PERSONPROFIL

Aksel Rosager Johansen

Enhedslisten

Folketingskandidat i Vestjyllands Storkreds

Bor i Aarhus Kommune

Ø

Mærkesager

  • Hospitaler og sundhed
  • Socialpolitik
  • Økonomi
  • Skole og uddannelse
  • Miljø og klima

Med kandidatens egne ord

Jeg er klimaaktivist der hvert år blokerer europæiske kulminer med min egen krop. Som jeg siger; "For at leve et langt og sundt liv, så må jeg blokere en kulmine mindst én gang om året."
Den kompromisløshed på klimaområdet mangler i Folketinget.

Derudover er jeg en besindig jysk mand, der nyder at spille fodbold og fiske. Jeg kæmper for en verden, hvor vi ikke skal bekymre os om, hvorvidt vores børns fremtidige levevilkår er ordentlige, om vi kan holde til presset på arbejdet eller om vi har råd til en værdig alderdom. Kort sagt; Jeg kæmper for frihed.

Socialisme - Det er fremtiden.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Genoptjeningsperioden for ret til dagpenge skal sættes ned fra 12 til 6 måneder

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

2 Der bør skabes flere job i den offentlige sektor

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Sygehuse, skoler, ungdomsuddannelse, universiteter og Skat kører på pumperne pga. stress efter nedskæringer. Der bliver fx flere ældre.

3 Der skal fra politisk hold gøres mere for at sikre, at arbejdskraft fra andre EU-lande ikke underbyder danske lønninger

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

4 Nogle typer af medicin er så dyre i forhold til den dokumenterede effekt, at det er rimeligt, at de ikke benyttes på danske hospitaler

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Lige nu koster besparelser på personalet liv. Ordentlige vilkår til personalet giver bedre behandling. Det er min første prioritet.

5 Øget konkurrence fra private aktører får det offentlige sundhedsvæsen til at præstere bedre

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Slet ikke når Lars Løkke-modellen er at give de private aktører overbetaling. Det suger penge ud af det offentlige sundhedsvæsen, så de præsterer dårligere.

6 Der bør indføres brugerbetaling på udvalgte ydelser i sundhedssektoren

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

7 Det skal være lettere for danske statsborgere at få en udenlandsk ægtefælle til Danmark

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Grænseløs kærlighed <3

8 Den danske udlændingepolitik er for stram

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

9 Det skal være lettere end det er i dag at udvise indvandrere/flygtninge, der har overtrådt straffeloven

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det danske indvandrer/flygtningepolitik skubber folk ud i kriminalitet. Det er ris til egen røv, og vi må selv tage ansvaret for det.

10 Der er i dag for mange, der ikke tager et arbejde, fordi de offentlige ydelser er for høje

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Når ydelserne sænkes, så sænkes mindstelønnen. Hvis de sænkes yderligere, får vi blot en underklassen af "working poors", der ikke har råd til hus og hjem selvom de har et arbejde.

11 Kontanthjælpsloftet skal fjernes (kontanthjælpsloftet er grænsen for, hvad folk kan modtage i offentlige ydelser)

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er skadeligt for børn at leve i fattigdom. Hvilket uhyggeligt mange gør på grund af kontanthjælpsloftet. Det er derudover også skadeligt for voksne.

12 Den økonomiske ulighed i det danske samfund bør mindskes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

13 Inklusionen af børn med særlige behov i folkeskolen er gået for vidt

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

De nødvendige ressourcer er ikke fulgt med, så kvaliteten af undervisningen er desværre faldet mange steder pga. inklusionen.

14 Folkeskolen fokuserer for meget på karakterer og nationale tests

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

15 Efter Folkeskolereformen er skoledagen blevet for lang

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

16 Det er nødvendigt at indføre brugerbetaling på flere ydelser på ældreområdet

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

17 Hvis det nuværende niveau i ældreplejen skal opretholdes, er det nødvendigt, at folkepensionsalderen sættes højere end den nuværende aftale på 67 år i 2027

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

18 Der bør tilføres ekstra ressourcer til ældreplejen, selvom dette vil medføre, at andre velfærdsområder får færre ressourcer

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi har råd til mere velfærd. Vi kan fx rulle den borgerlige regerings skattelettelser på dyre biler og lystyachts tilbage.

19 Udligningsordningen sender for mange penge fra de rigeste til de fattigste kommuner

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

20 Der bør indføres en differentieret moms, så der eksempelvis bliver lagt lavere moms på sunde fødevarer, mens der til gengæld bliver lagt højere moms på andre varer

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Særligt ifht. klimabelastende varer bør der være differentieret moms.

21 Topskatten på arbejde bør bevares

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Og en millionærskat bør indføres.

22 Det generelle danske lønniveau er så højt, at det skader dansk økonomi

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

De 1 % rigeste har et lønniveau der er så højt, at det skader danskernes økonomi.

