283442-d60baddf.jpeg
283442-d60baddf.jpeg
partibogstav i
Liberal Alliance

Lisa Perkins

Født 7/4/1991 - Gift - 4 børn - 8382 Hinnerup
Hjemmegående mor
Hvorfor bør man stemme på dig?
Man bør stemme på mig, hvis man oplever at mangle en politiker, der har børn og deres familier højest på listen, som befinder sig til højre for midten. Hvis man ønsker at styrke en indflydelse på højrefløjen, der kan fremme vilkårene, rammerne, friheden samt fokus på vores børn og deres familier. Man kan også stemme på mig, hvis man er tilhænger af, at få hurtigttænkende og stædig diversitet ind i tinget. Ikke fordi jeg er kvinde, men bl.a. fordi jeg er ung mor til 4, neurodivergent, ikke fremavlet af ungdomspartierne, ikke er akademiker, fordi mine mærkesager, desværre, skiller sig ud fra manges på højrefløjen og sidst, men måske slet ikke mindst, fordi jeg faktisk ikke har ambitioner om at blive magtfuld politiker. Men tværtimod kun gider at være det, fordi jeg er træt af magtfulde politikere, der har alt for stor indflydelse og magt over vores liv og tror, at alle deres personlige holdninger, skal laves om til lov, til stor skade og last for vores børn og deres familier.
Kandidatens svar på kandidattesten til Folketingsvalget

Oksekød bør pålægges en klimaafgift, således at et halvt kilo hakket oksekød bliver ti kroner dyrere.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Jeg har meget imod denne form for adfærdskontrol og detailstyring af danskernes co2 fordspor. Det er et meget kompliceret regnestykke, men når der stadig er så meget der kan gøres uden denne form for adfærdskontrol og symbollovgivning, skal vi starte der hvor der er størst effekt og som “rammer” alle på samme måde uden af indskrænke friheden hos den enkelte med økonomisk straf... Læs mere

De virksomheder, der udleder mest CO₂, skal betale mere i afgifter – også selvom det måtte koste danske arbejdspladser.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Folketinget bør afsætte midler målrettet et løft i løn- og arbejdsvilkår blandt udvalgte personalegrupper i sundhedssektoren.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Cigaretter bør pålægges en ekstra afgift på 20 kroner per pakke.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Danmark bør bruge to procent af BNP på forsvaret inden 2033.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Ulandsbistanden bør hæves.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Den økonomiske ulighed i det danske samfund bør mindskes.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Det burde ikke være et politisk mål, at mindske uligheden. Det bør udelukkende være et politisk mål, at gøre rammerne så gunstige, at vi som fælleskab, skal samle så få som muligt op, fordi vi har hjulpet så mange som muligt med at kunne selv. At vi har et fælles ønske om at tage os af de svage og sårbare er noget helt andet, end at have mål og ønske om en vis mængde økonom... Læs mere

Staten bør i højere grad kompensere danskerne for de stigende priser, som inflationen har medført.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

I stedet for at kompensere, burde staten lade danskerne betale mindre og færre afgifter til sig.

Det er nødvendigt at indføre brugerbetaling i ældreplejen for at sikre, at der er penge nok til det stigende antal ældre.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Jeg mener ikke at der skal være brugerbetaling for almindelig ældrepleje, men jeg mener dog stadig, at ældre skal have lov at tilkøbe ekstra-ydelser eller ekstra pleje for deres egne penge. Jeg køber ikke den med at det skulle danne A og B hold. Nogle ældre har et stort netværk af familie der kan supplere deres pleje. Andre har ikke. Man siger jo ikke af den grund, at famil... Læs mere

Der bør tilføres ekstra ressourcer til ældreplejen, selvom dette vil medføre, at andre velfærdsområder får færre ressourcer.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Vi skal lade pengene følge den ældre, således at de har mulighed for at vælge netop den pleje der er bedst for dem. At fremme og etablere dette, må godt koste penge, hvis det er nødvendigt.

