PERSONPROFIL

Camilla Fabricius

Socialdemokratiet

Valgt i Østjyllands Storkreds
Valgt ved kommunalvalget i Aarhus

Født 20. oktober 1971 i aarhus I et forhold Bor i Aarhus Kommune

A

Camilla Fabricius (S) er 1. viceborgmester i Aarhus Kommune, hvor hun har været medlem af byrådet siden 2010. Hun er formand for Økonomiudvalget samt Magistratsmedlem.
Hun er folketingskandidat til valget i 2019.
Derudover arbejder hun som selvstændig coach for børn og unge med ADHD og autisme.

Mærkesager

  • Beskæftigelse
  • Økonomi
  • Børn og ungeområdet
  • Miljø og klima
  • Hospitaler og sundhed

Med kandidatens egne ord

For mig handler politik om mennesker, simpelthen.
Det handler om menneskers liv, muligheder og håb - alle menneskers.
Jeg er ikke kun politiker for dem der giver mig deres stemme på dagen, jeg er politiker for alle mennesker.
Det er den opgave jeg har påtaget mig, siden mit første kandidatur. Det er mit ansvar.
Jeg gør mit bedste, og er tro mod det ansvar. Det lover jeg dig at blive ved med.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Der skal fra politisk hold gøres mere for at sikre, at arbejdskraft fra andre EU-lande ikke underbyder danske lønninger

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

2 Genoptjeningsperioden for ret til dagpenge skal sættes ned fra 12 til 6 måneder

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

3 Der bør skabes flere job i den offentlige sektor

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

I kommunerne er der tusindvis af mennesker der er tilkendt fleksjob eller skånejob, men arbejdspladserne er der ikke. Derfor må det offentlige gå forrest, og sikre en omsorgsfuld ramme, som disse mennesker kan virke i.

4 Der bør indføres brugerbetaling på udvalgte ydelser i sundhedssektoren

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

5 Øget konkurrence fra private aktører får det offentlige sundhedsvæsen til at præstere bedre

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

6 Nogle typer af medicin er så dyre i forhold til den dokumenterede effekt, at det er rimeligt, at de ikke benyttes på danske hospitaler

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

7 Den danske udlændingepolitik er for stram

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 Det skal være lettere end det er i dag at udvise indvandrere/flygtninge, der har overtrådt straffeloven

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

9 Det skal være lettere for danske statsborgere at få en udenlandsk ægtefælle til Danmark

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Kontanthjælpsloftet skal fjernes (kontanthjælpsloftet er grænsen for, hvad folk kan modtage i offentlige ydelser)

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Når kontanthjælpsloftet skaber flere fattige børn i Danmark, siger jeg fra.

11 Den økonomiske ulighed i det danske samfund bør mindskes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Hvis vi skal bevare Danmark som et trygt og lykkeligt land, så er det nødvendigt at sikre endnu større lighed. De sidste mange år er det gået skævt og vi skal have genoprettet ligheden i Danmark.

12 Der er i dag for mange, der ikke tager et arbejde, fordi de offentlige ydelser er for høje

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

13 Efter Folkeskolereformen er skoledagen blevet for lang

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der er stadig meget der går skævt i folkeskolen, det er reformen ikke lykkedes med at rette op på. Derfor venter jeg på arbejdet omkring "Ny Start".

14 Folkeskolen fokuserer for meget på karakterer og nationale tests

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

15 Inklusionen af børn med særlige behov i folkeskolen er gået for vidt

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Kompleksiteten omkring børn med særlige behov er markant stigende. Der mangler uddannelse og viden til rådgivning og vejledning af både fagpersonale og forældre. Derfor er vi nødt til at gentænke hele måden som vores diagnoser, vores tilbud og vores tilgang er, for både special og normal området.

16 Det er nødvendigt at indføre brugerbetaling på flere ydelser på ældreområdet

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Alle ældre mennesker i Danmark er sikret en god og anstændig pleje og omsorg indenfor ældreområdet, uafhængigt af størrelsen på deres pengepung. Sådan skal det blive ved med at være.

