283426-dced0cb0.jpeg
283426-dced0cb0.jpeg
partibogstav f
Socialistisk Folkeparti

Søren Lahn Sloth

Født 5/4/1990 - Samboende men ikke gift - Ingen børn - 8382 Hinnerup
Musikskolelærer
Hvorfor bør man stemme på dig?
Hvis du gerne vil kæmpe mod klimakrisen og samtidigt gerne vil beholde vores velfærd, så overvej at stemme på mig. Hvis du ønsker dig en politiker, der gør sit hjemmearbejde og sætter sig ind i de ting, han udtaler sig om, så stem trygt på mig. Hvis du gerne vil repræsenteres af en politiker, der kender Østjylland, så kan du stemme på mig. Hvis du er i tvivl, men overvejer at stemme på mig, så er du mere end velkommen til at skrive til mig på email eller gennem min facebookside www.facebook.com/stemforsoren Jeg svarer meget gerne. For afslutningsvis at fortælle lidt om mig selv, så er jeg 32 år og bor i Favrskov kommune sammen med min kæreste. Jeg er musikskolelærer og bruger min arbejdstid på at undervise elever i folkeskolen. Mine mærkesager er: Klima Børn/skole Kultur Jeg er overbevist om, at det bedste samfund et et, hvor vi hjælper dem, der har det sværest, og tager mindre hensyn til ophobningen af personlig rigdom hos dem, der har mest.
Kandidatens svar på kandidattesten til Folketingsvalget

Oksekød bør pålægges en klimaafgift, således at et halvt kilo hakket oksekød bliver ti kroner dyrere.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Jeg mener grundlæggende, at vi bør motivere hinanden til at spise mindre kød for at hjælpe klimaet, og normalt er prisregulering den mest effektive måde at påvirke forbrugervaner på. Oven i den nuværende inflation, er jeg dog ikke sikker på, om en yderligere klimaafgift ikke risikerer at ramme socialt skævt.

De virksomheder, der udleder mest CO₂, skal betale mere i afgifter – også selvom det måtte koste danske arbejdspladser.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Udlederen skal betale. Samtidigt ser jeg ikke nødvendigvis noget galt i, at vi hjælper danske virksomheder med at omstille deres produktion gennem en statsstøtte. På den måde kan vi godt beholde de danske arbejdspladser OG sætte udgifter på CO2-udledning.

Folketinget bør afsætte midler målrettet et løft i løn- og arbejdsvilkår blandt udvalgte personalegrupper i sundhedssektoren.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Alt for store dele af det offentlige arbejdsmarked har et stort efterslæb når det kommer til løn. Jeg mener vi skal tage et opgør med tjenestemandsreformen fra 1969 – og derudover sætte et milliardbeløb af til mere løn for kernen af de ansatte i vores velfærd.

Cigaretter bør pålægges en ekstra afgift på 20 kroner per pakke.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Det virker at sætte prisen op, og cigaretter er ikke en essentiel vare.

Danmark bør bruge to procent af BNP på forsvaret inden 2033.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

En aftale er en aftale, og når vi gerne vil være med i NATO (Det vil jeg i hvert fald gerne), så må vi jo også overholde de betingelser, som der er for medlemsskab. Det være sagt, så kan vi godt optrappe vores forsvarsudgifter på sådan en måde, at vi når målet i 2033. De investeringer, der skal laves, skal uanset hvad implementeres langsomt og grundigt, så vi bruger pengene me... Læs mere

Ulandsbistanden bør hæves.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Kampen mod global ulighed er både moralsk og en fornuftig sikkerhedspolitik. Desuden rammer klimakrisen meget hårdt i dele af verden, der ikke har bidraget så meget til klimakrisen, som vi har. Dem bør vi hjælpe.