Den danske udlændingepolitik er for stram.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Vi har alt for komplicerede og snørklede regler og det skal være langt nemmere end det er i dag, at immigrere til Danmark. Det burde være ret simpelt. Alle er velkomne, såfremt de kan forsørge sig selv og overholde landets love. Overholder man som udlænding ikke den danske lovgivning og begår grov kriminalitet, skal konsekvensen dog mødes hårdt og kontant med en udvisning... Læs mere

Det vil være en god idé at etablere et dansk asylmodtagecenter i Rwanda.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Indførelse af atomkraft i Danmark vil være et godt bidrag til den grønne omstilling.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Det er enormt sigende om effekten af vores kulturelle og politiske kræfter, at vi ikke er længere i processen med at få undersøgt muligheden for atomkraft i DK. Alt tyder på, at det kan være den bedste og hurtigste vej til grøn energi. Som vi lige nu oplever i vores egne hjem, kan vind og sol ikke stå alene som grønne energikilder. Det er ustabilt og med stigende behov for ... Læs mere

Danmark skal hurtigst muligt gøre sig totalt uafhængig af russisk gas og olie, også selvom det medfører øget brug af kul, som er mere klimaskadeligt.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Selvom vi har et vigtigt mål om at mindske konsekvenserne af klimaforandringerne i fremtiden, skal vi ikke bidrage til lidelse i nutiden, ved at handle med lande der forgriber sig mod mennesker, som Rusland gør idag. Vi må kigge os selv i spejlet og fremadrettet sætte os selv i bedre positioner, hvor vi både kan mindske vores bidrag til lidelse i nutiden og i fremtiden. Je... Læs mere

Der skal tilføres markant flere ressourcer til psykisk sårbare unge, selvom dette vil medføre, at andre velfærdsområder får færre ressourcer.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Jeg mener, at vi lige nu står i den situation at vi skubber en voksende regning foran os selv og vi vil producere stadigt flere psykisk sårbare unge, som potentielt bliver til ustabile voksne, hvis ikke vi får lavet en gennemtænkt og langsigtet plan for at imødekomme den problematik ordentligt og tidligt nok. Det er ikke længe siden, at der blev sendt flere ressourcer til sty... Læs mere

Der bør tilføres ekstra ressourcer til pasning af de mindste børn, selvom dette vil medføre, at andre velfærdsområder får færre ressourcer.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Pasningen af de mindste børn skal have et markant kvalitetsløft. Dette gøres dog ikke bedst ved tilførsel af ekstra økonomiske ressourcer til de offentlige insititutioner. Desværre. Var det så let var det dejligt, men det er forsøgt og det er ikke problemets kerne. Vi skal i stedet gøre vilkårene for private institutioner bedre og ikke kæmpe imod dem med ugunstige forhold o... Læs mere

Dele af SU’en på videregående uddannelser skal omdannes til lån for at sikre ressourcer til andre dele af uddannelsesområdet.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

SU’en som den er nu, er en rigtig dejlig tanke, men vi må nu engang se i øjnene at vi MÅ prioritere og anerkende at SU’en også har en bagside af medaljen. Vi kan ikke både beklage os over ikke at have ressourcer nok til fx vores børn og unge OG samtidig holde fast på, at de der bliver til nogle af de mest økonomisk velstillede i landet, nemlig de højtuddannede, ikke alene ska... Læs mere

Skolerne skal i højere grad hjælpe særligt udfordrede børn, også selvom det vil ske på bekostning af hjælpen til de øvrige elever.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Det må ikke ske på bekostning af de øvrige elever. Det ville være selvmål. Vi skal derimod få styr på hvordan vi griber børn an med særlige udfordringer som samfund. Vi skal ikke spare på den korte bane, for så at lade det koste os dyrt på den lange bane. Som er det vi gør idag. Der skal laves en ordentlig og sammenhængende plan for specialskoler, psykiatrien, skolernes in... Læs mere

