PERSONPROFIL

Annette Roed

Socialdemokratiet

Valgt ved Regionsrådsvalget i Midtjylland

Født 30. maj 1956 i Odense Single 2 børn

A

Annette Roed (S) er regionsrådsmedlem i Region Midtjylland. Hun er formand for Udvalget for nære sundhedstilbud samt medlem af Det midlertidige udvalg vedrørende demokrati og inddragelse.

Annette Roed er oprindeligt uddannet lærer fra Haderslev Seminarium, og hun har siden uddannet sig som kandidat i pædagogisk sociologi ved Danmarks Pædagogiske Universitet. Hun arbejder til daglig som skoleleder i Aarhus Kommune.

Privat er Annette Roed bosat i Åbyhøj. Hun er mor til to.

Valgresultater

RV 2017

Valgt ind

Personlige stemmer 6722 Socialdemokratiet in total 241361

Mærkesager

  • Sundhedsområdet generelt

Med kandidatens egne ord

Behandling og medicin skal tilpasses den enkelte
Gentest kan målrette behandling og medicin til den enkelte. Det betyder mindre fejlmedicinering og forkert behandling - og du bliver hurtigere rask
Psykisk sygdom skal forebygges bedre hos børn og unge
Vi skal sætte tidligere ind i fht børn, der mistrives. Det skal ske i tæt samarbejde med
Skole, forældre, socialforvaltning og bærnepsykiatrien. Kortere ventetid på behandling skal også prioriteres højt.
Stærkt digitalt netværk binder Region Midtjylland sammen og giver lige muligheder for uddannelse og telemedicin, uanset hvor du bor i regionen. Du skal kunne behabldesni eget hjem. Det er mere trygt - og så sparer du dig for transport og stress i fht at komme til behandling på et sygehus.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Det er i orden at spare på busruter med få passagerer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

2 Det akutte beredskab er i top - uanset hvor man bor i regionen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

3 Grænsen for besparelser på sundhedsområdet i Region Midtjylland er nået. Eventuelle yderligere besparelser må findes på andre områder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

4 Der skal indføres mere brugerbetaling på sundhedsområdet for at finansiere flere og dyrere behandlinger i fremtiden.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

5 Min region skal – efter svensk forbillede – arbejde for at indføre et gebyr på besøg hos praktiserende læge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

6 Regionen skal bruge flere penge på at få flere læger ud i yderområderne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

7 Hvis det offentlige indgår et tættere samarbejde med privathospitaler, vil det øge kvaliteten af sygehusvæsenet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 De nye supersygehuse er en god løsning – selvom det betyder lukning af et antal af de mindre sygehuse.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

9 Sygehusene skal i højere grad udlicitere støttefunktioner som vaskeri, rengøring, patienttransport, bygningsdrift mv. til private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Regionen skal opprioritere akutberedskabet i yderområderne, selvom det vil gå ud over det generelle serviceniveau.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

11 Min region skal bruge flere penge på at finde, undersøge og rense forurenede grunde.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

12 Min region skal bruge flere penge på kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

13 Min region skal arbejde for at finde løsninger, som gør det muligt at kunne lægge flere ungdomsuddannelser i tyndt befolkede områder, end tilfældet er i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Regionerne løser vigtige opgaver, som hverken staten eller kommunerne kan løse bedre.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

15 Regionen skal bruge flere penge på psykiatrien.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

16 Regionen skal ikke efterleve regeringens krav om 2 procents effektivisering hvert år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

17 Min region skal bruge flere penge på screeninger af raske mennesker i fremtiden.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

18 Private sundhedsforsikringer er gode, fordi de nedsætter ventetiden i det offentlige sygehusvæsen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

19 Min region bør satse på vækst i de store byer, da dette er den bedste måde at få vækst i hele regionen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

20 Min region bør udstede flere tilladelser til råstofudvinding.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Buslinjer med få passagerer skal nedprioriteres, så der kan sættes flere busser ind på linjer med mange passagerer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

22 Min region skal arbejde for at kunne detailstyre de enkelte ungdomsuddannelser mere, end den aktuelle lovgivning giver mulighed for.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Politiske hverv

2018 - nu

Regionsrådsmedlem Region Midtjylland, Socialdemokratiet

2018 - nu

Formand for Udvalget for nære sundhedstilbud Region Midtjylland, Socialdemokratiet

2018 - nu

Medlem af Det midlertidige udvalg vedrørende demokrati og inddragelse Region Midtjylland, Socialdemokratiet

2013 - 2017

Suppleant Region Midtjylland, Socialdemokratiet

Uddannelse

Cand.pæd.soc Pædagogisk sociologi, Danmarks Pædagogiske Universitet
Bachelor Lærer, Haderslev Statsseminarium

Erhvervserfaring

Skoleleder Aarhus Kommune
A

Politiske hverv

2018 - nu

Regionsrådsmedlem Region Midtjylland, Socialdemokratiet

2018 - nu

Formand for Udvalget for nære sundhedstilbud Region Midtjylland, Socialdemokratiet

2018 - nu

Medlem af Det midlertidige udvalg vedrørende demokrati og inddragelse Region Midtjylland, Socialdemokratiet

2013 - 2017

Suppleant Region Midtjylland, Socialdemokratiet

Uddannelse

Cand.pæd.soc Pædagogisk sociologi, Danmarks Pædagogiske Universitet
Bachelor Lærer, Haderslev Statsseminarium

Erhvervserfaring

Skoleleder Aarhus Kommune

Data på denne side er indsamlet i samarbejde med

Kandidater i Østjyllands Storkreds

Kandidater i Vestjyllands Storkreds