbejde hurtigt og modtage de mennesker, der har brug for hjælp. om det er til en carport eller til ens gamle mor.

41 Udlicitering af velfærdsopgaver til private udbydere giver mere service for pengene

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

vi har set alt alt for mange private udbydere, der har præsteret dårligt og kostet dyrt pga konkurser. Det er ikke en god forretning for velfærdssystemet er bare ikke en virksomhed, man skal tjene penge på. Alle skatteborgeres penge skal gå til hjælp til den gamle på plejehjemmet, til flere pædagoger til børnene, til fler-voksen undervisning i skolerne og til fagpersonale, der kan hjælpe den hjemløse tilbage på sporet. Skattepenge skal ikke ende i virksomhedsejerens lomme.

42 Der er mange administrative stillinger i det offentlige, der kunne spares væk, uden at det ville gå ud over kernevelfærden

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

På nogle områder er der alt for meget administrativt personale, hvor der er for få varme hænder. Der kan vi godt spare og ikke mindst lave en meget bedre prioritering, hvor vi investerer meget mere i velfærden. Andre steder er der skåret meget i det administrative, hvilket går udover den kvalitet, som borgerne oplever - som blandt andet i borgerservicecentre, i ankestyrelsen osv.

43 De østjyske kommuner skal kunne forbyde lokale landmænd at bruge lovlige sprøjtemidler for at beskytte drikkevandet

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Landbruget er en af de største trusler mod den danske natur, og må begrænses i udledningen af skadelige stoffer ved en mere og differentieret regulering.

44 Det er ok at tvangsflytte beboere i f.eks. Gellerup for at bekæmpe ghettodannelse og bandekriminalitet

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg er 100% uenig. At man gør nogle mennesker mere forkerte, fordi de bor i de "forkerte" områder i Danmark og derfor fratager dem deres vilje til at bestemme selv, hvor de skal bo. At det kun er en bestemt type borgere - særligt den marginaliserede og fattige del af Danmark - staten vil bestemme over og ikke anerkender deres ret til at være ligeværdige borgere. Det er imod grundlæggende demokratiske værdier. til gengæld skal vi oprette flere almene boliger i attraktive kvarterer.

45 Det er vigtigere at udvide den østjyske motorvej E45 end at styrke den regionale, kollektive trafik som f.eks. en udvidelse af letbanen

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Østjylland har oplevet alt for mange nedskæringer på den kollektive trafik, hvilket betyder, at de fleste ikke kan komme rundt uden at have egen bil. Udenfor byerne er det ofte nødvendigt med to biler per familie. Den udvikling skal vendes og der skal derfor investeres meget mere i tog, busser m.m. end i asfalt, der indbyder til flere biler. Hvilket også er en stor belastning for miljøet.

Valgresultater

KV 2017

Valgt ind

Personlige stemmer 1178 Socialistisk Folkeparti in total 2289
KV 2013

Valgt ind

Personlige stemmer 560 Socialistisk Folkeparti in total 1600

Mærkesager

  • Socialområdet
  • Skole/dagtilbud for børn

Med kandidatens egne ord

Jeg stiller op som borgmesterkandidat, fordi det er på tide, at vi prioriterer de rigtige ting på de rigtige tidspunkter. Og lige nu er det rigtige velfærden.
De store besparelser på velfærd har været en rigtig dårlig forretning. Udgifter eskalerer, når færre ansatte skal løse flere opgaver.
Når de forebyggende tilbud nedprioriteres, taber vi mennesker på gulvet og lader de udsattes problemer vokse - og dermed også vores udgifter. Det er både socialt og økonomisk uansvarligt.

Vi skal have Randers tilbage i balance igen.
Balance kræver også et samarbejdende byråd, der skal kendes på åbenhed og inddragelse.
Men vi skal også have vores dygtige medarbejdere tilbage i fokus.

