50538-2e8f155c.jpeg
50538-2e8f155c.jpeg
partibogstav v
Venstre
Kasper Juncher Bjerregaard
Født 3/3/1974 i Aarhus - Samboende men ikke gift - 2 børn - 8570 Trustrup
Chefkonsulent
Hvorfor bør man stemme på dig?
-
Kandidatens svar på kandidattesten til Kommunalvalget

Det var en god beslutning at lukke Mølleskolen for at få styr på økonomien og imødekomme et faldende antal elever.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kommunen skal - på bekostning af andre kommunale områder - bruge flere penge på at styrke integrationen af flygtninge og indvandrere

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Der skal - på bekostning af andre kommunale områder - bruges flere penge på at hjælpe socialt udsatte grupper

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Der skal spares på de kommunale budgetter, så kommuneskatten kan sættes ned

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Det er ikke nødvendigt at spare for at sætte skatten ned.

Kommunen bør – på bekostning af andre områder – afsætte flere penge til at sikre mere fysisk aktivitet blandt borgerne

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Det var en god beslutning, at Norddjurs Kommune gav økonomisk støtte til en udvidelse af Kattegatcentret.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kommunen bruger i dag for mange penge på at hjælpe mennesker, der godt kunne klare sig selv og for få penge på mennesker, der virkelig har brug for hjælp

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Der bør bruges flere penge på genoptræning, selvom det indebærer, at andre kommunale sundhedsområder (som for eksempel forebyggelse) får færre penge

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Der skal spares på de kommunale budgetter, så grundskylden kan sættes ned

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Der bør opføres flere solcelleparker i Norddjurs Kommune.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kommunen skal – på bekostning af andre områder - bruge flere penge på at sænke kommunens CO2-udledning

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Flygtninge og indvandrere udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Det er muligt at levere en betydeligt bedre ældrepleje uden at bruge flere penge

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Der er behov for at lukke en eller flere skoler i de kommende år.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Der bør - på bekostning af andre kommunale områder - bruges flere penge til at øge antallet af ansatte i daginstitutionerne

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil forbedre serviceniveauet

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Beskyttelse af grønne områder i kommunen bliver prioriteret for højt i forhold til nye erhvervs- og boligbyggerier

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Det er vigtigere at få renoveret kommunens eksisterende veje end at prioritere nye cykelstier

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kommunen skal - på bekostning af andre kommunale områder - afsætte flere penge til at hjælpe langtidledige tilbage i job

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Der skal - på bekostning af andre kommunale områder - bruges flere penge på idræts-området

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Der skal - på bekostning af andre kommunale områder - afsættes flere penge til kunst og kultur som udstillinger og koncerter

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Skolerne skal i højere grad hjælpe særligt udfordrede børn, også selvom det vil ske på bekostning af hjælpen til de øvrige elever

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Den østlige del af Norddjurs Kommune bliver prioriteret for højt i forhold til den vestlige del.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Flere af kommunens eksisterende P-pladser skal kun kunne bruges af el-biler

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

CV

Politisk karriere (6)

Borgmester, Norddjurs Kommune

2022-d.d.

Formand for Økonomiudvalget, Norddjurs Kommune

2022-d.d.

Næstformand for Økonomiudvalget, Norddjurs Kommune

2018-d.d.

Medlem af Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalg

2018-d.d.

Kommunalbestyrelsesmedlem

2014-d.d.

Medlem af Børne- og Ungdomsudvalget

2014-2017

Erhvervskarriere (10)

Chefkonsulent, Region Midtjylland

2020-d.d.

Bestyrelsesmedlem, Grenaa Havn

2018-d.d.

Bestyrelsesmedlem, AquaDjurs

2018-d.d.

Bestyrelsesmedlem, Kattegatcentret

2018-d.d.

Fuldmægtig, Region Midtjylland

2017-2020

Udviklingskonsulent, Lederforeningen VUC

2014-2017

Bestyrelsesmedlem, VUC Djursland

2008-2014

Direktør, MindWare ApS

2007-2014

Projektleder, Grenaa Handelsskole Kursuscenter

1999-2007

Underviser, Grenaa Handelsskoles Kursuscenter

1997-1999

Uddannelse (2)

Cand.scient.pol., Aarhus Universitet, Statskundskab

1994-2003

HHX, Grenaa Handelsskole

1992-1994

Kandidatens valgresultater
Personlige stemmer Partiet i alt
valgt ind
Kommunalvalg 2021

852
Venstre
3880
valgt ind
Kommunalvalg 2017

1045
Venstre
4194
valgt ind
Kommunalvalg 2021
Venstre
Personlige stemmer
852
Partiet i alt
3880
valgt ind
Kommunalvalg 2017
Venstre
Personlige stemmer
1045
Partiet i alt
4194
Kandidatens mærkesager
Beskæftigelse/arbejdsmarked
Kultur, idræt og fritid
Skat
Skole/dagtilbud for børn
Ældre
Kandidaten på sociale medier

Andre kandidater i Norddjurs

partibogstav a

Socialdemokratiet

280120-52acd97b.jpeg
Jan Petersen Spidskandidat
partibogstav b

Radikale Venstre

281873-7b4fbafc.png
Ole Svit Spidskandidat
partibogstav c

Det Konservative Folkeparti

50530-39ae3671.jpeg
Benny Hammer Spidskandidat
partibogstav d

Nye Borgerlige

227328-7766a245.jpeg
Jens Kannegaard Lundager Spidskandidat
partibogstav f

Socialistisk Folkeparti

165065-1ff68b63.jpeg
Aleksander Myrhøj Spidskandidat
partibogstav i

Liberal Alliance

260830-f2c9353d.jpeg
Jens Meilvang Spidskandidat
partibogstav o

Dansk Folkeparti

282074-4bc18872.jpeg
Diana Therese Mikkelsen Spidskandidat
partibogstav v

Venstre

50538-2e8f155c.jpeg
Kasper Juncher Bjerregaard Spidskandidat
partibogstav ø

Enhedslisten

50553-7637afb4.jpeg
Ulf Harbo Spidskandidat