PERSONPROFIL

Bünyamin Simsek

Venstre

Valgt ved kommunalvalget i Aarhus

Født 25. december 1970 i Tyrkiet Single 1 barn

V

Bünyamin Simsek (V) er byrådsmedlem i Aarhus Kommune, hvilket han har været siden 2002. Han er rådmand for Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø. Han var desuden formand for Aarhus Kommunes første integrationsråd i perioden 2000-2002.

Han har tidligere arbejdet som kontorchef for Magistratsafdelingen for sociale forhold og beskæftigelse for Jobcenter Aarhus Centrum samt Kabinechef og Basekoordinator i Sterling i Billund lufthavn. Han er uddannet bygningskonstruktør fra Byggeteknisk Højskole og har ligeledes tidligere arbejdet som byggetekniker.

Valgresultater

KV 2017

Valgt ind

Personlige stemmer 5742 Venstre in total 29051
KV 2013

Valgt ind

Personlige stemmer 8169 Venstre in total 30968

Mærkesager

  • Trafik
  • Skole/dagtilbud for børn

Med kandidatens egne ord

Mere Aarhus

Jeg ønsker at vi skal sikre, at Aarhus fortsat er et godt sted at vokse op, bo, leve og opleve/dele livet.

Derfor vil jeg sikrer at vi har tidssvarende fysiske rammer i vores daginstitutioner/Folkeskoler/Gymnastiksale-idrætshaller.

Vi skal investere i infrastrukturen således at vi/væksten ikke holder i kø. Det betyder nye veje, udvidelse af eksisterende veje, investering i den kollektive trafik og flere cykelstier og sikre skoleveje.

Vores yngste i vuggestuerne skal have flere voksne omkring sig. Der skal være to lærer i flere af klasserne og mulighed med en aktiv fritidsliv med bl.a. 16 nye kunststof fodboldbaner i Aarhus.

Mindre parallel samfund - mere Aarhus.

Vi vil ikke acceptere særlige normer/værdier i vores bydele, der er langt væk fra vores værdier, med egne domsstole/shariaråd.

Det vil jeg fortsat bekæmpe og udfordrer, således at mødesteder lukkes, offentlige midler ikke tildeles, at der ikke gives tilladelser til udvidelser mm.

Vores ældre der har skabt det velfærdssamfund vi nyder godt af, har brug for det bedste pleje og omsorg. derfor skal vi sikrer hyppigere rengøring, bad og varmt frisk mad hver dag.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Byrådet forsøger seriøst at løse trafikproblemerne i midtbyen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

2 Aarhus skal hurtigst muligt have et nyt stadion/multiarena.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

3 De nye byggerier på havnen og i midtbyen gør Aarhus til en smukkere og bedre by at bo i.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Politiske hverv

2007 - 2009

Rådmand for Magistratsafdelingen Børn og Unge i Aarhus Kommune Aarhus Kommune, Venstre

2012 - 2013

Rådmand for Magistratsafdelingen Teknik og Miljø i Aarhus Kommune Aarhus Kommune, Venstre

2014 - 2017

Rådmand for Magistratsafdelingen Børn og Unge i Aarhus Kommune Aarhus Kommune, Venstre

2017 - nu

Rådmand for Magistratsafdelingen Teknik og Miljø Aarhus Kommune, Venstre

2002 - nu

Byrådsmedlem Aarhus Kommune, Venstre

Tillidsposter

2000 - 2002

Formand for Aarhus Kommunes første Integrationsråd Aarhus Kommune

Uddannelse

1993 - nu

Bygningskonstruktør Byggeteknisk Højskole

Erhvervserfaring

Rådmand for Børn og Unge Aarhus Kommune
Kabinechef i Sterling Billund Lufthavn
V

Politiske hverv

2007 - 2009

Rådmand for Magistratsafdelingen Børn og Unge i Aarhus Kommune Aarhus Kommune, Venstre

2012 - 2013

Rådmand for Magistratsafdelingen Teknik og Miljø i Aarhus Kommune Aarhus Kommune, Venstre

2014 - 2017

Rådmand for Magistratsafdelingen Børn og Unge i Aarhus Kommune Aarhus Kommune, Venstre

2017 - nu

Rådmand for Magistratsafdelingen Teknik og Miljø Aarhus Kommune, Venstre

2002 - nu

Byrådsmedlem Aarhus Kommune, Venstre

Tillidsposter

2000 - 2002

Formand for Aarhus Kommunes første Integrationsråd Aarhus Kommune

Uddannelse

1993 - nu

Bygningskonstruktør Byggeteknisk Højskole

Erhvervserfaring

Rådmand for Børn og Unge Aarhus Kommune
Kabinechef i Sterling Billund Lufthavn