227565-e46dba1f.jpeg
227565-e46dba1f.jpeg
partibogstav f
Socialistisk Folkeparti
Liv Gro Jensen
Født 21/9/1981 - Ikke oplyst - 3 børn - 8530 Hjortshøj
Projektleder
Hvorfor bør man stemme på dig?
Jeg er mor til 3. Og det er præcist min ansvarsfølelse for dem - og for resten af verdens børn - der har ført mig ind i politik. Jeg vil så gerne gøre alt, hvad der står i min magt for at sikre en planet og en mangfoldig, vild natur til vores efterkommere. Og det igennem at gå forrest med SF Aarhus i at revolutionere Aarhus henimod at blive en reelt CO2 neutral og naturrig kommune. Og der skal ærligt talt en revolution til. Vi gør en del i Aarhus for både klima og natur, men slet slet ikke nok. Det skal prioriteres langt højere. Jeg er også optaget af at udvikle et Aarhus fyldt af mangfoldighed og stærke fællesskaber for alle. Alle børn skal have de samme muligheder. Alle skal føle sig trygge ved at gå på gaden med sin kæreste i hånden, også selvom man er to af samme køn. Og alle skal kunne regne med hjælp, hvis man pludselig står i en livskrise og fx mister sit hjem, sit arbejde, bliver syg. Der skal være plads til alle i Aarhus
Kandidatens svar på kandidattesten til Kommunalvalget

Kommunen skal - på bekostning af andre kommunale områder - bruge flere penge på at styrke integrationen af flygtninge og indvandrere

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Der skal - på bekostning af andre kommunale områder - bruges flere penge på at hjælpe socialt udsatte grupper

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Der skal være plads til alle i Aarhus, og det er bestemt en opgave og et ansvar for os som kommune at tage vare på alle aarhusianeres sundhed og trivsel. Og endnu mere hvis det er mennesker i udsatte positioner.

Der skal spares på de kommunale budgetter, så kommuneskatten kan sættes ned

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

De kommunale budgetter er allerede skåret så langt ind til benet på en række områder, at der ikke kan eller skal spares mere. Tværtimod. Velfærd for alle aarhusianere er en prioritet for os. Ikke skattelettelser.

Aarhus Festuge er blevet for finkulturel.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Jeg holder af festugens mangfoldighed. Jeg synes, der er noget for de fleste.

Kommunen bør – på bekostning af andre områder – afsætte flere penge til at sikre mere fysisk aktivitet blandt borgerne

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Vi ser meget gerne at flere transporterer sig rundt i Aarhus kommune på cykel, gåben eller tilsvarende. Herudover har vi allerede mange tilbud til fysisk aktivitet i vores kommune.

Aarhus Byråd underprioriterer generelt oplandet.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Der sker virkelig meget i både Aarhus by og opland. Der kan være en tendens til at tale meget om Aarhus som by, men i det samlede byrådsarbejde, mener jeg, at fokus er relativt ligeligt fordel.

Kommunen bruger i dag for mange penge på at hjælpe mennesker, der godt kunne klare sig selv og for få penge på mennesker, der virkelig har brug for hjælp

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Der bør bruges flere penge på genoptræning, selvom det indebærer, at andre kommunale sundhedsområder (som for eksempel forebyggelse) får færre penge

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Jeg er parat til at betale mere i skat for at give en økonomisk indsprøjtning til ældreområdet.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Der skal spares på de kommunale budgetter, så grundskylden kan sættes ned

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

De kommunale budgetter er allerede skåret så langt ind til benet på en række områder, at der ikke skal spares mere. Tværtimod. Velfærd for alle aarhusianere er en prioritet for os. Ikke skattelettelser/nedsat grundskyld.

Kommunen skal – på bekostning af andre områder - bruge flere penge på at sænke kommunens CO2-udledning

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Vi er som kommune forpligtet på at sænke udledningen af CO2. Både af parisaftalen, kommunale klimamål og andet. Men også moralsk. Os danskere er nogle af de mest udledende i verdenen. Det skal vi for det første ændre på, og vi skal som minimum rydde op efter os selv og vores udledning. Derfor skal det være en høj prioritet at sænke CO2 udledningen og blive reelt CO2 neutrale ... Læs mere

Flygtninge og indvandrere udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Alle mennesker er en ressource.

Det er muligt at levere en betydeligt bedre ældrepleje uden at bruge flere penge

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Letbanen i Aarhus skal udvides.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Ja letbanen skal udvides, hvor det giver mening. BRT kan supplere som løsning, hvor det er for gennemgribende at etablere letbane.

Der bør - på bekostning af andre kommunale områder - bruges flere penge til at øge antallet af ansatte i daginstitutionerne

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Det er så vigtigt, at der er ro på og voksne nok til børnene i vores daginstitutioner. Det er vigtigt for børnenes udvikling og trivsel, og det er vigtigt for medarbejdernes arbejdsmiljø. Vi skal stoppe med at betragte investeringer i børneliv kun som udgifter. Det er virkelig en god investering - både menneskeligt og økonomisk at give alle aarhusianske børn en rigtig god og tr... Læs mere

Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil forbedre serviceniveauet

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Beskyttelse af grønne områder i kommunen bliver prioriteret for højt i forhold til nye erhvervs- og boligbyggerier

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Slet ikke. Nærmere omvendt. I byggeri efter byggeri nedprioriteres det grønne og sikring af kvaliteten af naturen. Det vil vi ikke være med til. Der skal være plads til natur og grønne åndehuller i Aarhus. Og flere steder kan vi også blive meget meget bedre til at få grønt med på tage og fascader.