17 Hvis det nuværende niveau i ældreplejen skal opretholdes, er det nødvendigt, at folkepensionsalderen sættes højere end den nuværende aftale på 67 år i 2027

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Præmissen er forkert. Hvis vi sikrede at de mennesker og de virksomheder som bør og skal betale skat, også gjorde det - ville der være markant mulighed for bedre velfærd

18 Der bør tilføres ekstra ressourcer til ældreplejen, selvom dette vil medføre, at andre velfærdsområder får færre ressourcer

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Igen - hvis de mennesker og virksomheder der skal betale skat i Danmark, faktisk gjorde det. Så ville der være råd til mere på alle velfærdsområder.

19 Der bør indføres en differentieret moms, så der eksempelvis bliver lagt lavere moms på sunde fødevarer, mens der til gengæld bliver lagt højere moms på andre varer

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Alkohol er blevet meget billigere, det samme er sodavand - angiveligt for at begrænse grænsehandel. Cigaretter bliver hele tiden dyrere angiveligt af hensyn vores sundhed. Afgifter er et legitimt redskab i folkestyret. Jeg syntes vi skal bruge det, både til fordel for folkesundheden og vores miljø.

20 Udligningsordningen sender for mange penge fra de rigeste til de fattigste kommuner

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Topskatten på arbejde bør bevares

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

22 Der bør investeres mere i det offentlige for at styrke økonomien

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

23 Det generelle danske lønniveau er så højt, at det skader dansk økonomi

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

24 Skatter og afgifter bør sænkes for private virksomheder

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

25 Aldersgrænsen for at købe øl og vin skal hæves fra 16 til 18 år

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

26 Der bør gives mere økonomisk støtte til børnefamilier end tilfældet er i dag

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der findes familier, hvis økonomi er så overbelastet, at børnene kommer til at lide under det. Børn hvis skader vil følge dem hele livet - uforskyldt. Dem skal vi hjælpe mere.

27 Den økonomiske støtte til velfungerende børnefamilier bør sættes ned til fordel for øget økonomisk støtte til socialt udsatte børnefamilier

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

28 Danmark bør anlægge en mere kompromissøgende linje over for Rusland

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

29 Ulandsbistanden bør sænkes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Kvinder og børn der lever i frygt, familier på sanseløs flugt, sygdom, sult og brutalt tyranni - det er bare en lille del af de globale problemer, som den danske ulandsbistand bidrager til at løse. Ulandsbistanden bør hæves.

30 Forsvarsforbeholdet bør afskaffes, så Danmark kan deltage fuldt ud i EU's militære samarbejde

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

31 Der skal lægges mindre vægt på straf og mere vægt på resocialisering i dansk retspleje

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

32 Der bør gives højere fængselsstraffe for kriminalitet, der involverer vold

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

33 Den kriminelle lavalder, der i dag er 15 år, bør sænkes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

34 Afgiften på el-biler bør sænkes markant for at gennemtvinge en hurtigere udfasning af diesel- og benzinbiler

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

35 Det er en vigtig politisk opgave, at få danskerne til at genbruge mere end de gør i dag

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er både sund fornuft og en positiv udvikling af Danmark, at vi genbruger mere. Det handler ikke kun om individet men om måden hele vores samfund er opbygget. Tag nu Aarhus Vand som har forvandlet et dyrt og giftigt spildprodukt, til en god forretning - ved at udvinde fosfor fra slam.

36 Virksomhedernes grønne afgifter bør sættes op

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der er brug for at virksomhederne får styr på deres affaldssortering, ligesom en stor del af erhvervslivet halter bagefter i forhold til at klimaoptimere deres bygninger. Hvis vores fælles indsats skal lykkes, skal alle være med.

37 Danmark har afgivet for meget magt til EU

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

38 Den nuværende grænsekontrol bør gøres permanent

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

39 Danmark og EU bør indgå aftaler om at oprette lejre i Nordafrika, som migranter og asylansøgere kan sendes til

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

40 Det offentlige er generelt for ineffektivt og bureaukratisk

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

41 Udlicitering af velfærdsopgaver til private udbydere giver mere service for pengene

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

42 Der er mange administrative stillinger i det offentlige, der kunne spares væk, uden at det ville gå ud over kernevelfærden

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

43 De østjyske kommuner skal kunne forbyde lokale landmænd at bruge lovlige sprøjtemidler for at beskytte drikkevandet

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

44 Det er ok at tvangsflytte beboere i f.eks. Gellerup for at bekæmpe ghettodannelse og bandekriminalitet

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

45 Det er vigtigere at udvide den østjyske motorvej E45 end at styrke den regionale, kollektive trafik som f.eks. en udvidelse af letbanen

