261589-cc55e78e.jpeg
261589-cc55e78e.jpeg
partibogstav f
Socialistisk Folkeparti
Kim Lykke Jensen
Født 17/3/1977 i Skader - Gift - 2 børn - 8544 Mørke
Journalist
Hvorfor bør man stemme på dig?
- Et grønt og bæredygtigt Syddjurs. - Ingen ændringer i skolestrukturen. - God og værdig omsorg for svage og ældre. - Udvikling af det gode liv i landistrikterne. - Syddjurs som CO2-neutral kommune. - Flere cykelstier og mere trafiksikkerhed. - Døgndækket tilbud for sårbare borgere. - Mere fokus på handikappedes tilgængelighed.
Kandidatens svar på kandidattesten til Kommunalvalget

Der skal bygges flere solcelleparker i Syddjurs Kommune.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Syddjurs har afvist opsætningen af store vindmøller. Derfor skal vi bidrage til den grønne omstilling på anden vis. Det kræver dog, at vi kan finde egnede placeringer, der i høj grad tager hensyn til natur, landskab og naboer.

Kommunen skal - på bekostning af andre kommunale områder - bruge flere penge på at styrke integrationen af flygtninge og indvandrere

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Der er en fin integrationsindsats i dag.

Der skal - på bekostning af andre kommunale områder - bruges flere penge på at hjælpe socialt udsatte grupper

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Der skal spares på de kommunale budgetter, så kommuneskatten kan sættes ned

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Jeg mener, at der er behov for mere velfærd end tilfældet er i dag. Der kræver, at vi bruger flere penge, hvilket igen kræver, at statens serviceloft hæves.

Kommunen bør – på bekostning af andre områder – afsætte flere penge til at sikre mere fysisk aktivitet blandt borgerne

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kommunen bruger i dag for mange penge på at hjælpe mennesker, der godt kunne klare sig selv og for få penge på mennesker, der virkelig har brug for hjælp

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Kommunen skal hjælpe de borger, der har brug for hjælp - og det er min klare opfattelse, at det forholder sig sådan i dag.

Der bør bruges flere penge på genoptræning, selvom det indebærer, at andre kommunale sundhedsområder (som for eksempel forebyggelse) får færre penge

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Der er i dag et fint genoptræningstilbud i kommunen.

Det er godt, at Syddjurs Kommune har ydet stor økonomisk støtte til Maltfabrikken i Ebeltoft.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Maltfabrikken er et stort aktiv for hele kommunen.

Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Der skal spares på de kommunale budgetter, så grundskylden kan sættes ned

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kommunen skal – på bekostning af andre områder - bruge flere penge på at sænke kommunens CO2-udledning

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Det er en bunden opgave at levere på den grønne omstilling - og vi bliver nødt til at levere.

Flygtninge og indvandrere udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Det er muligt at levere en betydeligt bedre ældrepleje uden at bruge flere penge

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Generelt mener jeg, at området skal tilføres penge. Jeg har dog en stor forhåbningen til projektet om mere værdig hjemmepleje, der i højere grad sætter borgerens behov i centrum, og samtidig giver medarbejderne mulighed for en tilrettelæggelse af egen hverdag.

Der bør - på bekostning af andre kommunale områder - bruges flere penge til at øge antallet af ansatte i daginstitutionerne

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Syddjurs Kommune er næsten i mål med minimumsnormeringer i vores institutioner - dette finansieres af staten - hvorfor det ikke vil gå ud over andre velfærdsområder.

De store skoler har for få penge i forhold til de mindre skoler.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

I mine øjne er der en retfærdig tildeling mellem skolerne. Byrådet har besluttet, at vi ikke vil lukke skoler. Derfor kræver det, at alle skoler har lige vilkår - og det er nu engang dyrere at drive en lille skole end en stor.

Der bør udstykkes flere sommerhusgrunde i Syddjurs Kommune.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Vi er i forvejen en af landets største sommerhuskommuner. Jeg har svært ved at se, at der kan bygges flere, uden at det går ud over naturen, miljøet og infrastrukturen i Syddjurs.

Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil forbedre serviceniveauet

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

De private aktører har generelt haft svært ved at levere en god service og samtidig tjene penge. Min egen holdning er, at det kommunale fællesskab er de bedste til at levere den borgernære service.