Det er vigtigere at få renoveret kommunens eksisterende veje end at prioritere for eksempel nye cykelstier

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Forbedringer og udbygninger af vores cykelstier er absolut afgørende. For hver enkelt cyklists sundhed og trivsel, men også ift at bekæmpe klimaudfordringerne, forurening og trængsel. Omvendt giver nye veje, flere biler. Og det har vi bestemt ikke brug for.

Kommunen skal - på bekostning af andre kommunale områder - afsætte flere penge til at hjælpe langtidledige tilbage i job

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Det giver rigtig god mening, både for hver enkelt langtidsledig, den langtidslediges pårørende og samfundet generelt, at så mange som muligt er i arbejdet. Derfor er det en klog investering, både menneskeligt og økonomisk, at arbejde for at få langtidsledige i arbejde eller uddannet på ny.

Der skal - på bekostning af andre kommunale områder - bruges flere penge på idræts-området

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Der skal - på bekostning af andre kommunale områder - afsættes flere penge til kunst og kultur som udstillinger og koncerter

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Kunst og kultur er vigtigt. Og vi har heldigvis masser af kulturelle tilbud. Men en styrkelse af kulturen, bør ikke ske på bekostning af velfærd, klima og natur.

Der bliver generelt bygget for tæt og for højt i den centrale del af Aarhus.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Fortætning og høje byggerier kan give værdi bl.a. i forhold til bæredygtighed og plads til flere billige (almene boliger). Men det er vigtigt, at det sker ud fra en overvejelse af, hvad det giver mening i hver enkelt område. Og der skal være en balance, så for meget ikke bliver tæt og højt. Og den balance er vi ved at miste, fordi der fortættes for ukritisk. I SF tager vi sti... Læs mere

Skolerne skal i højere grad hjælpe særligt udfordrede børn, også selvom det vil ske på bekostning af hjælpen til de øvrige elever

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Skolen skal hjælpe udfordrede børn, som de også gør på nuværende tidspunkt. Men det skal ikke have omkostninger for andre elever, så det handler om balance og tilstrækkelige lærer/pædagogressourcer. Og om at hvert barn får det bedste skoletilbud for lige netop dem.

Flere af kommunens eksisterende P-pladser skal kun kunne bruges af el-biler

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

I SF ser vi helst, at de fossile biler udfases, og at de biler, der er - primært i Aarhus by - skal være elbiler. Det kræver, at vi prioriterer elbiler først. Bl.a. i form af gode parkeringsforhold.
CV

Politisk karriere (8)

Byrådsmedlem, Aarhus Kommune

2018-d.d.

Bestyrelsesmedlem AffaldVarme

2020-d.d.

Forperson for Social- og beskæftigelsesudvalget

2020-d.d.

Medlem af Teknisk Udvalg

2020-d.d.

Byrådsmedlem

2020-d.d.

Forperson for Social- og beskæftigelsesudvalget

2018-2020

Medlem af teknisk Udvalg

2018-2020

Medlem af kulturudvalget

2018-2019

Erhvervskarriere (4)

Bæredygtighedsaktivist og fællesskabsambassadør, Tækker

2019-2020

Projektleder, Projekt Udenfor

2018-2019

Konsulent, YoungMinds

2017-2018

Projektleder, Norddjurs Kommune, Socialområdet

2009-2017

Uddannelse (3)

Diplom, COK, Project Management

2014-2014

Diplom, Probana Business School, Ledelse

2013-2014

Cand. mag, Aalborg Universitet, Kommunikation

2001-2007

Kandidatens valgresultater
Personlige stemmer Partiet i alt
valgt ind
Kommunalvalg 2021

3925
Socialistisk Folkeparti
26439
valgt ind
Kommunalvalg 2021
Socialistisk Folkeparti
Personlige stemmer
3925
Partiet i alt
26439
Kandidatens mærkesager
Beskæftigelse/arbejdsmarked
Miljø og klima
Skole/dagtilbud for børn
Socialområdet
Trafik
Kandidaten på sociale medier

Andre kandidater i Aarhus

partibogstav a

Socialdemokratiet

261354-eb648fb4.jpeg
Jacob Bundsgaard Spidskandidat
partibogstav b

Radikale Venstre

13748-1cf3730c.jpeg
Rabih Azad-Ahmad Spidskandidat
partibogstav c

Det Konservative Folkeparti

149456-84a2a46e.jpeg
Steen Stavnsbo Spidskandidat
partibogstav d

Nye Borgerlige

281121-2a647b2d.jpeg
Henrik Arens Spidskandidat
partibogstav f

Socialistisk Folkeparti

227057-8f403c53.jpeg
Thomas Medom Hansen Spidskandidat
partibogstav g

Veganerpartiet

partibogstav h

Trivsel og Reel Borgerinddragelse

281716-7751e728.jpeg
Dorthe Borgkvist Spidskandidat
partibogstav i

Liberal Alliance

164707-5d5e7652.jpeg
Jakob Ulrich Rixen Spidskandidat
partibogstav k

Kristendemokraterne

227456-d9ebcc76.jpeg
Jens Jul Nielsen Spidskandidat
partibogstav n

Kommunisterne

280724-776599a1.jpeg
Martin Christensen Spidskandidat
partibogstav o

Dansk Folkeparti

164323-74fee14b.jpeg
Jakob Søgaard Clausen Spidskandidat