261261-946f7cc6.jpeg
261261-946f7cc6.jpeg
partibogstav f
Socialistisk Folkeparti
Kirstine Bille
Født 5/9/1960 - Gift - 1 barn - 8444 Balle
Faglærer
Hvorfor bør man stemme på dig?
Syddjurs Kommune skal fortsætte det ambitiøse arbejde for at skabe grøn omstilling og tage sin del af tilpasningen til klimaudfordringerne. Det kan kun lade sig gøre med borgere og medarbejdere på bølgelængde om udfordringerne. Jeg og SF vil fortsat være engagerede i, at kommunen fremstår som vores fælles platform. Ikke kommunen mod de andre eller kommunen inde på rådhuset. Kommunen er os allesammen. Og kun ved at tage fælles ansvar bringer vi landområder og byer videre frem i en bæredygtig udvikling.
Kandidatens svar på kandidattesten til Kommunalvalget

Der skal bygges flere solcelleparker i Syddjurs Kommune.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kommunen skal - på bekostning af andre kommunale områder - bruge flere penge på at styrke integrationen af flygtninge og indvandrere

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Det kan formentlig ligge i den almindelige indsats for beskæftigelse.

Der skal - på bekostning af andre kommunale områder - bruges flere penge på at hjælpe socialt udsatte grupper

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Der skal spares på de kommunale budgetter, så kommuneskatten kan sættes ned

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kommunen bør – på bekostning af andre områder – afsætte flere penge til at sikre mere fysisk aktivitet blandt borgerne

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kommunen bruger i dag for mange penge på at hjælpe mennesker, der godt kunne klare sig selv og for få penge på mennesker, der virkelig har brug for hjælp

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Der bør bruges flere penge på genoptræning, selvom det indebærer, at andre kommunale sundhedsområder (som for eksempel forebyggelse) får færre penge

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Det er der ikke nogen direkte sammenhæng mellem!

Det er godt, at Syddjurs Kommune har ydet stor økonomisk støtte til Maltfabrikken i Ebeltoft.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Der skal spares på de kommunale budgetter, så grundskylden kan sættes ned

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kommunen skal – på bekostning af andre områder - bruge flere penge på at sænke kommunens CO2-udledning

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Kommunens klimaaftryk skal have første prioritet. Ellers har vi om få år ikke nogen kommune (eller planet) at bestyre.

Flygtninge og indvandrere udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Der bør - på bekostning af andre kommunale områder - bruges flere penge til at øge antallet af ansatte i daginstitutionerne

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Der skal bruges flere penge til flere ansatte i daginstitutionerne. Men det skal gøres intelligent, så det ikke bliver på bekostning af andre områder.

De store skoler har for få penge i forhold til de mindre skoler.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Der bør udstykkes flere sommerhusgrunde i Syddjurs Kommune.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil forbedre serviceniveauet

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Beskyttelse af grønne områder i kommunen bliver prioriteret for højt i forhold til nye erhvervs- og boligbyggerier

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Det er vigtigere at få renoveret kommunens eksisterende veje end at prioritere for eksempel nye cykelstier

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Syddjurs Kommune skal aktivt arbejde for, at Kolindsund oversvømmes og bliver til en sø igen.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kommunen skal - på bekostning af andre kommunale områder - afsætte flere penge til at hjælpe langtidledige tilbage i job

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Der skal - på bekostning af andre kommunale områder - bruges flere penge på idræts-området

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Der skal - på bekostning af andre kommunale områder - afsættes flere penge til kunst og kultur som udstillinger og koncerter

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Skolerne skal i højere grad hjælpe særligt udfordrede børn, også selvom det vil ske på bekostning af hjælpen til de øvrige elever

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Skolerne skal i højere grad hjælpe særligt udfordrede børn. Men det må ikke ske på bekostning af øvrige elever.

Flere af kommunens eksisterende P-pladser skal kun kunne bruges af el-biler

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Det er muligt at levere en betydeligt bedre ældrepleje uden at bruge flere penge

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Ældreplejen er presset og har helt klart brug for flere midler. Men der kan helt sikkert også forbedres på nogle punkter uden at bruge penge. F.eks. ved at lade medarbejderne i højere grad selv organisere deres arbejdstid.
CV

Politisk karriere (8)

Byrådsmedlem, Syddjurs Kommune

2021-d.d.

2. viceborgmester, Syddjurs Kommune

2018-2021

Formand, Udvalget for familie og institutioner  , Syddjurs Kommune

2018-d.d.

Kandidat til Europa-Parlamentet

2019-2020

1. viceborgmester, Syddjurs Kommune

2013-2017

Formand, Udvalget for plan, udvikling og kultur, Syddjurs Kommune

2013-2017

Borgmester, Syddjurs Kommune

2009-2013

Medlem af Økonomiudvalget, Syddjurs Kommune

2021-d.d.

Erhvervskarriere (1)

Faglærer, Viden Djurs

1993-2017

Uddannelse (1)

Bachelor, Aarhus Universitet, Engelsk

1979-1985

Kandidatens valgresultater
Personlige stemmer Partiet i alt
valgt ind
Kommunalvalg 2021

1734
Socialistisk Folkeparti
3335
valgt ind
Kommunalvalg 2017

2494
Socialistisk Folkeparti
3809
valgt ind
Kommunalvalg 2021
Socialistisk Folkeparti
Personlige stemmer
1734
Partiet i alt
3335
valgt ind
Kommunalvalg 2017
Socialistisk Folkeparti
Personlige stemmer
2494
Partiet i alt
3809
Kandidatens mærkesager
Beskæftigelse/arbejdsmarked
Kultur, idræt og fritid
Miljø og klima
Skole/dagtilbud for børn
Trafik
Kandidaten på sociale medier

Andre kandidater i Syddjurs

partibogstav a

Socialdemokratiet

279998-eb11f31e.jpeg
Michael Stegger Jensen Spidskandidat
partibogstav b

Radikale Venstre

36195-16ce36e5.jpeg
Heine Skovbak Iversen Spidskandidat
partibogstav c

Det Konservative Folkeparti

262144-151d5bdc.jpeg
Tommy Bøgehøj Spidskandidat
partibogstav d

Nye Borgerlige

282665-b89e119e.jpeg
Bent Schouw Spidskandidat
partibogstav f

Socialistisk Folkeparti

261261-946f7cc6.jpeg
Kirstine Bille Spidskandidat
partibogstav o

Dansk Folkeparti

35675-51723103.jpeg
Grethe Møgelvang Spidskandidat
partibogstav v

Venstre

282278-977b4149.jpeg
Claus Wistoft Spidskandidat
partibogstav ø

Enhedslisten

280074-0b686f7a.jpeg
Jesper Yde Knudsen Spidskandidat
partibogstav å

Alternativet

36058-a3072237.jpeg
Mette Refshauge Foged Spidskandidat