PERSONPROFIL

Alex Rosenbæk

Dansk Folkeparti

Folketingskandidat i Vestjyllands Storkreds
Kandidat ved kommunalvalget i Holstebro

Født 4. november 1970 i Silkeborg Gift 4 børn Bor i Holstebro Kommune

O

Alex Rosenbæk (DF) var i år 2017 kandidat for Dansk Folkeparti til kommunalvalget i Holstebro kommune. Han blev ikke valgt ind.

Han arbejder som kørelærer, er gift og har fire børn.

Mærkesager

  • Socialpolitik
  • Skattepolitik
  • Flygtninge og indvandrere
  • Ældreområdet
  • Skole og uddannelse

Med kandidatens egne ord

Der skal være logik i den politik der føres, som det er pt. er der gået for meget pop og fiskelussinger I dansk politik, vi har et land og en befolkning at værne om.

Derfor er det vigtigste at vi kigger på vores land og befolkning og starter vores solidaritet der.

Kandidaten på de sociale medier

00:25

Spørgsmål og svar

1 Der skal fra politisk hold gøres mere for at sikre, at arbejdskraft fra andre EU-lande ikke underbyder danske lønninger

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

2 Der bør skabes flere job i den offentlige sektor

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal bruge det antal mennesker der er behov for, for at samfundet hænger sammen.

3 Genoptjeningsperioden for ret til dagpenge skal sættes ned fra 12 til 6 måneder

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

4 Øget konkurrence fra private aktører får det offentlige sundhedsvæsen til at præstere bedre

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

5 Nogle typer af medicin er så dyre i forhold til den dokumenterede effekt, at det er rimeligt, at de ikke benyttes på danske hospitaler

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ikke besvaret

6 Der bør indføres brugerbetaling på udvalgte ydelser i sundhedssektoren

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

7 Den danske udlændingepolitik er for stram

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 Det skal være lettere end det er i dag at udvise indvandrere/flygtninge, der har overtrådt straffeloven

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

9 Det skal være lettere for danske statsborgere at få en udenlandsk ægtefælle til Danmark

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

De regler vi har pt. bør gennemgås, så der er en større logik i hvem og hvad der får sammenføring.

10 Den økonomiske ulighed i det danske samfund bør mindskes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

11 Der er i dag for mange, der ikke tager et arbejde, fordi de offentlige ydelser er for høje

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

12 Kontanthjælpsloftet skal fjernes (kontanthjælpsloftet er grænsen for, hvad folk kan modtage i offentlige ydelser)

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

13 Efter Folkeskolereformen er skoledagen blevet for lang

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Folkeskolen fokuserer for meget på karakterer og nationale tests

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

15 Inklusionen af børn med særlige behov i folkeskolen er gået for vidt

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

16 Der bør tilføres ekstra ressourcer til ældreplejen, selvom dette vil medføre, at andre velfærdsområder får færre ressourcer

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

17 Hvis det nuværende niveau i ældreplejen skal opretholdes, er det nødvendigt, at folkepensionsalderen sættes højere end den nuværende aftale på 67 år i 2027

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

18 Det er nødvendigt at indføre brugerbetaling på flere ydelser på ældreområdet

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal kendes på hvordan vi behandler vores svageste, det skal der være råd til.

19 Topskatten på arbejde bør bevares

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

20 Udligningsordningen sender for mange penge fra de rigeste til de fattigste kommuner

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal alle være med til at skabe dette land, der skal være lighed imellem. Fattig og rige kommuner.

21 Der bør indføres en differentieret moms, så der eksempelvis bliver lagt lavere moms på sunde fødevarer, mens der til gengæld bliver lagt højere moms på andre varer

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

22 Det generelle danske lønniveau er så højt, at det skader dansk økonomi

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

23 Skatter og afgifter bør sænkes for private virksomheder

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

24 Der bør investeres mere i det offentlige for at styrke økonomien

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

25 Den økonomiske støtte til velfungerende børnefamilier bør sættes ned til fordel for øget økonomisk støtte til socialt udsatte børnefamilier

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi betaler alle ligeligt I forhold til indkomst og skal derved også modtage samme støtte ligeligt.

