164743-4ce98b30.jpeg
164743-4ce98b30.jpeg
partibogstav o
Dansk Folkeparti

Nana Harring

Født 30/5/1998 - Ikke oplyst - Ingen børn - 8000 Aarhus C
Hjemmesygeplejerske
Hvorfor bør man stemme på dig?
Nærhed: Det er afgørende at hjælpen er tæt på når man har brug for den. Det betyder blandt andet flere nærhospitaler og bedre akutberedskab. Men nærhed er også at politikere skaber de bedst mulige fundamenter for at lokalsamfund kan eksistere og vokse. Det betyder at vi skal skabe bedre muligheder for at også den lille by kan biholde den lokale skole eller købmand. Tryghed: Alle skal kunne færdes i sikkerhed på gaden. Man skal kunne gå alene hjem en sen aften uden at være bange for følgerne af det. Derfor skal vi have mere synligt politi på gaden, men helt generelt også øge politiets muligheder og ressourcer. Retfærdighed: Kriminelle skal dømmes hårdt - særligt for personfarlig kriminalitet, og kriminelle udlændinge skal udvises konsekvent. Vi skal sikre en hurtigere domskendelse, så ofrene for kriminalitet ikke skal vente år og dage på at deres gerningsmand bliver straffet.
Kandidatens svar på kandidattesten til Folketingsvalget

Oksekød bør pålægges en klimaafgift, således at et halvt kilo hakket oksekød bliver ti kroner dyrere.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Oksekød er allerede for dyrt.

De virksomheder, der udleder mest CO₂, skal betale mere i afgifter – også selvom det måtte koste danske arbejdspladser.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Vi er nødt til at finde en løsning på at reducere udledningen af CO2, der ikke kommer til at være på bekostning af danske arbejdspladser.

Folketinget bør afsætte midler målrettet et løft i løn- og arbejdsvilkår blandt udvalgte personalegrupper i sundhedssektoren.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Tjenestemandsreformen fra 1969 har givet de traditionelle kvindefag et historisk lønefterslæb i over 50 år! Det må være på tide med et opgør, så vi kan begynde med at løse nogle af de massive udfordringer som sundhedssektoren står overfor.

Cigaretter bør pålægges en ekstra afgift på 20 kroner per pakke.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Vi bør investere i forebyggelse og at sikre at unge ikke begynder med at ryge. Det gør vi ikke ved at lægge en økonomisk byrde på mennesker der allerede har røget i årevis.

Danmark bør bruge to procent af BNP på forsvaret inden 2033 begynder.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Vi bør leve op til vores NATO forpligtelse.

Ulandsbistanden bør hæves.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Mange rige olienationer donerer ikke en krone til de udsatte lande. De bør starte med at betale.

Den økonomiske ulighed i det danske samfund bør mindskes.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Så længe at væksten i samfundet tilfalder alle, og det ikke kun er de rige der bliver rigere, er det ikke et problem. Vi skal dog være opmærksomme på de familier der ikke har ressourcerne til at betale de stigende udgifter.

Staten bør i højere grad kompensere danskerne for de stigende priser, som inflationen har medført.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Ingen danskere skal gå fra hus og hjem grundet stigende priser. Det er vigtigt at vores politikere viser handling og ansvarlighed, så alle kan sove trygt om natten.

Det er nødvendigt at indføre brugerbetaling i ældreplejen for at sikre, at der er penge nok til det stigende antal ældre.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Det vil blot gøre de sårbare ældre mere udsatte. I Danmark har vi en velfærdsstat, og det berettiger til lige adgang til sundhed. Det er så fundamentalt at det er afgørende, at INGEN får bedre behandling, bare fordi de har råd til det.

Der bør tilføres ekstra ressourcer til ældreplejen, selvom dette vil medføre, at andre velfærdsområder får færre ressourcer.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Ældreområdet halter. Det er afgørende at vi sikrer alle ældre en værdig alderdom, hvor der ikke kun bliver leveret et absolut minimum af standarder. Det skal være værdigt at blive ældre.

Den danske udlændingepolitik er for stram.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Det vil være en god idé at etablere et dansk asylmodtagecenter i Rwanda.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Det er en lappeløsning der ikke løser det reelle problem. De mennesker der søger asyl i Danmark er ikke berettiget til det. De kommer fra det ene sikre land efter det andet, og bør ikke tillades at søge asyl i Danmark.

Indførelse af atomkraft i Danmark vil være et godt bidrag til den grønne omstilling.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Såfremt det kan gøres på en sikker måde, med eksperters godkendelse, er det et værktøj der muligvis bør tages i brug.

Danmark skal hurtigst muligt gøre sig totalt uafhængig af russisk gas og olie, også selvom det medfører øget brug af kul, som er mere klimaskadeligt.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Vi har behov for at øge forsyningssikkerheden.

Der skal tilføres markant flere ressourcer til psykisk sårbare unge, selvom dette vil medføre, at andre velfærdsområder får færre ressourcer.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Det er vigtigt at vi sætter ind, så disse mennesker hjælpes hurtigst muligt og deraf kan sikres et langt, godt liv med en høj livskvalitet.

Der bør tilføres ekstra ressourcer til pasning af de mindste børn, selvom dette vil medføre, at andre velfærdsområder får færre ressourcer.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Vores børn er vores fremtid. De har behov for tryghed og nærvær, og det får de kun hvis der er de rette pasningsmuligheder til stede. Derudover skal det være mere favorabelt at hjemmepasse sine børn, hvis det er det man har lyst til.

