227057-8f403c53.jpeg
227057-8f403c53.jpeg
partibogstav f
Socialistisk Folkeparti
Thomas Medom Hansen
Født 21/4/1980 - Gift - 2 børn - 8530 Hjortshøj
Rådmand for Børn og Unge
Hvorfor bør man stemme på dig?
Jeg blev politisk aktiv, da jeg som frivillig på en varmestue blev vred over, at vi ikke hjalp hjemløse og psykisk syge bedre. Det er stadigvæk drivkraften i mit politiske arbejde, ligesom børns vilkår er blevet det efter mange år som skolelærer, far og øverste politiske chef for børneområdet i Aarhus. Jeg har boet både på Skjoldhøjkollegiet, Langenæs, i Ø-gaderne og er nu endt i Hjortshøj sammen med min kone og to børn. Vi er storbrugere af byens kultur- og sportstilbud. Jeg følger AGF’s op- og nedture og holder af familieudflugterne til kulturtilbud og i den aarhusianske natur. Kun to kommuner bruger færre penge på velfærd per indbygger end Aarhus. Det er ikke godt nok! SF vil have flere medarbejdere ved at hæve skatten en smule. Og så skal aarhusianere kunne åbne for vandhanen og drikke et glas vand uden sprøjtegifte. Barnevogne skal kunne stå udenfor uden risiko for luftforurening. I stedet for store byggeprojekter med glas, stål og beton, arbejder SF for flere grønne åndehuller.
Kandidatens svar på kandidattesten til Kommunalvalget

Kommunen skal - på bekostning af andre kommunale områder - bruge flere penge på at styrke integrationen af flygtninge og indvandrere

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Vi synes udgifterne er på et fornuftigt niveau og vi i stedet bør holde fokus på at bruge pengene klogest muligt.

Der skal - på bekostning af andre kommunale områder - bruges flere penge på at hjælpe socialt udsatte grupper

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

I SF vil vi gerne hæve en af landets laveste kommuneskatte en smule og bruge pengene på flere medarbejdere i det aarhusianske velfærdssamfund. Vi synes også, at der stadigvæk kan spares penge på bøvlede sagsgange og prestigeprojekter. Aarhus har nemlig stadigvæk alt for mange mennesker der lever som hjemløse. Det er pinligt for kommunen at der ikke er hurtigere og bedre hjælp ... Læs mere

Der skal spares på de kommunale budgetter, så kommuneskatten kan sættes ned

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Aarhus skal væk fra velfærdsbunden. Kun to kommuner bruger færre penge på velfærd per indbygger end Aarhus. Det er ikke godt nok! SF vil fokusere på investeringer i vores fælles velfærd ved at hæve skatten en smule. Der skal ansættes flere sygeplejersker og SOSU’er, så de ældre kender dem, der kommer hos dem, og der bliver tid til faglighed og nærvær. Socialt udsatte, psykisk s... Læs mere

Aarhus Festuge er blevet for finkulturel.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Festugen er fadøl, jazz-telte og rock-musik. Men festugen er også smalle og finkulturelle arrangementer. Jeg synes festugen er god til at bruge byrummet til at få os til at stoppe op og tænke en ekstra gang og til at skabe steder hvor vi kan mødes. Festugens opgave er i høj grad at gøre det finkulturelle folkeligt og tilgængeligt, og det bør altid være ambitionen.

Kommunen bør – på bekostning af andre områder – afsætte flere penge til at sikre mere fysisk aktivitet blandt borgerne

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Hvis vi etablerer en ny skov, kan det betyde at flere mennesker bevæger, men det er også med til at beskytte grundvandet mod forurening og gøre noget ved klimakrisen. Men vi mener ikke at balancen skal rykkes væk fra eksempelvis penge til at bygge ordentlige skoler og plejehjem til flere bevægelsesaktiviteter. Meget af de kan gøres med klogere og bedre planlægning der opfordrer... Læs mere

Aarhus Byråd underprioriterer generelt oplandet.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Jeg har selv taget turen fra Skjoldhøjkollegiet, over Frederiksbjerg og Øgaderne til Hjortshøj, hvor jeg nu har slået rod med min familie. Samlingspunktet for de unge. Den lokale busforbindelse. Mulighederne for indkøb lokalt. En multihal. Bedre samarbejde med kommunen. Der er mange vigtige og relevante behov og ønsker i alle de små og mellemstore lokalsamfund uden for Ringvej... Læs mere

Kommunen bruger i dag for mange penge på at hjælpe mennesker, der godt kunne klare sig selv og for få penge på mennesker, der virkelig har brug for hjælp

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Det er ofte ganske dyrt ikke at forebygge og sætte tidligt ind. Og selvom det kan lyde nemt at svare ja til at vi skal kun hjælpe dem med størst behov, så er der bag hver eneste hjemmehjælpstime og støttetime til et barn med handicap et behov. I SF har vi ikke et ønske om at begynde at fjerne hjælp, pleje og støtte fra en lang række borgere.

