260702-0418a0cd.jpeg
260702-0418a0cd.jpeg
partibogstav a
Socialdemokratiet
Eva Borchorst Mejnertz
Født 30/7/1980 - Gift - 3 børn - 8270 Højbjerg
Gymnasielærer i samfundsfag, engelsk og innovation
Hvorfor bør man stemme på dig?
FAMILIE- & BØRNEVELFÆRD: Vi lever i dag i et hurtigt samfund. Alt for mange halser for at følge med. Kæmper med stress, ensomhed, sårbarhed og depression. Jeg vil sikre modstandskraften og gode venskaber i barndommen og løbende. Sørge for rettidig omhu, nærhed og omsorg i livets faser. Det kræver, at vi lytter og inddrager. Jeg kæmper for tidlige indsatser, trivsel, familie/børnevelfærd og for at give børnene, de unge, mennesker med handicap og deres forældre en vigtig stemme i Aarhus. KLIMA & GRØN OMSTILLING NU: Social og miljømæssig bæredygtighed skal være en forudsætning. For miljøets og for børnene og de unges fremtids skyld. Den grønne omstilling er vigtig for vores sundhed og velvære. Det handler om luften vi indånder, vores drikkevand og NATUR. FÆLLESSKABER & FOLKESKOLE: Jeg vil styrke folkeskolen, kvaliteten og fællesskabet. Undervisningsmiljøet skal i top. Det gælder indeklima, sundhed og trivsel. To-lærer ordninger, specialundervisning og mindre klasser er vigtige skridt.
Kandidatens svar på kandidattesten til Kommunalvalget

Kommunen skal - på bekostning af andre kommunale områder - bruge flere penge på at styrke integrationen af flygtninge og indvandrere

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Der skal - på bekostning af andre kommunale områder - bruges flere penge på at hjælpe socialt udsatte grupper

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Der skal spares på de kommunale budgetter, så kommuneskatten kan sættes ned

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Aarhus Festuge er blevet for finkulturel.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kommunen bør – på bekostning af andre områder – afsætte flere penge til at sikre mere fysisk aktivitet blandt borgerne

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Aarhus Byråd underprioriterer generelt oplandet.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kommunen bruger i dag for mange penge på at hjælpe mennesker, der godt kunne klare sig selv og for få penge på mennesker, der virkelig har brug for hjælp

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Der bør bruges flere penge på genoptræning, selvom det indebærer, at andre kommunale sundhedsområder (som for eksempel forebyggelse) får færre penge

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Jeg er parat til at betale mere i skat for at give en økonomisk indsprøjtning til ældreområdet.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Der skal spares på de kommunale budgetter, så grundskylden kan sættes ned

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kommunen skal – på bekostning af andre områder - bruge flere penge på at sænke kommunens CO2-udledning

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Flygtninge og indvandrere udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Det er muligt at levere en betydeligt bedre ældrepleje uden at bruge flere penge

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Letbanen i Aarhus skal udvides.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Der bør - på bekostning af andre kommunale områder - bruges flere penge til at øge antallet af ansatte i daginstitutionerne

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil forbedre serviceniveauet

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Beskyttelse af grønne områder i kommunen bliver prioriteret for højt i forhold til nye erhvervs- og boligbyggerier

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Det er vigtigere at få renoveret kommunens eksisterende veje end at prioritere nye cykelstier

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kommunen skal - på bekostning af andre kommunale områder - afsætte flere penge til at hjælpe langtidledige tilbage i job

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Der skal - på bekostning af andre kommunale områder - bruges flere penge på idræts-området

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Der skal - på bekostning af andre kommunale områder - afsættes flere penge til kunst og kultur som udstillinger og koncerter

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Der bliver generelt bygget for tæt og for højt i den centrale del af Aarhus.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Skolerne skal i højere grad hjælpe særligt udfordrede børn, også selvom det vil ske på bekostning af hjælpen til de øvrige elever

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Flere af kommunens eksisterende P-pladser skal kun kunne bruges af el-biler

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

CV

Politisk karriere (11)

Byrådsmedlem, Aarhus Kommune

2020-d.d.