26 Aldersgrænsen for at købe øl og vin skal hæves fra 16 til 18 år

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

De unge er retsansvarlig når de er 15 år, derved har samfundet sagt at de unge står på mål for egne handlinger.

27 Der bør gives mere økonomisk støtte til børnefamilier end tilfældet er i dag

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

28 Ulandsbistanden bør sænkes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

29 Danmark bør anlægge en mere kompromissøgende linje over for Rusland

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ikke besvaret

30 Forsvarsforbeholdet bør afskaffes, så Danmark kan deltage fuldt ud i EU's militære samarbejde

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

31 Der skal lægges mindre vægt på straf og mere vægt på resocialisering i dansk retspleje

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Samfundet skal stå som offerets beskytter, ellers vil retsfølelsen forsvinde.

32 Den kriminelle lavalder, der i dag er 15 år, bør sænkes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

33 Der bør gives højere fængselsstraffe for kriminalitet, der involverer vold

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

34 Virksomhedernes grønne afgifter bør sættes op

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

35 Afgiften på el-biler bør sænkes markant for at gennemtvinge en hurtigere udfasning af diesel- og benzinbiler

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Skal vi fremme en grøn udvikling, er vi nødt til at holde de grønne biler afgiftsfrie. Ellers efterlader vi fremtidens miljøfejltagelser på børneværelset.

36 Det er en vigtig politisk opgave, at få danskerne til at genbruge mere end de gør i dag

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

37 Den nuværende grænsekontrol bør gøres permanent

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

38 Danmark og EU bør indgå aftaler om at oprette lejre i Nordafrika, som migranter og asylansøgere kan sendes til

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Danmark ville for samme beløb kunne hjælpe 5 millioner flygtninge for det samme som vi hjælper 10 tusinde mennesker her.

39 Danmark har afgivet for meget magt til EU

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

40 Det offentlige er generelt for ineffektivt og bureaukratisk

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

41 Udlicitering af velfærdsopgaver til private udbydere giver mere service for pengene

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

42 Der er mange administrative stillinger i det offentlige, der kunne spares væk, uden at det ville gå ud over kernevelfærden

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ikke besvaret

43 Nye havvindmølleparker skal stå så langt fra kysten, at møllerne ikke kan ses fra land, også selvom strømmen bliver dyrere af det

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal fremme den grønne energi, men i samme ombæring skal vi sikre at det genere mindst muligt.

44 Hastighedsgrænsen bør generelt hæves til 90 km/t på landeveje

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vejene og bilerne er blevet væsentligt sikret siden hastighedsgrænserne blev indført i 1973, derfor kan det give mening at hæve grænserne for hastighed og regulere på de dårligere veje.

45 Der skal være strengere miljøkrav til landbrug, der ligger i sårbare naturområder som for eksempel nær åer og fjorde

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Landbruget har en stor interesse i at beskytte naturen, da de lever af jorden. Derfor skal beskyttelse af miljøet foregå i et tæt sammenarbejde med landbruget og andre aktører på området.

Valgresultater

KV 2017 Personlige stemmer 230 Dansk Folkeparti in total 2287

Mærkesager

  • Ældre
  • Sundhed

Med kandidatens egne ord

Vi skal værne og ære vores ældre, de har bygget det samfund vi nyder godt af og derfor skal de sikres den bedste og mest værdige alderdom som tak for deres indsats igennem et langt liv.

Vores børn er vores fremtid, derfor er det vigtigt at sikrer at vores børn får mulighed for at aktivere sig i foreningslivet og derved blive en aktiv del af fællesskabet. Det er ligeså vigtigt at vores børn og unge sikres den bedste læring, så de kan bygge samfundet videre.