Der bør bruges flere penge på genoptræning, selvom det indebærer, at andre kommunale sundhedsområder (som for eksempel forebyggelse) får færre penge

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

God, nem og hurtig genoptræning er meget vigtig for mange borgere. Ikke mindst for ældre der har været udsat for et fald eller en blodprop. Vi synes ikke der skal spares på forebyggelsen, men det er stadigvæk relevant at se på hvor meget byrokrati og ledelseslag der er i kommunen.

Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Langt de fleste mennesker vil gerne have et job og der er i dag ganske skarp kontrol og opfølgning. Der er ikke brug flere regler og endnu lavere ydelser. Kommunen bør gøre mere for at samarbejde med virksomheder om tage et socialt ansvar, så det i endnu højere grad bliver plads til mennesker der er ramt af sygdom, er gået ned med stress eller har et handicap.

Jeg er parat til at betale mere i skat for at give en økonomisk indsprøjtning til ældreområdet.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Kun to kommuner bruger færre penge per indbygger end Aarhus. Samtidig er vores kommuneskat en af de laveste i Danmark. Der skal ansættes flere sygeplejersker og SOSU’er, så de ældre i højere grad kender dem, der kommer hos dem og der bliver mere tid til faglighed og nærvær. Også selvom det betyde en smule mere i skat.

Der skal spares på de kommunale budgetter, så grundskylden kan sættes ned

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Vi synes ikke at skattelettelser er en klog vej at gå i en tid hvor der er meget store behov i det aarhusianske velfærdssamfund og vi samtidig skal passe på vores natur og miljø.

Kommunen skal – på bekostning af andre områder - bruge flere penge på at sænke kommunens CO2-udledning

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Klimaforandringerne påvirker hele kloden og forårsager, at ekstreme vejrforhold, mere tørke, hedebølger, skybrud, oversvømmelser og jordskred bliver mere almindelige. Vi har i Aarhus udledt mange drivhusgasser og gør det fortsat og vi har derfor et stort ansvar for at bidrage til at mindske klimaforandringerne. Derfor arbejder vi aktivt med ambitionen om at Aarhus ikke udleder ... Læs mere

Flygtninge og indvandrere udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

I SF skelner vi ikke mellem mennesker på baggrund af deres tro eller hudfarve og mange flygtninge indvandre er en naturlig og konstruktiv del af Aarhus og deres lokalsamfund. Men vi stiller krav til alle om at deltage aktivt i samfundet og bidrage til en demokratisk og fredelig udvikling af Aarhus. Det er desværre et faktum, at der findes problemer med integrationen i Aarhus. A... Læs mere

Det er muligt at levere en betydeligt bedre ældrepleje uden at bruge flere penge

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

De ansatte i ældreplejen løber allerede for hurtigt i dag. Samtidig bliver der mange flere ældre i de kommende år. Derfor er det afgørende at vi ansætter flere medarbejdere i de kommende år, så de ældre får en ordentlig omsorg og pleje.

Letbanen i Aarhus skal udvides.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Det er allerede for længst besluttet at udvide letbanen til Brabrand og både staten og kommunen har afsat pengene. Skal der så udvides yderligere? Vi er i højere grad optaget af at sikre en god stabil busdrift hvor priserne ikke fortsætter med stige. Derfor er det helt afgørende, at letbaneøkonomien ikke er kædet sammen med den øvrige kollektive transport, så vi ikke betaler f... Læs mere

Der bør - på bekostning af andre kommunale områder - bruges flere penge til at øge antallet af ansatte i daginstitutionerne

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

I SF vil vi gerne hæve en af landets kommuneskatter en lille smule. Når vi synes der er brug for flere medarbejdere omkring vores børn, så er vores svar altså ikke som spørgsmålet kun giver mulighed for at besvare, at spare på andre områder. Vi må og kan ikke længere ignorere, at forskning siden 1940'erne påviser en tydelig, direkte sammenhæng mellem normering og børnenes læri... Læs mere

Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil forbedre serviceniveauet

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Vi har set alt for mange triste eksempler på private virksomheder der går konkurs og smider opgaven. Det har betydet at mange ældre ikke får ordentlig pleje i en periode og der komme mange nye medarbejdere ind i deres liv. Der findes dog også private aktører der bruger reglerne om fri-plejehjem til at lave solide og gode tilbud uden at trække en del af pengene ud til en ejerkre... Læs mere

Beskyttelse af grønne områder i kommunen bliver prioriteret for højt i forhold til nye erhvervs- og boligbyggerier

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Jeg synes det er omvendt. Vi har brug for steder hvor vi kan mødes og hvor vi kan komme ud i naturen. Naturen har også værdi i sig selv ligesom ren luft og drikkevand vi kan drikke direkte fra vandhanen er afgørende for hvordan vi har det.

Det er vigtigere at få renoveret kommunens eksisterende veje end at prioritere for eksempel nye cykelstier

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Det er vigtigt at have gode og velholdte cykelstier. Aarhus vokser og vokser og der er ganske enkelt ikke plads til at antallet af biler vokser med samme hastighed som nu.