Næstforkvinde for Bæredygtighedsudvalget

2017-d.d.

Forkvinde for Børn og Unge-udvalget

2017-d.d.

Medlem af udvalget for Sundhedsfremme 0-100 år

2020-2021

Medlem af Udvalget for mindre psykisk sårbarhed

2019-2021

Koordinator i ENVE - udvalget for miljø, klimaforandringer og energi (EU)

2019-2020

Medlem af SEDEC - udvalget for arbejdsmarkedspolitik, uddannelse, beskæftigelse, forskning og kultur

2019-2020

Suppleant til EU kongressens plenarforsamling og Europarådets Current affairs committee

2019-2020

Medlem af KL's Internationale udvalg

2019-2020

Medlem af Udvalget for frivillighed og samskabelse

2017-2019

Medlem af KL's Miljø og Forsyningsudvalg

2017-2019

Erhvervskarriere (3)

Lektor/gymnasielærer i samfundsfag, innovation og engelsk, Aarhus Katedralskole

2009-d.d.

Daglig leder og projektleder på MatchPoints, Canadian Studies Center og Aarhus Universitet

2007-2009

International assistent, Internationalt sekretariat, Aarhus Universitet

2003-2007

Uddannelse (10)

, Syddansk Universitet, Master i Gymnasieledelse og didaktik

2015-d.d.

Cand. Mag, Aarhus Universitet, Samfundsfag og engelsk

2003-2009

Studieophold, Fudan University i Shanghai

2006-2006

Udvekslingsophold, Solvay Business School/Université Libre de Bruxelles

2004-2004

Studieophold, Charles University/University of Bologna, Leadership and community development

2003-2003

Bachelor i Statskundskab, Aarhus Universitet, Ækvivaleringsuddannelse

2002-2003

Bachelor med joint honours, McGill University, Montreal, Canada, Sociologi, politik og økonomi

2000-2002

International Baccalaureate, Lester B. Pearson United World College of the Pacific, Diploma programme

1997-1999

1. g, Viby Gymnasium og HF

1996-1997

Folkeskolens afgangseksamen, Beder Skole

1986-1996

Kandidatens valgresultater
Personlige stemmer Partiet i alt
valgt ind
Kommunalvalg 2021

2130
Socialdemokratiet
55295
valgt ind
Kommunalvalg 2021
Socialdemokratiet
Personlige stemmer
2130
Partiet i alt
55295
Kandidatens mærkesager
Miljø og klima
Skole/dagtilbud for børn
Socialområdet
Sundhed
Ældre
Kandidaten på sociale medier

Andre kandidater i Aarhus

partibogstav a

Socialdemokratiet

261354-eb648fb4.jpeg
Jacob Bundsgaard Spidskandidat
partibogstav b

Radikale Venstre

13748-1cf3730c.jpeg
Rabih Azad-Ahmad Spidskandidat
partibogstav c

Det Konservative Folkeparti

149456-84a2a46e.jpeg
Steen Stavnsbo Spidskandidat
partibogstav d

Nye Borgerlige

281121-2a647b2d.jpeg
Henrik Arens Spidskandidat
partibogstav f

Socialistisk Folkeparti

227057-8f403c53.jpeg
Thomas Medom Hansen Spidskandidat
partibogstav g

Veganerpartiet

partibogstav h

Trivsel og Reel Borgerinddragelse

281716-7751e728.jpeg
Dorthe Borgkvist Spidskandidat
partibogstav i

Liberal Alliance

164707-5d5e7652.jpeg
Jakob Ulrich Rixen Spidskandidat
partibogstav k

Kristendemokraterne

227456-d9ebcc76.jpeg
Jens Jul Nielsen Spidskandidat
partibogstav n

Kommunisterne

280724-776599a1.jpeg
Martin Christensen Spidskandidat
partibogstav o

Dansk Folkeparti

164323-74fee14b.jpeg
Jakob Søgaard Clausen Spidskandidat