Det offentlige bruger i dag for mange penge på at hjælpe mennesker, der godt kunne klare sig selv, og for få penge på mennesker, der virkelig har brug for hjælp.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Den såkaldte Arne-pension, der giver mulighed for tidligere pension, skal bibeholdes, selvom der er mangel på arbejdskraft.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Jeg går meget ind for, at vi tager os ordentligt af de der bliver nedslidt eller på anden vis ikke kan klare sig selv. Jeg vil også gerne være med til at kigge på, hvordan vi gør det. Men jeg kan ikke støtte en ordning, der er så rigidt fokuseret på antal arbejdsår, at det tydeligt slet ikke handler om personens behov for tilbagetrækning, men ligesom bliver et facit for hvor... Læs mere

Der har været alt for meget fokus på Mette Frederiksens håndtering af Mink-sagen – under omstændighederne gjorde hun det rigtige.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Man kan sagtens legitimt mene at Mette under omstændighederne, tog den rigtige beslutning om at Minkene skulle slagtes. Det der imidlertidig er vigtigt at få snakket om, og skåret ud i pap, det er hvor og hvornår grænsen går for magthavere, i forhold til transparens, åbenhed, lovlydighed, ansvar og ansvarsfralæggelse, samt hvad konsekvenserne skal være i forbindelse med “ov... Læs mere

Det bør undersøges, om Mette Frederiksen kan stilles for en rigsret som konsekvens af hendes håndtering af Mink-sagen.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Hvis coronasmitten stiger markant til vinter, skal samfundet holdes mest muligt åbent, også selvom det kan koste menneskeliv.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Menneskeliv bliver mistet hver eneste vinter, sommer, forår og efterår, på grund af ting der kunne være undgået, hvis vi bare gjorde dit eller dat. Vi må ikke misbruge vores fælles villighed til at gå på kompromis med “normalen” og friheden, for at redde mange fra særligt farlige situationer, til at redde få fra farlige situationer. Det kan for nogle lyde kynisk, men jeg me... Læs mere

Hvis coronasmitten stiger markant til vinter, skal regelmæssige tests være et krav for de uvaccinerede personer i Danmark.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Det vanvid skal ikke gentages.

Der skal oprettes flere urørte naturnationalparker i Østjylland med vilde store dyr som heste og køer.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Der skal bygges en Kattegatbro over Samsø.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Det skal være lettere for kommunerne at give tilladelse til solceller og vindmøller, selvom det mange gange bliver mødt af kritik fra lokalbefolkningen.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Flere videregående uddannelser i Aarhus skal flyttes til andre mindre provinsbyer for eksempel Randers eller Horsens.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Motorvej E45 skal udvides til seks spor på strækningen mellem Aarhus Nord og Randers.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Folketinget skal afsætte penge til at klimasikre udsatte kyst- og havnebyer som Randers, Grenaa, Aarhus og Horsens.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

CV

Erhvervskarriere (1)

Hjemmegående mor til 4

2016-d.d.

Uddannelse (2)

Ikke færdiggjort, CBS, International Business i Asien, kinesisk

2014-2016

Student, Gammel Hellerup Gymnasium, Matematik og samfundsfag

2008-2011

Kandidatens valgresultater
Personlige stemmer Partiet i alt
Folketingsvalg 2022

182
Liberal Alliance
49476
Regionsrådsvalg 2021

86
Liberal Alliance
12138
Kommunalvalg 2021

44
Liberal Alliance
239
Folketingsvalg 2022
Liberal Alliance
Personlige stemmer
182
Partiet i alt
49476
Regionsrådsvalg 2021
Liberal Alliance
Personlige stemmer
86
Partiet i alt
12138
Kommunalvalg 2021
Liberal Alliance
Personlige stemmer
44
Partiet i alt
239