Kommunen skal - på bekostning af andre kommunale områder - afsætte flere penge til at hjælpe langtidledige tilbage i job

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

De langtidsledige og de mennesker der hjælper dem har brug for færre regler og mere tillid. De er over 20.000 siders lovgivning der regulerer beskæftigelsesområdet og det er med til at ødelægge fagligheden hos de ansatte i jobcenteret. I SF vil vi sætte jobcenteret og de ledige fri til at finde et job fremfor at bruge pengene på kontrol.

Der skal - på bekostning af andre kommunale områder - bruges flere penge på idræts-området

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

I SF synes vi det er vigtigere at prioritere børn, ældre, socialt udsatte, mennesker med handicap samt klima og miljø.

Der skal - på bekostning af andre kommunale områder - afsættes flere penge til kunst og kultur som udstillinger og koncerter

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Ved de årlige budgetforhandlinger er der mange partier i Aarhus der konkurrer om at være dem der vil give flest penge til idræt, events og kultur. SF er ikke et af de partier. Vi synes der er er passende niveau i dag og vil hellere prioritere den borgernære velfærd.

Der bliver generelt bygget for tæt og for højt i den centrale del af Aarhus.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Vi skal have mindre glas, stål og beton. Flere steder med for stor tæthed og manglende lys skal ikke være virkeligheden i Aarhus. I stedet skal vi arbejde med flere grønne åndehuller og en by hvor der er rart at opholde sig. Derfor skal vi højere grad skabe plads til de mange nye tilflyttere der hvor der i dag er landbrug. Aarhus er gået så langt med fortætning, at balancen bør... Læs mere

Skolerne skal i højere grad hjælpe særligt udfordrede børn, også selvom det vil ske på bekostning af hjælpen til de øvrige elever

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Jeg er meget optaget af, at børns og unges psykiske sårbarhed bliver større, at flere får diagnoser, bliver depressive eller føler sig klemt af og i livet. Vi må og skal have vendt den udvikling og vi må og skal hjælpe børnene og familierne bedre og hurtigere. Men det må ikke blive på bekostning af flere børn i klasserne, dårligere forberedte lærere og skoler der forfalder og ... Læs mere

Flere af kommunens eksisterende P-pladser skal kun kunne bruges af el-biler

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Det er naturligt at i takt med at der kommer flere og flere el-biler og færre og færre benzin-biler, at der også bliver parkeringspladser til elbilerne.
CV

Politisk karriere (5)

Rådmand for Børn og Unge

2018-d.d.

Byrådsmedlem, Aarhus Kommune

2010-d.d.

Politisk leder for SF-Aarhus

2012-d.d.

Rådmand for Børn og Unge

2018-2021

Landsformand for SF Ungdom

2004-2005

Erhvervskarriere (4)

Rådmand for Børn og Unge

2018-d.d.

Social- og beskæftigelsesrådmand

2014-2017

Folkeskolelærer, Tovshøjskolen

2013-2014

Folkeskolelærer, Rosenvangskolen

2007-2013

Uddannelse (2)

Cand.pæd.soc, Aarhus Universitet, Pædagogisk Sociologi

2008-2013

Lærer, Aarhus Lærerseminarium

2003-2007

Kandidatens valgresultater
Personlige stemmer Partiet i alt
valgt ind
Kommunalvalg 2021

5490
Socialistisk Folkeparti
26439
valgt ind
Kommunalvalg 2017

7198
Socialistisk Folkeparti
17531
valgt ind
Kommunalvalg 2013

3989
Socialistisk Folkeparti
12159
valgt ind
Kommunalvalg 2021
Socialistisk Folkeparti
Personlige stemmer
5490
Partiet i alt
26439
valgt ind
Kommunalvalg 2017
Socialistisk Folkeparti
Personlige stemmer
7198
Partiet i alt
17531
valgt ind
Kommunalvalg 2013
Socialistisk Folkeparti
Personlige stemmer
3989
Partiet i alt
12159
Kandidatens mærkesager
Miljø og klima
Skole/dagtilbud for børn
Socialområdet
Sundhed
Ældre
Kandidaten på sociale medier

Andre kandidater i Aarhus

partibogstav a

Socialdemokratiet

261354-eb648fb4.jpeg
Jacob Bundsgaard Spidskandidat
partibogstav b

Radikale Venstre

13748-1cf3730c.jpeg
Rabih Azad-Ahmad Spidskandidat
partibogstav c

Det Konservative Folkeparti

149456-84a2a46e.jpeg
Steen Stavnsbo Spidskandidat
partibogstav d

Nye Borgerlige

281121-2a647b2d.jpeg
Henrik Arens Spidskandidat
partibogstav f

Socialistisk Folkeparti

227057-8f403c53.jpeg
Thomas Medom Hansen Spidskandidat
partibogstav g

Veganerpartiet

partibogstav h

Trivsel og Reel Borgerinddragelse

281716-7751e728.jpeg
Dorthe Borgkvist Spidskandidat
partibogstav i

Liberal Alliance

164707-5d5e7652.jpeg
Jakob Ulrich Rixen Spidskandidat
partibogstav k

Kristendemokraterne

227456-d9ebcc76.jpeg
Jens Jul Nielsen Spidskandidat