Derfor kæmpede SF tillidsreformen igennem. De fortjener, at vi løser dem fra meningsløs dokumentation og overdreven kontrol. Det dræber engagement. I stedet skal vi inddrage de ansatte og give dem tid til kerneopgaven. Glade medarbejdere er de bedste medarbejdere.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Borgmesteren forsøger at skabe et godt samarbejde i hele byrådssalen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

De fleste toneangivende forhandlinger er endt med det snævreste af flertal, 16 mod 15. Når man går efter beslutningerne med mindst mulig opbakning, bliver de ustabile. Det er en udfordring for demokratiet, når et stort mindretal udelades fra beslutningerne. Borgerne har valgt dem til at repræsentere dem, og det må man have respekt for - uanset politisk overbevisning). Halvdelen af borgerne er ikke repræsenteret i politikken. Og så skal der så lidt til, at den bliver rullet tilbage

2 Kommunens skoler har alle forudsætninger for at give alle børn kvalificeret undervisning.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Skolereformen, skolestrukturen og besparelser har i den grad presset skolerne og skabt unødig kaos. Lærere, pædagoger og ledelse kæmper for at få hverdagen til at hænge sammen, mens eleverne forsøger at tilpasse sig den nye situation. Ovenpå en ny skolestruktur og mange besparelser er Randers kommunes folkeskole nu den mest upopulære i landet. Hver 10. elev får ikke en afgangseksamen fra folkeskolen i Randers. Det kræver handling nu. SF Randers vil derfor tildele skolerne 100 millioner kroner.

3 Byrådet skal først og fremmest arbejde for udvikling af Randers by.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Som byrådsmedlem i Randers kommune skal man huske at man er politiker for HELE kommunen. Ca. 1/3 del af kommunens borgere bor udenfor Randers, og de har lige så meget brug for udvikling og forandring, som borgerne i byen har. I alt for lang tid har besparelser ramt landdistrikterne ekstra hårdt, og det er på tide, at politikerne begynder at prioritere landdistrikterne, så sammenhængskraften bliver større. Randers kommune skal være et godt sted at bo hele livet.

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

I SF mener vi, at en god infrastruktur er vigtig for borgerne. Men kollektiv er blevet besparet alt for meget, så det er nærmest umuligt at vælge den fremfor egen bil. Man kan ikke engang komme hjem med en bybus om aftenen efter kl. 22. Og alt udenfor Randers og endda bare i udkanten er umulig at komme til og fra med den kollektive transport. Det presser de fleste familier på landet til at skulle have 2 biler. Vi vil gerne skåne miljøet og det gør vi ved at flere bruger den kollektive transport

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi har i Randers kommune fået indført affalssortering i 4 dele. Dog er der stadigvæk områder, der ikke er med endnu. De skal med, og så skal vi videreudvikle og sortere op til 6 dele. Vi kan og bør alle gøre en indsats, der hvor vi kan ift at passe på vores klode

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

I SF vil vi sætte flere penge af til breddeidrætten - det vil sige de mange lokale fodbold-, håndbold-, gymnastik og idrætsklubber og de mange andre typer for lokale idrætsgrene. Rigtig mange borgere har deres hverdag der og er en central del af et aktivt fritidsliv. Det er vigtigt og det skal vi bakke op om.

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi har et godt og bredt udvalg af kultur tilbud i kommunen, og det skal vi blive ved med at prioritere. Dog kan vi godt blive bedre til at understøtte den endnu ikke etablerede kultur som opstartende bands og andre kunstnere samt niche fritidsinteresser. Det skal vi skabe bedre rammer for. Samtidig skal vi fortsætte med at støtte de etablerede kulturtilbud som Værket, Egnsteatret, Turbinen, Ungeteltet i Randersugen, Kastali´a, Regnskoven, biblioteket og meget mere.

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Socialområdet er blevet nedskåret urimeligt hårdt over de seneste år, hvilket har betydet en klar forringelse af tilbudene til socialt udsatte. Mens medarbejderne render pressede rundt og forsøger at fastholde kvalitet i tilbudene, så betaler borgerne med dårligere trivsel og ringere livskvalitet. Vi skal forebygge meget mere end at handle, først når folk er helt langt ude. Alle kan blive sårbare, men alle fortjener et værdigt liv.