Den økonomiske ulighed i det danske samfund bør mindskes.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Jeg mener, at alle grundlæggende bør få de samme chancer i livet. Økonomisk ulighed er enormt afgørende for, hvilke odds vi har for et godt liv, og derfor bør vi som samfund gøre alt hvad vi kan, for at formindsket uligheden. Jeg mener at vi skal bruge en formueskat til eksempelvis at hjælpe sårbare børn og unge, så fremtidens generationer kommer lige godt fra start, uanset o... Læs mere

Staten bør i højere grad kompensere danskerne for de stigende priser, som inflationen har medført.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Stigende priser på alt fra energi til fødevarer er et reelt problem for landets fattigste. I en situation med inflation skal man prioritere skarpt, hvor mange penge man sender ud i samfundet, men jeg mener NETOP, at det er dem, der har mindst, vi skal prioritere at hjælpe. Jeg mener yderligere, at overførselsindkomster som f.eks. SU og kontanthjælp bør blive automatisk infl... Læs mere

Det er nødvendigt at indføre brugerbetaling i ældreplejen for at sikre, at der er penge nok til det stigende antal ældre.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Det må under ingen omstændigheder være størrelsen af ens bankkonto, der afgører, om man får en ordentlig behandling i ældreplejen. Jeg vil ikke være med til brugerbetaling. Tværtimod vil jeg insistere på, at vi tilfører midler nok i ældreplejen til, at det ikke bliver nødvendigt. Samtidigt ser jeg gerne indførsel af faste teams i ældreplejen. Det sikrer, at der ikke kommer n... Læs mere

Der bør tilføres ekstra ressourcer til ældreplejen, selvom dette vil medføre, at andre velfærdsområder får færre ressourcer.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

En ordentlig ældrepleje, hvor man kan blive gammel med værdighed, er i min mening helt nødvendig. Med faste teams i ældreplejen kan vi både give de ældre en bedre oplevelse, fordi de ikke skal møde store mængde nye plejere, men vi kan også nedsætte behovet for dokumentation. Når det er den samme plejer, der kommer igen, behøver man ikke dokumentere lige så meget for, at den næ... Læs mere

Den danske udlændingepolitik er for stram.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Vi skal stoppe med at sende udlændinge hjem til steder, der ikke er sikre. Jeg forstår ikke hvordan regeringen ikke har opdaget, at Syrien ikke er sikkert. Jeg mener at vores Danmarks opførsel overfor tilkomne udlændinge har mistet al empati, og handler mere om, hvordan vi kan holde folk ude, end hvad vi kan gøre for dem, der er kommet hertil. Vi har så mange politikere, der... Læs mere

Det vil være en god idé at etablere et dansk asylmodtagecenter i Rwanda.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Hvis jeg skal start med at sige det pæneste, jeg kan, om forslaget, så er det, at jeg gerne så, at man kunne søge asyl uden at skulle krydse middelhavet. For mange flygtninge drukner på rejsen, og det er en tragedie. Når det så er sagt, så er Rwanda ikke løsningen! Danmark skal ikke betale menneskerettighedsfjendske regimer for at huse flygtninge. Jeg synes vi i det hele tag... Læs mere

Indførelse af atomkraft i Danmark vil være et godt bidrag til den grønne omstilling.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Atomkraft er grøn lige så grøn som vindkraft, når det kommer til CO2 udledning. MEN! For det første tager det så lang tid at bygge en reaktor og infrastrukturen omkring, at vi ikke ville have atomkraft klar i landet før lang tid efter, at vi skal være 100% CO2-neutral. Det er for sent. For det andet er vindenergi meget billigere end atomkraft. For det tredje er det blevet ty... Læs mere

Danmark skal hurtigst muligt gøre sig totalt uafhængig af russisk gas og olie, også selvom det medfører øget brug af kul, som er mere klimaskadeligt.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Jeg mener at vi skal sætte så meget gang i vores grønne omstilling, at vi slet får brug for at øge forbruget af fossile brændstoffer. Russisk gas skal udfases gennem en solidarisk ordning i EU. Vi skal generelt gøre os helt fri af Putin – og andre olie- og gasproducerende landes despoter.

Der skal tilføres markant flere ressourcer til psykisk sårbare unge, selvom dette vil medføre, at andre velfærdsområder får færre ressourcer.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Vi ser i dag en krise i unge menneskers trivsel og psykiske helbred. Jeg mener vi som samfund er forpligtede til at hjælpe. Og så mener jeg faktisk, at det er en investering, der i høj grad betaler sig selv. For eksempel: Når man i dag bliver ramt af psykisk sygdom, så er ventetiden på behandling mange steder så høj, at man risikerer at få det meget, meget værre. Det koster s... Læs mere

Der bør tilføres ekstra ressourcer til pasning af de mindste børn, selvom dette vil medføre, at andre velfærdsområder får færre ressourcer.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Jeg er stolt over, at vi i SF allerede har fået indført minimumsnormeringer i daginstitutionerne. Vi skal fortsætte med flere tiltag, der garanterer, at vores børn får de daginstitutioner, som de har brug for. Her tænker jeg særligt, at vi skal gøre mere for at få nok uddannede pædagoger.

