PERSONPROFIL

Birgit Christensen

Socialdemokratiet

Valgt ved Regionsrådsvalget i Midtjylland

Født 12. januar 1954 i Lindå Gift 3 børn

A

Birgit Christensen (S) er regionsrådsmedlem i Region Midtjylland. Hun er medlem af Hospitalsudvalget samt Det midlertidige udvalg vedrørende værdibaseret styring.

Birgit Christensen er i dag efterlønsmodtager, men hun har et langt arbejdsliv i sundhedssektoren bag sig. Hun er uddannet sygeplejerske ved Århus Kommunehospital, og hun har arbejdet som sygeplejerske i over 40 år på forskellige sygehuse og i kommunalt regi, senest som tillidsrepræsentant og afdelingssygeplejerske på Hammel Neurocenter. Hun har desuden erfaring fra foreningslivet bl.a. som medlem af menighedsråd, grundejerforenigen og politiske- og kulturelle foreninger.

Privat er Birgit Christensen gift. Hun har voksne børn og børnebørn.

Valgresultater

RV 2017

Valgt ind

Personlige stemmer 2847 Socialdemokratiet in total 241361

Mærkesager

  • Miljø og natur
  • Hospitaler

Med kandidatens egne ord

Jeg har en stor indsigt i sygehusområdet efter 40 år som sygeplejerske i forskellige dele af sundhedsvæsenet.
Det er vigtigt der kommer regionsmedlemmer ind, med indsigt i de pressede forhold der arbejdes under nu, så det kan blive ændret til det bedre.
Jeg vil arbejde for bedre arbejdsmiljø, det skal være sundt at gå på arbejde.
Patienter og pårørende skal føle sig hørt og forstået, det er altid patienten der kender sin sygdom bedst.
Overgangene mellem region og kommune skal sikres og udbygges, så der ikke opstår lange pauser i f. eks. en genoptræning.
Jeg er specielt optaget af senhjerneskadede, med en baggrund fra Hammel Neurocenter har jeg indsigt i mange forhold omkring dette område.

Vores natur og miljø er en meget vigtig ressource, grundvandet skal der værnes om og naturværdier skal beskyttes, så de kommende generationer kan vokse op i sunde omgivelser.

Uddannelsesområdet er vigtigt, alle skal have mulighed for at få en uddannelse. Vores erhvervsskoler og gymnasier skal have gode forhold, så der kan ske en god udvikling for de elever og studerende der skal have lagt grundstenen for deres fremtid, de unge er en vigtig ressource for samfundet.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Det er i orden at spare på busruter med få passagerer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal finde en ny måde at betjene de tyndt befolkede egne på

2 Det akutte beredskab er i top - uanset hvor man bor i regionen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ting altid blive bedre

3 Grænsen for besparelser på sundhedsområdet i Region Midtjylland er nået. Eventuelle yderligere besparelser må findes på andre områder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

4 Der skal indføres mere brugerbetaling på sundhedsområdet for at finansiere flere og dyrere behandlinger i fremtiden.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi betaler vores sundhedsvæsen over skatten, det skal vi fortsat gøre.

5 Min region skal – efter svensk forbillede – arbejde for at indføre et gebyr på besøg hos praktiserende læge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det skal fortsat være gratis at søge egen læge i åbningstiden

6 Regionen skal bruge flere penge på at få flere læger ud i yderområderne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg tror ikke det handler om at tilføre flere penge

7 Hvis det offentlige indgår et tættere samarbejde med privathospitaler, vil det øge kvaliteten af sygehusvæsenet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det offentlige sygehusvæsen skal have optimale muligheder for at behandle alle.

8 De nye supersygehuse er en god løsning – selvom det betyder lukning af et antal af de mindre sygehuse.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi ønsker alle at få den bedste behandling hvis vi bliver syge. På de større sygehuse er der størst sandsynlighed for at en læge har truffet på sygdommen før og derfor finder behandling der virker.