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

I Danmark er vi så utrolig priviligeret at vi lever trygt og godt, mens andre vokser op i krig og i en kamp for overlevelse. De mennesker skal vi have plads til i vores samfund. Ligesom vi skal have plads til at de kan få den støtte de har brug for ovenpå de mange forfærdelige oplevelser, mange af dem har.

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Alt for ofte ender den slags privatiseringer dyrt med konkurser, og i SF ser vi slet ikke fordelene ved privatisering. Vi har ikke set, at det fører til yderligere bedre konkurrencer og bedre service for borgeren - tværtimod. Og så mener vi ikke, at der skal kunne tjenes penge på velfærden. Alle penge skal bruge i tilbuddet til borgeren.

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

En god genoptræning betyder, at borgeren bliver hurtigere og mere selvhjulpen. Det giver mere livskvalitet og er billigere for kommunen i længden.

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Når der er færre elever i klasse, er der mere tid til at den enkelte elev får hjælp fra læreren. Det gavner både trivslen og ikke mindst læringen. Derudover skaber det mindre uro i klassen og giver mulighed for bedre sociale relationer.

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Med den meget rigide lovgivning, der efterhånden er på området, er det alt andet end let. Men nærmere en pinsel og desværre langt fra altid hjælpsom ift at komme tilbage til arbejdsmarkedet. Vi skal satse meget mere på den socialfaglige indsats til at hjælpe arbejdsløse videre fremfor dumme og fastlåste regler, der ikke giver mening

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

I SF mener vi at vi skal betale så lidt, som det er muligt. Men som situationen er nu, så er Randers kommunes økonomi alt for presset og den hænger slet ikke sammen med de behov borgerne har. Der er nu store underskud på de fleste velfærdsområder i kommunen. Vi vil hæve skatten med 0,5%, så vi kan få balance i kommunen igen - både økonomisk og socialt. Det vil koste ca. 100 kr/borger - 1½ pizza om måneden. Så vil vi give skoler, daginstitutioner, de sociale indsatser og ældreplejen flere midler

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

I SF ved vi, at tidlig forebyggelse virker. Det er unægteligt nemmere at løse de små problemer, end når de er vokset os over ørene. Ofte kan man allerede i vuggestuen eller børnehaven se, hvilke børn, der vil få problemer senere. Og der skal vi handle hurtigt og uden besparelser for at forebygge, at problemerne eskalerer. Børn, unge og sårbare voksne skal have den hjælpe og støtte, de har brug for og i rette tid, så de kan komme på fode igen og få et godt liv. Tidlig forebyggelse betaler sig.

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Infrastruktur og vedligeholdelse af veje i Randers kommune har været beskåret alt for meget. Derfor ønsker vi i SF at give mere til vedligeholdelse af veje og til klimabroen, der vil fjerne en del trafik fra midtbyen. Men det er lige så vigtigt, at vi forsætter med at anlægge flere cykelstier, så man kan færdes trygt i hele Randers kommune på cykel.

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi har en hel unik natur i Randers kommune, som kommer mange borgere til gavn. Den natur skal vi værne om og passe på, så det også kan nydes af vores børn og deres børn i fremtiden. Erhvervslivet skal være velkomne, men ikke på bekostning af vores mange særlige natur områder. SF er blandt andet imod det byggeri, man vil lave i Vorup enge - midt i det skønne naturlandskab.

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg synes vi er gode til det i forvejen i Randers kommune, og der er derfor ikke behov for at prioritere det yderligere nu. Men i SF mener vi, at kultur er vigtig for borgerne - både i det store og det små. Vi skal være mangfoldige i Randers i de tilbud vi har og være rummelige for de mange forskellige kunstnere, der udfolder sig her. Ligesom vi skal sikre, der er kultur tilbud til alle. Et mangfoldigt kultur er med til at skabe en spændende og aktiv fritid for borgerne i kommunen.