23 Skatter og afgifter bør sænkes for private virksomheder

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Den bør derimod hæves til 25 % - så er vi mere på niveau med vores nabolande.

24 Der bør investeres mere i det offentlige for at styrke økonomien

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

25 Der bør gives mere økonomisk støtte til børnefamilier end tilfældet er i dag

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

26 Den økonomiske støtte til velfungerende børnefamilier bør sættes ned til fordel for øget økonomisk støtte til socialt udsatte børnefamilier

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal alle have så lige rettigheder som muligt.

27 Aldersgrænsen for at købe øl og vin skal hæves fra 16 til 18 år

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

28 Danmark bør anlægge en mere kompromissøgende linje over for Rusland

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Putin er en fjende. Men militær oprustning gavner hverken os eller den russiske befolkning.

29 Ulandsbistanden bør sænkes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

30 Forsvarsforbeholdet bør afskaffes, så Danmark kan deltage fuldt ud i EU's militære samarbejde

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

31 Der bør gives højere fængselsstraffe for kriminalitet, der involverer vold

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Sålænge fængselsbetjentene er så hårdt pressede som de er i dag, så kan de ikke lave noget resocialiseringsarbejde i fængslet. Højere straffe gør desværre kun de indsatte mere kriminelle i dagens Danmark.

32 Den kriminelle lavalder, der i dag er 15 år, bør sænkes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

33 Der skal lægges mindre vægt på straf og mere vægt på resocialisering i dansk retspleje

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

34 Det er en vigtig politisk opgave, at få danskerne til at genbruge mere end de gør i dag

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

35 Afgiften på el-biler bør sænkes markant for at gennemtvinge en hurtigere udfasning af diesel- og benzinbiler

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Diesel- og benzinbiler bør forbydes hurtigst muligt. Det er den hurtigste og bedste vej til udfasning af dem.

36 Virksomhedernes grønne afgifter bør sættes op

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

37 Den nuværende grænsekontrol bør gøres permanent

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

38 Danmark og EU bør indgå aftaler om at oprette lejre i Nordafrika, som migranter og asylansøgere kan sendes til

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

39 Danmark har afgivet for meget magt til EU

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

40 Det offentlige er generelt for ineffektivt og bureaukratisk

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

De offentligt ansatte er hamrende effektive, men årtiers voksende bureaukrati laver alt for mange benspænd.

41 Udlicitering af velfærdsopgaver til private udbydere giver mere service for pengene

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Når plejefirmaet går konkurs, som der er mange eksempler på, hvor er den gode service så henne?

42 Der er mange administrative stillinger i det offentlige, der kunne spares væk, uden at det ville gå ud over kernevelfærden

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Kun hvis vi fjerner bureaukratisk lovgivning først. Skrivebords"effektiviseringer" er besparelser.

43 Der skal være strengere miljøkrav til landbrug, der ligger i sårbare naturområder som for eksempel nær åer og fjorde

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

44 Nye havvindmølleparker skal stå så langt fra kysten, at møllerne ikke kan ses fra land, også selvom strømmen bliver dyrere af det

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det vigtigste er, at de bliver opført hurtigst muligt. Så må vi ofre noget af udsigten indtil møllerne skal skiftes ud om 30-50 år. Kommende generationers levevilkår skal ikke ødelægges, fordi nutidens borgere ikke kan ofre en smule af deres udsigt...

45 Hastighedsgrænsen bør generelt hæves til 90 km/t på landeveje

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det koster liv. Både ved uheld og ved eksalerende klimaforandringer. Højere fart fører til større CO2-udledning.

Politiske hverv

2018 - nu

Folketingskandidat Vestjyllands Storkreds, Enhedslisten

2008 - 2018

Kasserer, ledelsesmedlem, talsperson m.m. Socialistisk Ungdomsfront

Uddannelse

2016 - 2018

Kandidat (Cand. Mag.) Historie, Aarhus Universitet

2013 - 2016

Bachelor Idræt, Københavns Universitet

Erhvervserfaring

2016 - 2018

Arbejdsmand Toft - Have og anlæg
Pædagogmedhjælper SFO Pyramiden
Pædagogmedhjælper Brønshøj-Husum Ungdomshus
Ø

Politiske hverv

2018 - nu

Folketingskandidat Vestjyllands Storkreds, Enhedslisten

2008 - 2018

Kasserer, ledelsesmedlem, talsperson m.m. Socialistisk Ungdomsfront

Uddannelse

2016 - 2018

Kandidat (Cand. Mag.) Historie, Aarhus Universitet

2013 - 2016

Bachelor Idræt, Københavns Universitet

Erhvervserfaring

2016 - 2018

Arbejdsmand Toft - Have og anlæg
Pædagogmedhjælper SFO Pyramiden
Pædagogmedhjælper Brønshøj-Husum Ungdomshus

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Kandidater i Østjyllands Storkreds

Kandidater i Vestjyllands Storkreds