Sundhed er en naturlig og omkostnings tung byrde der skal bæres via skatterne og borgerne skal altid sikres den bedste hjælp og pleje. Derfor skal der kigges på eksembeĺvis klippekort ordningen, så den sikres alle ældre under hjemmeplejen, det er vigtigt at vi skaber frihed og glæde for de ældre, aldrig skal folk under sundhedsområdet bare bænkes og glemmes.

Kandidaten på de sociale medier

00:25

Spørgsmål og svar

1 Det er vigtigt at få et nyt butikscenter i midtbyen af Holstebro.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jo flere tilbud byen har, jo større interesse vil folk have for at komme til byen. På den måde gavner det også de forretninger der er i byen i forvejen.

2 Det er en god idé at sprede børn med udenlandsk baggrund på alle skoler i Holstebro by.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Integration skabes ikke ved at fordele børn i skoler for danske og ikke danske.

3 Folkeskolen i Holstebro Kommune trænger til en økonomisk saltvandsindsprøjtning, selvom det kan betyde dårligere service på andre områder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Holstebro byråd har sparet på det her område i nogle år og nu er nok, nok.

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ikke besvaret

Det er vigtigt at vi binder kommunen sammen, så de personer der bor i udkanten også kan komme til Holstebro.

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vores idrætsforeninger sælger kommunen ud af til og sammen gøres vi stolte over deres præstationer, vi skal støtte vores talenter i det daglige, deres indsats er meget svært at gøre op.

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Kultur må ikke stå over den nære velfærd, borgere først

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Et velfærdssamfund skal kendes på hvordan vi tager vare på vores svageste og forsøge at få alle med.

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Flygtningecenteret på Nybo bakke skal lukkes, ønsker Vesthimmerland et flygtningecenter må det ligge i Vesthimmerland.

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ældrepleje skal sikres via kommunen og betales via skatten.

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det ene kan ikke gå over det andet, alle skal have lige hjælp.

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal sikre at lærer har tid til hver elev.

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Holstebro kommune har en god erhvervsvenlighed, men vi skal hele tide forsøge at trække nye virksomheder til kommunen. På den måde sikres velfærden og nye borgere trækker til hele kommunen.

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Skatter og udgifter skal hænge sammen.

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Holstebro er lokomotivet, men det er ligeså vigtigt at vi tænker på at få vognene med. Hvis vi glemmer at sætte fokus på de gamle kommuner, vil folk begynde at flytte derfra.

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ingen skal erhverve sig på kriminalitet og kommunen skal være meget konsekvens i sin behandling af borgere der følger den vej.

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Kultur må ikke stå over den nære velfærd, borgere først

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal forsøge at få alle med, ingen er tjent ved at stå udenfor.

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi har gjort vores del.

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Kultur må ikke stå over den nære velfærd, borgere først.

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Alle skal sikres faglighed og kvalitet, så det ene kan ikke stå over det andet.

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der bliver behov for flere pasningsordninger over de næste år og det skal vi gøre os klar til.

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Nye arbejdspladser tiltrækker nye borgere og derved skabes et større råderum til velfærd.

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Grundskylden skal holdes i ro, det kan godt være det er en usynlig skat. Ikke desto mindre rammer den nye borgere der vil bosætte og er bosat i egen egndom

Kandidatens valgvideo

00:25

Politiske hverv

2007 - nu

Folketingskandidat Vestjyllands Storkreds, Dansk Folkeparti

Uddannelse

Erhvervsuddannelse Kørelærer, Midtjysk Kørelærer Uddannelse

Erhvervserfaring

2014 - nu

Kørelærer Trafikskolen Lemvig

2013 - nu

Kørelærer Vemb køreskole
O

Politiske hverv

2007 - nu

Folketingskandidat Vestjyllands Storkreds, Dansk Folkeparti

Uddannelse

Erhvervsuddannelse Kørelærer, Midtjysk Kørelærer Uddannelse

Erhvervserfaring

2014 - nu

Kørelærer Trafikskolen Lemvig

2013 - nu

Kørelærer Vemb køreskole

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Kandidater i Østjyllands Storkreds

Kandidater i Vestjyllands Storkreds