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

I Randers prioriterer vi midler til den boligsociale indsats, vi har i det mest belastede område i nordbyen. Det har skabt mange gode resultater både for det enkelte menneske, ligesom det har skabt bevægelse og udvikling i hele området. Det skyldes ikke mindst den meget kvalificerede indsats fra bysekretariatets dygtige medarbejdere samt det gode samarbejde med kommunen. Det er så vigtigt, at vi ikke lader stå til, men hele tiden prioriterer at hjælpe dem, som ikke kan selv og skaber gode rammer

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Alt for mange mennesker må flygte fra deres hjem pga krig og ødelæggelse. De mennesker skal vi tage godt imod og sikre, at de kommer godt i gang med at leve et liv igen. De skal være en del af fælleskabet som medborgere og på arbejdsmarkedet. Vi skal sikre, at børnene kommer godt i gang med skolegang og får gode kammerater. Derudover skal vi hjælpe dem, som er belastet af krigen, og har PTSD og andre følger af de traumatiske oplevelser.

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

I SF er vi tilhænger af et universelt velfærdssystem, hvor alle kan få ydelser som daginstitutioner og ældrepleje, når tiden er til det.

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

alle velfærdsområder er max presset i dagens Danmark, og vi mener ikke, at vi kan blive ved med at spare sig ud af problemerne. Vi har råd til mere velfærd og vi vil i SF satse både på sundhedsområdet og styrke psykiatrien væsentligt. Det er en katastrofe, så lidt prioriteret psykiatrien er. Alle skal have hjælp - uanset om det er benet der brækker eller sindet der knækker.

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Børn skal have ret til voksne nok! Derfor arbejder SF for at få indført en minimumsnormering på max 3 vuggestuebørn per voksen og 6 børnehavebørn per voksen. Alt for ofte sker det at det pædagogiske personale står alene med alt for mange børn og det har store konsekvenser for børnenes trivsel og udvikling. Vores allermindste børn har brug for nærværende voksne i deres hverdag. Jo mere man investerer i de mindste børn i tid med voksne, jo mere styrkes de i deres udvikling og senere hen uddannelse

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

For SF er det ikke en kerneopgave for kommunen. Vi skal gode rammer og vilkår for erhvervslivet og være gode til at netværke og være lydhøre. Men i en tid, hvor de kommunale budgetter er max pressede har vi ikke råd til at afsætte midler til det.

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Politiske hverv

2018 - nu

Formand for Socialudvalget Randers Kommune, Socialistisk Folkeparti

2018 - nu

Medlem af KL´s socialudvalg Socialistisk Folkeparti

2016 - nu

Folketingskandidat Østjyllands Storkreds, Socialistisk Folkeparti

2014 - nu

Byrådsmedlem Randers Kommune, Socialistisk Folkeparti

2014 - nu

Medlem af Uddannelses- og Skoleudvalget Randers Kommune, Socialistisk Folkeparti

Tillidsposter

2013 - 2014

Bestyrelsesformand SF Randers

2011 - 2014

Bestyrelsesmedlem SF Randers

Uddannelse

1999 - 2002

Professionsbachelor Pædagog, Jydsk Pædagogseminarium

Erhvervserfaring

2007 - 2014

Familiekonsulent Familiehuset Randers Kommune

2005 - 2006

Pædagog Børnehjemmet Glarbjerghus

2002 - 2003

Pædagog Vuggestuen Mælkebøtten, Gjerllerupparken
F

Politiske hverv

2018 - nu

Formand for Socialudvalget Randers Kommune, Socialistisk Folkeparti

2018 - nu

Medlem af KL´s socialudvalg Socialistisk Folkeparti

2016 - nu

Folketingskandidat Østjyllands Storkreds, Socialistisk Folkeparti

2014 - nu

Byrådsmedlem Randers Kommune, Socialistisk Folkeparti

2014 - nu

Medlem af Uddannelses- og Skoleudvalget Randers Kommune, Socialistisk Folkeparti

Tillidsposter

2013 - 2014

Bestyrelsesformand SF Randers

2011 - 2014

Bestyrelsesmedlem SF Randers

Uddannelse

1999 - 2002

Professionsbachelor Pædagog, Jydsk Pædagogseminarium

Erhvervserfaring

2007 - 2014

Familiekonsulent Familiehuset Randers Kommune

2005 - 2006

Pædagog Børnehjemmet Glarbjerghus

2002 - 2003

Pædagog Vuggestuen Mælkebøtten, Gjerllerupparken