Dele af SU’en på videregående uddannelser skal omdannes til lån for at sikre ressourcer til andre dele af uddannelsesområdet.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Jeg er stolt af at bo i et land, hvor et ungt menneskes økonomiske baggrund ikke påvirker deres mulighed for eller motivation til at tage en uddannelse. Det har længe været et borgerligt ønske at fjerne så meget af SU'en som muligt, men jeg er ikke enig. Jeg har været udvekslingsstuderende, og jeg har set med egne øjne, hvordan det påvirker studerende, at de bliver nødt til a... Læs mere

Skolerne skal i højere grad hjælpe særligt udfordrede børn, også selvom det vil ske på bekostning af hjælpen til de øvrige elever.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Spørgsmålet er faktisk dårligt stillet. Det at hjælpe særligt udfordrede børn er til fordel for alle børn. Det er noget jeg ved, da jeg i store dele af mit arbejdsliv netop har stået i folkeskolen. Udfordringen med støtte til særligt udfordrede børn er en, jeg kender rigtig godt. Hvis ikke vi hjælper dem, der har det sværest, så går det ud over alle børnene.

Det offentlige bruger i dag for mange penge på at hjælpe mennesker, der godt kunne klare sig selv, og for få penge på mennesker, der virkelig har brug for hjælp.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Jeg mener vi skal have en god velfærd, et godt socialt sikkerhedsnet og et mere lige Danmark. Det er til gavn for alle. Vores velfærd i dag er stærkt udfordret af mange års besparelser, og flere på flere områder er den ved at knække. Jeg mener vi skal prioritere vores velfærd højere. Samtidigt skal vi slå hårdere ned på skattely og regulere finanssektoren, så samfundets rige... Læs mere

Den såkaldte Arne-pension, der giver mulighed for tidligere pension, skal bibeholdes, selvom der er mangel på arbejdskraft.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Hvis man er syg eller nedslidt, så skal man ikke gå på arbejde. Manglen på arbejdskraft bør i stedet løses ved at gøre en indsats for at få de 70.000 unge der ikke har uddannelse eller job, de 20.000 psykisk sårbare, de og 49.000 med handicap der gerne vil bidrage samt de 20.000 ledige seniorer, i arbejde.

Der har været alt for meget fokus på Mette Frederiksens håndtering af Mink-sagen – under omstændighederne gjorde hun det rigtige.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Jeg har brugt meget tid på at læse minkrapporten. I min vurdering af rapporten, er det tydeligt at Mette Frederiksen begik en slem fejl, men i en grad der hører under simpel uagtsomhed, og ikke grov uagtsomhed eller forsættelighed, som mange oppositionspolitikere påstår. Den hårde tone, der er omkring Mette Frederiksens person, er mine øjne skinger og overdrevet. Jeg synes d... Læs mere

Det bør undersøges, om Mette Frederiksen kan stilles for en rigsret som konsekvens af hendes håndtering af Mink-sagen.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Det lyder jo godt med "en uafhængig advokatundersøgelse".. Uafhængig, fordi dem, der laver undersøgelsen ikke skal kunne presses af regeringen. Advokater, fordi vi gerne ser, at de også har en juridisk viden.. Det er bare lige netop det, vi allerede har fået med minkkommissionens rapport. Medlemmerne var en landsdommer, en professor og en advokat. Udspørgeren var endnu en ad... Læs mere

Hvis coronasmitten stiger markant til vinter, skal samfundet holdes mest muligt åbent, også selvom det kan koste menneskeliv.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Vaccinerne virker og de mildere varianter vil næppe skabe en ny markant stigning i smitte. Men de sidste par års pandemi viser også, at strategien måske skal ændres og tilpasses, hvis virusvarianterne muterer og befolkningen igen bliver mere syg

Hvis coronasmitten stiger markant til vinter, skal regelmæssige tests være et krav for de uvaccinerede personer i Danmark.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Sådan som det er nu, kan vi se at vaccinerne virker, og behovet for strengere restriktioner er ikke tilstede, selvom corona stadig kan være en meget hård sygdom for dem, der bliver ramt af slemme senfølger. Lige nu siger videnskaben, at det er usandsynligt, at nye varianter vil skabe hårdere sygdomsforløb. Hvis det alligevel går hen og sker, så kan vi diskutere, hvad den mest... Læs mere

