262481-48cf5846.jpeg
262481-48cf5846.jpeg
partibogstav v
Venstre
Bünyamin Simsek
Født 25/12/1970 i Tyrkiet - Samboende men ikke gift - 1 barn - 8000 Aarhus C
Rådmand for Teknik og Miljø, Aarhus Kommune
Hvorfor bør man stemme på dig?
Jeg vil en Grøn Kommune, med dobbelt så meget natur og skov. 10.000 by træer inden 2025, en grøn natur ring, investerer 250 mio i mere natur, skov og by træer. Investering i den Kollektive trafik, med moderne el busser, styrket betjening af oplandsbyerne. Flere cykelstier der binder oplands byerne sammen med City. Jeg vil en Ren Kommune, nul Co2 i 2030, Grøn fjernvarme med Geotermi og flere el lade pladser. Nordens Reneste by gennem samarbejde, flere skraldespande, hyppigere tømning. Jeg vil en Tryg by med sikre skoleveje. En by kerne med plads til trafikken, men på de gåendes præmisser. Tryg natteliv og tryghed i det offentlig rum. Investering i idræts faciliterer og opgradering af de fysiske rammer i Folkeskolen.
Kandidatens svar på kandidattesten til Kommunalvalget

Kommunen skal - på bekostning af andre kommunale områder - bruge flere penge på at styrke integrationen af flygtninge og indvandrere

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Der skal - på bekostning af andre kommunale områder - bruges flere penge på at hjælpe socialt udsatte grupper

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Der skal spares på de kommunale budgetter, så kommuneskatten kan sættes ned

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Aarhus Festuge er blevet for finkulturel.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kommunen bør – på bekostning af andre områder – afsætte flere penge til at sikre mere fysisk aktivitet blandt borgerne

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Aarhus Byråd underprioriterer generelt oplandet.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kommunen bruger i dag for mange penge på at hjælpe mennesker, der godt kunne klare sig selv og for få penge på mennesker, der virkelig har brug for hjælp

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Der bør bruges flere penge på genoptræning, selvom det indebærer, at andre kommunale sundhedsområder (som for eksempel forebyggelse) får færre penge

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Jeg er parat til at betale mere i skat for at give en økonomisk indsprøjtning til ældreområdet.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Der skal spares på de kommunale budgetter, så grundskylden kan sættes ned

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kommunen skal – på bekostning af andre områder - bruge flere penge på at sænke kommunens CO2-udledning

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Flygtninge og indvandrere udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Det er muligt at levere en betydeligt bedre ældrepleje uden at bruge flere penge

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Letbanen i Aarhus skal udvides.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Der bør - på bekostning af andre kommunale områder - bruges flere penge til at øge antallet af ansatte i daginstitutionerne

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil forbedre serviceniveauet

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Beskyttelse af grønne områder i kommunen bliver prioriteret for højt i forhold til nye erhvervs- og boligbyggerier

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Det er vigtigere at få renoveret kommunens eksisterende veje end at prioritere nye cykelstier

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kommunen skal - på bekostning af andre kommunale områder - afsætte flere penge til at hjælpe langtidledige tilbage i job

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Der skal - på bekostning af andre kommunale områder - bruges flere penge på idræts-området

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Der skal - på bekostning af andre kommunale områder - afsættes flere penge til kunst og kultur som udstillinger og koncerter

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Der bliver generelt bygget for tæt og for højt i den centrale del af Aarhus.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Skolerne skal i højere grad hjælpe særligt udfordrede børn, også selvom det vil ske på bekostning af hjælpen til de øvrige elever

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Flere af kommunens eksisterende P-pladser skal kun kunne bruges af el-biler

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

CV

Politisk karriere (5)

Byrådsmedlem, Aarhus Kommune

2002-d.d.

Rådmand for Magistratsafdelingen Teknik og Miljø, Aarhus Kommune

2017-d.d.

Rådmand for Magistratsafdelingen Børn og Unge i Aarhus Kommune, Aarhus Kommune

2014-2017

Rådmand for Magistratsafdelingen Teknik og Miljø i Aarhus Kommune, Aarhus Kommune

2012-2013

Rådmand for Magistratsafdelingen Børn og Unge i Aarhus Kommune, Aarhus Kommune

2007-2009

Erhvervskarriere (2)

Rådmand for Teknik og Miljø, Aarhus Kommune

2018-d.d.

Kabinechef i Sterling, Billund Lufthavn

1995-2003

Uddannelse (2)

Afsluttet 4 moduler, Aarhus, Diplom i offentlig ledelse

2005-d.d.

Bygningskonstruktør, Byggeteknisk Højskole

1993-d.d.

Kandidatens valgresultater
Personlige stemmer Partiet i alt
valgt ind
Kommunalvalg 2021

2972
Venstre
22835
valgt ind
Kommunalvalg 2017

5742
Venstre
29051
valgt ind
Kommunalvalg 2013

8169
Venstre
30968
valgt ind
Kommunalvalg 2021
Venstre
Personlige stemmer
2972
Partiet i alt
22835
valgt ind
Kommunalvalg 2017
Venstre
Personlige stemmer
5742
Partiet i alt
29051
valgt ind
Kommunalvalg 2013
Venstre
Personlige stemmer
8169
Partiet i alt
30968
Kandidatens mærkesager
Kultur, idræt og fritid
Miljø og klima
Skole/dagtilbud for børn
Socialområdet
Trafik
Kandidaten på sociale medier

Andre kandidater i Aarhus

partibogstav a

Socialdemokratiet

261354-eb648fb4.jpeg
Jacob Bundsgaard Spidskandidat
partibogstav b

Radikale Venstre

13748-1cf3730c.jpeg
Rabih Azad-Ahmad Spidskandidat
partibogstav c

Det Konservative Folkeparti

149456-84a2a46e.jpeg
Steen Stavnsbo Spidskandidat
partibogstav d

Nye Borgerlige

281121-2a647b2d.jpeg
Henrik Arens Spidskandidat
partibogstav f

Socialistisk Folkeparti

227057-8f403c53.jpeg
Thomas Medom Hansen Spidskandidat
partibogstav g

Veganerpartiet

partibogstav h

Trivsel og Reel Borgerinddragelse

281716-7751e728.jpeg
Dorthe Borgkvist Spidskandidat
partibogstav i

Liberal Alliance

164707-5d5e7652.jpeg
Jakob Ulrich Rixen Spidskandidat
partibogstav k

Kristendemokraterne

227456-d9ebcc76.jpeg
Jens Jul Nielsen Spidskandidat
partibogstav n

Kommunisterne

280724-776599a1.jpeg
Martin Christensen Spidskandidat
partibogstav o

Dansk Folkeparti

164323-74fee14b.jpeg
Jakob Søgaard Clausen Spidskandidat