Dele af SU’en på videregående uddannelser skal omdannes til lån for at sikre ressourcer til andre dele af uddannelsesområdet.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

SU'en på kandidatuddannelsen bør omdannes til løn. Dette frigiver 2,3 mia. der bør bruges på andre dele af uddannelsessystemet.

Skolerne skal i højere grad hjælpe særligt udfordrede børn, også selvom det vil ske på bekostning af hjælpen til de øvrige elever.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Udfordrede børn skal selvfølgelig hjælpes, men vi er nødt til at huske på at de er minoriteten. Derfor skal det ALDRIG være på bekostning af velfungerende børns mulighed for trivsel og læring. Vi skal genoprette specialskoler og specialklasser. Børn med specielle behov skal ikke tvinges ned i en kasse.

Det offentlige bruger i dag for mange penge på at hjælpe mennesker, der godt kunne klare sig selv, og for få penge på mennesker, der virkelig har brug for hjælp.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Vi bruger grundlæggende for mange penge på at forsørge indvandrere der aldrig har integreret sig i det danske samfund. Vi bør sanktionere disse langt hårdere økonomisk.

Den såkaldte Arne-pension, der giver mulighed for tidligere pension, skal bibeholdes, selvom der er mangel på arbejdskraft.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Manglen på arbejdskraft skal ikke løses ved at tvinge, de, der allerede har været på arbejdsmarkedet i over 40 år til at blive der yderligere.

Der har været alt for meget fokus på Mette Frederiksens håndtering af Mink-sagen – under omstændighederne gjorde hun det rigtige.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Hun brød Grundloven.

Det bør undersøges, om Mette Frederiksen kan stilles for en rigsret som konsekvens af hendes håndtering af Mink-sagen.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Mette F brød grundloven. Derfor skal hun stilles til ansvar. Præcis som alle andre almindelige mennesker ville skulle, såfremt de brød en lov.

Hvis coronasmitten stiger markant til vinter, skal samfundet holdes mest muligt åbent, også selvom det kan koste menneskeliv.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Jeg forholder mig ikke til hypotetiske spørgsmål.

Hvis coronasmitten stiger markant til vinter, skal regelmæssige tests være et krav for de uvaccinerede personer i Danmark.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Jeg forholder mig ikke til hypotetiske spørgsmål.

Det skal være lettere at låne til bolig i de tyndt befolkede områder ved hjælp af en statsgaranti for en del af boliglånet.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Det er nødvendigt at vi sikrer at danskere, også i udkantsområder, kan få lov til at købe et hus der hvor man gerne vil. Det skal ikke være banken, der skal spænde ben for dette!

Folketinget skal udvide antallet af indhegnede naturnationalparker i Nordjylland, hvor der blandt andet bliver udsat vilde heste, køer og bisonokser.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Vi har set andre steder i landet, hvor galt det kan gå når vi sætter dyr ud i naturen. Det har resulteret i vanrøgt at uskyldige dyr. Jeg er tilhænger af at vi plejer den frie natur, men ikke på bekostning af dyrs velfærd.

Der skal bygges en tredje Limfjordsforbindelse over øen Egholm – også selvom det potentielt kan gå ud over miljøet og dyrelivet på Egholm.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Jeg er helt for en tredje Limfjordsforbindelse, men der må kunne findes en bedre løsning end over Egholm.

Der skal udflyttes studiepladser fra de fire størte byer i Danmark, så de videregående uddannelser bliver spredt ud over hele landet.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Alle skal have mulighed for at vælge den uddannelse der passer til dem, også uden at skulle flytte til den anden ende af landet.

Nordjylland skal lægge jord til nye kæmpevindmøller på op til 450 meter som en del af et nyt nationalt testcenter.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Vindmøllerne vil være til stor gene for Nordjyderne. Derfor skal de ikke lægge MIDT i Nordjylland.

Lægemanglen skal bekæmpes ved at afsætte penge til højere lønninger og bedre arbejdsvilkår specifikt til de læger, der tager arbejde i landdistrikterne.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Jeg tror ikke det er lønningerne der skal hæves. Arbejdsvilkårene SKAL sikres, og det skal være mere attraktivt for læger at tilvælge arbejdet i landdistrikterne. Dette kan blandt andet gøres ved at sikre bedre adgang og mulighed for egen lægepraksis.
CV

Erhvervskarriere (2)

Hjemmesygeplejerske.

2022-01-15-d.d.

Vikar i ældreplejen, Viborg Kommune, Aarhus Kommune + vikarbureau.

2016-04-01-2021-12-30

Uddannelse (1)

Bachelor, VIA University College, Aarhus N, Sygeplejerske

2018-2022

Kandidatens valgresultater
Personlige stemmer Partiet i alt
Folketingsvalg 2022

999
Dansk Folkeparti
7117
Regionsrådsvalg 2021

1805
Dansk Folkeparti
27785
Kommunalvalg 2021

1337
Dansk Folkeparti
5252
Folketingsvalg 2022
Dansk Folkeparti
Personlige stemmer
999
Partiet i alt
7117
Regionsrådsvalg 2021
Dansk Folkeparti
Personlige stemmer
1805
Partiet i alt
27785
Kommunalvalg 2021
Dansk Folkeparti
Personlige stemmer
1337
Partiet i alt
5252