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Valgresultater

KV 2013

Valgt ind

Personlige stemmer 1123 Socialdemokratiet in total 68798
KV 2017

Valgt ind

Personlige stemmer 2543 Socialdemokratiet in total 71595

Mærkesager

  • Miljø- og renholdelse
  • Skole/dagtilbud for børn

Med kandidatens egne ord

1: Børn og unge er helt centralt for mig. Det at vi sikre at børn for en god start på livet og vi dermed også sikre ressource for dem er vigtigt. Samtidig er en god og ordenligt skolegang, med et godt udgangspunkt for lærerne og pædagogerne i hverdagen-

2: Miljø og bæredygtighed handler om intet mindre end den verden vi efterlader til vores børn. Ren vand, rent mad og ren luft er vigtig for både børn og voksne. For mig er både affaldssortering og mindre mad spild helt centralt. Det arbejder jeg for personligt og for i vores kommune.

3: Dialog er basis for alt udvikling, sådan er det også i mit politiske arbejde.Det kræver åbenhed og tilgængelighed at varetage aarhusianernes interesser på en ordenligt måde. Derfor skal vi både som kommune og lokalpolitikere altid arbejde på at forbindelsen mellem hinanden bliver stadigt bedre.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Byrådet forsøger seriøst at løse trafikproblemerne i midtbyen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

I Aarhus har vi mange som investerer i vores by, og det er selvfølgelig rigtig godt, men det har givet en stor udfordring på at få løst vores trafikaleudfordringer. Det har ikke hjulpet at regeringen har været så langsom til at investere i E45, togfonden og letbanen.

2 Aarhus skal hurtigst muligt have et nyt stadion/multiarena.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vores stadion er gammelt ogudslidt, og som fodboldfan mener jeg at det kan gøres bedre. Jeg mener dog ikke at det er en kommunal kerneopgave at finansiere et stadion, og mener at det skal løses på andre måder. Samtidig skal man også sikre de mange andre idrætsgrene som også mangler ordentlige tidssvarende rammer.

3 De nye byggerier på havnen og i midtbyen gør Aarhus til en smukkere og bedre by at bo i.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi har endnu tilgode at se hvordan Aarhus Ø kommer til at være, når det kommer mennesker. Det er en blå bydel, med masser af muligheder for vandaktiviteter. Og sammen med Øhaverne, tror jeg at det er en dejlig bydel at bo i.

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Nedprioriteringen fra staten på togdriften og frigivelsen af afgifter og sænkningen af brotakst over Storebælt, vil sende endnu flere biler, busser og lastbiler ud på vejnettet. Det er ikke fremtiden, det er en dårlig udvikling. Hvis vores by også i fremtiden skal kunne fungere trafikalt at, er vi nødt til at bruge andre redskaber, end et ekstra spor på motorvejen. Vi er nødt til at investere massivt i kollektiv transport.

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er dejligt at aarhusianerne har taget god imod den nye affaldssortering. Det bliver meget spændende at følge fremover.

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi har mangel på idrætsfaciliteter for både de store forbund, og de mindre - som min egen sport. Det er derfor glædeligt at vi nu har lavet en model i Aarhus, hvor vi har fast et fast beløb til at hæve standarden.

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi har behov for at flere socialt udsatte får en ny start på livet. Det sker både igennem en arbejdsmarkedsindsats, og den måde vi varetager omsorgen for de som er anderledes.

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

I Aarhus har vi ikke mange nytilkomne flygtninge. Vi har dog bydele, hvor vi har behov for at styrke sammenhængskraften, både imellem områderne og resten af Aarhus, men sandelig også kulturelt og menneskeligt. Derfor har vi renoveret Bispehaven og Toveshøj, og er godt igang med helhedsplanen for Gellerup.

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er ikke det billede som tegner sig i Aarhus. Faktisk har de fleste private aktører haft store problemer med at yde både ordentlig service og tryghed.

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det giver meget god mening, da det samlet set vil nedsænke udgifterne, og ikke mindst skabe mere livskvalitet. På den lange bane giver det luft i økonomien og større livsindhold for den enkelte, at investere mere i genoptræning.

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg mener at skolernes egen vurdering af, hvordan klasserne skal se ud og deres størrelse er meget vigtigt, derfor mener jeg ikke at dette skal besluttes centralt.