Der skal oprettes flere urørte naturnationalparker i Østjylland med vilde store dyr som heste og køer.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Vi har brug for langt mere urørt natur i Danmark, hvis vi skal have nogen chance for at modvirke biodiversitetskrisen. Nogle mennesker er blevet meget oprørte over, at eksempelvis køer har set tynde ud om vinteren. Det er ikke usundt for dyr, at man kan se deres ribben i løbet af vinteren. Sådan er der mange vilde dyr der har det, og det ændrer sig i løbet af sommeren, hvor de... Læs mere

Der skal bygges en Kattegatbro over Samsø.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Jeg er meget skeptisk for, om den CO2-udledning, der sker når man bygger så stort et projekt, kan indvindes igen inden for en rimelig tidshorisont. På langt sigt skal det nok ske, da man kan spare betragelig transporttid, men vi har jo netop meget travlt med den grønne omstilling. Jeg vil heller bruge penge på at forbedre hastigheden af vores toge, og sætte prisen ned på vores... Læs mere

Det skal være lettere for kommunerne at give tilladelse til solceller og vindmøller, selvom det mange gange bliver mødt af kritik fra lokalbefolkningen.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Vi har hastigt brug for mere grøn energi. Hvis vi gerne vil have en større tilslutning til grøn energi, så kan vi med fordel satse mere på lokalt medejerskab istedet for, at store multinationale selskaber skal være dem, der profiterer på byggeriet. Jeg tør godt love, at både solceller og vindmøller bliver lettere at sætte op, hvis lokale får mulighed for reelt medejerskab. Jeg... Læs mere

Flere videregående uddannelser i Aarhus skal flyttes til andre mindre provinsbyer for eksempel Randers eller Horsens.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Der er gode eksempler på, at uddannelser kan flyttes ud af større byer. Sagen er, at det er vidt afhængigt af uddannelsen, og nogle uddannelser kan ikke reelt overleve at blive "flyttet ud" hvilket gør dem til nedlæggelser. Jeg mener vi skal have en strategi for HVILKE uddannelser, der flyttes, og ikke blot et måltal for hvor mange.

Motorvej E45 skal udvides til seks spor på strækningen mellem Aarhus Nord og Randers.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Tiden er ikke til at bygge flere og større motorveje, men til at gøre vores offentlige transport billigere og bedre, så den også et et reelt alternativ uden for byerne.

Folketinget skal afsætte penge til at klimasikre udsatte kyst- og havnebyer som Randers, Grenaa, Aarhus og Horsens.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Hvis ikke vi klimasikrer vores udsatte kyst- og havnebyer, så vil det få store konsekvenser - også for privatpersoner, som ærlig talt ikke har haft lige så stor mulighed for at bekæmpe klimakrisen, som staten har.
CV

Politisk karriere (2)

Politisk udpeget medlem af Favrskov Kunstudvalg

2022-01-01-d.d.

1. Suppleant i Favrskov byråd

2022-01-01-d.d.

Erhvervskarriere (10)

Musikskolelærer, Musikskolen på Mors

2017-d.d.

Musikskolelærer og SoMe medarbejder, Favrskov Musikskole

2021-12-01-d.d.

Musikskolelærer, Holstebro Musikskole

2019-2022

Musikskolelærer, Skive Musikskole

2016-2021

Musiklærer, Orkesterefterskolen

2018-2020

Læringskonsulent, Charanga

2018-2020

Musikskolelærer, Kulturrummet

2017-2019

Kirkemusiker, Sahl- og Gullev Sogn

2016-2017

Musikskolelærer (Barselsvikar), Nordfyns Musikskole

2016-2016

Orkestermusiker, Odense Symfoniorkester

2013-2013

Uddannelse (1)

Cand. Musicae, Det Jyske Musikkonservatorium, Musikpædagogik og orkestermusik (klassisk basbasun)

2010-2016

Kandidatens valgresultater
Personlige stemmer Partiet i alt
Folketingsvalg 2022

498
Socialistisk Folkeparti
45361
Kommunalvalg 2021

288
Socialistisk Folkeparti
1048
Folketingsvalg 2022
Socialistisk Folkeparti
Personlige stemmer
498
Partiet i alt
45361
Kommunalvalg 2021
Socialistisk Folkeparti
Personlige stemmer
288
Partiet i alt
1048