PERSONPROFIL

Anker Boje

Socialdemokratiet

Valgt ved kommunalvalget i Randers

Født 16. oktober 1972 Gift 2 børn

A

Anker Boje (S) er byrådsmedlem i Randers Kommune. Han er medlem Miljø- og teknikudvalget samt Beskæftigelsesudvalget.

Anker Boje er udlært Vvs-montør fra Aarhus Teknisk Skole, og han har siden 2011 arbejdet som driftleder ved Assentoft vandværk. Desuden er Anker Boje næstformand for Uggelhuse Vandværk.

Privat er han gift og far.

Valgresultater

KV 2017

Valgt ind

Personlige stemmer 435 Socialdemokratiet in total 20396

Mærkesager

  • Miljø- og renholdelse
  • Trafik

Med kandidatens egne ord

Engageret, troværdig, følger sager til enden
ikke bange for at arbejde, også med ikke populære emner

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Borgmesteren forsøger at skabe et godt samarbejde i hele byrådssalen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

2 Kommunens skoler har alle forudsætninger for at give alle børn kvalificeret undervisning.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

3 Byrådet skal først og fremmest arbejde for udvikling af Randers by.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Politiske hverv

2018 - nu

Byrådsmedlem Randers Kommune, Socialdemokratiet

2018 - nu

Medlem af Beskæftigelsesudvalget Randers Kommune, Socialdemokratiet

2018 - nu

Medlem af Miljø- og Teknikudvalget Randers Kommune, Socialdemokratiet

Tillidsposter

Næstformand Uggelhuse Vandværk

Uddannelse

1989 - 1993

Erhvervsuddannelse Vvs-montør, Teknisk Skole, Aarhus

Erhvervserfaring

2011 - nu

Driftleder Assentoft vandværk

2001 - 2011

VVS Montør / Blikkenslager Bravida Danmark A/S

1999 - 2001

VVS Montør / Blikkenslager Brøndum A/S
A

Politiske hverv

2018 - nu

Byrådsmedlem Randers Kommune, Socialdemokratiet

2018 - nu

Medlem af Beskæftigelsesudvalget Randers Kommune, Socialdemokratiet

2018 - nu

Medlem af Miljø- og Teknikudvalget Randers Kommune, Socialdemokratiet

Tillidsposter

Næstformand Uggelhuse Vandværk

Uddannelse

1989 - 1993

Erhvervsuddannelse Vvs-montør, Teknisk Skole, Aarhus

Erhvervserfaring

2011 - nu

Driftleder Assentoft vandværk

2001 - 2011

VVS Montør / Blikkenslager Bravida Danmark A/S

1999 - 2001

VVS Montør / Blikkenslager Brøndum A/S

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Kandidater i Østjyllands Storkreds

Kandidater i Vestjyllands Storkreds