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er ikke min erfaring. Min oplevelse er at mennesker meget gerne vil arbejde. Når man har en lav tilknytning til arbejdsmarkedet, og eksempelvis har været ledig i længere tid - så er det ofte, fordi der er mere på spil end arbejdsløshed.

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg mener at kommuneskatten er hvor den skal være.

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Efter en periode hvor vi har investeret centralt i vores kommune, glæder jeg mig til at se hvordan den kommende kommunalplan vil sikre blandt andre, de omkringliggende byer som Tranbjerg, Harlev, Skødstrup og Lystrup.

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi har i Aarhus stor erfaring med socialt forbyggende indsatser, i arbejdet med unge i bandemiljøer. Det arbejde skal vi selvfølgelig arbejde videre med.

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

I Aarhus har vi lavet en pulje, MOVE, som sikrer at vi kan lave investeringer i både veje og cykelstier, og at det kan udvikles i sammenhæng

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er vigtigt at de grønne områder vi har, også er brugbare for aarhusianerne. Derfor mener jeg at brugsværdien for dyr og mennesker er mere central.

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg mener vi har et fint leje som det er nu.

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er vigtigt at vi får arbejdet med vores udsatte boligområder, om det er bydelsudvikling med fysiske forbedringer, eller simpelthen et forbedret kommunalt nærvær.

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg mener at vi har et god og virksomt program, til de flygtninge som kommer til vores kommune. Det kan godt rummes indenfor de tildelte midler.

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Alle borgere i Aarhus Behøver omsorg, også mennesker med sindslidelser.

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi er nødt til at investere i børn - og deres fremtid. Det gør vi bedst ved at styrke børns tidlige udvikling. Socialdemokratiet har dette højt på prioriteringslisten.

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi har med det sidste budgetforlig, øget investeringen i tiltrækning af virksomheder - det var godt, og jeg vil mene at beløbet nu er passende.

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Politiske hverv

2018 - nu

Folketingskandidat Østjyllands Storkreds, Socialdemokratiet

2018 - nu

1.viceborgmester Aarhus Kommune, Socialdemokratiet

2014 - nu

Magistratsmedlem Aarhus Kommune, Socialdemokratiet

2010 - nu

Byrådsmedlem Aarhus Kommune, Socialdemokratiet
Medlem af Økonomiudvalget Aarhus Kommune, Socialdemokratiet

Tillidsposter

2017 - nu

bestyrelsesmedlem Århus Shuri-ryu karateklub

2009 - nu

Gruppeformand for Socialdemokratiets byrådsgruppe Socialdemokratiet i Aarhus kommune

2017 - nu

repræsentantsskabsmedlem Tryghedsgruppen

Uddannelse

Professionsbachelor Lærer, Aarhus Dag og aftens seminarium

1995 - 1999

Lærer, Aarhus Dag og aftens seminarium

Erhvervserfaring

2014 - nu

Selvstændig iværksætter Camilla Fabricius - ADHD Coach

2005 - 2014

Pædagogisk afdelingsleder Langagerskolen

1999 - 2005

Lærer Langagerskolen
A

Politiske hverv

2018 - nu

Folketingskandidat Østjyllands Storkreds, Socialdemokratiet

2018 - nu

1.viceborgmester Aarhus Kommune, Socialdemokratiet

2014 - nu

Magistratsmedlem Aarhus Kommune, Socialdemokratiet

2010 - nu

Byrådsmedlem Aarhus Kommune, Socialdemokratiet
Medlem af Økonomiudvalget Aarhus Kommune, Socialdemokratiet

Tillidsposter

2017 - nu

bestyrelsesmedlem Århus Shuri-ryu karateklub

2009 - nu

Gruppeformand for Socialdemokratiets byrådsgruppe Socialdemokratiet i Aarhus kommune

2017 - nu

repræsentantsskabsmedlem Tryghedsgruppen

Uddannelse

Professionsbachelor Lærer, Aarhus Dag og aftens seminarium

1995 - 1999

Lærer, Aarhus Dag og aftens seminarium

Erhvervserfaring

2014 - nu

Selvstændig iværksætter Camilla Fabricius - ADHD Coach

2005 - 2014

Pædagogisk afdelingsleder Langagerskolen

1999 - 2005

Lærer Langagerskolen