Beskyttelse af grønne områder i kommunen bliver prioriteret for højt i forhold til nye erhvervs- og boligbyggerier

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Vi skal passe på vores natur. Erhvervsudvikling må ikke overtrumfe naturhensyn.

Det er vigtigere at få renoveret kommunens eksisterende veje end at prioritere nye cykelstier

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Syddjurs har generelt et meget fornuftigt vejnet. Til gengæld mangler vi cykelstier mange steder i kommunen.

Syddjurs Kommune skal aktivt arbejde for, at Kolindsund oversvømmes og bliver til en sø igen.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Jeg mener principielt, at det ville være et stort aktiv for Djursland at få Kolindsund gendannet. Både for naturen, miljøet, klimaet og i forhold til de rekreative værdier.

Kommunen skal - på bekostning af andre kommunale områder - afsætte flere penge til at hjælpe langtidledige tilbage i job

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Bogerens behov skal i centrum i jobcentrets arbejde. Vi skal væk fra rigide sagsgange og unødig bureaukrati - og gøre det rigtige.

Der skal - på bekostning af andre kommunale områder - bruges flere penge på idræts-området

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Der skal - på bekostning af andre kommunale områder - afsættes flere penge til kunst og kultur som udstillinger og koncerter

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Skolerne skal i højere grad hjælpe særligt udfordrede børn, også selvom det vil ske på bekostning af hjælpen til de øvrige elever

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Der mangler flere penge til inklusion. En god inklusion kommer alle børn til gode.

Flere af kommunens eksisterende P-pladser skal kun kunne bruges af el-biler

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Parkering er - bortset fra i turistsæsonen - ikke et problem i Syddjurs. Der er masser af plads til såvel elbiler som andre køretøjer. Dog bliver der arbejdet på at etablere flere ladestandere i kommunen - og i forbindelse med disse skal der naturligvis friholdes parkeringspladser.
CV

Politisk karriere (6)

Byrådsmedlem, Syddjurs Kommune

2021-d.d.

Medlem af Natur-, teknik- og miljøudvalget, Syddjurs Kommune

2021-d.d.

Formand for udvalget for natur, teknik og miljø, Syddjurs Kommune

2018-d.d.

Medlem, Udvalget for natur, teknik og miljø

2010-d.d.

Medlem, Udvalget for sundhed, ældre- og socialområdet, Syddjurs Kommune

2013-2017

Medlem, Udvalget for Familier og institutioner

2009-2010

Erhvervskarriere (2)

Journalist

2005-d.d.

Forfatter

2006-d.d.

Uddannelse (1)

Bachelor, Danmarks Journalisthøjskole, Journalist

2001-2005

Kandidatens valgresultater
Personlige stemmer Partiet i alt
valgt ind
Kommunalvalg 2021

394
Socialistisk Folkeparti
3335
valgt ind
Kommunalvalg 2017

310
Socialistisk Folkeparti
3809
valgt ind
Kommunalvalg 2021
Socialistisk Folkeparti
Personlige stemmer
394
Partiet i alt
3335
valgt ind
Kommunalvalg 2017
Socialistisk Folkeparti
Personlige stemmer
310
Partiet i alt
3809
Kandidatens mærkesager
Kultur, idræt og fritid
Miljø og klima
Skole/dagtilbud for børn
Socialområdet
Ældre
Kandidaten på sociale medier

Andre kandidater i Syddjurs

partibogstav a

Socialdemokratiet

279998-eb11f31e.jpeg
Michael Stegger Jensen Spidskandidat
partibogstav b

Radikale Venstre

36195-16ce36e5.jpeg
Heine Skovbak Iversen Spidskandidat
partibogstav c

Det Konservative Folkeparti

262144-151d5bdc.jpeg
Tommy Bøgehøj Spidskandidat
partibogstav d

Nye Borgerlige

282665-b89e119e.jpeg
Bent Schouw Spidskandidat
partibogstav f

Socialistisk Folkeparti

261261-946f7cc6.jpeg
Kirstine Bille Spidskandidat
partibogstav o

Dansk Folkeparti

35675-51723103.jpeg
Grethe Møgelvang Spidskandidat
partibogstav v

Venstre

282278-977b4149.jpeg
Claus Wistoft Spidskandidat
partibogstav ø

Enhedslisten

280074-0b686f7a.jpeg
Jesper Yde Knudsen Spidskandidat
partibogstav å

Alternativet

36058-a3072237.jpeg
Mette Refshauge Foged Spidskandidat