9 Sygehusene skal i højere grad udlicitere støttefunktioner som vaskeri, rengøring, patienttransport, bygningsdrift mv. til private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er vigtigt at holde disse funktioner i eget regi, det giver en masse gode sidegevinster.

10 Regionen skal opprioritere akutberedskabet i yderområderne, selvom det vil gå ud over det generelle serviceniveau.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der skal være gode forhold for alle borgere i regionen, derfor er der indført helikopterdækning af yderområderne, det skal fortsætte

11 Min region skal bruge flere penge på at finde, undersøge og rense forurenede grunde.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vores grundvand er meget vigtigt og skal beskyttes

12 Min region skal bruge flere penge på kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Området trænger til at blive nytænkt, den teknologiske udvikling skal tages i betragtning

13 Min region skal arbejde for at finde løsninger, som gør det muligt at kunne lægge flere ungdomsuddannelser i tyndt befolkede områder, end tilfældet er i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det skal ikke gøres svært at tage en uddannelse, men samtidig skal der også være så store hol på en uddannelse at det giver god mening for eleverne.

14 Regionerne løser vigtige opgaver, som hverken staten eller kommunerne kan løse bedre.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er vigtig at bevare regionerne styring af f.eks. Vores sygehuse.

15 Regionen skal bruge flere penge på psykiatrien.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det har været et af de trængte områder, der er brug for flere ressourcer

16 Regionen skal ikke efterleve regeringens krav om 2 procents effektivisering hvert år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Heldigvis er det allerede nu afskaffet næste år, håber det bliver en mere fornuftig styringsform der bliver afløseren

17 Min region skal bruge flere penge på screeninger af raske mennesker i fremtiden.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Hvis der er evidens for alt en screening bevirker sparede liv og mindre alvorlig sygdom så ja

18 Private sundhedsforsikringer er gode, fordi de nedsætter ventetiden i det offentlige sygehusvæsen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi betaler til sundhedsvæsenet over skatten

19 Min region bør satse på vækst i de store byer, da dette er den bedste måde at få vækst i hele regionen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

20 Min region bør udstede flere tilladelser til råstofudvinding.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Hver råstofudvinding skal vurderes på baggrund af nøje anlyser af området, så vi fortsat kan passe godt på både grundvand og øvrig natur.

21 Buslinjer med få passagerer skal nedprioriteres, så der kan sættes flere busser ind på linjer med mange passagerer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det vil ikke være den løsning jeg arbejder for. Nytænkning på området er nødvendigt.

22 Min region skal arbejde for at kunne detailstyre de enkelte ungdomsuddannelser mere, end den aktuelle lovgivning giver mulighed for.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Folk skal vejledes til hvilke uddannelser det giver mening at arbejde indenfor.

Politiske hverv

2018 - nu

Regionsrådsmedlem Region Midtjylland, Socialdemokratiet

2018 - nu

Medlem af Hospitalsudvalget Region Midtjylland, Socialdemokratiet

2018 - nu

Medlem af Det midlertidige udvalg vedrørende værdibaseret styring Region Midtjylland, Socialdemokratiet

Tillidsposter

Bestyrelsesmedlem Socialdemokratiet, Favrskov
Bestyrelsesmedlem AOF

Uddannelse

Sygeplejerske, Århus Kommunehospital

Erhvervserfaring

Efterløn
A

Politiske hverv

2018 - nu

Regionsrådsmedlem Region Midtjylland, Socialdemokratiet

2018 - nu

Medlem af Hospitalsudvalget Region Midtjylland, Socialdemokratiet

2018 - nu

Medlem af Det midlertidige udvalg vedrørende værdibaseret styring Region Midtjylland, Socialdemokratiet

Tillidsposter

Bestyrelsesmedlem Socialdemokratiet, Favrskov
Bestyrelsesmedlem AOF

Uddannelse

Sygeplejerske, Århus Kommunehospital

Erhvervserfaring

Efterløn